Jeanine Hennis-Plasschaert: hoe fout ben ik altijd al geweest?

Jeanine H.-P.

 

DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA 5

 

Vandaag werd het politieke doodsvonnis getekend van Jeanine H.-P., ook wel bekend als minister Jeanine Hennes-Plasschaert. De zware conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) inzake het mortierongeval in Mali waarbij twee militairen het leven lieten en een derde zwaargewond raakte, logen er niet om. Mevrouw Jeanine H.-P. liet weten ‘eerder te willen optreden dan aftreden’ om enkele uren later een slimme politieke move menen te maken door te verklaren ‘mijn positie is eerlijk gezegd op het moment het minst interessant’.

Het verhaal wordt eentonig. Moet ik als paragnost dan altijd vooraf aan de bel trekken als ik zeker weet dat iemand, laten we zeggen Jeanine H.-P., voor geen meter deugd. Het is ondoenlijk voor mij, een dagtaak. Reden om slechts bij hoge uitzondering vooraf aan paragnosie te doen. Of in andere woorden: om met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de prognose te maken dat bijvoorbeeld Donald T., beter bekend als Donald Trump, gekozen zou worden tot president van A. zetelend in W.

Ik kon Jeanine H.-P. niet en nooit zien of luchten. Alles in mij kwam paranormaal in opstand wanneer ik haar eens zag. Zoveel ongegeneerd machtsvertoon gebaseerd op niets, zoveel arrogantie op basis van slechts het predicaat minister, zoveel ingehouden domheid versus opgeblazen ego, zoveel middelbare school-blabla. Geef een miskende puber een mitrailleur in de hand, en in no time wordt de hele buurt geterroriseerd, zeker als die uit personen bestaan van het sterke geslacht. En dan te bedenken dat het college shoes VVD-mokkeltje zich slechts langs het vale inktlint van een Schroevers typemachine omhoog wurmde: een mantelpakjessecretaresse met politieke hobby´s.

En ja, Ronald Reagen en Arnold Schwarzenegger kwamen ook uit de niet-universitaire onderbuik van de samenleving. Ronald bleek goed moppen te kunnen tappen, en Arnold wist hoe zijn uiterlijk te verkopen. In tegenstelling tot beide acteurs bleek Jeanine H.-P. een slechte actrice te zijn. Haar gespeelde medeleven met de familie van de overleden mortierslachtoffers, een gedocumenteerde leugen, was van een actrice uit de meest goedkope B-film, maar dan ijskoud en zakelijk. De ouders Hoving en Groenbroek waren stellig: medeleven met de dood van hun zonen kwam niet en nooit van mevrouw Jeanine H.-P.

Het is onbegrijpelijk dat de VVD, de partij die grossiert in jokkende mislukkelingen die voor en na het veld moeten ruimen, dus begrijpelijk, een blonde klokroksecretaresse met vollemaansgezicht, tot minister benoemde, en dan nog wel op Defensie. De VVD-erehaag van mislukkelingen wordt lang, Jeanine H.-P. zal zoals in Haagse wandelgangen wordt gefluisterd weldra worden toegevoegd aan de VVD-kneusjes Ton Hooijmaijers, Loek Hermans, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur en crematiekeizer Henry Keizer.

Defensie onder de openhartige en maatschappijkritische socialist Henk Vredeling (1924-2007) is niet Defensie onder Jeanine H.-P. Defensie onder het Schroeversmeisje was (er van uitgaande dat door het OVV-rapport ze definitief de politieke afgrond in dondert) een betonnen burcht waar niemand recht kon halen die wel recht verdiende.

Defensie onder Jeanine H.-P. grossierde in hoofdpijndossiers waarbij de leugen centraal stond en de Kamer meer dan eens verkeerd werd voorgelicht. De Apache-helikoptercrash in 2015 (twee piloten verloren het leven) en het schietongeluk Ossendrecht in 2016 (een commando verloor het leven) waar de OVV een vernietigend oordeel over velgde, deden eerder van zich spreken.

Dossier PX-10 echter was in de serie een driesterren hoofdpijndossier, eveneens een dodelijk, niet alleen voor Defensie maar nog meer voor honderden (oud)-Defensiemedewerkers die kanker kregen van een kankerverwekkend wapenreinigingsmiddel. Een Vandaag deed beroep op openbaarheid van bestuur en trok de beerput open. Toxicologen bleken elkaar tegen te spreken, en Jeanine H.-P. bestreed de feiten (jokte in alle toonaarden). Uiteindelijk erkende Defensie in individuele gevallen de relatie tussen het middel en de ziekte leukemie, maar weigerde een verband voor de hele groep te erkennen tussen PX-10 en de ziekte. Alsof we Monsanto, Bayer of DuPont horen praten.

Jeanine H.-P. stelde zich permanent op als een opgeblazen stalen walrus die voor de poorten van Defensie ging liggen en emotieloos vragen van de pers beantwoordde alsof ze van de autocue las. Haar kon jarenlang niets gebeuren, totdat… een hogere instantie, de OVV, haar aan flarden schoot en haar astrologische val inzette. Ook met de dood van twee soldaten leren we haar kennen als een slechte actrice, die met een haperende Defensie-mitrailleur emotieloze emoties overbrengt die door niemand meer worden geloofd.


_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA

Halil Yavuz, de Turks-Nederlandse wijkagent die zich inzette van het Utrechtse Wijnbesplantsoen een no go-area te maken
Jeanine Hennis-Plasschaert: hoe fout ben ik altijd al geweest?
De minne mokkels van het Openbaar Ministerie
Politie | VIK | Henk Heijnen, bezoldigd werelduurrecordhouder ‘interne integriteit’ bij Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten
Ontkennende bekentenissen’ en de automutilatie van het OM Breda
Rotterdamse testosteron-agenten & Jean-Jacques Rousseaus ‘Du Contrat Social’

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

_________________________________________________

 

TOEGEVOEGD 30-09-2017

Volkskrant 30-09-2017

Vijf commando’s doen aangifte tegen Defensie na fataal schietongeluk Ossendrecht

“Vijf commando’s van het leger gaan aangifte doen tegen Defensie. Ze verwijten het ministerie dood door schuld na het ongeluk vorig jaar met hun collega in Ossendrecht. Hun advocaat Michael Ruperti heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.”

 

TOEGEVOEGD 03-10-2017

Ook het AD fileert Jeanine H.-P. in volle oneliners.

AD.NL 03/10/2017

Minister Hennis kan vandaag maar één ding doen

“Aan de vooravond van het politieke debat komt naar buiten dat Hennis haar excuses aan de nabestaanden heeft aangeboden. Per telefoon. Een bewindsvrouw die voor haar troepen staat, gaat daar zelf langs.”

 

TOEGEVOEGD 12-10-2017

Defensie negeerde meldingen in 2003 en 2015 (minister Hennis) over seksueel misbruik, verkrachting, van een 17-jarige soldaat door vijf militairen

De Limburger  10/10/2017

Defensie start onderzoek naar misbruikaffaire militair in Weert

“De inmiddels 52-jarige man zou op de Koninklijke Militaire School in Weert in 1982 belaagd en seksueel misbruikt zijn. Toen hij daar melding van maakte, werd hij weggestuurd en zijn belagers bleven ongestraft, zo blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. Vier van de vijf belagers zijn nog altijd in dienst bij de krijgsmacht of het ministerie.”

“Het misbruik zou plaats hebben gevonden op een avond in juni 1982. De toen 17-jarige Vreeburg werd volgens eigen zeggen door vijf soldaten overmeesterd. De mannen trokken zijn kleren uit en bonden Vreeburg met riemen vast op het bed. De soldaat werd vervolgens door vier mannen in bedwang gehouden, waarna de vijfde hem misbruikte.”

 

TOEGEVOEGD 30-10-2017

Ook klokkenluiders binnen Defensie onder verantwoordelijkheid van wie ook weer, van (ex) minister Hennes-Plasschaert, werden ‘opgehangen’.

FTM 30-10-2017

Zo gaan we in Nederland om met klokkenluiders

“De commandant van de Marechaussee, eindverantwoordelijk voor het onderdeel BSB, ging daarbij zo ver om aantoonbaar te liegen tegen, nota bene, de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO).”

 

TOEGEVOEGD 03-11-2017

Drie soldaten werden bij Defensie tussen 2011 en 2014 vernederd, mishandeld, misbruikt. Urineren van ledinggevenden op soldaten, met een ‘ontgroenings’-vinger doordringen in de anus van Jan soldaat? Een comissie van Defensie, bestaande uiteraard uit slechts defensiemensen, deed ‘onderzoek’. Het instellen van onafhankelijke onderzoekscommissies veegt Defensie van tafel. Het is dit klimaat waar Jeanine Hennis, in haar ambstperiode de verantwoordelijk minister, zich kennelijk uitermate thuis voelde.

VOLKSKRANT.NL

Cultuurverandering binnen Defensie lijkt niet aanstaande

“Soldaat Allan, die donderdag zijn verhaal deed in de Volkskrant: ‘Als er een hele groep over je heen staat te pissen en een sergeant moet daarom lachen, dan weet je het gewoon niet meer.’ Het is deze Defensiecultuur die de vraag des te prangender maakt hoe de krijgsmacht in de toekomst misbruikschandalen kan voorkomen.”

 

TOEGEVOEGD 28-03-2018

Wat elke paragnost al eeuwen wist, daar kond van deed, wordt telkenmale bewaarheid, Jeanine Hennis-Plasschaert deugde niet, deugt niet en zal wellicht nimmer deugen. Door stront in de ogen kon ze de vinger in de kont door verkrachters bij slachtoffers ingebracht niet zien.

NOS/NIEUWSUUR  28-03-2018

Defensie heeft steken laten vallen bij onderzoek misstanden Schaarsbergen

“Zo constateert de commissie, onder leiding van hoogleraar sociale psychologie Ellen Giebels, dat de samenstelling van de commissie die het interne onderzoek leidde niet onafhankelijk was. Er zat iemand in die de verdachten zou kennen. Ook heeft de commissie belangrijke aanwijzingen rond structureel pestgedrag niet onderzocht.”

“Ook ontbreken er in het dossier belangrijke stukken die door de militairen die de melding hebben gedaan zijn aangeleverd.”

“De commissie-Giebels noemt ook als kritiekpunt dat de interne commissie geen nader onderzoek heeft gedaan naar een incident dat wordt omschreven als ‘vinger in de kont’, ondanks het feit dat er een filmpje van is dat letterlijk overeenkomt met de verklaringen van de melders.”

“Ook meldingen over het structureel gebruik van harddrugs zijn niet verder onderzocht, terwijl er concrete namen van militairen werden genoemd.”

 

TOEGEVOEGD 01-06-2018

Defensie, dus Jeanine Hennis de mantelpak-minister van 2012-2017, wist van de extreem giftige chroom-6-verf waaraan werknemers bloot werden gesteld. Hennis berichtte in 2014 tot ontsteltenis van de natie: “dat nog maar bewezen moet worden dat de gezondheidsklachten het directe resultaat zijn van de werkzaamheden voor Defensie.” (Nu.nl). Over de uitkomsten van het RIVM-onderzoek, berichte heden:

AD.NL 01-06-2018

Defensie wist van effecten giftige chroom-6-verf, maar zei niks

Defensie wist van de schadelijke effecten die werken met de kankerverwekkende chroom-6-verf opleverden, maar deelde die kennis niet met werknemers en bedrijfsartsen.

(…) “Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico’s. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd.”

(…) Het onderzoek stelt dat de giftige stof Chroom-6 longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longkwalen kan veroorzaken. (bold toegevoegd, mv.)

 

 

Update 08-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com