Carrièremoeders zonder borsten

Borst S

Een vorige week gepubliceerde studie van Columbia University New York toont aan dat de carrière van de moeder geen effect heeft op de sociale en cognitieve ontwikkeling van haar kinderen. Werkende moeders zouden zich niet langer schuldig hoeven te voelen, en ook hun kinderen zouden er niet onder lijden als zij kort na de bevalling weer aan het werk zouden gaan.

Ken Wilber en Fritjof Capra zeiden eens met zoveel woorden: ‘het standpunt van waarneming is bepalend voor dat wat wordt waargenomen.’

Vanuit vogelperspectief is de trein van Amsterdam naar Koog aan de Zaan niet meer dan een gele streep die zich door het landschap boort. Wijdbeens op de rails staand en de aanstormende trein bekijkend is het niet meer dan een stip die weldra als de voorgevel van een kille machinistenhuiskamer over je heen walst. Gezeten in één van de stiltecabines van de trein blijft er van het idee trein helemáál niets meer over. Geef mij maar de houten banken in een Indiase trein en de stomende USA-fluit van Amtrak.

Bij wetenschappelijk onderzoek zijn naast fysieke, ook sociaal-culturele en sociaaleconomische standpunten bepalend bij dat wat we uiteindelijk waarnemen. We moeten dus niet alleen weten wat we willen meten maar ook hoe we iets willen meten. Een stap verder is de factor waarom we iets zouden willen meten. Bij wetenschappelijk onderzoek is al eeuwen lang de uitkomst het gevolg van dat wat we willen aantonen.

De Noorse antropoloog en experimenteel archeoloog Thor Heyerdahl, de meest romantische onderzoeker van de 20e eeuw, bevoer de wereldzeeën waarbij geen Kon-Tiki balsavlot, Ra-I- of Ra-II-papyrusboot te hoog ging. Heyerdahl zag grote overeenkomsten tussen de Inca-god Kon-Tiki (Wiraqocha) en de legendarische Polynesiër Tiki, de mythologisch eerste mens. Met de expeditie Kon-Tiki wilde hij bewijzen dat er contact was geweest tussen Polynesië en het vaste land van Zuid-Amerika en dus antropologische verwantschap.

De klassiek onderzoekende antropologen bewezen op hun beurt dat de Polynesiërs uit Azië kwamen, daarbij gebruikmakend van DNA-onderzoek en drie theorieën: Express Train model, Entangled Bank model en Slow Boat model. Wat deze brave antropologen ook wilde aantonen was dat Heyerdahl een professionele druiloor was. Dat Heyerdahl geëerd en gelauwerd werd door meer dan dertig universiteiten en prestigieuze academies of science, mocht niet baten.

Terug naar het onderzoek naar werkende moeders en het gedrag van hun dolgelukkige baby’s. De Amerikaanse onderzoekers maakten voor hun bevindingen gebruik van gegevens van het National Institute of Child Health and Human Development. Het geleverde onderzoek staat haaks op een rapport van Unicef uit 2008 dat ouders en overheden in ontwikkelde landen hoge risico’s nemen door kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd ‘bloot te stellen’ aan kinderopvang. De Amerikaanse onderzoekers stelden dat in het rapport van Unicef verkeerde grootheden zouden zijn ingebouwd doordat veranderende secundaire omstandigheden niet werden meegenomen.

NRC melde verder dat naast de ontwikkelingspsychologie de Amerikaanse wetenschappers ook economisch en sociologisch onderzoek gebruikten.

Een betere financiële situatie en een gelukkigere moeder compenseren eventuele negatieve effecten, aldus de onderzoekers. De nadelen voor het kind bij een werkende moeder, zoals een enigszins (!) verhoogde kans op gedragsproblemen als ongehoorzaamheid en agressiviteit, wogen volgens de onderzoekers even zwaar als de voordelen.

Als de moeder gelukkig is door bij nacht en ontij te schitteren door afwezigheid, door te genieten van alcohol- en/of druggebruik, dan komt dit conform de gedachtegang van de onderzoekers de baby zeker ook ten goede! Of ook als de moeder zich goed voelt bij het geven van flessenvoeding, bij de ‘aanschaf’ van voedster of min met beroepstieten of bij de 7 dagen 24 uurs bewaardienst. Homemade-biest is ver te zoeken.

De gebruikte criteria door de onderzoekers doen me denken aan die van de vaak maar niet altijd professioneel opererende Consumentenbond. Bepaalde merken spiegelreflexcamera’s konden als beste boven komen drijven omdat bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing in goed Nederlands was geschreven en het bijgeleverde handige schoudertasje van echt kunstleer was. Vakfotografen gebruikten voor de keuze van aan te schaffen camera’s heel andere criteria. Laat dus de echte baby spreken welke melk, tiet en tepel de voorkeur heeft.

Van nabij heb ik vaker kunnen zien wat levenslang het dramatische effect kan zijn voor een kind die niet of onvoldoende een moeder in zijn nabijheid had. Een leven kan in bepaalde gevallen er tot in lengte van dagen door worden getekend, zelfs de partnerkeuze, het beroep en het sociale verkeer. Een astrologisch geafflicteerde Maan bij het kind is er vaak een indicator voor, waardoor inzichtelijk wordt dat het gevoelsleven een forse draai om de oren kreeg of zou kunnen krijgen. Ook kan het emotioneel beschadigde kind het gebrek uiten in dat wat ik heimwee hunkering zou willen noemen. De moederloze wees Ibrahim Ferrer, ooit zanger binnen de formatie Buena Vista Social Club, kon er ontroerend mooi door gaan zingen als een Cubaanse versie van Nat King Cole of Frank Sinatra. ‘Het kan verkeren’ zei Bredero, en Ibrahim Ferrer, die ervaren had wat het ontbreken van een moeder kon betekenen (Maan vierkant Pluto in Kreeft), stuurde met een zuivere stem zijn boodschap de wereld in. Vanaf de toonbank reisden 8,7 miljoen CD’s naar alle uithoeken van de aarde.

Misschien dat de Amerikaanse onderzoekers ook ooit een buiten het huis werkende of studerende moeder hadden die de buik vol had van zogen of gezoogd worden. Tenslotte onderzoeken we vrijwel allen dat waar we zelf affiniteit mee hebben.