Training & Personal Coaching

Certificaat.S.    Certificaat.S.    Certificaat.S.    Certificaat.S.

 

A. Opleiding en Training Intuïtieve Intelligentie (OTII)

Intuïtieve Intelligentie – Starters, niveau I
Intuïtieve Intelligentie – Gevorderden, niveau II
Intuïtieve Intelligentie – Masterclass

B. Workshops Toegepaste Intuïtieve Intelligentie (WTII)
Korte integrale workshops

 

A. Opleiding en Training Intuïtieve Intelligentie (OTII)
Een goede intuïtie is de voorloper van helderziendheid, en deze laatste is automatisch een octaaf hoger dan het bredere begrip intuïtieve intelligentie. In principe is iedereen in een bepaalde mate helderziend, heldervoelend en helderhorend, zoals ook iedereen muzikaal is, een dansje kan maken en met goed geluk een eitje in de pan kan tikken. Sommigen bakken echter sublieme uitsmijters, en gaan later de meer culinaire beroepskant op, anderen zullen in het geval van grote muzikale aanleg de eerste viool willen spelen in het Concertgebouworkest, of dansen met salsa de sterren van de hemel. Het gebruik en de werking van intuïtieve intelligentie is al veel meer gemeengoed dan algemeen wordt verondersteld. Het in gedachten halen van bijvoorbeeld het slot en de sleutel van de eigen voordeur is in feite al helderziendheid in ruimte en tijd, de deur is immers in het hoofd reeds waar te nemen en materieel nog niet in beeld. Helderziende communicatiepatronen van intuïtieve en inspiratieve aard liggen overal voor het grijpen, in relaties, op de werkvloer of in de supermarkt bij de mandjeskassa. Met een spirituele tomtom is het een fluitje van een cent om op het niveau van een beginnend paragnost(e) de eigen route uit te stippelen. De Opleiding en Training Intuïtieve Intelligentie (OTII) biedt daarvoor alle mogelijkheden en bestaat uit de volgende faculteiten.

Intuïtieve Intelligentie – Starters, niveau I
De training ‘Intuïtieve Intelligentie – Starters, niveau I’ brengt deelnemers in contact met hun intuïtieve vermogens en sluimerende talenten, om deze stap voor stap verder te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk van het dagelijkse leven. De training is in eerste instantie gericht op individuele ontwikkeling, maar ook voor het gebruik in het maatschappelijk verkeer en voor het optimaal functioneren van werkgevers en werknemers is de training bruikbaar. Tijdens de trainingen worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met hun individuele energiesysteem en met verschillende inspiratie- en informatiesystemen.

De aandachtsrichtingen hierbij zijn:

Het werken vanuit individuele instincten als inductie voor eigen waarneming
Toepassing van intuïtieve systemen in persoonlijke situaties
Herkennen van inspiratiebronnen voor persoonlijk gebruik
Het werken vanuit latent aanwezige helderziende, heldervoelende en helderhorende ‘beelden’
Het lezen en begrijpen van de uitstraling (de aura) van bekende en onbekende personen
De deelnemer als zendstation en mededeelnemers als ontvangststation (van intuïtieve informatie)

De training is verdeeld over 7 (dag)delen en bestaat uit de modules:

1. Energetica en gezondheid
2. Paranormale kennis
3. Astrale communicatie
4. Reïncarnatie en bestemmingen
5. Ruimte, territoria en levensdecors
6. Klank en taalmagie
7. Spirituele spelexercities

 

Intuïtieve Intelligentie – Gevorderden, niveau II
De training ‘Intuïtieve Intelligentie – Gevorderden, niveau II’ is een naadloos vervolg op Starters, niveau I, en een voorbereiding op de Masterclass. Het programma bevat oefenstof voor een verdere verdieping van de stof. Gevorderden, niveau II wordt besloten met een evaluatie die tevens als toelating fungeert voor de Masterclass. De training bestaat eveneens uit 7 (dag)delen. Het programma omvat 3 hoofdthema’s:

Energetica 1 en 2  –  Intuïtieve systemen  1 en 2  –  Inspiratieve informatieopbouw 1 en 2

 

Intuïtieve Intelligentie – Masterclass
In de Masterclass wordt de kennis en ervaring specialistisch aangescherpt. De intuïtieve vermogens en vaardigheden zullen worden versterkt. Onder supervisie wordt gedurende 10 (dag)delen gewerkt met (gast)cliënten in een  zogeheten instituutspracticum.

De hoofdthema’s binnen de Masterclass zijn:
Consulting 1, 2 en 3  –  Healing 1, 2 en 3  –  Visualisation & Past Life Regression 1, 2 en 3

 

B. Workshops Toegepaste Intuïtieve Intelligentie (WTII)

Workshop – Het Derde oog, het Zesde zintuig, het Astrale lichaam
Workshop – Salsa dansers, studerende petticoats, rokkenjagers en weeshuisklokkenluiders
Workshop – Mode en kleding, de tweede huid
Workshop – Ocean on the Rocks & Volley on the Beach

De qua inhoud meer gecomprimeerde workshops worden los van elkaar gegeven. In overleg met de betreffende doelgroepen – van dansschool tot modehuis of politieacademie – kunnen de workshops in principe op elk tijdstip van dag of nacht worden gehouden.

 

Voor informatie: contact