‘De Koning is niet de Koning’

Constantijn S

Foto (detail): Geulle / Wikipedia


De kroning is aanstaande, Willem-Alexander zal op 30 april 2013 worden gekroond tot koning van Nederland. Maar als de paragnostisch verkregen beelden ‘De Koning is niet de Koning’ juist zijn, zal koning Willem-Alexander na enige tijd doch eerder dan verwacht en voorzien, worden opgevolgd door een andere koning.

De reden voor het vroegtijdig verlaten van de troon kan, zoals we zullen zien, verschillend van aard zijn.

Leopold III, koning der Belgen, die op 23 februari 1934 gekroond werd, moest op 16 juli 1951 afstand doen van de troon. Dit als gevolg van de jarenlang slepende ‘Koningskwestie’. Zijn zoon Boudewijn I volgde hem noodgedwongen op.

Ook Mohammed Reza Pahlavi, sjah van Perzië, verliet voortijdig het toneel, en wel op 18 januari 1979. De reden was gelegen in de politieke en religieuze omwenteling van het land dat Iran ging heten, waarbij Khomeini de religieuze ‘koning’ werd.

Een ander motief voor troonsafstand betrof Christina Maria Alexandra, koningin van de Zweden, Goten en Vandalen. Op 16 juni 1654 verruilde zij vrijwillig haar koninklijke bezigheden voor een aantal andere aangename hobby’s. Christina I die gesprekken hield met filosoof René Descartes, was een intelligente dame die zich interesseerde voor religie, alchemie en wetenschap, en in mindere mate voor het bijdehand doorknippen van Zweedse linten.

Eduard VIII, koning van het Verenigd Koninkrijk, hield in 1936 ’t Koninkje spelen al na een kleine 11 maanden voor gezien. De keuze voor de vrouw van zijn dromen woog zwaarder dan troon en kroon, waarna hij huwde met de Amerikaanse Wallis Simpson.

Ook Irene van Lippe-Biesterfeld, koningin van de groene bomen, zag af van zicht op kroning (afstand troonopvolging) toen ze besloot zonder toestemming van de Staten-Generaal te huwen met Carlos Hugo van Bourbon-Parma.

Het vacant worden of afzien van de troon kan, zoals we zien, zijn oorsprong vinden in oorzaken van diverse makelij. Zowel door toedoen van externe factoren (politieke of constitutionele kwesties), als door ingegeven interne factoren (liefde, of het gevolg willen geven aan andersoortige hobby’s dan het koningschap).

Op basis van de paragnostisch verkregen beelden ‘De Koning is niet de Koning’ zal – voor zover de beelden juist zijn – koning Willem-Alexander, na enige tijd doch eerder dan aanvankelijk verwacht en voorzien, de troon verlaten, ter beschikking stellen.

Als staatshoofd zal ergens in de toekomst op de Nederlandse postzegels en profil verschijnen, de beeltenis van Constantijn, broer van Willem-Alexander.

 

 

Noten
De beroepsmatig verkregen paragnostische beelden de monarchie betreffende staan los van mijn persoonlijke zienswijze, welke gebaseerd is op een meer Republikeins gedachtegoed.

Enkele jaren geleden stelde ik mijn bevindingen de leden van het koningshuis betreffende op schrift. Van de paragnostisch verkregen informatie stelde ik in 2011 een van de hoogste overheidsfunctionarissen al corresponderend in kennis middels een schriftelijk verslag van de mediamiek verkregen beelden.