Psychic Consulting

 

IMG 1494 zw hoed copyIMG 1494 zw hoed copyIMG 1494 zw hoed copyIMG 1494 zw hoed copy

 

 

I. Mediumistic reading
II. Healing & psychic surgery
III. Dynamic potentials of energy

 

I. Mediumistic reading
In het verleden liggen de ankers van het heden, en in het heden bevinden zich reeds de bouwstenen voor de toekomst. Dat geldt voor een persoon als levend wezen, voor een relatie of organisatie, en voor het atoom in een ding. Verleden, heden en toekomst zijn ook in het proces van menselijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mediumistic reading, de paragnostische analyse, vloeit, voor vraagstelling en vraagsteller dan ook in elkaar over. Hierdoor komt tijdens de vraag van de cliënt naast de analyse van de vraag ook het proces in beeld van de vraagsteller tot zijn vraag.

Dit houdt in dat het mediamieke consult verder gaat dan het beantwoorden van vragen wanneer men nou eens eindelijk de jackpot van de grote loterij van Florida kan incasseren, of waar de verloren contactlens te vinden is tussen de kiezelsteentjes op het knisperende ivoorwitte grindpad. Gerelateerd aan verleden, heden en toekomst geeft het consult tijdens de analyse voor zover relevant, een historisch overzicht en positiebepaling van de vraagsteller binnen de context van de vraagstelling.

Helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid zijn vormen van extrasensorische waarneming. Iedereen kent in de dagelijkse praktijk wel het mechanisme van extrasensorische perceptie. Zonder heldervoelende waarneming zou het menselijke ras al lang zijn uitgestorven. Immers, wij vinden en kiezen onze liefdespartners op basis van extrasensorische waarneming. We kunnen blijkbaar ‘aanvoelen’ dat de ander wel eens een geschikte levenspartner zou kunnen zijn. Via de geur van de ander worden er ‘heldere’ signalen afgegeven die via oneindig veel fijne receptoren ons brein informeren of de betreffende kandidaat de juiste genen bezit om het nageslacht veilig te kunnen stellen. Als we in ons hoofd een ‘Go’ krijgen via onze spirituele chemische fabriek worden we op slag verliefd, en hebben we – met alle lusten en lasten – de poppen aan het dansen. Gezien de vele geregistreerde echtscheidingen wereldwijd zou het wel eens kunnen zijn dat we steeds minder de innerlijke signalen van het heldere gevoel kunnen volgen, maar meer ‘in’ zijn voor de stereotype man of vrouw waar we in de bladen bij de kapper en in het vliegtuig mee worden doodgegooid.

Casanova en Don Juan roken blijkbaar imaginair waar wat te halen viel. Gezien hun herhalingsdrift om de juiste partner te vinden is het maar de vraag of zij in de wieg gelegd waren om met succes paragnostische adviezen te geven.

Onder paragnostisch consult wordt verstaan, het consult waarbij adviezen worden aangeboden met gebruikmaking van intuïtieve communicatie en mediamieke informatieopbouw. Het levensproces van de cliënt en de relatie van de vragen binnen dat proces worden geanalyseerd en gerelateerd aan de factoren: verleden, heden en toekomst.

 

Paragnostische consulten worden toegepast voor het geven van inzicht in:

A. Persoonlijk

Lichamelijke processen
Ziekte en gezondheid
Zie ook: II. Healing & psychic surgery

Psychosociale processen
Emotionele vraagstukken
Seksualiteit en genderthema’s
Relationele patronen

Spirituele processen
Vorige levens records
Verborgen talenten en bestemming
Klachtenpatronen stammend uit vorige levens
Zie ook: past life consultations

Mentale processen en vaardigheden
Fobieën, trauma’s, semiobsessies
Leer- en gedragsvraagstukken

Hoog Sensitieve (HSP) en Hoog Intelligente Personen en hun processen
Sociale desintegratie en isolatie bij hoogsensitief en hoogintelligent begaafden
Synthese en integratie van en bij intuïtieve, emotionele, culturele en/of cognitieve intelligentie

 

B. Sociaal / Cultureel / Economisch

Opvoeding
Studie en scholing
Carrière vorming
Partnership

Leiderschap
Bedrijfsprocessen
Politieke en sociaal-culturele vraagstukken
Zakelijke aangelegenheden

 

Honorarium: Eerste consult (90 minuten): € 90,00
Vervolgconsulten (60 minuten): € 60,00

Paragnostische consulten worden ook gegeven via Skype, Whatsapp, telefoon of e-mail.

Voor consultafspraken en informatie: contact – the mediums

 

II. Healing & psychic surgery

Healing is een vorm van paranormale genezing. Deze wordt gebruikt bij klachten van fysieke, psychische en/of spirituele aard. Magnetiseren was een term die in vroeger dagen in Nederland alom bekend was. Men ging naar de magnetiseur, ook wel strijker genaamd. Naast de geregistreerde magnetiseur kon men vaak lokaal wel terecht bij een befaamd wrattenvrouwtje welke een klein gebed over de wrat uitsprak en deze liet afkopen met een muntje. Multicultureel bezocht men de gerenommeerde en kleurrijke sjamaan, een Surinaamse Wintiman, Indonesische Doekoen, Afro-Braziliaanse Pai de Santo, Hindoestaanse Pandit, een Venezolaanse Curandero of de Dominicaanse Voodoo-priester met de vooruitziende blik.

De behandelingen bij een healing sessie vinden plaats door handoplegging en verschillende handbewegingen, zogenaamde ‘passes’ van elektromagnetische aard, waardoor paranormale krachten naar energiecentra en aan de centra gerelateerde organen en stelsels worden gedirigeerd, die energetisch schreeuwen om gereset te worden. Healing als paranormale geneeswijze heeft ten doel pijnen en storingen te reduceren of te elimineren. Als de behandeling aanslaat is reductie of eliminatie vaak onmiddellijk waarneembaar, een andere keer na enige uren, dagen of weken, afhankelijk van het type storing of aandoening en afhankelijk van het individuele genezingsproces van de cliënt.

Psychic surgery is eveneens een vorm van paranormale genezing. Deze vorm van behandelen is bekend geworden door vooral Filippijnse en Braziliaanse mediums, de zogeheten psycho-chirurgen, zoals de Brit George Chapman (1921-2006) en de Brazilianen José (Zé) Arigó (1921-1971) en Rubens Farias Jr. (1954-heden). Een of meerdere overleden entiteiten voeren bij psychic surgery tijdens een tijdelijke bezetting van het medium een operatie uit op het astrale lichaam van de cliënt. De cliënt wordt via het medium door een overleden geneesheer behandeld, zoals het medium Zé Arigó opereerde via de overleden Duitse chirurg Dr. Fritz en George Chapman opereerde via de overleden Schotse oogarts Dr. Lang.

Zie voor de video over Dr Fritz, Zé Arigó e.a.: Dr Fritz – Incarnation of a Medium Doctor

Het medium Martien DOS voert spirituele operaties uit via een groep overleden artsen, specialisten en therapeuten welke in wisselende samenstelling als intermediair fungeren. In tegenstelling tot de Braziliaanse methode waarbij veelal chirurgisch gereedschap wordt gebruikt, wordt het lichaam van de cliënt door Martien DOS niet aangeraakt. De door hem uitgevoerde ‘operaties’ gaan gepaard met ‘gesprekken’ met het betreffende, matig of slecht functionerende, orgaan, lichaamsdeel of stelsel. Het gesprek wordt afgesloten met een commando tot hervatting van de oorspronkelijke functie van het betreffende orgaan of lichaamsdeel. Door het commando wordt een zwakke of stilliggende functie tijdelijk overgenomen en spiritueel geadopteerd als bij de werking na het inbrengen van een tijdelijke chip die een oude vervangt. De aansturing van de betreffende lichamelijke of psychische functie kan zich daardoor in rust herstellen en zich resetten.

In een later stadium kan de oorspronkelijke aansturing de functie van orgaan of lichaamsdeel weer automatisch overnemen. De ervaring leert dat gesprekken met bijvoorbeeld een luie of overspannen baarmoeder welke qua menstruatie een jaar uit de roulatie was, secondary amenorrhoea, door gerichte commando’s en spirituele interventie binnen 10 à 24 uur gereset konden worden.

 

Psychic healing & psychic surgery zijn als behandelingen gericht om storingen te reduceren
en/of te elimineren en kunnen worden toegepast bij onder andere:

Chronische pijnen en/of fantoompijnen
Psychosomatisch gerelateerde aandoeningen
Storingen het zenuwstelsel betreffend
Hormonale storingen
Storingen de stofwisseling betreffend
Dermatologische aandoeningen

 

Honorarium: Eerste consult (90 minuten): € 90,00
Vervolgconsulten (60 minuten): € 60,00

Healing consulten worden ook op afstand gegeven via foto-inductie of Skype-contact.

Voor consult afspraken en informatie: contact – the mediums

 

III. Dynamic potentials of energy
Dynamic potentials of energy zijn korte en krachtige behandelingen waarbij een stoot aan energie en kennisenergie intensief op de cliënt word overgedragen, en deze als een infuus wordt aangesloten op een spirituele accu behorende bij het type Australische Road train met de IBM Roadrunner aan boord.

Deze magnetische behandelingen worden gebruikt voor het genereren van een surplus aan energie tijdens examens, sollicitaties, spreekbeurten, interviews, tv-optredens, super dating, sportprestaties, de nieuwste seksuele hoogstandjes uit de Kama Soetra, of voor andere belangrijk momenten waar extra energie en een surplus aan concentratie voor nodig is.

 

Honorarium: Energy sessie (60 minuten): € 60,00

Dynamic potentials of energy worden ook op afstand gegeven via foto-inductie of Skype-contact.

Voor consultafspraken en informatie: contact – the mediums