Invisible Potentials and Hidden Resources for Organizations

Naamlogo copy    Naamlogo copy    Naamlogo copy    Naamlogo copy

POSTACADEMISCHE LEERGANG SPIRITUEEL & TRANSFORMATIE MANAGEMENT

 

Onzichtbare krachten en verborgen hulpbronnen in organisaties
Een nieuwe werkelijkheid dient zich aan en dringt internationaal door in arbeidsorganisaties en in het economisch verkeer. De strikt economische filosofie en cognitieve cultuur van bedrijfsvoering alleen is niet meer toereikend. Om een dynamisch oordeel te kunnen vormen over de wereld / de omgeving, is het van belang om de veranderende werkelijkheid te begrijpen. Oordeelsvorming ontstaat doordat de omgeving steeds opnieuw in beeld wordt gebracht en daardoor nieuwe besluiten genomen kunnen worden.

Destinations Inc. ontwikkelde in 1995 in het kader van Spiritueel en Transformatie Management, workshops Afro-American Holomanagement, bestemd voor Caribische bestuurders, managers of aspirant managing directors in Latijns Amerika. De workshops werden ontwikkeld om te worden ingebed in een 10-daagse arrangement van ‘Spiritueel en Cultureel toerisme’ op de Nederlandse Antillen en in Salvador da Bahia, Brazilië. De workshops werden ontwikkeld om op universitair niveau te kunnen worden bestudeerd in het kader van een promotieonderzoek ‘Spiritueel en Transformatie Management’.

De workshops kunnen gecategoriseerd worden als een postacademische leergang. Op het niveau van kennis en ervaring verbinden de workshops de organisatie van de cultuur (Antropologie) met de cultuur van de organisatie (Bedrijfskunde), verenigt in Afro-American Holomanagement en biedt nieuwe hulpbronnen en instrumenten aan voor organisaties. Deelnemers aan de workshops konden daardoor in contact komen met collega’s in binnen- en buitenland. De postacademische leergang bood een leerplan aan om de kern van de identiteit uit te pellen en Gestalt te geven in het dagelijkse leven. Met een krachtige lens brengt dit type workshops de onzichtbare krachten en verborgen hulpbronnen van relaties en organisaties op het innerlijke beeldscherm.

 

Doelstelling
De workshops leert senioren in management:

•           intuïtieve hulpbronnen manifester en scherper te maken

•           de onzichtbare kant van de organisatie beter in beeld te brengen

•           meer te anticiperen op amorfe, onzichtbare processen in leiderschap

•           aanscherpen en beoordelen van eigen en andermans talenten

•           non-verbale en verbale communicatiepatronen te onderscheiden

•           het oordeelsvermogen preciezer te maken

•           de innerlijke en uiterlijke carrière uit te lijnen

•           persoonlijke doelen beter Gestalt te geven

 

Positionering
De dadel dadelt, de vlinder vlindert. Vlinders kunnen niet dadelen en dadels niet vlinderen. Bestemming, blauwdruk en potentie van de dadel, vlinder of de mens ligt besloten in de eigen pit. De ontwikkeling en productiecapaciteit van de kern is afhankelijk van de mate van congruentie aan de eigen route en habitat. Destinations International begeleidt personen in hun eigen aard op de route van interpersoonlijke doelen naar vormgeving in een maatschappelijke carrière. De postacademiale leergang biedt een leerplan om de kern van de identiteit uit te pellen en ‘Gestalt’ te geven in het dagelijkse leven.

Activiteiten
Voor het opstellen van de leergang kozen de samenstellers, Destinations Inc, wetenschappers en nestors in management, voor methoden uit verschillende vakdisciplines binnen de sociale wetenschappen. De inhoud van de leergang wordt belicht vanuit diverse culturele gezichtspunten en is ontleend aan westerse stromingen, animisme (bezetenheidsreligie), Vedanta (Oudindische wijsbegeerte) en taoïsme (Chinees religieus stelsel). Destinations International ontwikkelde de methodiek van de communicatieve en intuïtieve processen voor organisaties en zal dit blijven doen.

 

De hoofdlijnen van de workshops zijn gericht op:

•           het manifest maken van intuïtieve vermogens en sluimerende kwaliteiten

•           het operationeel maken van krachtige hulpbronnen

•           de methode en techniek van toepassing voor interne en externe doelen

Het programma van de workshops bestaat uit 21 delen. De 3 blokken van het 21-delige programma zijn onderling op elkaar afgestemd en zijn in procesmatige wisselwerking met elkaar. Het niveau van intuïtieve kennis (I) wordt periodiek afgewisseld en geïntegreerd met de sensorische ervaringen van het lichaam (II) en met de processen van creatieve intelligentie (III). Elk dagdeel is een programmatisch vervolg op het vorige en sluit aan bij een volgend deel. De leerstof uit gepasseerde blokken wordt periodiek verwerkt in opdrachten voor opvolgende dagdelen.

 

De blokken vertegenwoordigen de faculteiten:

I.          Intuitive Development                      ochtendprogramma
II.         Spiritual Sports & Body Arts            middagprogramma
III.        Art & Entertainment                         avondprogramma

Vertaalt naar het programma wordt in de ochtend de denker en zijn of haar kennis uitgenodigd, ’s middags doen we een beroep op de doener en het fysiek handelen, en ’s avonds nodigen we de ziener met visie uit.

 

Deelnemers
De deelnemers die aan de leergang deel kunnen nemen zijn bestuurders, managers en aspirant managing directors. De eisen waaraan voldaan dient te worden zijn:

•           Ruime management- en/of bestuurlijke ervaring
•           Interesse in persoonlijk functioneren
•           Carrière in ontwikkeling
•           Behoefte aan horizonverbreding
•           Leeftijdsindicatie vanaf plusminus 35 jaar
•           Exploratieve en experimentele attitude

 

Voor informatie en/of Leergang-lezingen: contact – the mediums

 

 

WEEKEND WORKSHOPS:

Master Class (English)
Transformational Leadership & Spiritual Management

Master Class (Português)
Gerência Transformacional & Espiritual, por Empresários e Líderes Brasileiros

Master Class (Español)
Inteligencia Intuitiva LatinoAmericana – Tú y tus poderes dormitados

Master Class (Português)
Inteligência Intuitiva Brasileira – Você e os seus poderes internos adormecidos

 

Information about workshops: contact – the mediums