Destinations – The Company

 

Naamlogo copy      Naamlogo copy

 

 

Destinations – Laboratory for Intuitive Intelligence
Als Nederlandse paragnost vertrok ik eind 1992 definitief naar de Nederlandse Antillen. Ik vroeg me af onder welke bedrijfsmatige noemer ik consulten en workshops wilde geven. Op een dag realiseerde ik me dat ik als docent, paragnost en paranormaal genezer het meest betrokken was geweest bij de toekomstmogelijkheden van studenten en cliënten. Ik had altijd gekeken welke colleges en vooral welke consulten het meeste konden bijgedragen aan het geluk van de aan mijn zorg toevertrouwde mensen. Ik kwam tot de ontdekking dat de adviezen met betrekking tot de innerlijke bestemming emotioneel de meeste indruk hadden gemaakt, op zowel vraagsteller als op mij. Aan de bestemmingen van anderen zou ik me in de tropen verder gaan wijden, en in het internationaal georiënteerde Caribische Gebied werd de naam ‘Destinations’, een metafoor die me prikkelde om mijn werk met passie te doen.

‘Destinations’ kreeg als eenmanszaak op 8 maart 1993 van de Gezaghebber van het Eilandgebied Curaçao / Nederlandse Antillen vergunning om een advieskantoor te openen. De verleende vergunning betrof om trainingen en adviezen te kunnen geven op het gebied van ‘Intuïtieve Ontwikkeling, didactiek voor Cultuur en Onderwijs, en Carrièrevorming’.

Na de oprichting van de eenmanszaak Destinations trad Angel Salsbach toe tot de paranormale dienstverlening van Destinations. Als Reiki Master en als assisterend reïncarnatietherapeut completeerde hij op een krachtige manier het geven van consulten en spirituele workshops.

Op 21 juli 1995 werd Destinations een N.V., een Sociedad Anónima, welke werd ingeschreven in de Kamer van Koophandel van de Nederlandse Antillen en geregistreerd onder nr. 03029. In het internationale verkeer werden de handelsnamen:

Destinations
Destinations Destinations – The Art of Vision
Destinations – Laboratory for Intuitive Intelligence

Curaçao Chamber of Commerce & Industry onder nr. 63131
Chamber of Commerce & Industry Bonaire onder nr. 03029
Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nr. 521333249

 

Ing. Angel R. Salsbach, Reiki Master,  ex-Waarnemend Gezaghebber en voormalig Gedeputeerde Onderwijs en Cultuur
Angel Salsbach leerde ik kennen als een begaafde deelnemer aan de 10-delige training ‘Inspiraties en Intuïties in Vorm-, Kleur- en Beeldgedrag’ welke ik gaf aan de Akademia di Arte van Curaçao. Ook tijdens de Master Class Intuitive Intelligence toonde hij zich een meesterlijke leerling. Angel Salsbach was spiritueel begaafd. Door een energetisch commando van één opgestoken hand kon hij het blaffen van alle zich dichtbij en veraf bevindende honden onmiddellijk doen verstommen, welke door hun blafconcert eens een reïncarnatiesessie dreigden te verstoren. Niet één hond liet zich die avond nog horen.

Volgens de filosofie van astroloog Th.J.J. Ram kan Angel Salsbach wegens de specifieke huisheerverbanden binnen zijn horoscoop geclassificeerd worden als ‘Een schepper in de wereld en begiftigd met scheppende denkcycli’. Hetgeen in dit verband betekent: ‘Politici die de wereld bij wetgeving van aanzien veranderen’. En daarom ook: Eilandraadslid, fractieleider van de M.A.N., voormalig gedeputeerde van Onderwijs en Cultuur, Waarnemend Gezaghebber van Curaçao, afgevaardigde van Curaçao naar de Ronde Tafel Conferentie, lid van de Raadscommissie Staatkundige Structuur.

Vanwege de scheppingskracht en het denken binnen de scheppende cycli volgens Ram ook: Coördinator creatief expressieve vorming Nederlandse Antillen, opsteller nota cultuurbeleid Nederlandse Antillen, lid culturele adviesraad van het Koninkrijk, hoofd departement van cultuur en directeur overlegorgaan Culturele Samenwerking Nederlandse Antillen, lid commissie Culturele Samenwerking tussen het Koninkrijk, België en Venezuela, leider en bassist van het ‘Salsbach Jazz Trio’, mede eindredacteur van de film ‘Het Antilliaans Verhaal’, schrijver van Skirbi sin por Lesa en van Dromen in het Woud, revolutionair op de barricades in de jaren zestig en Officier in de orde van Oranje Nassau in de jaren negentig.

 

 

 

Psychic Consulting

·        Psychic reading for individuals

·        Psychic reading for groups

·        Psychic surgery & healing

·        Dynamic potentials of energy

 

Past Life Consultations

·        Past Life reading

·        Past Life regression

·        Extrasensory video film of personal past lives

 

Training & Personal Coaching

·        Intuitive Intelligence – Initiate Class

·        Intuitive Intelligence – Advanced Class

·        Intuitive Intelligence – Master Class

·        Workshop – Ocean on the Rocks & Volley on the Beach

·        Workshop – The third eye, the six sense & the astral body

·        Workshop – Fashionable clothing, the second skin

·        Workshop – Salsa dansers, studerende petticoats, rokkenjagers en weeshuisklokkenluiders

 

Invisible Potentials and Hidden Resources for Organizations

·        Master Class – Transformational Leadership & Spiritual Management

·        Master Class – Gerência Transformacional & Espiritual, por Empresários e Líderes Brasileiros

·        Master Class – Inteligencia Intuitiva Latinoamericana – Tú y tus poderes dormitados

·        Master Class – Inteligência Intuitiva Brasileira – Você e os seus poderes internos adormecidos