The Paranormal Healings of Martien Verstraaten

.

The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp (detail) The Para Anatomy Lesson of Martien DOS (detail)

De Anatomische Les S

Rembrandt, 1632. Foto (detail): www.geheugenvannederland.nl

Videoperformance pastlife S1

Martien Verstraaten, 1982. ‘Past Lives in Present’ (videofilm performance)

Filmstrip Video SS1

 

 

 

The Paranormal Healings of Martien Verstraaten is een eerste cyclus van 3 (+1) studies die informatie geeft over paranormale interventie bij ziekte.

De eerste studie vertelt het verhaal over de onorthodoxe maar doeltreffende behandelmethode waardoor de kinderen Kor G. en Jody O. van constitutioneel eczeem konden worden verlost, en volgens verklaringen van de ouders 25 jaar vrij bleven van de aandoening op de manier zoals die hun kinderen had geteisterd.

De tweede studie geeft inzicht in de mediamieke technieken die gebruikt werden om de baarmoeders van Rose T. en Mila B. door commanderende incantaties weer aan de praat te krijgen, nadat de menstruatie vele maanden was uitgebleven.

De derde studie maakt inzichtelijk hoe het door stemmen geplaagde hoofd van Ricardo B. door kortzichtig opererende psychiaters nog meer hoorndol werd dan het al was, en hoe hij genas met gebruikmaking van inzichten uit zijn vorige levens. Het etiket schizofrenie was en is uiterst arbitrair. Prof. dr. J.J. (Jim) van Os, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, verbonden aan Maastricht UMC en aan het Institute of Psychiatry te Londen noemt schizofrenie zelfs niet bestaand.

De vierde studie binnen de cyclus verhaalt over Mr. en Mrs. Past-Life, die laat zien hoe relaties – ook in het leven van een ex-minister en van een ex-kabinetsformateur – veelal hun oorsprong hebben in een vorig leven. Deze vorige levens kunnen – positief of negatief – doorwerken in relaties en liefdesgeschiedenissen in het heden. Gewenste follow-ups in de relatie of het elimineren van relationele storingen kunnen zoals de praktijk leert, door het ‘genezen aan vorige levens’ worden bijgestuurd of gefinetuned. .


1. Case of Kor G. & Jody O.: Study on Eczema / Atopic Dermatitis
 | 01.07.2013 | http://bit.ly/HKsbxV

2. Case of Rose T. & Mila B.: Study on Secondary Amenorrhoea |04-09.2013 | http://bit.ly/HKstVp

3. Case of Ricardo B.: Study on Extrasensory Voice Hearing / Auditory Hallucinationo http://bit.ly/1NDCmlk

4. Case of Mr. & Mrs. Past-Life: Study on Relationships (in voorbereiding) http://bit.ly/1fiNxy0