The Popemobile as a bulletproof Condom

The Lancet maakt wetenschappelijk gehakt van paus Benedictus XVI
In een heftig commentaar deze week maakt het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet wetenschappelijk gehakt van de condomerie-encycliek van Paus Benedictus XVI. Ook minister Koenders (PvdA) van Ontwikkelingssamenwerking veegt de vloer aan met deze levensgevaarlijke pauselijke dweil en gemummificeerde wetenschapper. President Luiz Inacio Lula da Silva van Brazilië strooide condooms uit tijdens het carnaval. Dit als reactie op uitspraken van aartsbisschop José Cardoso Sobrinho van Olinda en Recife (deelstaat Pernambuco), een van Benedictus meest trouwe volgelingen.

Op zijn rondreis door Afrika riep Benedictus als theologische kwakzalver verkleed in pinguïnkostuum, deze door God gezonden apostolische albino met karnemelkwit kalotje, de mensheid op, om de ‘wolken van kwaad boven Afrika‘ te verdrijven (NRC 23 maart 2009). Welke wolken van kwaad werden hier bedoeld? De wolken misschien die Vaticaanstad al eeuwenlang als grauwe as over Afrika uitstort en haar bewoners degradeerde tot paljassen binnen een strooien- en rieten rokjes-syndicaat en verbond van tot snuisterijen vermalen spiegeltjes?

Door welke oorzaak is deze pauselijke meneer in een religieuze psychose van ongekende afmeting terechtgekomen? Moet de oorzaak misschien gezocht worden in de lange celibataire nachten waar masturbatie na veel worsteling toch geen spirituele verlichting bood? ‘Shit’ zou het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George zeggen met hun beeldende aanklacht in het veelluik Shit van dezelfde naam, dat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien is tijdens de tentoonstelling Heilig Vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst.

Zou Benedictus, deze spirituele beroepscrimineel, met ‘wolken van kwaad’ misschien bedoelen dat conform de statistieken van Joint United Nations Programme on HIV/AIDS van UNAIDS/VN zich in Zwart-Afrika meer dan 25 miljoen slachtoffers bevinden van deze in naam van Christus en Christusbewustzijn georkestreerde condoomloze ziekte? We kennen de slogan nog: wie goed doet goed ontmoet, nou vergeet het maar. Het aantal slachtoffers van deze door Rome gestuurde epidemie is zelfs nog groter dan de slachtoffers van de Spaanse Inquisitie of van de slachtoffers van de USA-Fritzl-priesters, welke laatste dienaren van de Godheid onder Amerikaanse gelovigen van beiderlei kunnen met gretigheid heftig huis hielden. Zouden ook hier de celibataire nachten en het eeuwige dualisme van goed en kwaad hun tol hebben geëist.

De paus blijkt erg goed in staat te zijn zichzelf te beschermen, zo kunnen we blijkens de op CNN of NOS getoonde beelden zien als hij als een bleek kastplantje achter kogelvrij glas staat te wuiven vanuit zijn pausmobiele SRV Chemokar. Zelfs Sarkozy en Barack Obama hebben het kogelvrij glas in de witte glasbak gedeponeerd en begeven zich tegenwoordig als het maar even kan als JFK onder het volk.

Benedictus de Grote wil het blanke zwaard niet belasten met een condoom. Tussen de perioden van onthouding en/of seksuele quatertemperdagen in moet met open vizier gestreden worden ingeval het onderhavige lid zich richting vrouw zou willen bewegen. Een ogenschijnlijk nobel streven gemeten vanuit een Romeinse visie, ware het niet dat onbeschermde liefdesuitingen in Afrika het best vergeleken kunnen worden met het barrevoets stappen en zonder helm op zich begeven in een Soedanees of Angolees mijnenveld waardoor de ledematen van de romp worden afgerukt en afgescheurd, en waarbij vijandelijke kogels de laatste restjes van lichaam en geest doorzeven.

De heilige vader, de stakker, de bisschop der onnozele kinderen te Rome die Holocaust-ontkenners onder zijn personeel niet kende, houdt van openheid, van puur natuur, van vertrouwen in de voorzienigheid. Waar hadden we dat eerder gehoord toen miljoenen Joden werden afgevoerd tijdens de Holocaust, vaak nog niet wetende dat de goddelijke voorzienigheid zich via levende mensen, de engelen en monsters onder ons, manifesteert. Is het niet hoog tijd dat we Rolf Hochhuth in de herfst van zijn leven vragen deel 2 te maken van Der Stellvertreter.

Zou die openheid en vertrouwen in de mens misschien de reden zijn waarom Paus Benedictus op zijn reizen de witte pauselijke kar met kogelvrij glas als een glazen condoom over zijn kop trekt, en daarmee de wereld van het vlees afscheidt van het hypothetische kwaad. Het lijkt er warempel op dat Benedictus angstig is voor een fundamentalistische of heetgebakerde kogel van links, rechts of het midden die hem zou kunnen treffen, maar niet bang is voor miljoenen Aids kogels die zwarte gelovigen kunnen treffen als de Roomse Pest wanneer condoomgebruik wordt afgezworen.

Het is duidelijk dat Benedictus niet in de voetsporen van Martin Luther King of Mahatma Gandhi wil en kan lopen die geen pauselijk condoommobiel over hun hoofd trokken. Benedictus heeft niet die grootsheid als de spirituele Paus van Gelijkberechtiging (Maarten Luther King) en de Paus van Geweldloosheid (Mahatma Gandhi). Tenslotte leeft Benedictus in een geheel andere droom, getuige zijn Regenburgse uitglijder op 12 september 2006 in de Duitse universiteitstad in een rede over geloof, rede en geweld, toen hij de 14e eeuwse erudiete Byzantijnse keizer Manuel II Paleologus van stal haalde sprekende over het 7e deel van Dialogen met een Pers. In zijn college liet Benedictus keizer Manuel II een lans breken voor het onthouden van het gebruik van het zwaard om meningsverschillen te beslechten, en anderzijds betoogde de theoloog om de werking van Logos naast geloof binnen het Christelijke geloof te onderstrepen. (vrij naar de vertaling van de Engelse tekst uitgegeven door Libreria Editrice Vaticana). Het is opmerkelijk dat Benedictus Logos binnen Afrika als het om condooms gaat ineens niet meer ziet staan en zijn verstand door ingedikte hormonen op hol slaat. Nogal wiedes zou ik zo zeggen, logisch om Logos in onderhavig geval en als het zo uitkomt, ineens naast zich neer te leggen, het lijkt als twee druppels water op de politieke gelegenheidsmoraal van CDA en CU.

De voedingsbodem voor psychologische intrige en terreur door de katholieke kerk wordt treffend beschreven door Gina Cerminara (Cerminara G., 1978. Leven in Relatie. Deventer: Ank Hermes. Vertaling van Many Mansions). Cerminara neemt daarbij een humanistisch standpunt in als Pico della Mirandola, verzuimt niet de zegeningen van Logos in de moderne tijd te memoreren, en stelt successievelijk:

(…) Bijna twintig eeuwen lang is het moreel besef van de westerse wereld afgestompt door een theologie, die het plaatsvervangend verzoenen van de zonde door Christus, de zoon van God leert. Ook sceptische geesten kunnen, gezien de merkwaardige gebeurtenissen en de kolossale invloed, die van deze man uitgingen, misschien toegegeven dat Christus in zekere zin een zoon van God was en dat hij in nobele deernis leefde en stierf, opdat de mensen vrij zouden zijn. Maar in het licht van de vooruitgang in de natuurwetenschappen beginnen de mensen in te zien, dat alle leven in het heelal, tot en met het kleinste met energie geladen atoom, in wezen verbonden is met alle andere leven elders in het heelal op grond van een gemeenschappelijke voedingsbron, een centrale energie, een God.

(…) Het formuleren van deze beide stellingen – dat Christus de zoon van God was en dat hij stierf om de mens te redden – om ze vervolgens tot dogma te verklaren en ten slotte de redding van de mens afhankelijk te stellen van het geloven in dat dogma, is dan ook de grote psychologische misdaad geweest.

De grootsheid van paus Benedictus bezien vanuit het perspectief van Cerminara’s visie, maar ook gemeten naar Maarten Luther King en Mahatma Gandhi ligt meer in het achter kogelvrij glas toezien hoe miljoenen zwarten door Aids-kogels geveld worden om vervolgens het handjevol overgebleven gezonde Afrikanen de condoomvrije kogel aan te bieden.

De potentiële Aids-kandidaat uit Afrika heeft dan de keus uit 2 opties.

Optie 1: regelrecht naar de christelijke Hel afreizen met een trauma van heb ik jou daar ingeval de Afrikaan de psychologisch werkende terreurwetten van het Vaticaan negeert.
Optie 2: regelrecht in de Aids Hel te worden opgenomen nadat hij zijn gekleurde toverstok onbeschermd heeft moeten gebruiken, en daardoor als een moderne melaatse zal sterven, zijn familie en kinderen in arren moede achterlatend.

In Rome zijn de Middeleeuwen nog springlevend.

Wat vreemd dat we hierover het CDA niet horen reppen, de gelegenheidsmoralist Balkenende niet horen speechen, Hirch Ballin niet horen die op 4 december vorig jaar in de Volkskrant zijn zalvend betoog nog afsloot met: (…) in de ordening van onze rechtsstaat vrede, verdraagzaamheid en veiligheid meer zijn dan mooie woorden (…), maar die wel Nekschot liet oppakken.

Wat vreemd dat ik zelfs Wouter Bos, coalitiegenoot van het CDA, niet hoor, en hoe vreemd ook dat ik de Vereniging tegen de Kwakzalverij niet hoor als een paus zich op het medische pad begeeft. Wat opmerkelijk dat we Ab Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet horen die het ongeoorloofd uitoefenen van de geneeskunst door alternatieve genezers keihard wil aanpakken en stelt: (…) wanneer zij de gezondheid van patiënten ernstige schade berokkenen of in gevaar brengen is dat geen overtreding meer maar een misdrijf. (…) Geldt dit misdrijf wellicht niet voor pausen en andere kerkelijke gezagsdragers die oreren dat condooms het probleem van Aids alleen maar vergroten?

Het ICC/CPI, het Internationaal Strafhof in Den Haag zou moeten bekijken op welke manier de bevriende mogendheid Vaticaanstad en zijn dienstdoende burgemeester Benedictus vervolgd zou kunnen worden voor misdaden tegen de menselijkheid. Hij en zijn voorgangers in dezen zullen zich eens en ooit moeten verantwoorden voor de poorten van hun eigen hemel. Het zal dan wel niet meer in dit leven zijn, maar eens wordt de rekening gepresenteerd, de kosmische wetten werken vaak traag, maar altijd feilloos. De pauselijke dictators van lichaam en geest die een gesel voor de mensheid waren en zijn, heten tegenwoordig niet alleen maar Pol Pot, Idi Amin, Pinochet of Mugabe, daarvoor sterven er teveel broeders en zusters aan Aids. De dictators van de ziel wonen ook in Rome. De zieke en gewonde vraagt zich niet af of de schuldige of medeschuldige aan zijn lijden een kolonelsuniform droeg of een spierwit habijt.

Spiritualiteit is eerder buiten te vinden, op de markt, op het terras, zittend op de bagagedrager van je lief, of in het veld waar de zon bij kan komen, en niet in dogmatische kerken waar Benedictussen de scepter zwaaien waardoor miljoenen aan Aids blijven sterven.

 

De Morgen, België 02-04-2009

Wereldprimeur: Parlement vraagt regering te protesteren tegen de paus (…) De plenaire Kamer keurde vanavond een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de paus in Afrika over het gebruik van condooms. Het gaat naar verluidt om een wereldprimeur. (…)

Telegraaf / Buitenland, do 02 apr 2009 België stemt voor protest tegen paus

BRUSSEL –  Het Belgische parlement wil dat de regering bij het Vaticaan een officieel protest indient tegen de omstreden uitspraken van de paus in Afrika over het gebruik van condooms. Een overgrote meerderheid stemde donderdag voor het voorstel. Het gaat naar verluidt om een wereldprimeur. Premier Herman van Rompuy kondigde al aan gehoor te geven aan het verzoek.

De paus verklaarde tijdens zijn recente bezoek aan Afrika dat condooms het aidsprobleem helemaal niet oplossen, maar juist zouden vergroten. Een aantal Belgische partijen diende daarop een resolutie in waarin de regering werd gevraagd de pauselijke nuntius op het matje te roepen. Een socialistisch Kamerlid pleitte er zelfs voor om de ambassadeur bij de Heilige Stoel te laten terugroepen.

Als compromis kwam het voorstel uit de bus protest aan te tekenen via de ambassadeur bij de Heilige Stoel. Ook wordt niet meer gesproken over gevaarlijke en onverantwoordelijke“ uitspraken. Wel worden de uitlatingen van de paus onacceptabel genoemd.

 

Duitse theologe Uta Ranke-Heinemann in Der Spiegel: Misdaad in de vorm van dodelijke misleiding van de mensheid.’

Hoofdcommentaar van The Standard – For fairness and Justice, Nairobi: ‘De aanval van de paus op condooms is verbijsterend’

Spaanse minister van Volksgezondheid en Consumentenzaken, Bernat Soria: ‘miljoen condooms naar Afrika’

Belgische vicepremier en minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx in Het Laatste Nieuws: een gevaarlijke doctrinaire visie. (…) met gevaar voor vele mensenlevens.’

Duitse Grünen-Cheffin, Politica Claudia Roth: ‘Destructief, levensvijandig beleid.’

Critica Uta Ranke-Heinemann in Der Spiegel: Ik klaag hem aan, aan ziekte en dood van vele mensen schuld te dragen.’

UNICEF Geschäfstfühererin Duitsland, Regine Stachelhaus in Kölner Stadt-Anzeiger: Condooms vormen deel uit van de wereldwijde sensibiliseringscampagnes volgens het ABC-model.’

Prof. Gezondheids economie / SPD Bundestagsabgeordneten, Karl Lauterbach in Der Spiegel: Absurd’

Marco Politi van de Italiaanse krant la Repubblica: ‘Monarchistische en solitaire regeerstijl’