WebRuimteHosting: ’takedown’-illusies

Web Hosting

Foto (detail): Wikipedia / Mysid

Wat de service van WebRuimteHosting betrof – bereikbaar welhaast dag en nacht, jaar in jaar uit, waarbij op aangemelde problemen in een mum van tijd werd gereageerd, vaker ook opgelost – was deze provider welhaast onovertroffen. Zeker de prijs-kwaliteitverhouding daarbij in acht nemende. Jaren geleden (02-2012) schreef ik op verzoek van WebRuimteHosting in ISPGids.com er een tot de verbeelding sprekende aanbeveling over. Echter, tijden kunnen veranderen, én… veranderen.

Sinds om en nabij maart 2007 was ik cliënt van deze provider. De eerste jaren liepen website en e-mailverkeer op rolletjes. Gaandeweg, voornamelijk de laatste jaren, dienden storingen zich meer en meer aan. De site was, in ieder geval op mijn computer, het ene moment wel, het andere moment niet op te roepen waarbij terzelfder tijd ook de toegang tot Admin periodiek parten speelde. Als niet-techneut was het moeilijk goed in te schatten op wiens conto de storingen dienden te worden geschreven. Het was een kwestie van vertrouwen.

Haperend was ook meer dan eens het e-mailverkeer. Diverse bronnen, ministeries, overheidsorganisaties, advocatenkantoren, de nationale ombudsman, de tandheelkundige kliniek, de voormalige huisartsenpraktijk, de lijst is lang, meldden mij met de hand op het hart dat deze geen e-mail van mij ontvangen hadden, e-mails die wis en waarachtig wel door mij verstuurd waren. Reden waardoor ik soms in allerijl de toevlucht moest nemen tot hotmail.com en later gmail.com om acute problemen alsnog op te kunnen lossen. Problematisch was ook dat de provider te kennen gaf dat de oorzaak van storingen met e-mailverkeer na relatief korte tijd niet meer zouden zijn na te gaan. Daar moest ik het dan mee doen.

De service bleef wat snelheid betreft, steeds perfect. In Nederland geen betere. Echter, de aangedragen oplossingen, het switchen van de site naar steeds weer een andere server, werkte tijdelijk, een, twee weken, waarna site en het aansturen van content menigmaal opnieuw stagneerde. Ook de klacht van belangrijke instanties voor het niet hebben ontvangen van mijn verzonden e-mails, door welke oorzaak dan ook, bleef een steeds terugkerende factor.

De verklaringen van WebRuimteHosting daarover waren inconsistent, spraken elkaar meervoudig tegen. De oorzaak lag volgens zeggen van de provider welhaast altijd aan de cliënt of mede-cliënten die een slecht onderhouden site zouden hebben. Ook werden de klachten soms ontkend:

Wij hebben nu ruim 8000 klanten en ik hoor er eerlijk gezegd niemand over klagen.

Dit, terwijl WebRuimteHosting bijvoorbeeld al op maandag 22 juni 2009 het bericht deed uitgaan (fragment):

“op dit moment hebben we problemen met het versturen van e-mails. De e-mails komen namelijk niet altijd aan. Dit komt omdat we zijn toegevoegd op een zwarte lijst. Er wordt van server 02 spam verzonden naar bepaalde adressen. We zijn er nog niet uit door wie het verstuurd wordt.

Wij hebben DirectAdmin ingeschakeld voor hulp, echter zullen zij pas vannacht naar de server kijken aangezien men uit Amerika komt. Verder zullen we vannacht ook de server updaten naar de nieuwste versie.

Mocht u hierdoor ernstig in de problemen komen dan kunnen wij u plaatsen op een andere server zodat het versturen van e-mails weer mogelijk is.” [vet toegevoegd, mv.]

Vertrouwd als ik was met de prijs-kwaliteitverhouding van deze provider en de perfecte bereikbaarheid, bleef ik vooralsnog gebruik maken van de diensten, totdat…

WebRuimteHosting, ondanks of in weerwil van hun eigen Artikel 5, zich op een pad begaf waar men weinig tot geen digitale dan wel analoge kaas van had gegeten: de juridische inbedding, rechten en plichten van de cliënt waarvan een site werd gehost.

In een serie e-mails gaf WebRuimteHosting blijk juridisch er met de pet naar te gooien. De stellige indruk ontstond geen bekwame jurist in dienst te hebben dan wel dat deze op vakantie was in een land waar Vrouwe Justitia nog op een oor lag te slapen.

Op 12 september 2018 viel er een bericht van WebRuimteHosting op mijn digitale deurmat. Er was een klacht ontvangen over een weblink. De tekst luide (fragment):

We kregen een klacht te horen over deze weblink [een kritische column van mijn hand]:
Is het mogelijk dat u dit aanpast of verwijderd? De klacht was namelijk dat er namen op stonden en die moeten weg naar bijvoorbeeld anoniem.
Graag ontvangen we je reactie binnen 14 dagen op deze takedown verzoek.

De door mij geraadpleegde juristen schaterden bij wijze van spreken van het lachten bij het lezen van het verzoek. Dit, door het ontbreken van een adequate juridische inbedding over de vermeende klacht.

• Er stonden namen op?! zo meldde de provider. Bedoeld werd dat er namen in het artikel vermeld waren. Ja, so what, columns bevatten altijd namen!
• Waarom de namen (meervoud) geanonimiseerd zouden moeten worden werd niet kenbaar gemaakt.
• Welke namen verwijderd of geanonimiseerd zouden moeten worden, was eveneens onbekend.
• Ook de naam van de klager werd niet vermeld: zijn naam was haas, of wellicht Van het Haasje, maar in ieder geval anoniem. Dit terwijl aan de onmiskenbare ‘stijl’ van communicatie aan elke hemel stond geschreven van doen te hebben met een type klager, of een door de klager opgetrommelde operettefiguur, die aandelen had in de genderneutrale pantoffelbranche.

Men stelle zich voor, een journalist of blogger schrijft een artikel over het Europees Parlement of de Tweede Kamer, waarbij 25 parlementariërs bij naam zouden worden genoemd of geciteerd. Van de 25 parlementariërs wordt één het journalistieke vuur aan de schenen gelegd. Vervolgens eist de betreffende politieke mafkees van de provider van de journalist, bijvoorbeeld WebRuimteHosting, om alle 25 namen te laten verwijderen dan wel te anonimiseren.

Wie is hier gek? Zowel de klager als de provider lijken het niveau van de middelbare school, of erger, niet te zijn ontgroeid, en juridisch analfabeet te zijn. Helemaal dol zou het pas worden als journalist of blogger een artikel zou schrijven over het vroegere polsdikke telefoonboek van Nederland, met 80.000 of meer namen per deel. En die allen (!) verwijderd zouden moeten worden omdat één parlementariër last heeft van een te klein ego. Lachen dus.

In onderhavig geval verzocht één klager gemakshalve om 16 namen te willen laten verwijderen. Een dergelijk infantiel verzoek kan alleen maar gedaan zijn door iemand die te diep in het glaasje heeft gekeken of waarbij de verstandelijke vermogens lang geen update hebben gehad. Onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat een hosting provider en zijn vermeende juridisch adviseur zich inlaat met schier adolescente prietpraat.

Met een scherpe pen voert Youp van het Hek in zijn columns in NRC Handelsblad wekelijks met naam en toenaam een uitgelezen processie aan stoethaspels op die maatschappelijk of juridisch in diskrediet zijn. En met hem vele journalisten die met een column of essay dubieuze praktijken aan het licht brengen. Dit, zonder dat verzoeken om takedowns door providers serieus worden genomen, laat staan gehonoreerd. NRC, Volkskrant of Telegraaf zouden elke week platliggen ingeval WebRuimteHosting hun provider zou zijn geweest.

Op het verzoek om welke naam het dan ging, men moet in alle rechten toch weten wélke naam zo mogelijk geanonimiseerd zou moeten worden, ontvingen we het volgende tot de lachspieren werkende antwoord (fragment):

het gaat om alle namen die worden vermeld. Ik heb daar dus een klacht van ontvangen die ik moet onderzoeken.

Diegene die dit gemeld heeft, heeft liever niet dat de namen daar staan. Dit komt omdat als ze de namen zoeken dit in Google te zien is.

Kun jij ervoor zorgen dat je alle namen weghaalt die op die weblink staan?

Alle namen in het artikel verwijderen omdat één klager meent onheus bejegend te zijn, en WebRuimteHosting gaat daar in mee? Opnieuw moest worden gevreesd dat de provider géén gekwalificeerde jurist in dienst had dan wel had geraadpleegd, maar er zelf een potje van had gemaakt. De ‘juridische afdeling’ voor zover deze zou bestaan, moet tot tranen toe geroerd zijn geweest na het aanhoren van een komische klager, en daardoor er een juridische hutspot van hebben gemaakt.

Op basis van verkregen informatie van het advocatenkantoor bracht ik nog dezelfde dag enkele significante punten onder de aandacht van de provider. Dit om in te laten zien dat wat hij te berde bracht juridische kolder was.

Het verkregen antwoord van WebRuimteHosting, duidelijk niet de hand van een jurist, was daarbij (fragment):

Volgens de klacht gaat het hier om laster. Dit onderzoeken we dus ook. En dat doen we met elke klacht.

Als dit smaad en/of laster is, mogen we de website tijdelijk offline halen tot het artikel weg is. Uiteraard mag je er vanuit gaan dat elke klacht uitvoerig gecontroleerd wordt voordat we overgaan tot het offline halen bijvoorbeeld. Dit doen we niet zomaar. [vet toegevoegd, mv.]

Uit bovenstaande citaat blijkt overduidelijk dat de provider de klacht niet deugdelijk of in het geheel niet heeft onderzocht, nog moet gaan onderzoeken. Dit, terwijl wél de cliënt in eerste aanleg werd gesommeerd de namen te verwijderen of te anonimiseren! Vreemde volgorde, juridisch dilettantisme van de bovenste plank en onacceptabel voor de positie van een betalende cliënt.

Verder communiceren met een provider die juridisch zijn vak niet verstaat, bleek daardoor zinloos.

Reden om, gehoord het advies van mijn advocatenkantoor, dezelfde dag en met onmiddellijke ingang het contract met WebRuimteHosting op te zeggen. Dit, om de hosting aan een grotere provider te gunnen, die juridisch meer in zijn mars heeft, en die niet de belangen van zijn cliënt op voorhand al schaadt.

Het kan niet zo zijn dat een kleine provider, een eenmansbedrijf, zoals moge blijken, met discutabele juridische kennis en ervaring, de mond kan snoeren van een kritisch schrijvende journalist of blogger.

Met alle respect voor de uitzonderlijke goede bereikbaarheid van WebRuimteHosting, het dient aanbeveling voor professionele journalisten en bloggers met een scherpe pen zich tweemaal te bedenken alvorens het jawoord aan WebRuimteHosting te geven.

Mits handelende conform de wet, is het de journalist of blogger die bepaald wat er geschreven wordt. En niet een (kleine) provider die zich in de luren laat leggen door een klager en/of zijn gevolg waartegen zelf een serie aangiften wegens verregaande smaad en laster is ingediend bij politie en Openbaar Ministerie.

In consumententermen: bedenkelijk amateurisme van een provider wordt onmiddellijk afgestraft, de concurrentie is groot. Aan takedown-illusies van WebRuimteHosting doen we niet mee. De vrije marktwerking bepaalt per definitie welke provider hoog scoort. Zowel de klager als WebRuimteHosting overspeelde zijn hand.

 

______

Sinds woensdag 04-10-2018 wordt deze site gehost door een nationaal grote Spaanse hosting provider.

 

Update 05-10-2018 22:12