Mercury, messenger of the gods

Expres SSS

 

 

Vanaf mijn vroege jeugd kon ik denken en praten, vooral veel denken en veel praten, tot plezier van mezelf en tot wanhoop van mijn ouders. Al pratende dacht ik drie straten vooruit, en keek wat en wanneer hoe iets te zeggen: als puber om betoog te voeren, als volwassene om vele lezingen over vele onderwerpen te geven, of om dromerige verhaaltjes voor naar bed gaande kinderen uit de duim te kunnen zuigen.

Mercurius is de boodschapper der Goden. Ik hou van Mercurius. Hij brengt de boodschap als de postbode in de straat of de provider die de mail in de box laat vallen. De boodschap wordt aangereikt zonder acht te moeten slaan op de inhoud. Het kan goed nieuws zijn of een gevreesde blauwe belastingenvelop, het maakt hem niet uit. Zijn functie is feitelijk alleen de techniek van het communiceren, en niet zozeer om zich om de inhoud te bekommeren. Het maakt de postzegel, al zou hij het willen, ook niet uit op welke envelop hij geplakt wordt. Een planetaire goed geaspecteerde Mercurius in de horoscoop is een aanwijzing dat communicatie belangrijk is en voordeel kan bieden voor de betrokkene. Samen met andere planetaire aspecten kan Mercurius tevens een boodschapper worden die ook de inhoud van essentieel belang vindt.

De planeet Mercurius regeert over het zenuwstelsel. De oude PTT Post, de huidige TNT Post/PostNL, had in een van de hallen van haar Haags hoofdkantoor heel toepasselijk een levensgrote afbeelding in kleur hangen van het wijdvertakte menselijk zenuwstelsel, waar de planeet astrologisch over regeert. Mercurius wordt automatisch in verband gebracht met beweging en verplaatsing, als naam van een rijwielvereniging, een automerk of als boodschappers in de ruimtevaart. KPN maakt het overigens ook niet uit wat de strekking is van een van de miljarden door hun gefaciliteerde telefoontjes of sms’jes, behalve als het een verstuurde aanmaning is van hun eigen debiteurenafdeling. Belangrijk is als Mercurius, symbolisch gezien, maar niet te lang op een indolente stoel moet zitten.

Van Mercurius kreeg ik altijd veel hulp, hij was er altijd in de vorm van taalkundige hulp, hulpvaardige journalisten en geplaatste artikelen. Oorspronkelijk was hij de Romeinse God van de handel en van de immer in beweging zijnde reizigers. Een vertegenwoordiger in band en garen is een handelsreiziger. Reizen en handel zijn astrologisch daardoor bijna synoniem. Heinrich Böll zei het al in een van zijn boeken: ‘een reiziger moet onderweg zijn’. Een vliegende kraai vangt altijd wel wat. Als een wat ongeduldige ADHD’er vliegt Mercurius, de goddelijke intermediair, van hot naar haar. Böll houdt duidelijk van reizen als hij in Hier ist Tibten het Duits stationnetje met een bezoek vereert en een literaire ode brengt aan de onzichtbare omroeper uit de stationsluidspreker.

Mercurius had hooggewaardeerde voorlopers. De god Hermes, Hermes Trismegistus, de driemaal grootste, filosoof, priester en koning, zoon van Jupiter en de mooie Maia Maiestas waar we de meimaand aan te danken hebben, kennen we uit Griekenland. En Thoth die de schrijfkunst had uitgevonden leerden we al in Egypte kennen. Mercurius, Hermes en Thoth als boodschappers der Goden hebben met inachtneming van de culturele nuance, alle drie dezelfde broodheer: de Oppergoden.

Mercurius werd afgebeeld met Sandalia, gevleugelde sandalen verwant aan de Griekse gouden talaria. Zijn eveneens afgebeelde staf, Caduceus, verwant aan Esculaap, is een alchemistisch symbool en vinden we zowel bij Hermes als bij Thoth terug, en … als symbool van ‘medische handelaren’ in gezondheid, werkzaam als artsen in huisartsenpraktijken, poliklinieken en ziekenhuizen.

Thoth, de oudste voorloper van Mercurius, was de Egyptische God van wijsheid en wetenschap, administrateur van Osiris, goed voor rekenen, taal, en het schrijven, voor cijfers en letters, en als qwerty-toetsenbord op de laptop. Afgebeeld als de nieuwe ochtend verwelkomende baviaanfiguur die de schepping symboliseert, of als Ibis de vogel die door zijn stipte komst na de periodieke overstromingen van de Nijl tot kalender werd en waarvan zijn veren in inkt tot vulpen werden gedoopt.

Mercurius in Sagitarius in het 9e Huis en tevens interessant geaspecteerd als in mijn geval, heeft royaal publiek nodig en het publiek vaak ook hem. Altijd te porren voor het geschreven of gesproken woord, maar ook een stand om geschriften uit te geven. Mercurius in oppositie met Uranus in Mercurius in Gemini en het 3e huis, het Mercurius huis, zorgt door toesnellende bliksemschichten voor nieuwe gedachtecombinaties, die gratis en voor niets inzicht geven in nieuwe concepten van de werkelijkheid. Mercurius driehoek Pluto geeft zonodig, vlijmscherpe teksten om consumentenbelangen te waarborgen, en dodelijke teksten om onwillige overheidsorganisaties politiek aan de tand te voelen. Met Neptunes op Mercurius dansen benen als vloeiende woorden en dansen woorden als zinnelijke beenbewegingen. Geen enkele journalist houdt stand zonder een goed werkende Mercurius, en zonder een magische Mercurius kan ook geen mediamieke channeling zich ontwikkelen om de paranormale was te doen.

Salvador Dali was eigenlijk geen schilder, maar een rasechte Mercuriale dagbladjournalist en hoofdredacteur van zijn eigen schilderkunstige krant, die met verf verhalen schilderkunstig schreef op linnen wat in feite zijn eigen dagblad was. Anton Constandse, VPRO-vrijdenker en anarchist gaf, met Mercurius in Virgo vierkant Uranus en sextiel Jupiter, 2750 lezingen en schreef 5000 artikelen en 40 boeken. Mercurius houdt van diversiteit. Ken Wilber en Fritjof Capra lieten zien dat het standpunt van waarneming bepaalt wat men waarneemt. Door de wisselingen van plaats van waaruit Mercurius kijkt kan het uiteindelijke beeld door de diversiteit van de waargenomen werkelijkheid completer worden, meer holistisch worden. Gregory Bateson, zijn eerste echtgenote was Margareth Mead, liet met Steps to an Ecology of Mind zien dat oplossingen voor vraagstellingen in een bepaald vakgebied konden worden gevonden in totaal andere vakgebieden. Met de naar hem genoemde Bateson strategy kon men als een klassieke Griekse wetenschapper weer gelijktijdig bioloog, astronoom of wiskundige zijn. Mercurius houdt op denkniveau erg van afwisseling, ook in het creëren van oplossingen.

Mercurius, zijn aspecten en Gemini op de cusp (hoek) van enkele huizen binnen mijn horoscoop, liet me denken, praten en schrijven, en werd de golflengte waarop de berichten werden gedragen van verleden, heden en toekomst, van levenden en overledenen. Om Mercurius eer aan te doen wisselde ik in mijn leven voor kortere of langere tijd reeds 54 keer van adres. Ik reik al weer uit naar het volgende station van waarneming.

Mercurius, de heer van Tweelingen, stond aan de wieg van de eeneiige, intrinsieke en multifunctionele tweeling Martien UNO en Martien DOS.