Case of Mr. & Mrs. Past-Life: Study on Relationships

Foto (detail): highkey ad arcor.de

Foto (detail): highkey ad arcor.de

 

De grondstof voor relaties kan vele eeuwen daarvoor gevonden worden in de grotten van het verleden: gisteren wordt vandaag.

Op een goeie dag in het heden komen mevrouw en meneer Past-Life elkaar weer tegen. Als klittenband sluit wederzijds de innerlijke geschiedenis op elkaar aan. In één oogopslag kan meer informatie worden uitgewisseld dan een polsdikke catalogus van Neckerman of Wehkamp kan bevatten. De wereld van dat moment, gevoed door het carnaval der wederzijdse hormonen, lijkt even op het paradijs waarover naast het werk van Jean-Paul Sartres in de hele wereldliteratuur wordt geschreven.

In één oogopslag wordt, in een moment van gelijktijdigheid, ook de toegang ontsloten tot alle ingrediënten die later het faillissement van de relatie zouden kunnen inluiden. Mevrouw en meneer Past-Life blijken elkaar, op het moment van de ogenschijnlijk eerste ontmoeting, reeds van verbintenissen uit vorige levens te ‘kennen’. Het zijn slechts Venetiaanse maskers die het versluierd verleden nog enige tijd zullen bedekken. Zonder te weten zijn mevrouw en meneer Past-Life als beroepsmatige mascareri voor het carnevale van de persoonlijke geschiedenis.

De ingrediënten voor liefde en conflict zijn te vinden in symbolisch vorige levens-DNA: de geschiedenissen die de paren met elkaar verbindt. Het moduleren of repareren aan relaties moet vooralsnog ook eerst bekeken worden vanuit een VL-bril voordat de Commissie voor het (relationele) Werelderfgoed of monumentenzorg kan worden benaderd.

Oedipuscomplex of elektracomplex, en bindingsangst zijn ‘grootheden die meer thuishoren in de boekjes van de huis-tuin-en-keuken-psycholoog, de verlegenheids-diagnose. De zoon die maar moeilijk van zijn moeder kan loskomen kan in het verleden haar broer of minnaar zijn geweest, en de dochter des huizes de zus van de huidige vader. Tel uit je winst. Het strooien met etiketten doet meer kwaad dan goed. In bedrijfsmatig verband kan via regressies vast komen te staan dat de compagnons Charles Rolls en Henri Royce van de latere firma Rolls-Royce in een vroeger leven vader en zoon, of broer en zus waren. Elk bedrijf heeft zijn reïncarnatieve roots, van Boeing, via Philips tot aan Maduro & Curiels Bank op Curaçao.

 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave

1 Relaties, de oorsprong, de wegen tot
1.1 Een glimp van herkenning

2 Wetenschap versus ‘wetenschap’

3 De dynamiek van relaties
3.1 Het psychologisch model
3.2 Edgar Cayce’s perspectief op relatieproblemen
3.3 De astrologen Arroyo, Schulman en Ram
3.4 Reïncarnatie, door de eeuwen
3.5 Reïncarnatietherapie

4 Casus Gaby en Franklin Past-Life
4.1 Mevr. Gaby Past-Life
4.2 Het liefdeleven van Gaby Past-Life
4.3 Gaby Past-Life, anno 2013

5 Dhr. Franklin Past-Life
5.1 Het liefdesleven van Franklin Past-Life
5.2 Franklin Past-Life, anno 2013

6 Casus Filomena en Henrico Pastlife
6.1 Mevr. Filomena Pastlife
6.2 Het liefdesleven van Filomena Pastlife
6.3 Filomena Pastlife, anno 2013

7 Dhr. Henrico Pastlife
7.1 Het liefdesleven van Henrico Pastlife
7.2 Henrico Pastlife, anno 2013

8 Samenvatting en conclusies
8.1 Gaby en Franklin Past-Life, de toekomst
8.2 Filomena en Henrico Pastlife, de toekomst

Literatuur

 

Under construction