Governor of Art & Culture

DeDenker

Foto (detail): Wikipedia / Stefan Kühn

SCHEPPENDE CYCLI
Met zijn onderverdeling van Scheppende Cycli en de toebedeling van het scheppend vermogen aan personen werkzaam buiten de geur van olieverf en terpentijn is Astroloog Th.J.J. Ram (1884-1961) zijn tijd ver vooruit, en neemt hij royaal afstand van het adagium als zou creativiteit zich alleen in of vanuit de marterharen penseel kunnen afspelen.

De kunsten en haar hoofdingrediënt de creativiteit, kunnen daardoor qua sociaal-culturele toepassing, driedimensionaal en zelfs vierdimensionaal worden opgevat. Want technisch gezien kunnen vanuit Rams astrologische perceptie alle uitvoerders van scheppende processen onder creativiteit gerangschikt worden, van hoog tot laag en omgekeerd. Van de Brusselse kantklosster, de uitvinder van de ritssluiting, de door suffragettes geïnspireerde wetgever tot en met de ingenieurs van ISS, het International Space Station.

Ram geeft verder aan dat: ‘in het afgelopen Vissentijdperk het denken in vergelijking tot de kunst zich het verst ontwikkeld heeft, en met de idee der algemene relativiteit tot een voorlopig hoogtepunt is gekomen, en vermoedelijk vooreerst niet zal worden overschreden’ (1949: 448). Astroloog Ram plaatste zich met deze astrologische analyse zonder het te weten naast tijdgenoot Marcel Duchamp, de godfather van Dadaïsme en Surrealisme, en werd daardoor onbewust ook de voorvader van de latere meer conceptuele kunstenaars. Deze ruilden het platte beeldvlak als drager van creativiteit vaak om voor kunst die zich als concept in ieders geest op elke hoek van de straat of in snackbar kon ontvouwen.

De innoverende politicus, manager en bestuurder, de van oudsher zo vaak in driedelig pak gekostumeerde werknemers kunnen door Rams visie worden geclassificeerd als: Creatieve scheppers in de wereld, gepostuleerd vanuit zijn begrip ‘Scheppende denkcycli’. Een eerbetoon aan Rams voorspellende zienswijze is hier volledig op zijn plaats. Ram kon toen niet bevroeden dat Popart, Land-Art, Eat-Art, Video-Art of Conceptual Art de wereld van de internationale kunst zou kunnen gaan bevolken.

 

Governor of art & culture

Member of the Board of the Dutch Society of Visual Artists – BBK
The Hague / Holland, 1973

Member of the Board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen / Holland, 1981 – 1986

Member of the Ballot-Board of Visual Art of the County of Groningen
Groningen / Holland, 1984

Member of the General Board of The Groninger Museum of Modern Art
Groningen / Holland, 1984 – 1986