VAG – Wierookamateurisme – ANZN

wierook

Foto (detail): Wikipedia / David Wilmot

Kerstvertelling – Een Zucht van Verlichting, deel 1

Soms kan het contact met iemand in de privésfeer zo anders verlopen dan met dezelfde persoon in zijn of haar functie als bestuurder. Dirk Scheringa, Nout Wellink of Balkenende kunnen aimabele mensen zijn tijdens een Fries Berenburgje, een Bordeaux Grand Cru of Zeeuwse priklimonade, genuttigd in restaurant Corona nabij de Hofvijver. Dit terwijl deze aardige delinquenten zorg dragen dat bij klant of onderdaan het polisvel over de oren kan blijven woekeren, men jarenlang de andere kant van de foute Bank opkijkt of een Catshuisbrand eeuwig laat na smeulen.

Met de bestuurders van de VAG – Vereniging voor Additieve (paranormale) Gezondheidszorg, en de directie van ANZN – Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid-Nederland, die tevens ook paranormaal therapeuten van hun eigen toko’s zijn, is het niet anders gesteld.

Voorzitter VAG, voormalig studente ANZN en therapeute enerzijds, versus directeur ANZN annex voormalig voorzitter VAG en ‘collegiaal’ therapeut anderzijds, opereren in een New-age uitleenpettenwinkel. Een beetje vergelijkbaar met de driedubbele pet van een ‘onafhankelijke’ bestuursvoorzitter van de BOVAG die tevens garagehouder en dealer van enige merken is, of met de president van de rechtbank die strafzaken behandelt met betrekking tot de multinational waarvan hij commissaris en aandeelhouder is.

De voorzitter van de VAG, laten we haar voorzitster noemen, is naar ik aanneem, ook een aimabel kind Gods die in de vrije tijd het wierookamateuristische hart op de juiste plaats draagt. Daar heeft ze dan ook jaren voor gestudeerd bij de ANZN.

Tijdens mijn studie als beeldend kunstenaar konden wij altijd zien bij wie iemand was afgestudeerd. De werken hadden dan het stempel, de toets van de vlotte prof. Madame Zarina uit Antwerpen, van de beeldend brave prof. Sierk Schröder van de Rijksakademie Amsterdam of van de zwierige prof. Karl Otto Götz uit Düsseldorf. Allen druppels uit dezelfde plas.

De ANZN en qua opleiding nog een broederlijke evenknie in Utrecht leiden studenten op, niet tot kunstschilder, graficus of videoperformer, maar onder andere als kunstig paranormaal therapeut. Vroeger heette dat paranormaal genezer (de vroegere magnetiseur of strijker), maar wat door de club blijkbaar niet meer zo benoemd mag worden, althans op de startpagina’s van de sites. Maar het woord ‘genezer’ is link, en verdacht in kringen van de Nederlandse alternatieve gezondheidszorg.

Nog een stap verder gaat de RING, een registrerend orgaan voor therapeuten in het veld van de natuurgeneeskunde, die in 1989 vanuit een paar bevriende geitenwollen sokken zichzelf onmisbaar maakte, en dus bestaansrecht creëerde. Zelf ooit begonnen als een clubje amateurs die niets te doen hadden, zo kan ik me nog herinneren. RING vervangt het vervangende woord ‘paranormaal therapeut’ zelfs door ‘zorgverlener’, en meet dat op alle pagina’s breed uit, als de dood als ze zijn te worden opgedoekt door de zorgverzekeraars die indirect hun broodheren zijn.

Van de benaming strijker, niet te verwarren met een streaker, via magnetiseur, paranormaal therapeut zijn we dus aanbeland bij de benaming ‘zorgverlener’. Daar kan niemand meer een paranormale buil aan vallen, en dat is ook te merken als we de websites van de (paranormale) ‘zorgverleners of paranormaal therapeuten’ bezoeken.

De homeopathische vijg valt niet ver van het paard (met alle respect voor de homeopathie) en de appel van Eva had iets van doen met de boom. Op een enkele ‘genezer’ na, zijn de websites van bestuurders en leden inhoudelijk gemaakt naar beeld en gelijkenis van een van de ‘Scholen’ waaruit ze zijn voortgekomen. Ze laten allen hetzelfde New Age-beeld zien en spreken nagenoeg dezelfde VAG-ANZN-taal. Geen honderden nagemaakte Rembrandts of Van Goghs in deze, maar slappe was met kretologie waar het zoetgevooisde blad Paravisie zelfs van over zijn nek zou gaan.

Als een kunstkritische rondgang lopen we de websites af van de therapeuten die met een Nederlands derde oog de reguliere geneeskunst ‘ondersteunen’. Nergens valt het woord ‘genezen’ te lezen, dat mogen alleen instellingen en ziekenhuizen gebruiken zoals het Radboud in Nijmegen waar op de hartafdeling goedkoop een ordinair hart onder je riem werd gestoken. De in het Radboud voor hartpatiënten gereserveerde terminale urnen waren dan ook in no time in kannen en kruiken, zo wezen de statistieken uit.

De eerste VAG’er die we onder de loep nemen, de voorzitster, is – op de menige bekwame Nederlandse paranormale genezer na – representatief voor een belangrijk deel van de tandem VAG-ANZN en enige andere paranormaal therapeutische en federatieve tandems in Nederland. Deze site bekijken we vanuit een kunstkritische beschouwing, maar dan op het gebied van de paranormale kunsten en paranormale therapie.

Met de ervaring van fenomenale Braziliaanse genezers als Zé Arigó, Edson Cavalcante Queiroz, de gebroeders Oscar en Edivaldo Wilde, en Rubens Farias Júnior in het achterhoofd, is het toch even schrikken tijdens het bladeren in websites als van de voorzitster, de Koningin van de VAG.

Zé Arigó opereerde met een roestig zakmes en zonder enige anesthesie honderdduizenden patiënten, inclusief wetenschappers, senatoren en de dochter van President Juscelino Kubitschek, zonder het woord ‘genezen’ te vermijden. Opereren is er bij de VAG niet bij, wel opereren als individu met meerdere holistische petten aan de kapstok, namelijk als therapeut én als secretaris of voorzitter. Een soort Berlusconisme, maar dan zonder beschadigd aangezicht.

Het hoge hoogst onwaarschijnlijk Hogere
Op haar site, van de voorzitster, gaat het als ze op de Indiase golflengte zit, om: (…) de allerhoogste kennis of kennis van het Hoogste Wezen (vet gedrukt), en een grote persoonlijkheid die bij zijn geboorte reeds volledig gerealiseerd is en die zowel in staat is zijn eigen kulakundalini naar de hoogste chakra te brengen. Daar zouden de Brazilianen in hun ongediplomeerde bordkartonnen praktijkruimte niet van terug hebben. De VAG-voorzitster meldt verder dat: (…) God in staat is ieder willekeurig wezen verlichting te schenken, wordt de Mahakaula gezien als een speciale manifestatie van God die nergens mee te vergelijken is. Nooit geweten dat een land waar het kastensysteem werd uitgevonden zo hoog was verheven boven het verderfelijk maatschappelijke moeras, en op het apartheidsregime van vóór Mandela na… spiritueel nergens mee te vergelijken is.

Alleen tijdens een gymnastische handstand bij de plaatselijke turnvereniging zou door de omkering van het lichaam het hoogste chakra als basis kunnen dienen voor de menselijke ontwikkeling. De basis ligt dichter bij de mens. Als eenvoudige zondige patiënt met al zijn falen zou je een dergelijke verheven praktijk nooit in durven stappen en ook nooit in móeten stappen. Eén bladzijde uit de meer dan 400 werken van mediamiek schrijver Chico Xavier kan elke VAG’er uit de droom helpen. Natuurlijk is de behandeling van een zieke meer dan alleen het aanleggen van een ongestreken mitella. We moeten vooral ‘heel’ worden roepen de brave paranormaal therapeuten in koor, want dat hebben ze allen zo geleerd. Vrijwel allen doen dat op hun site ook letterlijk en met teksten als:

De paranormaal therapeut is in staat de universele energie over te dragen op een cliënt en tevens spanningen af te voeren. Hierdoor ontstaat balans en wordt het zelfgenererende vermogen van de cliënt bevorderd.

Holistisch gezien heeft inderdaad alles met alles te maken, maar het heeft ook te maken met uitgekauwde oneliners over ziekte als lot en kans. Patiënten kunnen in plaats van aan het lijntje gehouden te worden, vaak in een enkele zitting worden genezen! Laat de zorgverzekeraars niet horen dat ‘ziekte een kans is’, want dán kost het hen pas echt geld. De voorzitster van de VAG en andere paranormale beroepskoninginnen zweren op hun sites bij de universele energie die diagnostisch voor het grijpen ligt, maar zelden tot niet wordt benoemd als genezende factor. Ze kijken met woorden als ‘genezen’ vooral uit voor de zorgverzekeraar, en ook voor de Inspectie, welke laatste zelf de oren werd gewassen door de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, wegens het ontbreken van enige introspectie.

In plaats daarvan wordt gesproken over het genezend vermogen van de patiënt of cliënt. Zeker, als de geest en het lichaam niet wil, geneest er geen moer. Aan de andere kant werkt het doorgeefluik van kosmische energie of van ‘psychisch chirurgische vaardigheden’ van een overleden arts wél via de ene healer en niet of nauwelijks via de andere. De paranormale genezing van patiënt valt of staat bij de kwaliteit en techniek van de persoonlijke machine van de healer als mediamiek doorgeefluik. Vergelijkbaar met een cafetaria, de frikadellen worden bij de een lekkerder gebakken dan bij de ander. Daarom is door het uitblijven van genezing er ook een groot verloop van de ene naar de andere therapeut. De falende therapeut moet daardoor zijn eigen toko vaak opheffen en wordt dan maar gewoon voorzitter ener beroepsvereniging. De erbarmelijk spelende violiste wordt dan maar muzieklerares. Ter afdoening wordt op de sites dan ook letterlijk geroepen:

Na een aantal behandelingen volgt evaluatie en wordt er met de cliënt overlegd of voortzetting van de behandeling zinvol is.

Ja, op die manier kan iedereen de was doen, lukt het niet, dan ligt het aan het proces van de patiënt die niet wil, of er energetisch niet aan toe is! Opmerkelijk is dat dezelfde patiënt wél genezing vindt bij andere paranormaal therapeuten die meer krachtige geesten ter beschikking hebben.

Heilige hoerententen
Wat ook een doorn, althans in mijn oog is, is hoe de inhoud van de sites en folders op een afschuwelijke manier worden geafficheerd. Als er iets ziek is en niet ‘heel’, dan is het dat wel. Tenslotte een gezonde geest in een gezond lichaam lees ik hier en daar. Een eigentijds verhaal in een hedendaagse vorm en presentatie zou je verwachten, nou niet dus. De met pastelpotlood gehaspelde mandala’s en in elkaar gevouwen handen vliegen je om de oren en grijpen je naar de keel. De zoetgevooisde antroposofische aquarellen van Steiner moeten vertrouwen geven in creatieve kunstzinnige creaties en therapie.

Alsof er in het veld van de creatieve therapie en beelddenken geen benul is van enig didactisch besef. De sites staan bol van zonnige bergweiden, ondergaande zonnen, kabbelende beekjes, berkenlaantjes, gepolitoerde zwerfkeien, maar geen discobal ergens te bekennen. Nergens een joelend café, geen voetbal, baseball, carnaval, high heels, hoerentent of kermiskraam. Neen, gepaste muziek op geruisloze Birkenstock-sandalen begeleiden de op tilt geslagen ‘Hoogste Chackra’s’ van de type VAG-besturen. Het begrip ‘heel’ binnen de VAG-ANZN is iets héél anders, meer ‘heel’ in de incomplete zin van het woord, frikadelloos, stijlloos en met gebreide tiptoetsen voor wat de maatschappij betreft. Apollinisch en met de ascese hoog in het vaandel der chakra’s, zonder enige Dionysische levenshouding, om Nietzsche te citeren. ‘Moraal is de dekmantel voor machtshonger van de priesterkaste’, zegt hij in zijn moraalkritiek. Het is alsof Nietzsche het over het ‘Hogere’ van bepaalde websites heeft.

Een belangrijk deel van de paranormale therapie in Nederland vindt zijn voeding bij een cluster zéér brave therapeuten die een schijn van heiligheid nastreven, vol met jokkebrokkerij en met bestuurders die elkaar de bal toespelen, zo heb ik mogen ervaren. Profane idealen op papier, wars van realiteitszin, onhaalbaar voor therapeuten, en zeker onhaalbaar voor de patiënt van de toekomst. Het beeld van de paranormale dienaar wat overkomt is nog steeds: overdag gezond eten en ’s avonds in het geniep de koelkast leegplunderen. Op zoek naar alles wat God verboden heeft maar zo lekker is.

In Brazilië daarentegen worden op een normale manier nog dagelijks de paranormale degens gekruist. Niet om tofu-bitterballen in de nachtelijke uren te kloven, maar om ‘genezende operaties’ uit te voeren, zonder verdoving en met echte messen, met echte patiënten en vooral met echte paranormaal therapeuten… die men genezers noemt. Bekijk de video en huiver met eerbied voor de paranormale kunsten: http://www.youtube.com/watch?gl=NL&hl=nl&v=UYRKCvL_Lf4

Na alle VAG-ANZN sprookjes, Braziliaanse spiritualiteit dus, een Zucht van Verlichting.