Patiëntendossier, stoned als een Jansen Steur garnaal

Patiëntendossier

Foto: Wikipedia / Hazard_T.svg

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO 2


U heeft een medische geschiedenis, of course, koutje hier, koutje daar, het laparoscopische mes werd eens in de galstreek gezet, vliegangstbestrijding met een mespuntje diazepam, een qua medicatie moeilijk in te stellen hyper- of hypothyreoïdie, of een menstruatiecyclus die zo onvoorspelbaar is als bij een hyperventilerende kolibrie. Al deze aandoeningen en problemen hebben u eens naar de ‘veilige’ spreekkamer van de huisarts of specialist gebracht, die met een warm gevoel tijdens zeeën van tijd u de helpende hand bood.

U kent het wel, de arts die al ijverig aan het tikken is terwijl u nog doende bent de soms moeilijk benoembare klachten – mieren in het been of lichtflitsen rond de navel (haha) – zo goed mogelijk te verwoorden, tijd is geld en de volgende patiënt staat al te trappelen om waar te krijgen voor de euro’s die hij maandelijks neertelt.

Ook als u meldt dat u last heeft van nachtelijke zaadlozingen tijdens dromen over de buurvrouw met cup DD of over haar vriend, de getatoeëerde karatespecialist in een pyjamabroekje met afgeknipte pijpjes, tikt de huisarts vlijtig verder, of misschien wel driftig als een biechtvader met celibataire boter op zijn hoofd.

FEODALE KASTE
Wettelijk gezien mag de arts namelijk naast persoonlijke aantekeningen en bevindingen over de patiënt zijn objectieve verslag maken in de bewoordingen die hem of haar past. De (veronderstelde) objectieve verslaggeving in het journaal van de arts wordt dus op een subjectieve manier neergepend. Tenslotte zijn artsen ook mensen, alhoewel de ervaring leert dat artsen sinds Hippocrates tot een andere, betere en vooral feodale kaste behoren, financieel, juridisch en sociaal-cultureel.

Als de arts zich schuldig zou maken aan een strafbaar feit, als dwarsstraat noem ik maar even het antidateren van stukken of medische verslagen, en u spreekt de arts daar middels een e-mail op aan, dan zal hij in het journaal kunnen schrijven: ‘nare e-mails/brief ontvangen’.

Daardoor komt het accent te liggen op het verzonden bericht van de patiënt, en niet op de valsheid in geschrifte, een strafbare feit waaraan de arts zich schuldig maakte. Dat de arts het naar vond een brief te krijgen waarin hij geconfronteerd werd met stelselmatige leugens en fraude zijnerzijds, is heel iets anders dan dat de patiënt (qua bewoordingen) een nare e-mail schreef. De arts heeft uit schrik voor zijn eigen geantidateerde keutel de richtlijnen van de KNMG danig opgerekt. De patiënt die normaliter niet op het idee komt zijn eigen dossier op te vragen is volledig onbekend met wat de arts over hem of haar heeft geschreven.

Patiënt ben op uw hoede!

Alle zorgverleners die het dossier zullen lezen worden daardoor niet gewaarschuwd voor de frauderende arts maar wel voor de patiënt, en dat tot in lengte van jaren. Hoeveel patiënten vragen hun dossier op, betrekkelijk weinig zo is bekend. Nog kwalijker wordt het als specialist of andere zorgverlener een onjuiste of arbitraire diagnose stelt, en deze buiten medeweten van de patiënt in het patiëntendossier plaatst, bij wet verboden sinds 1996, en de huisarts de patiënt daarover niet inlicht.

KONIJNENVLEES
Ik kwam eens in een patiëntendossier het woord ‘konijnenvlees’ tegen, zonder lidwoord of enig zinsverband. Het deed me denken aan de moeder van een vroeger vriendje op de lagere school, de wat deftige vrouw van een huisarts in een mooie villa. Eens hield ze mij woordeloos de koektrommel voor de neus en zei lidwoordloos en zonder enig zinsverband ‘koek’, heel kort en droog uitgesproken als een gepensioneerd zandkoekje.

Het patiëntendossier, nog los van de discussie over de invoering van het elektronisch patiënten dossier (EPD), is in zijn huidige vorm ‘een gevaarlijk instrument’ dat direct en indirect tegen de patiënt en zijn belangen gebruikt kan worden. Veel artsen maken namelijk gebruik van eerder gestelde diagnoses en aandachtsrichtingen, waardoor deze diagnoses kunnen vereelten door de gemakzucht van een opvolgende arts. Een zorgverlener met het hart op de goede plaats maakte mij daar eens op attent. Meld één keer dat je een voorliefde hebt voor de kleuren mintgroen of chromaatgeel, van Koot en Bie houdt, en ze blaten elkaar nog jaren na in het dossier.

CREUTZFELDT-JAKOB
Een leger aan Utrechtse artsen en specialisten gingen tot 2005 blindelings af op eerder gerapporteerde diagnoses bij de 26-jarige patiënt Tiffany Pfaff, die uiteindelijk overleed aan variant Creutzfeldt-Jakob Ziekte (vCJD), maar door de verkeerde diagnose dienovereenkomstig niet de zorg kreeg die ze verdiende en onder erbarmelijke omstandigheden kwam te verkeren. De Utrechtse huisarts in Overvecht, Frank van Balen, waar het programma Nova de vloer mee aanveegde stapelde blunder op blunder, evenals het halve elftal aan Utrechtse specialisten binnen Mesos Medisch Centrum die de patiënt geheel abusievelijk op de psychiatrische afdeling plaatste. Nadat de diagnose vCJD eindelijk gesteld was sloten de ‘altruïstische’ artsen en bestuurders van Mesos de rijen, en hielden de pers buiten de deur om zodoende het dossier in de terminale doofpot te kunnen stoppen, en te houden.

Het Centrum van infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, het clubje van Coutinho met een uiterst controversiële reputatie, en zoals blijkt, genegen blunderende collegae en passant de helpende hand te bieden, schreef op Kennislink: De ziekte vCJD werd bij deze patiënte al sterk vermoed door de behandelend neuroloog [J.I. Hoff, red.] van het Mesos Medisch Centrum te Utrecht. De neuroloog had al een sterk vermoeden [zozo, dat was nog eens vlug, red.]zo oppert het RIVM. De goede kerel van Mesos werd er pas bijgehaald, eeuwen later,  nadat patiënte maandenlang verplicht werd in haar broek te plassen, en nadat de patiënt al zo goed als overleden was!

De patiënt is, zoals ik al meldde, overgeleverd aan de schrijvende ‘talenten’ van de arts, en nog meer aan de mate van integriteit die woont in de kuchende inborst van de uitgebluste arts die tegen zijn pensioen aanhikt of van de te jonge huisarts die zich als een inquisiteur in pocketformaat opstelt.

Door de verouderde richtlijnen en invulling ten aanzien van het patiëntendossier is de spreekkamer van de arts a priori en per definitie een onveilig gebied. Elke persoon, patiënt bij zelfs de best denkbare arts, moet zich daar bewust van zijn, altijd op zijn hoede zijn, weten wat hij wel en niet zegt, en periodiek het patiëntendossier opvragen om een controle uit te voeren.

SPREEKKAMERTERREUR
De ‘testosteron’-agent, zo blijkt uit studies, heeft zo zijn motieven om ongestraft te schoppen of er met de knuppel op los te ranselen. Het echec van de schoppende agente in Rotterdam liet dat op YouTube duidelijk zien aan kijkend Nederland. Ook de (huis)arts heeft zo zijn of haar ‘nobele’ motieven om ‘de helpende hand’ te bieden in de witte machiavelliaanse jas van gelegaliseerde spreekkamerterreur. Als paragnost die menig arts van adviezen voorzag en behandelde, weet ik maar al te goed van de hoed en de rand met betrekking tot de ‘altruïstische’ motieven van de geneesheer of dame.

Ingeval ik paragnostisch zou zien dat een willekeurige persoon, meisje of jongeman, de (astrologische) planeet Mars in een conflictueus aspect heeft staan, bijvoorbeeld in conjunctie of in vierkantsaspect met Uranus, dan moet ik aannemen dat dominant gedrag en een excessieve drang naar ‘vrijheid’ bij haar (of hem) samenvallen en ooit aan de oppervlakte zullen verschijnen.

De energieën geven dan aan dat het meisje, de latere tiener en huisarts met het betreffende aspect, het vriendelijk ogende rokje ten spijt, heel wat te stellen had en heeft met het element autoriteit, dat vrijwel altijd is ontstaan en is ‘meegenomen’ uit vorige levens (vaak tijdens een incarnatie als dominante man). Deze attitude werd in het huidige leven gerestimuleerd door conflicten met leden van het mannelijke geslacht binnen het gezin, en uiten zich later zowel in persoonlijk leven, in communicatieve aspecten binnen de beroepsuitoefening en/of in liefdesaangelegenheden. Als het meisje (of de jongen) ook nog gezegend is met een goed stel hersens en de maatschappelijke status belangrijk wordt geacht, is de stap naar een toekomstige functie als testosteron-agent of naar het werkveld van een feodaal optreden arts snel gemaakt. Conflicten met patiënten zullen niet uitblijven, vroeger of later dienen deze zich aan, zoals ook de winter elk jaar blijft komen.

De arts in de beschutting van zijn of haar praktijk heeft dan zijn eigen keizerrijk. Wie doet je wat, totdat men een mondige patiënt tegenkomt, laten we zeggen een broer van Machiavelli, tevens ‘halfbroer’ van Antoinette Hertsenberg van TROS Radar en metaforisch gesproken ook nog een ‘volle neef’ van Herma Coumou, auteur van Second Opinion: Wegwijzer voor patiënten.

H&M-ROKJE
Een van de jonge HAP-huisartsen die ik zijdelings gekend heb en die praktijk voerde aan een van de singels in Utrecht, was naar verluid een stalen lady, maar dan verpakt in een ogenschijnlijk hedendaags H&M-rokje, opererend als koningin in een zelf gecreëerd keizerrijk waar Nederlandse wetten en KNMG-richtlijnen geacht worden niet van toepassing te zijn.

Oude medicinale wijn in nieuwe zakken dus, die conform het EPD, nog gevaarlijker voor de patiënt is dan het huidige patiëntendossier waarmee patiënten kunnen worden gechanteerd naar de luim van de dag van het type HAP-arts, die met een door Uranus aangebrande planeet Mars in de horoscoop de scepter zwaait.

Er moeten nog heel wat heiligenhuisjes worden afgebroken in Zorgzaam Nederland.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO

Frank Brus, moeten ‘peutermelk-artsen bij Danone-Nutricia’ ook gezonde vrouwenborsten amputeren?
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: De Sovjet-Russische schildklierpsychiaters
Herman Kyosen Kief: Boeddhist zonder Zen
HAP Weerdsingel: ‘Bedrieglijke codes & minachtende H&M-rokjes’
Patiëntendossier, stoned als een Jansen Steur garnaal
Schone handen en de steriele beerput van de Dood

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 02-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com