De casus Cristiane O.: Een Braziliaanse geneest van een ‘Post-incarnatieve stressstoornis’ dankzij confrontatie, ontkenning en herbeleving van haar vorige leven als Judith, een Frans-Joodse verzetsstrijdster

1444926569 136320 1444932440 noticia fotograma
Foto: Fotograma
Jaargang 12.
Column 1.47
 

 

De casus ”Cristiane O.: Een Braziliaanse geneest van een ‘Post-incarnatieve stressstoornis’ dankzij confrontatie, ontkenning en herbeleving van haar vorige leven als Judith, een Frans-Joodse verzetsstrijdster” verhaalt de geschiedenis op welke manier het verleden iemand in de weg kan zitten en tevens het medicijn bevat om te genezen van pijn, verdriet of ongemak waar de reguliere arts geen medicijn voor heeft.

Het Franse concentratiekamp Camp de Rivesaltes nabij Perpignan is de sociale plaats delict waar een machtsstrijd binnen een ‘liefdes’-relatie tot een hoogtepunt komt, om zich in een opvolgende Braziliaanse incarnatie binnen een desastreus huwelijk voort te zetten totdat een scheiding er op volgt.

 

INTRODUCTIE

Cristiane O., hoogleraar sociale wetenschappen aan een van de vele universiteiten die de deelstaat Bahia rijk is, leerde ik vele jaren geleden kennen in de periode dat ik als médium en reïncarnatie specialist in Brazilië woonde en werkte. Cristiane was een bevlogen wetenschapper die mijn vriendenkring van Manaus tot Rio de Janeiro, veelal journalisten, astrologen, therapeuten en cultureel antropologen, complementeerde. De geografische afstand in latere jaren tussen Brazilië en opeenvolgende landen waar ik verbleef, Nederland, de Antillen, de Cariben en Spanje, bleek geen beletsel internationaal contact te houden.

Blijkens enkele intrigerende publicaties van mijn hand, vorige levens casussen, zowel in het Spaans als Portugees beschreven, intensiveerde recentelijk het contact. Kort daarop verzocht ze mij voor haar een Lezing Vorige Levens te houden, teneinde licht te werpen op een aantal vragen die tot op dat moment niet eenvoudig te beantwoorden waren geweest. En ook, of ik in één sessie meerdere vorige levens in kaart zou kunnen brengen.

Na een eerste inventarisatie van vragen door haar per e-mail aangeleverd, volgde een videoconferentie per Skype, een voorgesprek. De vragen en aandachtrichtingen die het hoogst scoorden werden benoemd, waarnaar ik uitleg gaf hoe ik te werk zou gaan. Samenvattend zo leek, konden de vragen het beste worden ondergebracht in de categorieën:

(De relatie met) haar kinderen, met mannen, Frankrijk, magie, en met Brazilië.

KINDEREN. Haar dochters, zo meldde Cristiane, leken haar meedogenloos te willen vernietigen. Dochters die overigens door Cristiane´s toenmalige man, we noemen hem gemakshalve Fausto, seksueel werden verleid. Ook een ander kind, de zoon die Fausto´s naam draagt, werd door hem seksueel benaderd.
MANNEN. Het contact met mannen, in relationele zin, verloopt moeizaam, hapert. Cristiane is exclusief in haar voorkeur, en kritisch. Contacten breken steeds af wanneer ze kritiek op een man levert.
FRANKRIJK. Vanaf haar kindertijd is Cristiane geboeid door Frankrijk, leert de taal al op 5-jarige leeftijd en bezoekt het land met grote frequentie. Heeft in de loop der jaren er belangrijke vriendschappen opgebouwd, wordt als niet-joodse vrouw door de Franse Joodse gemeenschap als een van hun gezien. Ze wordt lid van gerenommeerde Joodse instellingen die onder meer onderzoek doen naar de Holocaust en geeft zeer gewaardeerde lezingen.
MAGIE: Ze vraagt zich af welke invloed magie op haar leven heeft, mensen adoreren haar enerzijds of beletten haar ontwikkeling anderzijds. Ze heeft tevens de indruk, een onbestemd gevoel, dat Fausto waarvan ze al vele jaren gescheiden is, haar wellicht magisch beïnvloedt via de Candomblé, een van de belangrijke spirituele genootschappen waar Brazilië rijk aan is.
BRAZILIË. Een andere belangrijke vraag is wat de reden is dat ze in Brazilië woont, en waarom ze Frankrijk maar moeilijk, gezien alle ervaren hindernissen, haar definitieve thuis kan worden.

Alvorens ik Cristiane´s ‘opdracht aanvaart, maak ik kenbaar dat bij een Lezing Vorige Levens ik normaliter óf diep op één vorig leven inga, óf een globaal overzicht maak van een serie vorige levens die als een ketting aan een probleem of vraagstelling ten grondslag liggen. Ik besluit een en ander te laten betijen om haar vervolgens te informeren over de te nemen stappen.

Reeds de volgende dag in gedachten wandelend op weg naar mijn Spaans ontbijtcafé komen de eerste concepten via innerlijke beelden bij me binnen. In een mum van tijd weet ik dat al haar vragen thuis horen binnen één vorig leven, en binnen die incarnatie belicht en beantwoord zullen worden. Ik kan beginnen met het schrijven van de film over haar vorige leven, en meldt cliënt Cristiane per Whatsapp dat het één leven betreft en ik, het vertalen incluis, een dag of vier, vijf nodig heb.

Cristiane is zeer verheugd, én… gespannen van wat komen gaat. Moet haar hele leven straks op de schop, zo vraagt ze zich af? Mijn eerste contact met vorige levens tijdens een bezoek aan een medium in Hengelo, 40 jaar geleden, deden me ook bibberen, waar begin je aan. Ik stel haar gerust, naast ziener ben ik ook vader voor mijn cliënten, althans daar maak ik me altijd sterk voor.

Nog voordat ik de eerste letter op mijn toetsenbord aansla om het consult te beginnen, zijn de geesten me reeds genadig. Ik word geïnformeerd dat het Joodse Verzet in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en de stad Perpignan de ingang is naar het vorige leven van Cristiane dat de bron is van haar huidige problematiek.

Perpignan, een stadje met Spaanse invloeden, waar ik een halve eeuw geleden op doorreis naar Spanje een klein middagmaal gebruikte. Deze stad, met het concentratiekamp Camp de Rivesaltes als episch centrum blijkt de feitelijke kern van het consult te worden. Maar ook Nîmes laat zich vervolgens zien en, eveneens in retrograde volgorde, Reims. Al schrijvende ontrolt het script zich dat licht zal brengen om Cristiane´s vragen te kunnen beantwoorden.

 

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL
LEZING VORIGE LEVENS

 

CLIENT: CRISTIANE O.
Deelstaat Bahia
BRAZILIË

Geachte mevrouw O., hallo Cristiane,

 

INTRODUCTIE LEZING VORIGE LEVENS

We komen de entiteit, nu bekend als Cristiane O., historisch tegen in Frankrijk, als Judith, wetenschapper in Reims, en vervolgens als verzetsstrijder in de regio Occitanië waarvan Languedoc en Roussillon deel uitmaken.

Judith, een joodse Française staat te peinzen in het laboratorium van de Faculteit of het Chemisch Instituut van de universiteit van Reims. Ze gaat graag degelijk gekleed, wat mode betreft het liefst een beetje terug in de tijd. Over haar donkere jurk die bijna tot aan de enkels komt draagt ze een gesteven kraakhelder witte schort, de werkschort die de meeste laboranten dragen, en die iets korter is dan de jurk. Het beeld van vrouwen met schort herinnert aan het statige schilderij ‘De familie Bellelli’ van Edgar Degas, maar ook aan de schilderijen van Edouard Manet als hij zomerse taferelen afbeeldt van vrouwen met zondagse schort in het park.

Het zijn zomerse tijden, ontspannend geluk. Judith houdt van haar werk, de materie scheikundig in duizenden stukjes willen delen om deze in weer een andere rangschikking op te bouwen. Het ordent haar vele gedachten over het leven. Het laboratorium is haar hemel, zij een encyclopedische God die overal antwoorden op heeft, ook als het niet nodig is, totdat… de Moffen Frankrijk binnenvallen en er een donkere schaduw over het land strijkt. Het is gedaan met het Franse Joie de vivre, de lichtvoetige schilderijen van Degas en Manet kunnen voorlopig maar beter veilig worden opgeborgen.

We schrijven intussen 1942, Perpignan, het is voormiddag. Judith, de joodse Française van 44, kijkt de man aan die ze is gaan verafschuwen, de man waardoor ze gevangen is gezet en levend opgeborgen in de barakken van internerings- en concentratiekamp Camp de Rivesaltes, het Auschwitz van Frankrijk. Het is haar vreemd te moede. Ondanks grote afschuw die ze voor hem voelt, wordt ze getroffen door een vermeende spoor van tederheid in zijn ogen, een zachte rivier van oogvocht binnen de grenzen van de harde oogkas. Het raakt Judith diep, en tegelijkertijd weet ze zich geen raad met de tegenstrijdige gevoelens. Hij zal uiteindelijk mede haar dood op zijn geweten hebben en die van haar tweeling, twee meisjes die Judith onder haar hoede heeft genomen nadat haar nicht door Duitsers is opgepakt.

De dubbele gevoelens voor hem stammen uit eerdere incarnaties. Deze zullen in gezamenlijke toekomstige incarnaties verder voortwoekeren, totdat de astrologisch-karmische pendule ophoudt te bestaan en Judith kan worden bevrijd… van zichzelf.

Karma is tenslotte geen straf uit boekenwijsheid opgediept, die extern door vreemden wordt opgelegd, maar een individueel moreel stelsel dat elke dag kan worden omgebogen.

Edgar Cayce liet vaker weten dat na een vergissing je weer gewoon opnieuw kon beginnen, alleen met een wat beter perspectief. Een Gestalt-standpunt avant la letre toen psychiater Frits Perls nog maar amper geboren was.

Samen met vele collega’s, mediums en hedendaagse reïncarnatiespecialisten hecht ik veel belang aan het benadrukken dat karma niet de factor schuld incorporeert, maar alleen oorzaak en gevolg. Dit in schril contrast met verouderde concepten die in het verleden en tot op vandaag werden gepredikt door religies en wereldbeschouwelijke stelsels waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen.

Zoals in deze Lezing Vorige Levens, vinden we verbanden tussen het huidige en vorige leven, laten we het gemakshalve karmische structuren noemen. We vonden: samenhang in oorzaak en gevolg, en educatieve en therapeutische relaties. Maar zonder Misdaad en Straf, analoog aan de titel van het gelijknamige boek met onjuiste morele opvattingen van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski.

 

HET BEGIN, HET VERZET, HET AVONTUUR, DE LIEFDE

Judith is tijdens het collaborerende Vichy regime vanuit Bezet Gebied (Zone occupée), het noordelijk deel van Frankrijk, naar de nog Vrije Zone (Zona libre) in het zuiden gevlucht. Haar werk als wetenschapper van joodse origine kan ze al enige tijd niet meer uitvoeren. Ze heeft een duidelijke missie: joodse landgenoten in de Vrije Zone zo lang het nog kan, uit handen van de vijand te houden. Ze gaat bij het verzet, en meldt zich aan bij een cel van het Joodse verzet in Nîmes. Ber, de man met zacht oogvocht in harde oogkassen is de plaatselijke leider van de cel en zal haar leren hoe te handelen in het verzet en haar aansturen gevaarlijke opdrachten uit te kunnen voeren.

Judith is getalenteerd, heeft weinig uitleg nodig en heeft de gave van het dubbele gezicht, professionele acteurs eigen. Daardoor kan ze zonder haar ware intenties als verzetsvrouw kenbaar te maken zich mengen in de massa en zelfs met hooggeplaatste vijanden, zoals exponenten van het Vichy-regiem, over koetjes en kalfjes praten.

Tussen haar en Ber, de man met de prehistorische oogkassen ontstaat chemie, aantrekking en afstoting. Hij is een viriele man en zij heeft de hersens, encyclopedische hersens zelfs die het altijd beter weten, en dat tot conflict lijdt. Terwijl Frankrijk collectief in oorlog is woedt er op intermenselijk vlak een oorlog tussen Judith en Ber.

Ber kan het niet velen dat Judith hem intellectueel de baas is, voelt zich vernederd, en Judith kan het moeilijk verkroppen dat hij altijd en overal de baas wil zijn, geen tegenspraak duldt. De chemie lijdt tot liefdesuitingen, die, althans mentaal, een sadomasochistisch karakter dragen. Seks is zijn wapentuig, zijn manier stoot Judith af en ze wordt er door aangetrokken. Uit het gevecht der seksen komt nimmer een winnaar tevoorschijn. De wedstrijd: Viriele spierkracht versus Hoogbegaafde intelligentie blijft 1-1, 2-2 of 3-3. Echter, de wedstrijd krijgt tot in lengte van dagen, zelfs tot in een nieuwe incarnatie toe, een dramatisch vervolg.

HET VERZET GEBROKEN, COLLECTIEF EN PERSOONLIJK

Het verzet in Nîmes wordt opgerold, een zwakke broeder van de cel maakte kapitale fouten. Hij sloeg door tijdens vreselijke martelingen, de namen en adressen van de andere leden van de cel werden bekend. Zowel Ber als Judith met haar tweeling hadden geen verweer, konden niet meer vluchten, in korte tijd werd de hele cel opgerold.

Ber liet zijn ware aard zien, gooide het op een akkoordje met de bezetter, werd van verzetsstrijder een vuile collaborateur. In ruil voor het verstrekken van personalia van andere verzetsstrijders kreeg hij een baantje toebedeeld als een van de (wrede) kampbeheerders van interneringskamp Camp de Rivesaltes bij Perpignan, dat als doorgangskamp fungeerde voor Kamp Drancy dat linea recta naar Auschwitz leidde. Judith werd niet geëxecuteerd, althans nog niet, en kon met haar tweeling naast duizenden andere joden Camp de Rivesaltes gaan bewonen, om alvast te wennen aan kampterreur en aan de terreur van een vijand die honger heet.

HAAT EN LIEFDE IN CAMP DE RIVESALTES EN VOORLOPIGE EINDE VAN EEN GEVECHT

Judith bevindt zich in een onmogelijke situatie. Ze wordt geslingerd tussen gevoelens van haat en liefde voor Ber, haat en seks wel te verstaan. Ber heeft de zijde van de onderdrukker gekozen, onvergefelijk en onbestaanbaar. Alle mannen moeten gehaat worden, zo prent ze zich in, en zeker Ber, mannen zijn domme op de voortplanting gerichte kuddedieren, graveert ze ongemerkt in haar eeuwige ziel. Dit innerlijk statement zal nog lang, tot na haar dood, doorwerken.

Ber kan als kampbeheerder nu nog beter macht over Judith uitoefenen dan voorheen. Ze is afhankelijk van hem en van zijn luimen en vooral van zijn strategie hoe haar te vernederen. Terwijl medegevangenen en medegedeporteerden honger lijden verstrekt Ber haar heimelijk extra eten, eten dat Judith gebruikt voor de tweeling, de meisjes. Met het beetje extra eten chanteert Ber haar, het is een van zijn wapens om macht over Judith te krijgen en te houden, om zijn minderwaardigheidsgevoel daardoor te compenseren.

Judith, ondanks haar netelige positie waarin ze zich bevindt, heeft haar scherpe verstand niet verloren. En met haar encyclopedische kennis die overal een antwoord op meent te hebben, zet ze de wedstrijd en de psychologische oorlog met Ber voort.

Ber ontwikkelt zich meer en meer tot een beest in mensengedaante. Ber, die een seksueel roofdier is, onderdrukt en manipuleert gevangenen van zijn keuze om seks met hen te hebben. Voor een homp brood gaat menige vulva open, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Judith die Bers nazipraktijken met vrouwen niet is ontgaan, walgt van hem, én… raakt van hem opgewonden. Ze kan de genitale opwinding die het in haar oproept, ondanks haar intellectuele bagage, maar moeilijk stoppen, en valt op een dag voor hem.

Op een avond laat ze zich door hem nemen, seksueel, de geslachtsdaad, achteraf in een gedeelte van de smerig vervuilde barak. Ber doet zelfs geen moeite het voor anderen verborgen te houden. De tweeling, de meisjes, zijn niet dom en hebben al tijden voorvoeld dat Judith, hun stiefmoeder, ook hier in het kamp banden heeft met Ber, de man die van kampbeheerder is uitgegroeid tot welhaast kampbeul.

De beide meisjes zijn geschokt, en raken getraumatiseerd door Judith´s seks met de vijand die zich bijna onder hun ogen afspeelde. Het raakt hen diep dat hun vervangende moeder heult met de vijand, en dat gevoel nestelt zich in hun binnenste, als een virus dat elk moment in hun incarnatieve geschiedenis weer actief kan worden, weer als pijn kan ‘opbloeien’ in de toekomst.

Het emotionele lot van de meisjes ontgaat Judith grotendeels, gefocust als ze is op de strijd die ze voert met Ber. De extra voedselrantsoenen van Ber die dienen om haar te bestrijden weigert ze naar verloop van tijd. De situatie in het kamp verslechtert steeds meer en de honger velt vele gevangenen. De tengere meisjes zijn met vele honderden andere kinderen al gestorven. Judith blijft over, en Ber.

Als laatste strategie in haar gevecht met Ber besluit ze vrijwillig geen enkel voedsel of water meer, voor zover dat er nog zou zijn, tot zich te nemen. Haar van oorsprong gezonde lichaam ontwikkelt, voornamelijk door besmet water, de vervuilde omgeving en permanente stress die haar weerstand verlaagd, vlektyfus, waardoor onder meer haar huid wordt aangetast.

Judith die bewust en niet door het noodlot de hongerdood wil sterven in haar inmiddels stilzwijgend gevecht met Ber wordt op haar wenken bediend. Alle voedsel dat Ber haar nog aanbiedt wordt geweigerd. Ber is des duivels. Liever lichamelijk sterven, zo denkt Judith, dan zich overleveren aan de grillen van een man met weinig hersens. Judith gaat op weg naar de dood met de intentie om in het hiernamaals, of na het hiernamaals als dat er zou zijn, het opnieuw te proberen, geografisch ver weg van het inferno dat eens in Frankrijk haar deel was.

Het is te hopen dat ze Ber niet meer tegenkomt, maar je weet het maar nooit.

2. DE ANLYSES IN HET LICHT VAN INCARNATIEVE VERGELIJKINGEN
De kunst is zoveel mogelijk profijt te kunnen halen uit vorige levens ervaringen. Voor het medium of de regressietherapeut is het vaak duidelijk welke verbanden er zijn tussen het betreffende vorige leven en het heden van de cliënt. Voor de cliënt is dat soms moeilijker te zien, omdat hij of zij zich midden in het proces bevindt.

De horizontale en verticale verbindingen tussen het leven in Frankrijk en in Brazilië die ik als medium waarneem, feitelijk verbindingen in de tijd, zijn onmiskenbaar significant. De serie indringende en existentiële vragen van Cristiane, vooraf kenbaar gemaakt, blijken door de Lezing Vorige Levens binnen een historisch perspectief bekeken en beantwoord moeten worden.

In een eerste analyse komen we de volgende dwarsverbindingen tegen in de tijd:

Frankrijk
De intense liefde en passie van de entiteit voor het land en zijn cultuur. Maar ook de weerstand die het kosmisch en energetisch soms nog blijkt op te roepen. De kennis van de entiteit van de Franse taal en literatuur op heel jeugdige leeftijd vergaard, wordt verklaarbaar.
De Joodse connectie
De entiteit blijkt nog steeds één van hen te zijn. Haar bijzondere contacten met Joodse organisaties in Frankrijk zijn een gevolg van haar hulpvaardige activiteiten met het Joodse Verzet tijdens de Franse incarnatie.
Reims
De verbinding met wetenschap en de universitaire wereld die haar gelukkig maakte. Het intens en schitterend geluksgevoel tot op heden. Als laborante in Reims willen doordringen in de materie, en in Brazilië met dezelfde kracht en overgave willen en kunnen doordringen in sociale wetenschappen en ander raakvlakken.
Seksualiteit
Het complexe huwelijk met entiteit Fausto, de ‘Braziliaanse’ Ber. De seksualiteit met hem. Het misbruik van de Braziliaanse dochters, en de beschermende rol die entiteit Cristiane als moeder, wel of niet, vertolkte. De onbewuste diepe woede daardoor van de dochters naar hun moeder, zoals ook de tweeling in het kamp voelde toen hun stiefmoeder voor seks met Ber koos en a priori niet voor hen koos.
Gevecht
Gevecht om de macht tussen Fausto en Cristiane, lichaam versus geest, aantrekking en afstoting, zoals tussen de entiteiten Judith en Ber. Een gevecht dat al vóór de Franse incarnatie begon in de oudheid en via de Franse incarnatie tot op heden voortwoekert.
Mannen
De ‘vloek’ die de entiteit in Frankrijk over mannen uitsprak, en de strijd daardoor met in principe alle mannen. Haar toenmalig statement over mannen werkt, zeker voor haarzelf, negatief door in het heden en maakt verdrietig. Daarbij voelen mannen duidelijk het verschil tussen kritiek die op een moment functioneel is, of kritiek die dienst doet om de ander geheel of gedeeltelijk te domineren. Het altijd beter weten van de entiteit van zaken is als een wetenschappelijke politieagent die permanent in functie is.
Dermatologie
De problemen van de huid in het heden van de entiteit zijn duidelijk grafische restimulaties van de vlektyfus in Perpignan. Stress en (onbekende) angsten zijn daarbij de triggers.
Magie
De magie van entiteit Ber was geen echte magie, het was dreigen met vermeende magie. Ber wilde slechts magiër zijn, maar was het niet, analoog aan de entiteit die we nu kennen als Fausto, die slechts op zoek is naar magie, maar niet de power heeft.
Brazilië
Bahia en Brazilië, een grote deelstaat aan zee, werd om verschillende redenen ‘gekozen’ om te incarneren. Een reden was dat het geografisch ver verwijderd was Frankrijk, een andere reden dat de Latijnse invloed, cultureel en klimatologisch, (tijdelijk) enige ontspanning zou kunnen geven, mede door een ‘vrolijke’ cultuur. Specifieke incarnatieplannen voor Brazilië van eerder ontmoette entiteiten kunnen echter ook hebben meegespeeld. Het gevoel gevangen te zitten in Bahia, Brazilië, is een herbeleving van de gevangenschap in Frankrijk, dat onder invloed van stress kan ontstaan als de entiteit naar zijn ervaring zich niet op de juiste plaats bevindt.

3. ADVIEZEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Advies geven aan een gewaardeerde en getalenteerde collega is als water dragen naar zee. De analyse zal ongetwijfeld aanleiding geven tot reflectie. Trouwens, het zal enige tijd kosten, misschien weken, misschien maanden of langer, totdat de Lezing Vorige Levens geheel of gedeeltelijk is geïntegreerd in het heden van de entiteit.

De ervaring leert en vakliteratuur toont aan dat vorige levens ervaringen een breed perspectief bieden op de eigen positie, die vaak leiden tot een reductie van symptomen van aangemerkte klachten en nieuwe wegen kunnen openen.

We sluiten af met een goede aanwijzing, met extrasensorische informatie: Frankrijk staat open voor de entiteit, er is géén blokkering. Het hangt van de entiteit af of zij, rekening houdend met praktische aspecten, zich er tijdelijk of permanent wilt vestigen.

Hiermee sluiten we het uitgebreide consult af, waarmee we aandacht hebben besteed aan fundamentele vragen en twijfels.

Een paranormale groet,

Jerez de la Frontera, Spanje, 28 november 2019

Martien Verstraaten
Vidente & médium holandés – Reïncarnatietherapeut

 

 

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL
LEZING VORIGE LEVENS
DEEL 2 – DE GEESTEN

 

Cristiane reageert na enige dagen na het ontvangen van de Lezing Vorige Levens met een wat korte, maar zeer belangrijke vraag. Het betreft de factor tijd. Fausto blijkt namelijk geboren te zijn vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Ik begrijp haar vraag en nog meer wat het antwoord op die vraag moet inhouden. Fausto kan op basis van cijfermatige jaartallen en in termen van de Burgerlijke stand nooit de opvolgende incarnatie van Ber zijn. Dit, terwijl Fausto wél Ber is!

Ik kan wel zeggen dat na het berichtje van Cristiane ik even de tel kwijt was. Binnen het half uur beantwoord ik haar mail en meld dat met haar vraag ze volkomen gelijk heeft, dat ik haar verwondering of verbazing begrijp, maar dat hoe dan ook er een krachtig verband is tussen Fausto en Ber. Ik laat haar tevens weten dat in de hectiek ik haar niet gelijk het juiste antwoord kan geven, maar er binnenkort op terug zal komen.

Binnen een uur wordt me verteld, door mijn geesten, hoe de vork in de steel zit, en binnen enkele uren verzend ik een toevoeging. Een ding is duidelijk, Fausto en Ber zijn energetisch vrijwel identiek, echter, op een andere manier dan op basis van de aanvankelijke interpretatie van het waargenomen beeld. Fausto en Ber nam ik waar als zijnde twee handen op een buik, entiteiten met dezelfde energie. En dat zijn ze ook. Uit het verkregen beeld concludeerde ik dat de een rechtstreeks de opvolgende incarnatie was van de ander. Mijn waarneming als medium, Martien DOS, was correct: beiden zijn identiek als ware het een monozygote (eeneiige) tweeling. Mijn interpretatie als rationeel mens, Martien UNO, bleek niet geheel juist. Cristiane stuurde ik als toevoeging het volgende bericht.

 

CLIENT: CRISTIANE O.
Deelstaat Bahia
BRAZILIË

Geachte mevrouw O., hallo Cristiane,

Hierbij een toevoeging op antwoorden van vragen voortvloeiend uit thema´s die belicht werden: DE RELATIE MET: JE DOCHTERS – MANNEN – FRANKRIJK – MAGIE – BRAZILIË

Eerder dan verwacht geef ik je uitleg over de connectie Ber versus Fausto. Daarvoor moet ik je informeren over een bijzondere casus die ik had in een Braziliaans provinciestadje.

Het was in de tijd dat ik pas getrouwd was (in Brazilië, met een Braziliaans), maar nog heel weinig Portugees sprak. Een bekende politicus, tevens docent, maar ook gevierd schrijver van een serie boeken, wilde steeds met me praten. Eigenlijk een soort consulten, maar dan gratis. Omdat hij geen Engels sprak, nam hij me mee naar een taalinstituut waar ze Engels doceerden, zodat hij mij vragen kon stellen.

Ik verwachtte dat hij over koetjes en kalfjes wilde praten. Echter, zonder dat ik er op voorbereid was stelde hij heel plotseling een indringende vraag: Wie is mijn begeleidgeest.

Onmiddellijk zag ik zijn geleidegeest, in termen van orixá´s: een soort Dono de cabeça [Heer van het hoofd, red.]. Deze geleidegeest was een NAZI, een vrouwelijk SS´er, die ik waarnam in het typische uniform van de SS. Haar leven tijdens het Derde Rijk was niet fraai geweest. Om het eufemistisch te zeggen, ze had met grove SS-praktijken de mensheid niet gediend.

Mijn ‘cliënt zonder betalen’ schrok in eerste instantie van mijn informatie. Maar herkende zich er ook heel goed in. Hij vertelde dat hij altijd al Duits had willen studeren, aan de universiteit. Hij had zich toen zelfs aangemeld bij het Goethe Institut. Maar in zijn jonge jaren had hij er geen geld voor gehad. In later jaren kreeg hij de kans te studeren voor leraar, geschiedenis als ik me goed herinner.

Ik vertelde hem dat de geest van de ex-SS´er die nu als zijn geleidegeest functioneerde, hem wilde helpen om een historisch boek te schrijven over de politieke verwantschap tussen het Derde Rijk en de voormalige Dictatuur in Brazilië. Ook instrueerde ik hem op basis van de verkregen informatie hoe hij praktisch het beste met haar contact kon onderhouden.

De gedesincarneerde SS-vrouw, nu een geleidegeest, bleek dus al vele jaren hem (positief) te hebben beïnvloed sinds zijn adolescentie, zijn gevoelens, zijn gedachten, en zonder dat hij het wist. Blijkbaar zorgde de Duitse geest er voor dat zijn levenspad mij had kunnen kruisen. Hij was erg ingenomen met de informatie, en zoals ik later begreep, was hij gestart met het manuscript.

Welnu, er zijn positief werkende geleidegeesten, maar ook negatieve geleidegeesten die zich bezondigen aan astraal parasitisme.

Voor mij is Fausto en Ber identiek. Het kan niet anders dan dat Ber na zijn overlijden een fnuikende invloed in de loop der jaren op Fausto heeft uitgevoerd, hem als een astrale parasiet heeft bewoond en beïnvloed, ook in de seksuele relatie met zijn kinderen. Ber plantte een stukje van zichzelf én van zijn verleden, in Fausto.

Uiteraard begrijp ik je vraag aan mij. Maar focus niet alleen hierop, want dan ontgaat je de kern van het consult. Buiten de verwarring over de tijdsfactor reageerde je niet op het uitgebreide consult dat ik stuurde.

Een paranormale groet,

Jerez de la Frontera, Spanje, 29 november 2019

Martien Verstraaten
Vidente & médium holandés – Reïncarnatietherapeut

 

PARALELLE PERSOONLIJKHEDEN, PARALELLE INCARNATIES EN OBSESSIES

Nederland heeft een roemrijke geschiedenis aan wereldvermaarde paragnosten:
Gerard Croiset (1909-1980), de Mozart onder de paragnosten; Gijsbert de Zeeuw (1912-1981), die paranormale wetten uiterst gestructureerd in een serie boeken beschreef; Peter Hurkos (1911-1988), die naar Amerika werd gehaald door medicus en parapsycholoog Andrija Puharich die ook het Braziliaanse medium Zé Arigó en het Israëlische medium Uri Geller bestudeerde; André Groote (1944-2019), die langer dan een decennium scherpe analyses maakte in het internationaal beluisterde radioprogramma Het Zwarte Gat, en die verschillende (natuur)rampen voorspelde.

Naast het waarnemen van paragnostische informatie is labelen, de interpretatie, van hetgeen wordt waargenomen, een belangrijke factor. Elke paragnost, zoals overigens ook elk mens, heeft zijn eigen innerlijk symbolenarsenaal, een taal. Gerard Croiset labelde bijvoorbeeld de geur van rottend fruit aan kanker, zijn grootmoeder had in zijn jonge jaren rottend fruit naast haar ziekbed staan. Ook kruidenierswaren werden tot zijn associatiepatronen.

Zelf ruik ik overspelige partners die de leugen achter blozende wangen-make-up of zonnebril hebben verstopt, op kilometers afstand, ik word dan voor een moment hondsberoerd. Kaas en vrijdag daarentegen staan bij mij voor intens geluk. Bij de avondmaaltijd op vrijdag kregen we in het grote gezin enkele plakjes kaas voor op het brood, en nadien kon ik naar mijn meest geliefde sportbeoefening, (de eerste stappen naar) het keurturnen, waarbij ik met de ogen dicht boven iedereen uittorende.

Het andersoortig labelen van waarnemingen dan aannemelijk zou zijn, zoals in het geval van Ber naar Fausto had gemoeten, is, zeker als de eerdere waarnemingen een ketting vormen in een longitudinale lijn van oorzaak en gevolg, niet voor de hand liggend. Parasitaire obsessies of parallel persoonlijkheden zijn namelijk een hoge uitzondering. Echter, het kan verkeren: in bepaalde casussen kan de aardse werkelijkheid meer bizar, complex of uitzonderlijk zijn dan in de meest onsamenhangende surrealistische droom.

Tot de verbeelding spreken in dit verband de (gedocumenteerde) bilocaties van Padre Pio (1887-1968), de Italiaanse Kapucijner pater die zijn leven lang stigmata genereerde, en die tijdens één leven zich op meerdere plaatsen tegelijk kon bevinden, waarmee hij ogenschijnlijk alle bekende natuurwetten verbrak.

Ook in casussen van parallelle-persoonlijkheden (Ten Dam 1983), waarbij elkaar overlappende incarnaties, evenals gelijktijdige en zich vertakkende incarnaties zich manifesteren, overtreft met de gedocumenteerde werkelijkheid de stoutste dromen. Klinisch psycholoog en reïncarnatietherapeut Pieter Langedijk (1931-2001) begeleidde vele cliënten die in hun voorafgaande vorige leven zich in een Duits concentratiekamp bevonden.

Een van zijn remigranten ervaart zichzelf tijdens een regressie als een tweejarig meisje. Verder teruggaan met één jaar (in het betreffende leven) blijkt vooralsnog niet te lukken. De entiteit blijkt namelijk “uit” het lichaam van de tweejarige te zijn verdwenen. Langedijk vraagt haar waar ze zich bevindt. De entiteit van het meisje blijkt nadat ze uit haar lichaam is gestapt zich te bevinden, te zijn geïncarneerd, in een ander lichaam, in een Duits concentratiekamp, waar hij/zij uiteindelijk wordt gefusilleerd (Langedijk 1980).

Opmerkelijke en zeer goed gedocumenteerde voorbeelden, zelfs van negatieve tussentijden, zijn er te over, onder meer in de Braziliaanse vakliteratuur. De sterfdatum van het vorige leven van Hermann Grundei (Muller 1970) is zelfs 35 dagen na de geboorte in zijn huidige leven. Bij gememoreerde negatieve tussentijden, ingeval de entiteit uit het lichaam wordt gedreven door een andere entiteit zoals vaker na een posttraumatische stress-stoornis (PTSS), is er in het verleden veelal sprake geweest van een bedenkelijke vorm van magie (Scott 1953).

Ook professor Ian Stevenson (1918-2007), tijdens leven biochemicus, internist en hoofd psychiatrie van University of Virginia School of Medicine, Virginia VA, heeft negatieve tussentijden grondig in kaart gebracht. Het Indiase jongentje Jasbir Lal Jat, door Stevenson wetenschappelijk onderzocht (Stevenson 1966) stierf toen hij drie en een half jaar oud was aan waterpokken, maar kwam als bij een korte en tijdelijke klinische dood, weer tot leven. Hij ontwaakte echter, geïncorporeerd door een totaal andere entiteit die zich zijn vorige leven herinnerde.

Parasitaire obsessies en de daaruit voortvloeiende sociale verklevingen, zijn dus bij uitstek situaties waarbij de reïncarnatieve factor van tijd menigmaal in het geding is, en waarbij voor verklaringsmodellen psychologische en psychiatrische handboeken ontoereikend zijn. De connectie tussen Ber en Fausto blijkt in reïncarnatief technische zin een heel bijzondere te zijn. Aanvankelijk werd Fausto door mij te voortvarend, er was enige ervaren tijdsdruk, gelabeld als de directe incarnatie van Ber, in plaats van dat Ber als parasitaire obsessor, een indirecte incarnatie van Fausto werd.

De incarnatie van, of de obsessor van persoon x of y, zijn twee verschillende grootheden met een verschillende karakteristiek, maar in dit verband met dezelfde uitwerking. Cristiane heeft Fausto onbewust ervaren als Ber, de man waarmee ze tot op het bot een machtsstrijd voerde. Tenslotte werd Fausto de energetische incarnatie van Ber zonder dat Ber letterlijk zijn incarnatie was. Fausto zal ongetwijfeld naast een mentale ook een fysieke verandering hebben ondergaan nadat Ber hem incorporeerde, langzaam of abrupt.

Fausto, zo moet gezegd worden, was zowel agressor á titre personel als slachtoffer van een parasitaire obsessor.

 

RESUMÉ EN CONCLUSIES

Cristiane bleek vele jaren, zo is mij bekend, niet overtuigd te zijn van het concept vorige levens. Dit ondanks dat ze van zeer nabij de verrichtingen en theorievorming had kunnen waarnemen van een van de meest prominente buitenlandse reïncarnatietherapeuten die de wereld kent. Daarnaast kende Brazilië een van de meest indrukwekkende reïncarnatiespecialisten, Dr. Inácio Ferreira de Oliveira (1904-1988), spiritistisch arts psychiater en medeoprichter van Sanatório Espírita in Uberaba, Minas Gerais, en grote vriend van het psychografisch medium Chico Xavier (Silva de Almeide at al. 2008). Cristiane´s twijfel over vorige levens kennende, was ik dan ook hogelijk verbaasd dat ik het verzoek kreeg, intussen vele jaren later, haar vorige leven(s) in kaart te brengen.

Op basis van wereldbeschouwing, religie of sociale cultuur maakt iedereen zijn eigen afwegingen welk verklaringsmodel van het leven te willen omarmen. Ondanks dat ik geen enkel ander verklaringsmodel ken dat de structuur van het leven als mens consistent in beeld brengt als de cycli van vorige levens, is deze aanname en overtuiging geen wet van Meden en Perzen.

Echter, ingeval een cliënt ambivalent is ten opzicht van vorige levens, een ja en nee-houding heeft gedurende vele jaren, beurtelings gefascineerd is en obstinaat ontkent, dan leert de praktijk van medium of reïncarnatietherapeut dat veelal een trauma de voortgang van regressie of sessie blokkeert. Hetzelfde geldt voor personen die gefascineerd worden door paranormale fenomenen en die er gelijktijdig als de dood voor zijn: een trauma. Het is mijn jarenlange ervaring dat deze mensen, cliënten of aspirant cliënten, allen een vorig leven kenden waarbij ze op een afschuwelijke manier ervaringen hadden met paranormale fenomenen, of door anderen veroorzaakt, of door henzelf.

Vaak is de onbewuste angst voor een traumatische ervaring, zo leert de praktijk sinds een halve eeuw reïncarnatietherapie, de onbewuste angst voor de confrontatie met zichzelf. Een bankdirecteur kan als de dood zijn om in een van zijn vorige levens als geldbeluste bankrover of frauderend politicus in beeld te komen, en een keurige barones zou niet graag als ongewassen prostituee in beeld willen komen die grof in de mond wordt tijdens het boerse minnespel.

Menigmaal brengt het ervaren van een vorig leven dan ook een transformatie met zich mee. Cristiane liet vooraf weten dat ze, heel begrijpelijk, gespannen was van wat komen zou.

In tegenstelling tot andere cliënten die een Lezing Vorige Levens kregen en die uitgebreid reageerden, bleef Cristiane´s reactie na het ontvangen van de lezing lang uit, om vervolgens kort van stof te zijn. Met horten en stoten kwam er moeizaam een reactie uit, een worsteling zo leek. In tegenstelling ook tot het geregelde, vrijwel dagelijkse overleg vóór de aanvang van het consult, liet de communicatie ná het consult te wensen over. Een niet erg professionele houding voor een wetenschapper, zo leek me. Slechts een handvol woorden bereikten mij:

– Dank Martien.
– Vergeten te zeggen. Dat je kunt publiceren. Met waarborging, natuurlijk, van mijn identiteit.
– En bedankt voor het werk.

Vervolgens liet ten aanzien van vorige levens de latent ambivalente houding zich opnieuw duidelijk zien:

– Ik denk niet en ik geloof niet dat ik een Joodse ben geweest in de tweede oorlog. Ik ben geboren in 19xx. (Xxxx) jaren na 1944 ben ik geïncarneerd?

Uiteraard antwoordde ik haar dat entiteiten kunnen incarneren, na één jaar, één maand, zelfs na één dag. Een tussentijd van 5, 10 of 15 jaar tussen twee vorig levens in is dan ook heel gebruikelijk, om maar niet te spreken van ‘negatieve tussentijden” zoals ik hierboven aanhaalde in het geval van de onderzoeksresultaten van onder meer prof. Ian Stevenson en de Braziliaan Dr. Karl E. Muller.

Ook van het gratis nagesprek per Skype-verbinding, onderdeel van het consult, werd geen gebruik gemaakt, althans tot op heden. Cristiane was duidelijk van haar apropos.

Het is te hopen, en zeker te verwachten, dat Cristiane´s liefde voor haar dochters zal worden beantwoord en de radiostilte zal worden omgebogen in een dialoog naar de werkelijke reden van de familie gerelateerde obstructies. Dat het consult over Camp de Rivesaltes haar daarbij moge helpen.

Het is te hopen, en te verwachten, dat Cristiane haar vechtrelatie met Fausto innerlijk kan beëindigen door haar eigen positie in het gevecht in de ogen te kijken. Dat het consult over Camp de Rivesaltes haar daarbij moge helpen.

Het is te hopen, en te verwachten, dat Cristiane´s huid gemakkelijker geneest van dermatologische aandoeningen. Het automatisch herstellen van de huid zal haar gemakkelijker kunnen overtuigen van haar vorige leven in het kamp. Dat het consult over Camp de Rivesaltes haar daarbij moge helpen.

Het is te hopen, en te verwachten, dat Cristiane geneest van alle andere uitingen van de Post-incarnatieve stressstoornis, die nu nog haar deel is. Dat het consult over Camp de Rivesaltes haar daarbij moge helpen.

Einde van een paranormale kroniek

Met dank aan mijn geesten, en die van cliente.

 

NASCHRIFT, NIEUWE WENDING

In overeenstemming met Cristiane´s drie fasen van zijn als verwoord in de titel van het essay: geconfronteerd worden, ontkennen, en genezen, bericht cliënte dezelfde dag na publicatie van het Spaanstalige essay op 6 november 2019:

Bedankt Martien. Geweldige job gedaan. Het was een lang artikel dat ik verschillende keren heb gelezen. Op de volgende reis naar Frankrijk zal ik Perpignan bezoeken.

Na ontkenning lijkt zoals verwacht, de innerlijke herkenning van het vorige leven te zijn ingezet, waarvan concentratiekamp Camp de Rivesaltes het episch centrum was.

 

Enkele dagen later, op 11 november 2019, ontving ik van Cristiane in het Frans, een electronische verjaardagskaart met verwijzing naar het intussen beroemde en beruchte Camp de Rivesaltes.

Cristiane NL

 

 

 

 

 

 

 

Camp de Rivesaltes blijkt voor Cristiane nu een innerlijk studieobject te zijn geworden. Voor de eerste regressie die ik zelf onderging, 1982, had ook ik maanden nodig het een plaats te geven, om mezelf er volledig in te kunnen herkennen.

_____
De casus Cristiane is met toestemming van cliënte gepubliceerd. Cristiane en Fausto zijn uiteraard niet hun werkelijke namen.

 

 

__________

NOTEN EN AANBEVOLEN LITERATUUR

Arroyo S. (2015). Astrology, Karma & Transformation: The Inner Dimensions of the Birth Chart (2nd Revised edition). Sebastopol CA: CRCS Publications.

Candra CM. (1999). Tolk van de Transformatie (dialogen met de geest van Ayrton Senna). Correio da Bahia. Salvador da Bahia, Brasil https://bit.ly/2GKrzHK

Cayce HL. (1998). No Death: God´s Other Door. Virginia Beach: A.R.E. Press.

Cerminara G. (1970). Many Mansions: The Edgar Cayce story on Reincarnation (Leven in relatie, Vert.). New York: Slone.

Dam H ten. (1983). Een ring van licht. (2 volumes). Amsterdam: Bressotheek.

Dam H ten. (2003). Exploring Reincarnation: The classical guide to the evidence of past-life experiences. London: Rider.

Dam H ten. (2013). Catharsis, Integratie en Transformatie. Ommen: Tasso.

Ferreira de Oliveira I. (1988). Psiquiatría em Face da Reencarnaçao. Rio de Janeiro: Feesp.

Fiore E. (1978). You have Been Here Before. New York: Ballantine.

Fiore E. (1995). The Unquiet Dead: A Psychologist Treats Spirit Possession. New York: Random House.

Freud S. (1921). Group Psychology and the Analysis of the Ego. (Strachey J., Vert. 1923 / 1959). New York: W. W. Norton & Company.

Grant J. (1937). Winged Pharaoh (‘Gevleugelde Pharao’, Vert.). London: A Barker.

Guirdham A. (1970). The Cathars and Reincarnation. London: Neville Spearman.

Guirdham A. (2000). Reencarnação Coletiva. São Paulo: Nova Era.

Kelsey D, Grant J. (1967). Many Lifetimes (Meer dan een leven, Vert.). London: Corgi.

Kelsey D. (2007). Now and Then: Reincarnation, Psychiatry and Daily Life. Folkestone, UK: Trencavel.

Lucas WB. (1993). Regression Therapy. A Handbook for Professionals, (2 volumes). Crest Park, CA: Deep Forest Press.

Netherton M, Shiffrin N. (1978). Past Lives Therapy. (‘De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens’, Vert.). New York: Morrow.

Muller KE. (1970). Reincarnation, based on facts. Oxshott-Surrey: Spiritual Truths Press

Ram TJJ. (1949). Psychologische Astrologie. Amsterdam: Becht.

Scott C. (1953). The Boy Who Saw True. London: Neville Spearman

Stevenson I. (1980). Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Virginia VA: University of Virginia.

Stevenson I. (1987). Children Who Remember Previous Lives. A Question of Reincarnation. Charlottesville: University of Virginia.

Stevenson I. (1997). Where Reincarnation and Biology Intersect. (‘Bewijzen van reïncarnatie’, Vert.). Westport, CT: Praeger.

Silva de Almeide AA, Moreira-Almeide A. (2008). Ináco Ferreira: The Institutionalization of The Integration Between Medicine and Paranormal Phenomena. ResearchGate / The Parapsychological Association & The Society for Psychical Research Convention. Consultado el 4 de agosto de 2019, de https://bit.ly/2oJsjJo.

Verstraaten MJG. (2010). Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik (hoofdstuk 4, in): Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen. Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière. Nederland / Curaçao, Nederlandse Antillen: Destinations NV – Intuïtieve Intelligentie. ISBN 978-90-812836-5-6.

Verstraaten MJG. (2016). Lola Flores: Mijn vorige leven als Franse balletmeester. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2017, via http://bit.ly/2hGZXrB.

Verstraaten MJG. (2017). Isabel la Católica: Mijn vorige leven als promiscue non. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 december 2017, via https://bit.ly/2MkNxYg.

Verstraaten MJG. (2018). Antoni Gaudí: Mijn vorige leven als straatjongen in Istanboel die aan hallucinaties leed. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2018, via https://bit.ly/2Z9qQMU.

Verstraaten MJG. (2019). Tomas de Torquemada: Mijn vorige leven in Belgrado als zoon van een brute moeder. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 2 juli 2019, via https://bit.ly/2H8j0IT.

Wambach H. (1979). Life before Life. New York: Bantam.

Wambach H. (1979). Reliving Past Lives: The evidence under hypnosis (De mens heeft vele levens. Onze herinneringen aan een vorig bestaan, Vert.). New York: Bantam.

Weiss BL. (1988). Many Lives, Many Masters. New York: Simon Schuster.

Woolger RJ. (1988). Other Lives, Other Selfs: A Jungian psychotherapist discovers past lives. New York: Bantam Books.

Woolger RJ. (2011). Healing your Past Lives. Louisville, CO: Sounds True Inc.

 

 

Update 15-04-2020

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com