Introductie van Martien Verstraaten voor een lezing op de Universiteit van Curaçao

Hoofdingang University Curacao

Foto: Wikipedia / Ljpengel

Dr. Rose Mary Allen, anthropologist & social researcher
Introductie Martien Verstraaten
voor een lezing op de Universiteit van Curaçao
18 september 2011

Welkom bij de lezing van Martien Verstraaten die de titel heeft ‘Braziliaanse Geesten, Goden en Engelbewaarders’. De titel geeft al aan dat wij vanavond getuige zullen zijn van een spannende gebeurtenis en ik zal mijn taak om Martien Verstraaten te introduceren ook kort houden.

Ik heb Martien leren kennen via collega antropoloog Dr. Allard D. Willemier Westra, die eind jaren zeventig als antropoloog verbonden was aan de VU Amsterdam en die in Bahia, Brazilië veldwerk verrichtte naar het gebruik van symbolen in de hulpverlening in de Candomblé. Zijn proefschrift over Afro-Braziliaanse godsdiensten verscheen in 1987 en was een eyeopener voor Martien. Hij heeft van deze Braziliaanse benadering van spirituele hulpverlening ook gebruik gemaakt in zijn eigen therapeutische methoden.

Volgens Martien hebben Curaçao en de rest van het Caribisch Gebied op spiritueel en paranormaal gebied een betere en langere traditie dan westerse samenlevingen. Een van zijn leermeesters was ook Pater Brenneker, met wie hij bijzondere contacten had en die hem deelgenoot maakte van zijn eindeloze kennis op het gebied van volkswijsheid en Afro-spiritualiteit op Curaçao.

Pater Paul Brenneker was, zoals bekend, een gepassioneerde en professionele cultuurkenner die deze spirituele wijsheden optekende en publiceerde in onder andere Sambumbu. Een ander zogenaamd toeval was dat Pater Brenneker, Martien introduceerde bij Radio Korsou FM, bij Suhandi. Suhandi maakte een bijzonder interview over Martien en zijn werk als paragnost. Weldra spraken ze af dat hij als paragnost mee zou werken aan een serie paranormale radio-uitzendingen binnen het radioprogramma Sproet met als titel: Het Derde Oog. Luisteraars konden via Radio Korsou FM rechtstreeks antwoorden krijgen op al hun levensvragen.

In het Caribische gebied zijn deze Afro-spirituele religies het resultaat van een syncretisme tussen Afrikaanse en christelijke godsdiensten. Er bestaan allerlei vooroordelen over deze religies. Heel vaak worden zij gezien als bijgeloof en duivels, worden geassocieerd met negatief dan wel dom gedrag van mensen. Dit is enigszins vaak gebaseerd op een gebrek aan kennis hierover. In de rest van het Caribisch gebied is over de Candomblé (Brazilië), de Santeria (Cuba), Voodoo (Haïti), Shango (Trinidad) en Winti (Suriname) veel gepubliceerd. Op Curaçao, hoewel schaars, zijn er in de loop der jaren verschillende publicaties verschenen waarin het Curaçaose volksgeloof wordt behandeld.

Op Curaçao zijn het de eerder genoemde priester Paul Brenneker en later Elis Juliana, die aandacht schonken aan de verschillende volksideeën en praktijken van de Curaçaoënaars. Zij deden ook participerende observatie van de rituelen die hiermee betrekking hebben. In haar doctorale studie getiteld Montamentoe, een beschrijvende en analyserende studie van een Afro-Amerikaanse godsdienst op Curaçao (1981), beschrijft de antropoloog Frieda Bernadina deze Afro-Curaçaose rituelen vanuit een lange periode van participerende observatie. Tevens moet worden genoemd het boek van Ieteke ‘Inchi’ Witteveen & Bob Harms Altá i santunan di Kòrsou (Curaçao, 2009) waarin deze vormen van religies beschreven worden. Ook mensen zoals de antropoloog Richinel Ansano die onderzoek doet naar de volksspiritualiteit en Dinah Veeris dienen in dit kader genoemd te worden. Verder is er in de psychiatrie hiervoor aandacht. In 2009 werd in het kader van een congres getiteld Quality of psychiatric care in the Caribbean ook aandacht geschonken aan niet-christelijke spirituele handelingen en gedachtegoed. Wat Martien ons laat zien, is een andere kant van deze religies. Als docent Beeldende Vakken, sectie Tekenen was hij verbonden aan de Nieuwe Lerarenopleiding ‘de Gelderse Leergangen’ te Nijmegen.

Als docent Beeldende Vakken & Intuïtieve en Energetische Systemen (metafysische methodologie) was hij verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Faculteit Onderwijs, sectie Tekenen, voorheen ‘de Stichting Lerarenopleiding Ubbo Emmius’ te Groningen en Leeuwarden. Aan de sectie Textiel van Ubbo Emmius werd hij op verzoek ‘uitgeleend’ als docentcoördinator Projecten Video & Textiele Performances. Nationaal en internationaal was Martien verbonden als gastdocent Beeldende Kunst & Metafysische Methodologie aan verschillende academies en (onderwijs)instellingen in diverse landen.

Martien is heel praktisch bezig. Hij geeft lezingen, conferenties en demonstraties in Nederland, België, de Nederlandse Antillen, de VS en Brazilië. Hij ontwikkelde een innovatieve en magische methodologie die studenten in staat stelt om met ingenieuze onderwijsleerprogramma’s te werken via een methode die naast beeldend creatief, zeer effectief bleek te zijn. Hij onderwees studenten en managers hoe de ideale omgeving te vinden voor werk, studie en research, gebaseerd op hun capaciteit levensdecors uit vorige levens te herinneren en daarvan gebruikt te maken. Voor studenten ontwikkelde hij technieken voor de integratie van de linker en rechter hersenhelft, een vooruitstrevend proces om sneller en professioneler te kunnen tekenen of voor managers hoe in grote lijnen een succesvolle carrière uit te kunnen zetten.

Ook werkt hij met energetische systemen in onderwijskunde en intuïtieve methoden in didactiek. Via producties drama en taalgedrag konden studenten persoonlijke levensverwachtingen in pedagogische doelen vertalen en managers jongensdromen in missiestatements. In het Caribische Gebied en Latijns-Amerika belichtte hij met een extrasensorische lens de potenties van multiculturele organisaties en gaf met kracht leiding aan cross-cultural workshops voor organisaties en particulieren.

Zelf zegt hij: ‘Ik ben Martien, maar Martien is de verzamelnaam van alle kleinere delen in mij, van subpersoonlijkheden. Vanaf mijn geboorte bestond er al een Martien UNO en een Martien DOS, maar als kind had ik nog geen bewuste kennis van een andere, tweede Martien. Martien DOS, de mediamieke en paranormale persoon was als een broer van de eerste Martien. In een veel later stadium, als volwassene, zou ik pas bewust ervaren dat ik zoals iedereen, uit meerdere geïntegreerde deelpersoonlijkheden bestond’. Ik geef nu het woord aan Martien Verstraaten die ons verder hierover zal vertellen.