Lola Flores – Een geest klopte bij me aan

LOLA ROSE 1

Foto (detalle): Wikipedia / L dorfman / Desde mi torre cobalto

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION 3


Eerste artikel in een serie mediamieke gesprekken met
 Lola Flores, La Faraona
Oorpronkelijke titel: Lola Flores – Un espíritu llamó a mi puerta

De eerste keer dat Ayrton Senna, de overleden Braziliaanse Formule 1-coureur, contact met me op nam, werd hij vertegenwoordigd door een geest die mij als een heraut benaderde. Een serie mediamieke gesprekken en een boek in het Nederlands en Portugees waren uiteindelijk het gevolg. Het was in de tijd, de vorige eeuw, dat ik me opmaakte om in Brazilië te gaan wonen.

Vele overledenen zoeken contact, ieder op hun eigen manier, met levende mensen. Vaak vindt het eerste contact plaats via een tussenpersoon die het communicatieve pad effent, de weg opent op een comfortabele manier. De intermediair kan een geest zijn, of een levende persoon die zonder te weten mediamieke vaardigheden heeft. Deze wordt (onbewust) door de geest alert gemaakt om het eerste contact te leggen. In de politiek is het vaak niet anders. De verzoening tussen de Verenigde Staten en Cuba vond plaats door de tussenkomst van een man in Rome: Paus Franciscus.

De naam Lola Flores was totaal onbekend voor mij, zoals ook bij Ayrton Senna het geval was. Senna was een Braziliaanse Formule 1-coureur, een sport die me nooit interesseerde. Als medium was ik daardoor onbevooroordeeld, kon op een objectieve manier met Senna communiceren. Van Senna wist ik niets, bovendien had ik nooit een foto van hem gezien.

Flamenco was de “sport” van Lola Flores, een kunst die mij vrijwel onbekend was. Dit omdat ik van nature danser ben van salsa, bachata, en (voorheen) ook van tango, al meer dan 30 jaar. Vrijwel nooit had ik een stampvoetende flamenco danseres emotionele pirouettes zien maken. Ik kende alleen de grote namen uit de salsa, bachata en tango: Celia Cruz, Súper Mario, Jorjet Alcocer, Carlos Gardel en Osvaldo Pugliese. Tot mijn schaamte wist ik niets van Lola Flores.

Een bevriende schrijver, een officier van de (Spaanse) Armada, die onbewust paranormale kwaliteiten incorporeerde, ´stelde me voor´ aan Lola Flores. Zijn suggestie om de mogelijkheid te overwegen een mediamiek contact met haar te maken leek mij rechtstreeks geïnspireerd te zijn door Lola Flores. Ik wilde deze mogelijkheid onderzoeken, me een keer open stellen voor de Jerezaanse diva.

Enkele weken gingen voorbij. Kort daarna, op een ochtend ging ik in trance en voelde voor het eerst haar aanwezigheid, vol van energie. De vibraties die ik ervoer kwamen zeer snel op en waren heftig van aard. Alle duivels! Ik voelde een dominante energie die psychologisch een gevolg was van het enthousisme van haar geest. Natuurlijk kon ik deze gedesincarneerde flamencodanseres niet negeren, en voor ik er erg in had, viel als een bom de eerste informatie in me, op me. Ik realiseerde me, in de taal van de zintuigen, dat sinds haar jeugd:

Een fundamenteel probleem, een stoornis, haar leven had getekend.

Maar nu, na haar dood en terugkijkend op haar leven, wilde ze schoon schip maken. Als medium en regressietherapeut naar vorige levens, zou ik daarbij kunnen helpen.

Van wat ik zag, had Lola Flores sinds haar jeugd een been dat haar parten speelde. Een van de benen deed tijdens haar leven hevig pijn, en ook na haar dood veroorzaakte het been nog een geestelijke pijn en diep onbehagen. De pijn tijdens haar leven vond zijn oorsprong in fantoompijn als een residu van een ernstig ongeval in een van haar vorige levens. Om het op een cryptisch manier te zeggen: “Pijn aan een been dat niet bestond”.

Mijn sessie met haar duurde slechts enkele minuten. Ik had vooralsnog voldoende informatie, en wilde ook op een ´normale´ manier verifiëren of de ontboezeming over het been in de levende wereld te traceren was. Op een niet-paranormale manier wilde ik een klein onderzoek doen alvorens opnieuw met Lola Flores in gesprek te gaan. Ook tijdens consulten in het dagelijkse leven controleer ik meestal bij de cliënt of de verkregen beelden van een geest juist zijn.

Vrij kort na de trance stuitte ik op een interessant artikel in El País van de bekende (Spaanse) onderzoeksjournalist José Yoldi García, waarbij Lola Flores tijdens een interview ontboezemde:

“Todo lo gano con mi trabajo, y estuve con una pierna mala mucho tiempo y nadie me traía dinero…” (“Ik verdien alles met mijn werk, ik had heel lang een ziek been en niemand gaf me geld…”) El País 14 januari 1989.

Het vermoeden dat de mediamiek verkregen informatie over een ziek been juist was, werd door het artikel van José Yoldi bevestigd. Het waren de woorden van Lola Flores, uitgesproken tijdens haar leven op aarde. Mijn extra sensorische waarneming bleek, zoals wel vaak het geval was, juist te zijn geweest.

Ik besloot me pas na enige tijd weer open te willen stellen voor de Jerezaanse diva, en in trance te gaan. Ik had nog enige andere consulten en projecten op de rails staan die aandacht verdienden.

Blijkbaar wilde Lola Flores daar geen genoegen mee nemen. Voortvarend, positief dominant en enthousiast als ze op mij overkwam, bestormde haar geest me vrijwel dagelijks. Overal waar ik kwam begonnen mensen plotsklaps over Lola Flores te praten, mensen die ik niet kende. Als ik Facebook opende, viel als bij toeval mijn oog op een bericht of video over Lola Flores dat door Onda Jerez RTV geplaatst was. Als ik vis of groente kocht bij de Mercado in Jerez begon een onbekende man zonder enige aanleiding een gesprek met mij te voeren over Lola Flores. Lola Flores liet me niet met rust, achtervolgde mij van Carrefour Noord tot aan de schoenenafdeling van El Corte Ingles in Cádiz. Dit terwijl ik nooit eerder van haar gehoord had.

Inmiddels ben ik beschikbaar om uitgebreid contact met Lola Flores te maken, haar leven onder de loep te nemen. Om haar aan het woord te laten, haar te helpen het Spaanse leven emotioneel in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, haar zo mogelijk inzicht te geven in haar vorige leven dat ten grondslag lag aan haar Spaanse incarnatie. Haar daarbij te helpen, en er zelf weer van te leren.

Toen ik uiteindelijk voor de tweede maal in trance ging, deed ik een bijzondere ontdekking. Het problematische been van Lola Flores, een been dat zich steeds had gemanifesteerd met fantoompijn, bleek de sleutel te zijn tot haar vorige leven. Haar vorige leven bleek op zijn beurt de sleutel te zijn tot haar succesvol leven als La Faraona, de flamencodanseres en zangeres Lola Flores.

Tijdens een opvolgende derde sessie begreep ik waarom de diva besloot mijn expertise te willen inroepen. Gedurende de sessie, die een regressie was met een gedesincarneerde persoon (Lola Flores), ontdekte ik dat ze in een vorig leven een Fransman was met buitengewone talenten. Dit Franse leven resulteerde emotioneel en technisch als de bakermat voor haar Spaanse leven als Lola Flores.

In een opvolgend artikel: ´Lola Flores: mijn vorige leven als Franse balletmeester´

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION

Antoni Gaudí: De ‘schizofrene’ passie van een Spaans genie
Isabel la Católica: Mijn vorige leven als promiscue non

Isabel la Católica: De seksuele bekentenissen van een Spaanse koningin
Lola Flores – Mijn vorige leven als Franse balletmeester
Lola Flores – Een geest klopte bij me aan
PC King – De hoofdse dienaren van de kalief
Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik
Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

 

Update 26-08.2016

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com