PC King – De hoofdse dienaren van de kalief

Sirvientes

Foto (detail): Wikipedia / Strehl

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION 2

Jerez de la Frontera, Spanje, 10 juni 2016
Oorspronkelijke titel: PC King – Los sirvientes corteses del califa
Vertaling: Martien Verstraaten

Lang geleden ontmoette ik in het Caribisch Gebied een veiligheidsofficier, Ricardo. Hij werkte al vele jaren als beveiliger op de luchthaven bij de controle van aankomende en vertrekkende passagiers. Ik raakte bevriend met hem. Hij was getrouwd en had 3 kinderen.

Steeds als ik bij Ricardo in de auto zat, viel het mij op dat veiligheid een belangrijk thema was in zijn leven. Zodra aan de rechterkant van de weg zich een onoverzichtelijke situatie of obstakel bevond, stuurde hij als in een reflex zijn auto, al was het slechts een halve millimeter, naar links. Het zogenaamde obstakel kon een geparkeerde auto zijn, een handkar met fruit, een stapel grote dozen, een klein zijweggetje of een uitrit bij een boerderij. Zijn reflex was het gevolg van de gedachte dat spelende kinderen plotseling vanachter een geparkeerde auto of vanuit een zijweg de rijbaan op konden rennen. De onbewuste geest van Ricardo was permanent alert tijdens het autorijden en geprogrammeerd op veiligheid.

Ricardo´s reflex was bijna niet waarneembaar voor gewone mensen, maar wel voor mediums zoals ik. Zijn reflex was een residu uit vorige levens waarbij de factor veiligheid ooit zijn leven had gered. Veiligheid was daardoor in zijn ziel gegrift.

Ook de eigenaren van PC King, Adolfo Molina en Pedro García, hebben vorige levens gehad. Daarbij maakt het niet uit of ze wel of niet in vorige levens geloven.

Als medium zag ik heel duidelijk dat Adolfo en Pedro in een van hun vorige levens broers waren. Beiden hadden een hoge functie aan het hof van een oosterse vorst, een soort KING, emir of kalief. Laten we hem gemakshalve kalief Abdun ibn Muhammad noemen. De strenge maar ook rechtvaardige kalief was gebrand om zéér goed bediend te worden, zowel praktisch als qua omgangsvormen, de etiquette van zijn tijd. Reden voor Abdun ibn Muhammad om op zoek te gaan naar de beste bedienden in zijn grote rijk. De broers Abdal (nu Adolfo) en Parvin (nu Pedro) werden uiteindelijk uitgekozen, en werden aangesteld als hoofd van de afdeling Koninklijke Oosterse Bediening (KOB).

Abdal en Parvin hielden van hun vorst en probeerden hem zo goed mogelijk te dienen, zowel technisch als emotioneel: het technische onderhoud van het hof en het emotionele onderhoud van de kalief. Beiden ontwikkelden in de loop der jaren een gave, een soort telepathie, om te voelen wat de koning wilde en wat hij nodig had. Als de koning triest was, hij had vaak rugpijn, probeerden ze hem op te beuren door hem op een speciale manier te benaderen en diep te buigen. Abdal en Parvin liepen altijd heel langzaam, schrijdend, met enigszins gebogen hoofd als ze Abdun ibn Muhammad benaderden, en met een zachte en psychologische glimlach op hun lippen. De glimlach van Abdal en Parvin was als zalf voor de kalief, vooral als hij pijn had aan zijn rug of tijdens bestuurlijke problemen in het grote rijk.

De wisselwerking tussen Abdal en Parvin was uniek: In de toenadering van Abdun ibn Muhammad was Abdal meer introvert, bedachtzaam hoe te handelen, en Parvin meer extrovert, guitig, om op die manier de zorgen van de kalief te verkleinen.

Vele eeuwen nadat Abdal en Parvin waren overleden wilden beiden opnieuw incarneren. Het liefst in een gewest of stad met een elegant Arabisch verleden, vol van beleefdheid en sociale etiquette, waar af en toe ook een scheutje ´bouillon de la tierra´ (sherry) kon worden gedronken. Na Arcos de la Frontera te hebben overwogen om te incarneren viel de keuze van de broers uiteindelijk op Jerez de la Frontera. In vroeger tijden tijdens Al-Andalus, werd Jerez de la Frontera dat vanaf de slag bij Guadelete door Tariq Ibn Zijad in 711 ook deel zou gaan uitmaken van het grote rijk, geregeerd door onder andere Abdun ibn Muhammad (de historische persoon met die naam).

Abdal en Parvin incarneerden na vele eeuwen in Jerez de la Frontera onder de namen Alfonso en Pedro, en gingen op zoek naar een nieuwe vorst, op zoek naar een goede KING om die te kunnen dienen. Uiteindelijk ontmoetten beiden de nieuwe koning, in de hoedanigheid van hun alter ego: PC King, om mensen te dienen. Vanaf dat moment waren alle cliënten van Jerez de la Frontera en omstreken hun nieuwe vorst, om hen professioneel en emotioneel te dienen.

De toewijding van de eigenaren van PC King, Adolfo en Pedro, is in wezen honderd procent gelijk aan die waarmee ze de kalief dienden.

Het is de ervaring van vele cliënten dat Aldolfo en Pedro op een excellente manier de ziel repareren van een computer, mobieltje of printer. Daardoor repareren ze ook de ziel van de klant, want in onze eeuw is elektronica het hart van de samenleving: in de liefde, in het bedrijf, in vriendschap, in de politiek. Door hun sociale benadering, door de manier waarop ze op een zeer elegante manier de klanten behandelen, gaat de klant gelukkig en tevreden de deur uit van het imperium PC King.

Zeg het voort, zeg het voort, zeg het voort.

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION

Antoni Gaudí: De ‘schizofrene’ passie van een Spaans genie
Isabel la Católica: Mijn vorige leven als promiscue non

Isabel la Católica: De seksuele bekentenissen van een Spaanse koningin
Lola Flores – Mijn vorige leven als Franse balletmeester
Lola Flores – Een geest klopte bij me aan
PC King – De hoofdse dienaren van de kalief
Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 07-01-2017

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com