Martien Verstraaten in Het Romerhuis – Venlo

H. Thomassen
Maas- en Roerbode / De Limburger
24 april 1969, Roermond / Holland

 

Martien Verstraaten is een jonge kunstenaar, die nu voor het eerst met een eenmanstentoonstelling voor het voetlicht treedt. Dit doet hij in het Romerhuis te Venlo. En dit is zeer goed gekozen. Niet alleen vanwege de kleine en intieme omgeving waarin hier zijn schilderijen getoond worden, maar vooral vanwege het soort werk dat hij ons laat zien. Werk, dat door de vormgeving en de bescheiden benaderingswijze van de onderwerpen, als het ware vraagt om een meer huiselijke omgeving. Werk dat dus met andere woorden in het geheel niet tot zijn recht zou komen in grote expositieruimten. Een verdere typering behoeft het werk van Verstraaten eigenlijk niet.

Zijn schilderijen zijn bijzonder sterk en vol beheerste zeggingskracht. Maar zij hebben het nodig dat zij gehangen worden in een omgeving die een van hun voornaamste pluspunten tot uiting laat komen: namelijk dat zij eerst willen zijn, en dat ook zijn, voorwerpen gemaakt om geplaatst te worden te midden van mensen. Het getoonde valt uit elkaar in twee grote groepen: collages in combinatie met olieverf en schilderijen die helemaal alleen maar met olieverf zijn gemaakt. Deze laatste groep is naar mijn smaak beslist de sterkste. Met name deze werkstukken laten ons zien met welke intense aandacht Verstraaten in zijn werk opgaat.

En zij zijn ook het beste in staat deze aandacht op de beschouwer over te dragen. Daarmee wordt degene die met enige interesse dit werk bekijkt binnengevoerd in een wereld  van kleur en vorm. Een wereld die ons opnieuw confronteert met onze dagelijkse omgeving. Maar die ons bovendien steeds weer de schoonheid van die omgeving laat zien.

De vorm waarin dit gebeurt kan men bijna kubistisch noemen, ware het niet dat tal van elementen steeds opnieuw weer laten zien dat we hier te doen hebben met een kunstenaar, die wel degelijk kennis heeft genomen van datgene wat in deze tijd gebeurt. Werk dus dat acceptabel en tijd eigen is.

Werk dat toont dat het uiteindelijke beeld tot stand is gekomen na een bijzonder intens bezig zijn met het materiaal. Werk ook tenslotte, dat laat zien dat van Martien Verstraaten in de toekomst beslist nog veel te verwachten valt.

 

Zie overzicht:
Paintings, 1968-1971
Paintings, 1972-1978