Past Life Consultations

 

Wereldbolkop.SWereldbolkop.S copyWereldbolkop.SWereldbolkop.S copyWereldbolkop.S

 

I. Past Life Reading
II. Past Life Regression
III. Extrasensory video film of personal past lives

 

I. Past life reading
Past Life Reading, ‘het vorige leven consult’, is qua type consult gelijk aan een ‘paragnostisch consult’. De cliënt vraagt en de paragnost of het medium geeft  informatie. Binnen deze consultvorm wordt informatie en inzicht gegeven over vraagstellingen die qua aard onmiskenbaar naar vorig levens verwijzen. Fobieën en onverklaarbare angsten zijn er voorbeelden van, maar ook op welke gebieden iemand veel talent heeft en succesvol kan zijn.

In tegenstelling tot een reïncarnatiesessie via regressie (het teruggaan), waarbij de cliënt zelf actief aan het consult meewerkt, is ‘het vorige levens consult’ via vraag en antwoord meer passief voor de cliënt. Het voordeel is of kan zijn dat de cliënt vanaf een gemakkelijke stoel met een kopje thee of koffie en zonder zich in te hoeven spannen inzicht kan krijgen in achtergronden uit het verleden die zijn heden beïnvloeden. De cliënt zal de informatie herkennen, deels ook kunnen invoelen, zonder er emotioneel te veel bij betrokken te zijn zoals bij een regressie / reïncarnatiesessie meestal wel het geval is, en ook moet zijn. Voor sommige cliënten kan, om reden van inhoudelijke of praktische aard, het meer passieve consult de voorkeur hebben boven een actieve reïncarnatie sessie.

In tegenstelling tot de meer gedetailleerde en anekdotische informatie welke binnen een regressie kan vrijkomen, ligt het accent bij een ‘paragnostisch vorige leven consult’ in hoofdzaak op de grote lijn die een inzichtelijk antwoord geeft op vragen van de cliënt.

Honorarium:
Past Life Reading (life consult): € 90,00
Past Life Reading (written document, fully detailed): € 125,00

Voor afspraken consult: contact – the mediums

 

II. Past life regression
Vorige levens wonen dichter bij huis dan menigeen denkt. Naast de droom was het paranormale consult bij een gespecialiseerd medium lang de bekendste ingang tot vorige levens, en in later tijden gevolgd door regressieve reïncarnatiesessies met gebruikmaking van de klassieke hypnose. De ogenschijnlijk moeilijke bereikbaarheid van vorige levens is als idee ook lange tijd door het paranormale priester- en therapeutengilde moedwillig in stand gehouden. Tenslotte wilde men geen gratis ov-jaarkaart verstrekken om gemakkelijk naar vorige levens af te kunnen reizen. Volgens de theosofen moest je een bepaald niveau hebben annex een onberispelijke levenswandel om tot vorige levens te kunnen doordringen. Maar vorige levens lagen en liggen overal voor het oprapen, tussen de rozenkrans biddende bedevaartgangers in de trein naar Lourdes maar ook op de hoek van de stamtafel van het morsige buurtcafé in een ambiance van verschaald bier en repeterende alcoholistenpraat. Regressies naar vorige levens voerde ik uit al ontspannend wandelend met de cliënt langs de uiterwaarden van een rivier, collectief tijdens praktijkcolleges beeldende kunst, in een overvol en rumoerig Grand café, al zwemmend, schrijvend, middels beeldende videoregistratie of tijdens de gezamenlijke afwas. Vorige levens zijn overal te vinden en liggen overal voor het grijpen.

Vorige levens zijn dus niet extreem ver verwijderd of uiterst moeilijk bereikbaar. De som van (bijna) alle levens kan gemakkelijk worden teruggevonden in de persoonlijkheid en het karakter, met al zijn voorkeuren, wensen, moeilijkheden en mogelijkheden. De tijdens de incarnatie meegenomen levens zijn als deel- of subpersoonlijkheden in het karakter van de persoon aanwezig, en worden genetisch en spiritueel via de ouders naar het huidige leven en het huidige levensdecor getransporteerd. De voorkeur voor bepaalde geuren, kleuren, smaken en geluiden; maar ook sterke begeerte en afkeur; de inrichting van de boekenkast; het naaimandje of de fruitschaal; de haardracht, de stofsoort, de oorbel en de schoengesp; de motoriek, de loop-, zit- en slaaphouding; nobele en ook minder fraaie aandoeningen, in feite alles wat de mens omringt kan direct en indirect naar vorige levens leiden.

Het opsporen van vorige levens wordt geïnduceerd zonder de klassieke hypnose. Afhankelijk van de aard en affiniteit van de cliënt wordt gebruik gemaakt van imaginaire, visuele of emotionele inductietechnieken (technieken om een trance op te wekken). De eeuwige winterhanden, kriebelhoest of gelukzalige lachsalvo’s kunnen de emotionele of fysieke trigger zijn om de cliënt inductief naar een vorig leven te katapulteren. De remigrant, de reiziger naar vorige levens, ervaart enerzijds het vorige leven, maar blijft zich toch volledig bewust van het heden. Daardoor is hij of zij zich na afloop volledig bewust van zijn reis naar het verleden.

Zowel het vorige leven consult als de regressies kunnen worden gebruikt voor het opsporen en/of begeleiden van :

 

A. Persoonlijk

–         Lichamelijke processen
Vraagstukken over ziekte en algemene gezondheid
Zie ook: Psychic consulting – II. Healing & psychic surgery

–         Hardnekkige klachten en moeilijk te lokaliseren storingen
–         Chronische pijnen en/of fantoompijnen
–         Psychosomatisch gerelateerde aandoeningen
–         Storingen het zenuwstelsel betreffend
–         Hormonale storingen
–         Storingen van de stofwisseling
–         Dermatologische aandoeningen

–         Psychosociale processen
–         Emotionele vraagstukken
–         Seksualiteit en genderthema’s
–         Relationele patronen

–         Spirituele processen
–        Vorige levens records
–         Bestemmingen en verborgen talenten
–         Klachtenpatronen stammend uit vorige levens
–         Fobieën, trauma’s, semiobsessies
–         Leer- en gedragsvraagstukken

–         Hoog Sensitieve (HSP) en Hoog Intelligente Personen
–         Analyse en integratie van en bij intuïtieve, emotionele, culturele en/of cognitieve intelligentie

 

B. Maatschappelijk

–         Verborgen talenten en hun gebruiksmogelijkheden; analyse en planning
–         Opvoeding
–         Studie, scholing en nieuwe uitdagingen
–         Beroepsvoorlichting en carrière vorming
–         Partnership

–         Nieuwsgierigheid en leergierigheid
–        
Individueel historisch besef en de daaruit voortvloeiende kwaliteiten
–         Politieke en sociaal-culturele vraagstukken

 

C. Bedrijf en Organisatie

–         Bekwaamheid; in de handel, managementsporen en bestuurlijke wortels
–         Personeel-  en groepsverbanden; organisaties in vorige levens
–         Organisatieantropologie en creatief management
–         De geldstroom; de kennis van geld en de visie op geld
–         Leiderschap
–         Bedrijfsprocessen
–         Zakelijke aangelegenheden

 

De doelen (algemeen, specifiek of therapeutisch) binnen de aandachtsrichting A, B of C zijn in
het algemeen indicatoren of 1 of meerdere sessies nodig zijn om uitsluitsel te geven op
de geplaatste vraagstelling.

 

Honorarium
Intake / regressie / evaluatie (2 à 2½ uur): € 150,00
Vervolg sessies € 125,00

Voor consult afspraken: contact – the mediums