Islam: jihadistisch geneuk wegens terminale grachtengordeldementie

Jihadisteschooltje

Ingang Cornelius Haga Lyceum. Bewerking: DESTINATIONS The Art of Vision

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, hartje Nederland, zeg maar de uiterst radicale onderwijsfanaten welke salafistische lesboeren allemaal Mohammed heten, en die in strijd handelen met de antiradicaliseringsstrategie, kunnen wettelijk kennelijk geen strobreed in de weg worden gelegd. Dat, de manke wetgeving betreffende, toonde hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens zaterdag jl. duidelijk aan op NOS.nl.

Exact, geen strobreed, ondanks dat het aankomend islamitisch addergebroed, jonge kinderen die baas Mohammed al hoog hebben zitten, de salafistische geloofsleer met de paplepel wordt ingegeven. De minister van Justitie en Veiligheid, de AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sloegen alarm, en waarschuwde de vrouwelijke burgervader van Amsterdam hierover in een brief op 7 maart 2019.

De vraag rijst, waarom en waardoor deze terreur kan voortbestaan in Nederland, het land dat niet alleen landschappelijk tot een grote domme blokkendoos verworden is.

Ook de Arnhemse jihadist Yago Riedijk, een snotneus van amper 26 en vermeende IS-spijtoptant met een te grote bek, liet zich kortgeleden interviewen door de BBC en vandaag door het AD.nl. Ondanks dat hij tot 6 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wil hij terug naar Nederland, het is zijn droom?! Waar uitgestelde ‘vaderlandsliefde’ al niet toe in staat is!

Echter, zijn kind (inmiddels overleden evenals zijn twee voorgaande, red.) en zwaar gesluierde vrouw (19) die het Brits staatsburgerschap is afgenomen, achterlaten in Syrië wil hij niet. Grappenmaker Yago, eertijds lasser van beoep, die heeft gevochten met IS, dus geronnen bloed aan de Arnhemse polsen heeft, heeft een serie noten op zijn zang. Hij betoogt dat ´wij´ (hij en de zijnen) een fout hebben gemaakt, maar dat Nederland het goede voorbeeld moet geven!

We maken in beide interviews kennis met een arrogante en strategisch geprofileerde jongeman die zelfs vanuit een schier uitzichtloze positie Nederland meent te kunnen intimideren. Dit door onder meer te stellen dat ingeval mensen in grote getalen ontsnappen in Syrië (in plaats van naar NL mogen terugkeren), deze voor Europa opnieuw een gevaar vormen. Je moet maar durven, branie volledig synchroon aan IS-gedachtegoed.

De vraag rijst opnieuw, waarom en waardoor deze terreur kan voortbestaan in Nederland, het land dat niet alleen landschappelijk tot een grote domme blokkendoos verworden is.

Om die vraag te kunnen beantwoorden reizen we af naar de eerste multiculturele dromers met het vermeende politieke hart op de verkeerde plaats. Regressief links werd het wetenschappelijk terecht genoemd (Nawaz 2015, Harris 2007). Natuurlijk staat het theedrinken met moslims van (oud) PvdA-burgemeester Cohen na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 in de voorste rijen van de canon van oorzaken.

In Islam and the Future of Tolerance (2015) schreef Harris dat het grootste gevaar van regressief links uitgaat, dat deze bereid zijn de vrijheid van meningsuiting op te offeren uit angst om minderheden te kwetsen. Menselijke weeffouten als producten uit een verleden van anti-autoritaire opvoeding! Welke studies hebben deze simpele bollebozen (regressieve linkse politici en hun volgelingen) gevolgd. Hun bul op Ebay gekocht? Welke deformatie in denken heeft wanneer en waar plaatsgevonden?

Echter, Cohen stond niet alleen, een leger aan multiculturele adjudanten van een verwant nauw politiek spectrum stonden hem bij. De islamitische zieltjes als toekomstig stemvee moesten ook na de moord behouden blijven voor dat wat voor links doorging, met de politiek ten dode opgeschreven PvdA voorop.

Ook de GroenLinksers van de destijds door Femke Halsema bestuurde islamaanbidders hadden, haar Leonardolezing in 2011 ten spijt, allen een vlot multicultureel juichpak aan. Het was in de nadagen van de PSP, van het pacifistisch gebroken geweertje, totdat IS, onze vrinden binnen de islam, met en zonder Kalasjnikovs-rifle AK-47 hoofden van de romp van gevangenen bliezen of deze met een heilig mes handmatig decapiteerden voor het oog van Westerse camera´s.

De Nederlands-Duitse socioloog Ruud Koopmans (57) stelde in ‘Het Westen moet zich beter weren tegen de islam’ (AD.nl 2017), een onderzoek onder moslims en een vergelijkingdgroep in zes landen (2015), dat het gevaar van de radicale islam in het Westen nog altijd wordt onderschat, en dat wereldwijd 50 miljoen moslims bereid zijn geweld te gebruiken.

Zowel de politiek correcte ‘kwaliteitskranten’ Volkskrant als NRC deden aan factcheck en gaven met grote tegenzin en op een minzame manier Koopmans gelijk. In ThePostOnline van 2 februari 2017 liet Koopmans nog eens optekenen:

“Van de Britse moslims vindt 31 procent dat de doodstraf moet staan op geloofsafvalligheid en in een BBC-enquête na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo zei 11 procent van de moslims dat media die afbeeldingen van de profeet Mohammed publiceren het verdienen te worden aangevallen.”

Met Heilige Identiteiten: op weg naar een shariastaat? (2016) stootte ook politicologe en juriste Machteld Zee (35) die promoveerde op een onderzoek naar shariarechtbanken, de Nederlandse grachtengordelintelligentsia tegen de borst, of beter gezegd, tegen de politiek correcte tieten. Zee toont de achtergronden van het moslimfundamentalisme, laat terecht niets heel van de multiculturele samenleving, ontdekt een compleet rechtssysteem (sharia) dat volledig in strijd is met seculiere wetgeving en schrijft terecht ‘Achter islamisering zit een plan’.

De politiek correcte tieten waren in alle staten, met de ‘ideologische’ UvA-antropologe Annelies Moors, een gereïncarneerde imam van de ergste soort in de dubbele punt van de aanval, en die niet verder kwam dan Zee te betichten, hoe kan het ook anders, van islam bashen en xenofobie. Het is de geijkte taal van de volledig foute imam, in dit geval dan van een gereïncarneerde imam met hollandse tieten, om daardoor het gangreen van de orthodoxe islam te maskeren.

Geenstijl schreef treffend in een commentaar: “Nog nooit in de geschiedenis zijn zoveel manuren besteed aan het vrijpleiten van een vijandelijke ideologie.”

Conclusies als van Koopmans en van Zee trok ik als medium paranormaal al tien jaar eerder in een reactie op de verslaggeving van dagblad TROUW over de Franse rellen in 2005. Het betrof de golf van met moslimhaat gekleurde rellen van Afrikaanse jongeren in de banlieus van onder meer Parijs (3 november) en Toulouse (4 november), waarbij in heel Frankrijk een kleine 10.000 auto´s in vlammen opgingen. Een verdwaalde traangasgranaat die in een moskee terechtkwam was het spreekwoordelijk lontje om de hel volledig te laten ontbranden. Mijn ingezonden (ingekorte) reactie uit 2005:

“(…) Het mag paradoxaal lijken, maar het pogen om een kwalificatie te geven over de (algemene) aard van een bevolkingsgroep kan ik zeer goed verenigen met mijn politiek/maatschappelijke linkse signatuur.

Ik heb geen enkel probleem om te stellen dat Belgen het beste bier van de wereld brouwen, ondanks dat niet alle Belgen een brouwersschort dragen, en dat Brazilianen de gedienstigste van de wereld zijn als je als automobilist de weg bent kwijt geraakt. Ook weet ik dat het voetbal-gen zich als een welwillend virus al decennia lang onder hen verspreid heeft.

Het zijn niet alleen de ontspoorde enkelingen binnen de fundamentalistische islam die we in Toulouse of Helmond te vrezen hebben. Op een indirecte manier worden deze islamitische ontsporingen van de zonen van de islam gedekt en gevoed door de glimlach van bijna AL hun papa’s en mama’s.”

Vaak is een halve paranormale gedachte al voldoende om de geschiedenis van verleden, heden of toekomst goed in te schatten. Femke Halsema, nu alerte burgemeester van Amsterdam, heeft eindelijk een andere politieke en maatschappelijke jurk aan dan ten tijde van het koetsieren van GroenLinks toen ze het multiculturele lied flink meezong. Het geeft hoop, althans voor de stad Amsterdam, alhoewel een echte vuist maken tegen islamitische scholen van een geheel andere orde is. Zelfs burgemeester Ahmed Aboutaleb, de Nederlands-Turkse crisis maart 2017 in Rotterdam indachtig, zou het beter doen.

De vraag rijst telkens weer, waarom en waardoor deze terreur kan voortbestaan in Nederland, het land dat niet alleen landschappelijk tot een grote domme blokkendoos verworden is.

De ziekte die islam heet wordt in stand gehouden, gevoed door de nazaten van regressief links, narcistische jongens en meisjes en hun tutors van de grachtengordels van Groningen via Amsterdam en Utrecht tot in Maastricht, foute contacten die ik eigenlijk al lang van Facebook had moeten flikkeren, maar het zijn er zoveel. En ach, ik heb er al zoveel ontvriend, het geitenwollensokkensyndicaat op zelf gesleutelde motors, heel of half hoog veganistisch in de leer, soms zelfs hosanna salsa dansend.

Nederland heeft de vermaledijde islamitische scholen zoals het islamitische Cornelius Haga Lyceum, zeg maar de clubs waar terroristen voor het eerst worden opgeleid, binnengehaald, jarenlang geen strobreed in de weg gelegd, hen welhaast gesmeekt met de wet in de hand de beginselen van jihad en sharia uit te dragen.

Het was en is wanneer een vreemdeling bij je aanbelt, de petjesturk, djellabamarrokaan of de Saoedische tulbandgelovige, hem binnen te laten met koek, toestemming te geven je plaats op de sofa in te nemen, je vrouw in onderdanigheid door de vreemdeling te laten neuken en te accepteren dat hij jou uiteindelijk van discriminatie beschuldigd.

Wat een achterlijk en seniel volk, die Nederlanders, vooral diegenen van vermeend sociale snit, gestudeerd of ook niet, anno 2019 behept met terminale grachtengordeldementie.

 

_______

ISLAM I – ISLAM II

De islam heeft historisch meerdere gezichten. Ik onderscheid gemakshalve islam I en islam II. In islam II bevinden we ons sedert dlellaba´s, nikabs en andere tot religieus symbool verheven kleding het Westen veroverden, en om meer precies te zijn, sinds 9/11 de Hitlers van deze tijd in beeld bracht. Islam I start voor mij met de komst van de Moren onder aanvoering van veldheer generaal Tariq Ibn Zijad toen in het voorjaar van 711 een brug werd geslagen voor moors iconoclasme op het Iberisch Schiereiland. De ware godsdienst zou onderwezen moeten worden, en geen andere.

Het ‘Edict van Yazid’ in 721, na Concilie Nicea II door christelijke schrijvers toegeschreven aan de Omajjadische kalief Yazid bin Abd al-Malik, oftewel Yazid II, beval de vernietiging van alle kruisen en christelijke beelden binnen het kalifaat. Met de vernietiging, weliswaar hoofdzakelijk door politieke en strategische motieven ingegeven, werd de basis gelegd voor moslim/moors iconoclasme.

De godheid zou in de islam geen gezicht toebedeeld krijgen. Kunsthistorisch zou daardoor geschiedenis worden geschreven, abstractie en abstracte kunsten vonden hun oorsprong in de Gouden Eeuw van islamitisch Spanje, van Picasso´s Les Demoiselles d’Avignon tot en met Barret Newman´s Who afraid of Red, Yellow and Blue. Malevitsj, Kandinsky, Mondriaan en Rothko hadden er een incarnatie. Zie:

Moors iconoclasme, en het aangezichtsloze gelaat van Andalusische stoeptegels

 

TOEGEVOEGD 22-03-2019

De AIVD noemt eindelijk man en paard in de zaak van het Cornelius Haga Lyceum, en laat door een ‘ambstbericht’ eindelijk de ware aard van een deel van de islam zien. Goede zaak. Wel opmerkelijk, deze veranderde strategie. Vrij recent gaf de AIVD nog aan dat scherpe kritiek op de islam vermeden moest worden, het zou de integratie van moslims in de weg staan. Met die uitlating zat en zit de AIVD volledig onterecht op de stoel van de minister van Binnenlandse zaken, een politieke stoel.

NOS.NL 22-03-2019

‘Omstreden Britse prediker gaf les op Cornelius Haga Lyceum

“Een omstreden Britse prediker heeft lesgegeven op het Cornelius Haga Lyceum. En de leiding van de Amsterdamse islamitische school heeft een Tsjetsjeense terreurbeweging gefinancierd. Dat staat in een vertrouwelijk ambtsbericht van de AIVD, dat is ingezien door NRC.”

 

 

Update 22-03-2019