Prof. Ko Sarneel: ‘Een huis groot stuk Pop Art’

Wall FC     Wall FC     Wall FC     Wall FC     Wall FC 

 

Prof. Ko Sarneel
Journaal voor de Kunst en zo…, NOS/ROZ Regionale Omroep Zuid (L1)
11 januari 1973, Maastricht / Holland

 

Tot en met 27 januari exposeert de Stichting Beeldende Kunst Tentoonstellingen in Maastricht bij Dejong-Bergers, schilderijen van Martien Verstraaten. Deze schilder, 26 jaar oud en geboortig uit Venlo, woont sedert kort in Den Haag.

Roermondenaars kennen van hem een wandschildering zo groot als een huis, in hun stad voor iedereen zichtbaar, geschilderd op een na afbraak van een hoekpand vrijgekomen gevel in de Christoffelstraat. Die schildering is nu zo’n 2 jaar oud, en Verstraaten heeft er zijn verbeelding in laten leiden door de sporen van het weggebroken huis, die als een open boek te lezen geven hoe het was ingedeeld.

Het werd een huis groot stuk Pop Art, ook dáárom Pop Art, omdat van het beeldverhaal, als ik het zo mag noemen, door een abstract kader de sfeer van sensibiliteit in het werk zelf wordt aangevallen en geïroniseerd.  Daar, op die Roermondse muur is Verstraaten, blijkens zijn tentoonstelling niet alleen van het ironisch-zoetige kleurenspel gaan houden dat zijn kunst sedertdien kenmerkt, maar heeft hij in beginsel ook een symbolen-arsenaal ontworpen waaruit hij nog steeds put, al heeft hij er wel een deel van losgelaten en een ander deel eraan toegevoegd.

Hij is een waardevol schilder, die onder vertoon van zoetheid op eigenlijk scherpe wijze de consumptiemaatschappij aanvalt als een decadente maatschappij waarin elke mogelijkheid tot natuurlijk functioneren van de menselijke vermogens verstopt raakt en die vermogens zelf denatureren.

 

Voor foto’s en beeldmateriaal zie:
Blinde gevels in Nederland
Mammoetwandschildering St. Christoffelstraat Roermond