Het Manifest van Drie: Kuifje en de Schat van de verdwenen Drie-eenheid

Osiris Isis Horus
Foto Guillaume Blanchard / Wikipedia
Jaargang 3.
Column 0.31
 

 

Bestaan vermoed eenheid in delen. Atomaire deeltjes vormen het atoom, atomen het molecuul, cellen het weefsel, weefsels het lichaam, ideeën het ideaal en het ideaal een te realiseren droom. Begin negentiger jaren kwam ik per toeval in contact met de eenheid der delen. Het zou het begin worden van een verrassende reis naar een van de metafysische pijlers van Zijn en van Bestaan.

Door het werk van fysicus Stephen Hawking had ik tijdens dagdromen al eerder het beeld opgeroepen dat atomaire deeltjes waarmee een vuurrode Ferrari raceauto was opgebouwd terug naar het oeratoom konden worden gekatapulteerd ten tijde van voor de Big Bang. Niet alleen Ferrari kwam stoffelijk uit de oerknal gereden, ook ikzelf was atomair ooit vanuit de oerknal naar het heden gerend toen Darwin nog lag te slapen in de schoot van de eeuwigheid. Maar met de Ferrari achteruitrijdend in de tijd, zouden de miljarden deeltjes waaruit de raceauto atomair was opgebouwd, vanuit Zen weer kunnen worden herleid tot de eenheid van dat vroegere oeratoom. Herleid tot het éne dat royaal 13 miljard jaar geleden ‘een lumineus idee kreeg’ op De dag zonder gisteren om in de toekomst de vorm van het heden aan te gaan zoals we dat nu kennen.

De oermaterie was op De dag zonder gisteren in delen uit elkaar gevallen tot de heerlijke rimram waar we ons anno 2010 in bevinden. De schepping die altijd al bestaan had, wilde in een nieuwe vorm een feit worden zodat al datgene wat nog niet een feit was – zoals het bewustzijn van het zoogdier mens – miljarden jaren later kon gaan genieten van zichzelf als deel van het gemanifesteerde geheel. Het paradoxale niets schiep het iets om er later zelf naar te kunnen kijken. Briljant idee van de kosmos die nog geen kosmos was, briljant idee van de Geest in delen binnen het oeratoom, briljant idee van Wij als delen in de baarmoeder van het oeratoom dat zich via weeën een weg naar het heden baande. Je moet er Heel en Al maar op komen, als ontwerp zeker een award waardig. Ook Gandhi wist van relativeren. Tegen een journalist die hem eens vroeg wat hij van de Westers samenleving vond zei de Mahatma met droge humor: Dát is nog eens een leuk idee.

 

Classificatie 7 in 10
Met en zonder spirituele atomen landde de Boeing 747 in de zomer van ’92 op Hato, de luchthaven van Curaçao op de Nederlandse Antillen. Als Kuifje in Amerika deed ik voor de tweede maal de West aan en werd binnen enkele weken geïntroduceerd als toekomstig gastdocent op de Akademia di Arte Kòrsou.

Het getal 7 moest verwerkt worden in een te ontwerpen 10-delige workshop die later als titel meekreeg Intuïties en Inspiraties in Vorm, Kleur & Beeldgedrag. De workshop zou ik binnen enkele maanden geven op de betreffende academie op Curaçao, Nederlandse Antillen. Het verzoek om het getal 7 te willen verwerken in het programma werd gedaan door een Rozenkruiser van Antilliaanse bloede, een spirituele theoreticus, waarmee de directeur van de academie mij in contact bracht.

Met die getalsmatige opdracht voor een 10-delige workshop vloog ik na enige weken terug naar Nederland om mij voor te bereiden en het programma in elkaar te zetten. Ik kon niet vermoeden dat dit ‘toevallige’ verzoek aanleiding werd voor een belangrijke uitbreiding van mijn denkkader als paragnost, spreker en schrijver. Voor het verwerken van het getal 7 in een 10-delig programma draaide ik mijn hand niet om, zo bleek. Het was zelfs een bijzondere uitdaging. Desnoods verwerkte ik het getal 332 in 6 delen of omgekeerd. Er waren genoeg nanoseconden in een uur, duimen in een voet en centiliter op een Nijmeegse schepel om vrijwel elke getalsmatige constructie organisch in een werkbaar programma te kunnen gieten. Eenmaal in Nederland aangekomen was de basisschets voor de 10-delige workshop dan ook vrij snel gemaakt.

De 10-delige workshop liet ik bestaan uit 10 avondnummers waarvan er 3 (de avondnummers 0, 8 en 9) werden gereserveerd voor een vlammende introductieavond met heus vuur, stromend water en wapperende toneelgordijnen (week 0), een evaluatieavond (week 8) en een afsluitende tentoonstelling en presentatie (week 9). Daarbinnen vielen de avondnummers 1 t/m 7 die de kern vormden van de 10-delige workshop. De cyclus bevatte de delen 0 t/m 9, totaal tien delen met in het hart de 7 kernavonden.

Door de nadruk die op het getal 7 moest worden gelegd wilde ik het naadje van de kous weten en sloeg een serie aan het getal 7 gerelateerde boeken open. De 7 energiecentra kwamen uiteraard bovendrijven, vervolgens de Wet van Zeven van astroloog Th.J.J. Ram, evenals de 7 oerkrachten van de Indiase filosoof T. Subba Row welke krachten verwant waren aan de mysterieplaneten van de School van Ram. In De Geheime Leer verwees H.P. Blavatsky naar de classificatie van Subba Row met betrekking tot de 7 oerkrachten, zoals astroloog Ram dat deed in zijn boek Psychologische Astrologie. In de meer esoterisch georiënteerde astrologie bleek deze 7-deling, in tegenstelling tot de meer gangbare astrologie, een belangrijke kosmologische grondslag te zijn. Door mijn zoektocht kregen ook de 7 dagen van de week en de 7 noten van de toonladder ineens een andere klank en kleur.

Al zoekende stootte ik als ongelovige ook op Bijbelteksten waarin verhaald werd over de 7 magere en 7 vette koeien, de 7 slechte en 7 goede korenaren. Gaandeweg ontdekte ik dat het getal 7 te pas en te onpas voor elk metafysisch of biologisch-dynamisch karretje kon worden gespannen. Tenslotte zou men zelfs yoghurt met een 7-voudig rechtsdraaiend melkzuur er aan toe hebben kunnen voegen. Historisch gezien waren er in ieder geval voldoende zeventallen in omloop om te besluiten eens wat dieper op de materie in te gaan.

Alice Bailey, die ten onrechte in eigen kring als opvolgster van H.P. Blavatsky werd gezien, maakte met de 7 stralen er wel een erg hoogstaand theosofisch potje van. Van haar georkestreerde diepzinnigheid kreeg je als gewone sterveling naast evenwichtsstoornis zeer zeker ook spirituele hoogtevrees. Daarentegen hadden de inzichten van astroloog Th.J.J. Ram met de subjectieve Wet van Zeven en de inzichten van T. Subba Row met zijn classificatie van de 7 oerkrachten een erg goede prijs-kwaliteitverhouding.

 

Classificatie 6+1
De classificatie van de 7 oerkrachten, welke krachten in Rams astrologie vertaald werden door de mysterieplaneten, waren gebaseerd op het 6+1 principe. Zes krachten plus één samenvattend beginsel. Vergelijkbaar met de zes dagen van de week en één zondag als samenvattend beginsel (de koopzondagen even niet meegerekend), 6 dagen dus om je de pleuris te werken en 1 zondag voor kerk en kroeg.

Het gevolg geven aan de suggestie van de spiritueel soufflerende Rozenkruiser ten tijde van mijn tweede bezoek aan Curaçao in ’92 om numerologie te gebruiken, kreeg als resultaat steeds meer body. Met de 7 oerkrachten in de vorm van 7 planetaire principes en de 7 energiecentra van het lichaam, ontwierp ik een tot de verbeelding sprekende workshop die ik bestemde voor een groot Curaçaos publiek. Weldra reisde ik opnieuw af richting Nederlandse Antillen.

De 7 planeetkrachten (6+1 samenvattend beginsel) kwamen, zo had ik begrepen, via de 7 energiecentra (6+1) als delen van de aura, het stoffelijke lichaam binnen. Via deze energiecentra werden de van buitenaf komende oerkrachten/planeetkrachten als elektromagnetische golven doorgeleid naar elk van de 7 hoofdklieren van het endocriene systeem. De werking van de klieren en de afgifte van de verschillende hormonen bij elk individu, bleek afhankelijk te zijn van de interferentie tussen de instromende krachten en het oorspronkelijke ingeboren krachtenveld van de persoon met zijn specifieke frequenties. De hormonen, zo begreep ik, waren daarbij de boodschappers voor verleden, heden en toekomst, op stoffelijk, mentaal en spiritueel niveau.

Het endocriene systeem, hormonale stelsel en zenuwstelsel is als een poort van en tot de goden, het trait d’union tussen de astrale wereld en de stoffelijke wereld. Via de werking van de goddelijke hormonen bewegwijzert de ziel instinctief de weg naar een passende gezondheid, naar de juiste partner voor zover die bestaat, of naar een uit te lijnen carrière.

 

De workshops
De avondnummers 1 t/m 7 van de workshop liepen synchroon met thema’s ontleent aan de 7 oerkrachten, planeetkrachten en energiecentra. De 7 corresponderende thema’s: Aarde, Emotie, Wil, Hart, Wereld, Zien en Visie figureerden als energetische kernen voor de uit te voeren opdrachten voor de workshops binnen het veld van de Kunsten en de Magie.

Door het ontwerp voor de introductieavond (avondnummer 0) kon in het gebouw van de Akademi di Arte het openingsvuur met echte fakkelvlammen in de spirituele pan slaan, het element water klotsen op de artificieel aangelegde woelige baren, en de passaatwind met beneden- en bovenwindse vlagen op de cursisten neerdalen. De invulling van het verzoek om het getal 7 in de 10 te willen integreren leek naast getalsmatig gelukt ook inhoudelijk geslaagd te zijn.

Maar precies als Kuifje wilde ik verder wroeten in geheimen die zich aandienden, om mijn reeds ingeslagen weg verder te kunnen vervolgen. Opnieuw bestudeerde ik de 7-deling en zocht vooral naar de eventuele roots van het getal 7. De weg naar de 7 bleek de weg van de 6 plus 1 te zijn.

In de natuur, zo stelde Bhagavad Gita-kenner T. Subba Row in zijn beginjaren, zijn zes oorspronkelijke krachten werkzaam, samengevat door een zevende. Deze krachten betroffen:

1. De kracht van de vernieuwing (Parasakti). Astrologisch verwant aan Uranus.
2. De kracht van het weten/de herinnering (Jnanashakti). Astrologisch verwant aan Neptunus.
3. De kracht van de wil (Itchashakti). Astrologisch verwant aan Pluto.
4. De kracht der gedachtevorming (Kriyasakti). Astrologisch verwant aan Persephoné.
5. De kracht van de beweging/aanpassing (Kundalini sakti). Astrologisch verwant aan Hermes.
6. De kracht van de toon/het woord (Mantrikasakti). Astrologisch verwant aan Demeter.
7. De kracht van het samenvattend beginsel (Daiviprakriti). Astrologisch verwant aan het Zonnelichaam.

Alles bij elkaar een hele oosterse mond vol sakti. Getalsmatig is het 6+1 principe te vergelijken met een gezin. Zes kinderen en één ouder(paar) als samenvattend beginsel. De (gezins)formule is hier 6+1=7. Hetzelfde geldt voor 6 uitgangen binnen één stekkerdoos, 6 gebakjes in één gebaksdoos, 6 atomen in één molecuul of 6 sneetjes wittebrood in desnoods één driedubbele tosti.

Het 6+1 principe bleek vervolgens herleidbaar te zijn tot een 3-deling. Deze drieslag voerde uiteindelijk naar het 3-in-1 principe als bij de Triniteit, maar ook naar de 3 fases van elke beweging, de 3 aangezichten van de tijd, en naar de 3 klassieke aggregaatstoestanden (S/L/G) van een zuivere stof. Decennia later zouden zowel mijn boek Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen maar ook Tomtom voor Intuïtieve Intelligentie gebaseerd zijn op dit 3-in-1 principe.

De 7 oerkrachten zo begreep ik bestonden uit 2 groepen van 3 (+1). Zo werken de krachten ook in ons lichaam. We kennen als set de 3 benedenste en de 3 bovenste energiecentra, met ertussenin het hartcentrum als intermediair of als directiekamer die de boel aanstuurt en coördineert. Het hart binnen de energiecentra is het samenvattend beginsel zoals de zondag dat is binnen de weekindeling, zowel als dag voor het kijken naar een topper als Ajax-PSV, of bij het zien van een aantrekkelijke partner en we niet weten welk energiecentra het hardst zou moeten gaan gillen.

Met de 7 (in al zijn delen) vloog ik ooit naar de Antillen, met de 3 (het éne in 3 aangezichten) vlieg ik dit jaar naar Rio de Janeiro voor een serie workshops in de stad van de bijna volledig naakt gedanste samba. De workshops voor styling van een innerlijke en uiterlijke carrière krijgt de titel: ‘Timtim e o Tesouro do Trinidade Oculto’ (Kuifje en de schat van de verdwenen Drie-eenheid).

 

Classificatie 3 in 1
De 6 oerkrachten van T. Subba Row corresponderen zo konden we zien, met de 6 planeet-inhouden uit de astrologie. Deze laatste waren en zijn: Uranus, Neptunes, Pluto (de mysterieplaneten), Persephoné, Hermes en Demeter (deze laatste drie als zogeheten hypothetische planeten binnen de 6 mysterieplaneten).

De 6 oerkrachten en hun astrologisch equivalent in de vorm van de 6 mysterie planeten zijn het octaaf van de 6 traditionele planeten: Zon, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Het is als de vader die lange tijd het octaaf is van de zoon, en na enige jaren, of soms al eerder, de zoon het octaaf is of wordt van de vader.

Het aantal planetaire krachten inclusief de octaafwerking komt neer op 12 (4×3) planeetkrachten, corresponderend met de 12 (4×3) sterrenbeelden als 12 fasen van het bestaan binnen de 12 (4×3) astrologische huizen voor 12 (4×3) levensgebieden. Ook bij de 12 maanden van het jaar komt de 3 bovendrijven als het aantal maanden per kwartaal. De apostelen (12) met Christus (1) als samenvattende factor zouden zich mogelijk ook kunnen laten vertalen in vier clusters van 3+1.

De 7 energiecentra bleken in clusters van 3 te zijn opgebouwd, de Wet van Zeven tot de 3 herleid werd, en de Wet van Twaalf eveneens bleek opgebouwd te zijn vanuit een drieslag.

Het stille motief voor de zoektocht naar de 7 in mijn pré-Antilliaanse periode bleek een occulte vermomming te zijn geweest die me naar de 3 en de drieslag zou leiden. Het werk van astroloog Theo Ram, werkzaam begin en midden vorige eeuw, is doordrenkt met deze drieslag. Ook George Bode, hedendaags astroloog en bekend van de Zwarte Lichten (Zwarte Maan en Zwarte Zon), wees op deze drieslag. Zowel Ram als Bode stellen dat: (in de natuur) elke beweging uit een drieslag bestaat. Dit manifesteert zich in:

1. Vermogen, dat zich manifesteert in een roterende beweging. In een cirkel is dat het middelpunt dat als het kleinste deel van een lijnstuk roterend in zichzelf beweegt.
2. Activiteit dat zich manifesteert in een pulserende beweging. In de cirkel is het de straal als afgebakend lijnstuk dat pulserend pendelt van middelpunt naar omtrek.
3. Resultaat dat zich manifesteert in een radiërende of voortgaande beweging. In de cirkel is het de voortgaande beweging van de omtrek als een doorlopende lijn.

In abstractie vinden we binnen het atoom ook een drieslag:

1. De kern in zijn samenstelling is het vermogen (potentialiteit)
2. De avontuurlijke elektronen de activiteit (idealiteit)
3. Het complete atoom is als het resultaat (realiteit)

Binnen de astrologie krijgt een drieslag het volgende gezicht:

Potentialiteit – Idealiteit – Realiteit
Beroepsmatig en persoonlijk vertaald als:
Vermogen – Kracht – Arbeid
of als:
Wil – Wijsheid – Werkzaamheid

De drieslag is niet alleen een axioma binnen de bewegingsaspecten. Met ons huidige voorstellingsvermogen kunnen we voorlopig nog maar weinig toevoegen aan de drie klassieke aangezichten van tijd: verleden, heden en toekomst. Hooguit zouden we het kunnen vervangen of uitbreiden met een 3+1 principe, door naast deze 3 tijdseenheden er 1 aparte factor als samenvattend beginsel aan toe te voegen. Namelijk de factor gelijktijdigheid. De formule van de tijd zou dan zijn: verleden, heden, toekomst (3) + gelijktijdigheid (1). Volgens Bartje dus een echt 3+1-principe. In de droom, de trance en tijdens Dionysische dronkenschap, wat is neurologisch het verschil, is gisteren al vandaag en is morgen heden terwijl we het als gelijktijdig kunnen ervaren. De onbewuste geest kan met een hink-stap-sprong gemakkelijk er een 4e dimensie (3+1=4) aan vast koppelen.

Na via astroloog Ram het 7+1-principe begrepen te hebben en aan het 3+1-principe geroken te hebben bracht sleeping prophet Edgar Cayce het thema van de driedeling glashelder en simpel in beeld. De mens bestaat populair geformuleerd uit: lichaam, ziel en geest.

De drieslag conform Cayce’s classificatie is qua volgorde eigenlijk: lichaam, geest (mind) en ziel, corresponderend met materiële, mentale en spirituele attitudes.

Deze drieslag wordt astrologisch weer vertaald in:

1. Vermogen is potentie, zoals bij (ingeboren) talent, is begeerte tot actie.
2. Activiteit is realisatie via een instrumentarium als de begeerte is omgezet in wil tot realisatie.
3. Resultaat als product, is de kristallisatie van begeerte via de wil in de stof.

Zoals de meer esoterische literatuur doordrenkt is met het 7 in 1-principe, is de spirituele literatuur sec, dat met het 3 in 1-principe, oftewel het a+a+a=b.

Eigenlijk moet de formule zijn: b (als samenvattend beginsel) = a1 + a2 + a3, tenslotte zijn de 3 ‘a’s’ afzonderlijke aangezichten van ‘b’. Mythologieën, wereldreligies, wijsgerige systemen, en animistische wereldbeschouwingen kennen deze drieslag als triniteit of trias bij:

Isis, Osiris, Horus (Egyptische mythologie)
Zeus, Hera, Athena (Griekse mythologie)
Tinia, Uni, Menrva (Etrusken)
Jupiter, Juno, Minerva (Romeinen)
Brahma, Vishnu, Shiva (Hindoeïsme)
De drie juwelen, Boeddha, Dharma, Sangha (Boeddhisme)
Het Ene, Het Tweede, Drie Logoi, (Taoïsme)
Vader, Zoon, Heilige Geest, amen zou ik zeggen (Christendom)
Olórun, Obatalá, Orixás (Yoruba West-Afrika / Candomblé Brazilië)

De formule vertaalt naar een schema voor maatschappelijk toepasbaarheid wordt dan als volgt:

Vanuit persoonlijke idealen laten de drie aangezichten zich vertalen als:
1. 2. 3.
Het lichaam Het intellect De spirit
Handelen Denken Voelen
Werken Studeren Genieten
Bezitten Groeien Besteden
Binnen een beroepsmatige context representatief op het niveau van:
Materie Kennis Creatie
De bankier De professor De mysticus
De bediende De filiaalhouder De eigenaar
Of vanuit een financieel perspectief op het:
Eerste niveau Tweede niveau Derde Niveau
als
De geldstroom Kennis van geld Visie op geld

 

Met de Boeing 747 vlieg ik binnenkort een, twee, drie naar Rio de Janeiro,

1) om mijn boek over Ayrton Senna te promoten en de 3 in 1 workshops te geven
2) om de overleden spirituele chirurg Dr. Fritz te ontmoeten
3) om de bijna geheel ontblote sambakonten vanaf de Suikerbroodberg in ogenschouw te kunnen nemen.

Einde bericht over de lotgevallen van ‘Kuifje en de Schat van de verdwenen Drie-eenheid’.

 

Update 7-13- 2020
Veranderde opmaak theme WordPress