Past lives – Introduction

 

Wereldbolkop.SWereldbolkop.S copyWereldbolkop.SWereldbolkop.S copyWereldbolkop.S


Vorige levens wonen dichter bij huis dan menigeen denkt. Naast de droom was het paranormale consult bij een gespecialiseerd medium lang de bekendste ingang tot vorige levens, gevolgd door sessies met gebruikmaking van de klassieke hypnose. De ogenschijnlijk moeilijke bereikbaarheid van vorige levens is als idee ook lange tijd door het paranormale priester- en therapeutengilde moedwillig in stand gehouden. Tenslotte wilde men geen openbare OV-jaarkaart verstrekken om gratis naar vorige levens af te kunnen reizen. Volgens de theosofen moest je een bepaald niveau hebben annex een onberispelijke levenswandel om tot vorige levens te kunnen doordringen. Maar vorige levens lagen en liggen overal voor het oprapen, desnoods op de hoek van de stamtafel van het morsige buurtcafé in een ambiance van verschaald bier en repeterende alcoholistenpraat. Regressies naar vorige levens voerde ik al uit: ontspannen wandelend met de cliënt langs de uiterwaarden van een rivier, collectief tijdens praktijkcolleges beeldende kunst, in een overvol en rumoerig grand café, al zwemmend, schrijvend, middels beeldende videoregistratie of tijdens de gezamenlijke afwas. Vorige levens zijn overal te vinden en op te sporen.

Voor reïncarnatiesessies klik op: Past Lives Consultations

Mijn zoektocht naar vorige levens begon toen ik door grote emoties, verbandhoudende met een relatiecrisis, een medium in het oosten van het land bezocht. Mijn leven stond geheel op zijn kop en ik op instorten. Het medium bevestigde dat de innerlijke beelden en de heldere gevoelsbeelden die ik had gehad over de emotionele promiscuïteit en andere voorgenomen balletpasjes van mijn toenmalige partner, ondanks glasharde ontkenningen en infame leugens, volledig op waarheid hadden berust. De reden van die waarheid – de waargenomen werkelijkheid – was gelegen in het feit dat ik helderziende gaven had die altijd al latent aanwezig waren geweest. Met onbeschrijflijke pijn in mijn hart had ik van een voormalig liefdesobject afscheid moeten nemen. Daarvoor in de plaats had ik de absolute zekerheid gekregen dat ik wat de relatie betrof geen hersenspinsels had gehad, maar bittere en scherpe beelden had gezien van de werkelijkheid en van een andere toekomst. De gave van helderziendheid had ik al voor de geboorte gehad, zo legde het medium uit. In het verleden had ik wel vaker beelden gehad die mij aan helderziendheid deden denken, maar dat ik helderziende was of zou kunnen zijn was mij onbekend. In stilte vroeg ik mij af waar die gaven dan wel vandaan kwamen, want in mijn familie was, voor zover ik toen meende te weten, niemand helderziend.

Eenmaal weer thuis in de gezellige eenzaamheid van een zomerrijke maar partnerloze polder, ging er een piepklein kuikenlichtje branden. Mijn dochter was sinds kort uit huis en mijn zoon was voor enkele dagen op reis, ik had dus zeeën van tijd om te mijmeren. Als die gaven niet direct aan genetische overerving waren toe te schrijven, zo dacht ik, zouden ze wellicht uit een ander leven stammen. Vaag had ik wel eens over vorige levens gehoord, maar associeerde het meer met een soort transcendente heilige koeienziekte uit India en omstreken. Mijn tweede bezoek aan het medium twee weken later bracht de oplossing. Ik was op dat moment rond de vijfendertig, en het medium vertelde me dat in een tijdsbestek van meerdere eeuwen mijn helderziende gaven alleen de laatste vijfendertig jaar inactief waren geweest. Op weg naar mijn Groningse huus terugrijdend schrok ik me een hoedje: meerdere eeuwen, vorige levens, en wie was ik dan wel, wat had ik allemaal uitgespookt en was ik daar nu nog verantwoordelijk voor? Duizend-en-een-vragen, en ook schrik voor het onbekende, waar was ik ingedoken en kwam ik er ooit nog uut.

Mijn eerste serie reïncarnatiesessie onderging ik bij nestor Douwe van Zwol in Leeuwarden. Er ging een volstrekt nieuwe wereld voor me open. Allerlei verbazende beelden, emoties en ervaringen kwamen op me af. De ontwikkelingen gingen daarna erg snel, binnen enkele maanden verslond ik de gehele op dat moment verkrijgbare reïncarnatieliteratuur en ploos ijverig naslagwerken uit over regressietechnieken. Weldra gaf ik zelf reïncarnatiesessies en bracht ik personen terug naar vorige levens.

Zo leerde ik door reïncarnatietherapie mijn eigen vorige levens kennen. Ook met behulp van andere, soms experimentele technieken probeerde ik meer over vorige levens te ontdekken. Vorige levens die met dit leven nog een verbinding hebben, en daardoor als deelpersoonlijkheden in mijn huidige leven doorwerken, heb ik vermeld. Uit die vorige levens heb ik een selectie gemaakt. Van enkele van die levens is buiten de titel ook een verslag te lezen.