Teacher of Art

Jupiter  Trine  Uranus

 

JUPITER + URANUS = PEDAGOGIE

De planeet Jupiter in een driehoeksaspect met Uranus – speciaal in een exacte driehoek – wil uitdragen, lesgeven, en heeft daar ook alle gereedschap voor. Maar met veel gereedschap in huis maar zonder reguliere bevoegdheden waren vooral lagere en middelbare scholen niet te bewegen positief op sollicitaties in te gaan. Ik kon toen niet bevroeden dat binnen enkele jaren ik als docent en coördinator aan de Lerarenopleiding vele leraren zou opleiden voor scholen die me voorheen zelfs geen gesprek gunden.

Al wachtende in de wachtkamer voor leraarschap kreeg ik een privéleerling. Een leerling die zelf een ervaren leraar aan een scholengemeenschap was en die wilde leren schilderen. Mijn ontstane bekendheid had er voor gezorgd dat men mij had aanbevolen. Hij overtuigde me dat mijn gevoel voor overdracht aan anderen rijkelijk aanwezig was. Voor het eerst zwom ik als een vis in het water en glom van waardering. Door de artikelen in de pers over mijn werk werd ik al snel benaderd om als docent les te gaan geven aan vrije academies. In hun aannamebeleid werd tot mijn genoegen a priori naar capaciteit keken. Met de aanstellingen aan de vrije academies voor muzische vorming werd de weg geplaveid naar een toekomstig docentschap aan de Nieuwe Lerarenopleing, welke via een Commissie Opleiding Leraren Niet Universitaire Vakken (COLNUV) aan de universiteit was gelieerd.

 

Teacher of art at

VAR – The Vrije Akademie Roermond, Roermond / Holland , 1969 – 1972
Teacher of creative & expressive education for children
Teacher of creative & expressive education for adolescents

VVA – The Vrije Akademie Venlo, Venlo / Holland , 1970 – 1971
Teacher of experimental paintings

VVA – The Vrije Akademie Venray, Venray / Holland , 1971
Teacher of painting for adults and elderly

 

 

STICHTING VRIJE AKADEMIE ROERMOND
Roermond, 25 Jan. 1979 – Ondergetekende, W. Thönissen, direkteur Vrije Akademie Roermond, verklaart hierbij dat – Martien Verstraaten – Van Pallandtweg 7, Neerijnen, de kursussen Beeldende ekspressie gedoceerd heeft aan bovengenoemd instituut, en wel in de jaren 1971 en 1972, en dit naar volle tevredenheid van direktie maar zeker ook van de leerlingen.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest teken ik en groet ik,

W. Thönissen

 

RECOMMANDATIE LEERLING BEELDENDE EKSPRESSIE
Overgewicht, ook in de periode als docent, was vaak mijn deel.
Tijdens een van de vaak experimentele lessen zei een 6-jarige leerling over mij:

“Karbonaadje is gek”