Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik


Martien Verstraaten
Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen

omslag1

Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière
ISBN 978-90- 812638-5-6 / NUR 762

44 copy in kader Nietzsche in kader Redemtor in kader monnik in kader

1e lezing – De vierenveertig tinten geel van Rafael Sanchez. 2e lezing – Friedrich Nietzsche ontmoet Archimedes van Syracuse. 3e lezing – Braziliaanse geesten, goden en engelbewaarders. 4e lezing – Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik.

 

De vlinder vlindert, de dadel dadelt,
vlinders kunnen niet dadelen,
en dadels kunnen niet vlinderen

De bestemming, plan en potentie
van de vlinder, dadel of de mens

ligt besloten in zijn eigen pit

De ontwikkeling en productiecapaciteit
van iedere kern

is afhankelijk van de mate van congruentie
tussen eigen route en habitat

Martien Verstraaten, 1995

_________________________________

 

De entiteit Ayrton Senna:
‘Ik hou van snelheid, van het element snelheid in het leven, en ook om snelheid te controleren, er structuur aan te geven. Snelheid is voor mij een symbool van al het leven dat beweegt, van evolutie die toekomst om zich heen schept, de Grote Beweging.’

Martien Verstraaten:
De kernen voor een innerlijke en uiterlijke carrière zijn te vinden in turning points, binnen vorige levens. De zaadjes voor de carrière van Ayrton Senna als Braziliaanse Formule 1-coureur ontkiemden in zijn vorige leven als Tibetaanse monnik. In zijn gesprek met de Blauwe Bergen wist hij wat hem in een nieuwe incarnatie te doen stond.

_________________________________

 

Interview | Correio da Bahia | Salvador BA, Brasil
In de auto, met Ayrton Senna. De paranormale vermogens van de heer Verstraaten maakten het hem mogelijk de Braziliaanse autocoureur, verongelukt bij een ongeluk op het circuit van Imola, Italië, in 1994, tot aan zijn auto te begeleiden.

‘De atmosfeer, de energie die ik in het interieur van zijn auto aantrof, was dezelfde energie als van het binnenste in een kerk. Senna bestuurde een rijdende tempel. De raceauto als metafoor en Ayrton als pr-agent voor de spirituele kracht van de goden’, zo vergelijkt hij. ‘De goeroes van tegenwoordig dragen geen toog meer of zonderen zich af in de bergen.’ Martien is ervan overtuigd dat Ayrton één van hen was. ‘Het universum is heel intelligent’, zegt hij met zijn specifieke humor.
Cássia M. Candra, Journalist ‘Correio da Bahia’

Recommandatie | Intuïtieve Intelligentie | Curaçao, Nederlandse Antillen
‘Martien heeft grote paranormale krachten, als counselor voor politici en als spiritueel genezer. Gedurende vele jaren werkten Martien en ik samen tijdens paragnostische consulten, trainingen Intuïtieve Intelligentie & Transformatie Management, en tijdens regressie- en reïncarnatietherapie. Het is voor mij een eer zijn onthullende boek aan te bevelen.’
Angel R. Salsbach, oud-Gedeputeerde en Waarnemend Gezaghebber Curaçao

Brochure | Transformatie Management | Casa de Comércio, Salvador da Bahia, Brasil
‘Het is interessant om het werk van een ziener waar te nemen. Martien heeft de moed om dieper te kijken dan onze code toestaat. Het zou een interessante training zijn voor alle therapeuten. Omdat de ziener niet vergeet dat de patiënt een bestemming heeft.’
Prof. Eunice Tabacof, coördinator ’Seminários Interdisciplinares em Psicanálise’

_________________________________

 

De bestemming van elke persoon begint bij de innerlijke carrière. Welke spirituele genen zijn, metaforisch gesproken, verantwoordelijk voor een carrière als gedweeë doch eloquente keukenprinses, medisch directeur, paralympische rolstoelbewoner, promiscue celibatair, filosoof, nachtclubeigenaar, Formule 1-coureur, of gewoon als hotdogverkoopster in het winkelcentrum? Was de bestemming van John F. Kennedy, Michael Jackson, Ayrton Senna of van Nelson Mandela ook terug te voeren naar de spirituele genen van een innerlijke carrière?

Het boek Vlinders kunnen niet dadelen en dadels kunnen niet vlinderen is een ontdekkingstocht naar het hoe en waarom van onze bestemming. In vier lezingen over de magische structuur die aan carrière en bestemming ten grondslag ligt, neemt de auteur de lezer mee op zijn reis. In de vierde lezing Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik zien we dat een vorig leven van een eenvoudige monnik ten grondslag kan liggen aan een carrière als meervoudig wereldkampioen Formule 1.

En dat geeft hoop, elk leven hoe ogenschijnlijk miserabel aan de vormkant, heeft betekenis. Dat is wat Ayrton Senna ons vanuit het dodenrijk te vertellen heeft.

_________________________________

 

Persbericht

UTRECHT / CURAÇAO – De overleden Formule 1-coureur Ayrton Senna spreekt over zijn leven als monnik in Tibet met mediamiek journalist Martien Verstraaten. In de 4e lezing van zijn boek Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen – Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière, doet Verstraaten verslag van zijn reis naar Tibet en het Tibetaanse leven van Ayrton Senna.

De officiële verschijningsdatum van het boek is 15 maart 2011, wanneer het wordt aangeboden aan de Plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag, de heer Pim Senior.

Ing. Angel R. Salsbach, politicus en voormalig Waarnemend Gezaghebber van Curaçao, schrijft in het voorwoord van Verstraatens boek over Transformatie Management: ‘Het leven en vorige leven van de Braziliaanse Formule 1-coureur Ayrton Senna is een bloedstollend mooi voorbeeld op welke manier een carrière in beeld kan worden gebracht.’ Zie verder: persbericht

// Einde bericht

 

De eerste editie van Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen is een luxe uitgave.
Deze verschijnt in een gelimiteerde en genummerde oplage, welke door de auteur is gesigneerd.

Het boek kan besteld worden bij:
Destinations – Laboratory for Intuitive Intelligence

+31 (0)616195225