Martien Verstraaten in het Gemeente Museum Roermond

Ko Sarneel, prof. Jan van Eyck Academie
Journaal voor de Kunst en zo … NOS / ROZ – Regionale Omroep Zuid (L1)
11 januari 1973, Maastricht / Holland

 

 

Een veel belangrijkere tentoonstelling is, die de Roermondenaar Martien Verstraaten tot 10 maart in de Appendance te Roermond houdt. Ze geeft op Verstraatens artistieke mentaliteit en bagage ook een veel ruimer zicht dan zijn kleinere tentoonstelling in het Romerhuis te Venlo, die hier enige tijd geleden eveneens besproken is.

Verstraaten, Venlonaar van geboorte, opgeleid aan academies te Maastricht, Tilburg, Amsterdam en Antwerpen, 24 jaar oud nu, is kennelijk een gevoelige maar tegenover de maatschappij hoogst wantrouwige, en als ik het goed zie van de weeromstuit ook zijn eigen gevoeligheid wantrouwende, en dan ook zijn gevoelens hardende en ironiserende man, die toch denk ik aan zijn ingeschapen zachtheid nooit helemaal zal ontkomen.

Ik denk dat er in Popart veel geweest is dat hem sterk gefascineerd heeft, en ik denk ook dat de schilder die hem het meest gedaan heeft George Braque is. Hij toont verwantschap met diens esthetische intentionaliteit en tevens de sporen van zijn gevecht daartegen.

Als dat niet moest omdat de menselijke samenleving zoveel meer nog te bevechten geeft, zou hij er misschien juist zijn hoogste geluk in vinden die intentionaliteit volledig navolging te geven.

Nu is het onder ander zaak onder sacraal gala een triviaal maag en darmstelsel bloot te leggen, zodat iedereen kan zien dat “De maat vol is”, zoals de titel van die ontbloting zegt, ook “Op weg naar de hemel” aan anatomisch onderzoek te doen, de decorativiteit van het “Thuisfront” te beschrijven, en een uitvoerige “Consumentenballade” te dichten.

 

Zie overzicht:
Paintings, 1968-1971

Paintings, 1972-1978