Nieuwe Mandela’s en nieuwe cipiers

AssangaSnowden S

Foto (detail): New Media Days / Peter Erichsen; www.youtube.com/user/TheWikiLeaksChannel

 

Het is pakjesavond 2013 en de Hendrik Frensch Verwoerds van deze tijd: Cameron, Obama, Poetin, Rutte, Bush, Timmermans, pakken uit om Mandela omstandig te roemen. Als Zuid-Afrikaanse ‘staatsman’ dirigeerde Verwoerd Mandela naar Robbeneiland, voor een levenslange detentie. Het kon namelijk niet zo zijn dat een jonge zwarte knaap als Mandela, een advocaat met het kritische hart op de juiste plaats, een in zijn ogen rechtvaardige maatschappij zou nastreven. Dat kon toen niet, dat kan nu niet. Alle witte en zwarte NSA’s van de wereld, zowel die ten tijde van Mandela als die in het actuele heden van Manning, Assange en Snowden, zijn daar fel op tegen.

Na Mandela’s veroordeling tijdens het Rivoniaproces in Pretoria in 1964 kon premier Hendrik Frensch Verwoerd (1901-1966) niet bevroeden dat een halve eeuw later een hele generatie jonge Mandela’s uit alle delen van de wereld zouden opstaan en zouden staan trappelen om waarheid en rechtvaardigheid te dienen.

Waarheid en rechtvaardigheid is als tijdloze paraplu altijd het hoofdthema. De strijd tegen Apartheid was daarbinnen het subthema in de 20ste eeuw. De Mandela’s van de 21ste eeuw hebben de strijd voor Antiapartheid van de 20ste eeuw vervangen door het Mercuriale thema van deze tijd, Transparantie en Privacy. Verwoerd wist evenmin dat voor het veroordelen en opsluiten van toekomstig jonge Mandela’s in de 21ste eeuw een volle rij staatslieden met graagte stand-by zouden staan. Verwoerd kende Obama en Cameron nog niet, en ook niet de meelopers Rutte en Timmermans.

Het is pakjesavond en de Verwoerds van deze tijd, de staatsmannen die Manning, Assange, Snowden en Greenpeace-strijders vervolgen, of het vervolgen passief steunen, pakken wél uit om Mandela omstandig te roemen, ik zei het al. De deelnemerslijst op de betalende hypocrietenclub laat in delen de volgende sinterklaasversjes zien:

Man die geschiedenis in eigen handen nam (Barack Obama).
Held van deze tijd (David Cameron)
Mandela uitzonderlijk groot (Mark Rutte)
Krachtig voorbeeld (George H.W. Bush)
Idealen van humanisme en rechtvaardigheid (Vladimir Poetin).
Moeilijk te bevatten (Frans Timmermans)

Het is pakjesavond en de jonge Mandela van weleer is gestorven, een 95-jarige man met een jong hart. Het was al weer enige tijd geleden dat hij op Fort Hare, de universiteit in Alice, Oost-Kaap, onderwijs genoot, waar vrijwel alle latere Afrikaanse leiders ooit hadden gestudeerd, de tijd dat hij, Mandela, jong was en politiek vervaard als Julian Assange, Bradley Manning en Edward Snowden in het heden.

Het ras mensen dat Mandela naar Robbeneiland bracht stond nu na zijn dood aan de poorten van de gekunstelde vrijheid om hem te feliciteren met een leven vol van moraliteit. Een moraliteit gelijk aan de beginselen van Assange, Manning en Snowden die door de Verwoerds van deze tijd met politieke kogels werden doorzeefd.

De tijd is geporteerd voor een herhaling van zetten: Victor Hugo, de meester van Les Miserables, moest zijn heil in Brussel zoeken nadat hij Louis Napoléon Bonaparte ter verantwoording riep. En onze eigen Multatuli nam noodgedwongen de benen nadat hij bij regenten geen weerklank vond voor aangemelde ongeregeldheden. E. du Perron, voorbeeld voor een hele generatie literatoren, heeft in dit verband eens gezegd: ‘Men ontkomt niet aan de akoestiek van de zaal waarvoor men spreekt’. Vechten of vluchten dus, zoals Assange en Snowden deden.

Het is dadelijk 2093, en zoals de zonen van Japetus deden, zullen de zonen van Obama en Rutte op een winderige pakjesavond in 2093 al veinzend uitpakken om Julian Assange uitbundig te roemen. Julian Assange, inmiddels minister-president van een Vrijgemaakt Verenigd Europa, is juist voor het vallen van de duisternis overleden. Het nieuws staat stil en is in driedimensionale kleuren te lezen op elk Google-brilletje. Regeringsleiders roemen Assange, zijn doorzettingsvermogen, zijn bijdrage aan moraliteit, de jaren dat hij werd achtervolgd en beschimpt. De door hen de wereld ingestuurde twitterberichten over de dood van Assange, de Mandela 2093, worden door de volgers ontvangen als projecties op de nagelriem van hun middelvingers. Hier een selectie ter informatie:

Man die geschiedenis in eigen handen nam (zoon Barack Obama).
Held van deze tijd (zoon David Cameron)
Mandela uitzonderlijk groot (nichtje Mark Rutte)
Krachtig voorbeeld (zoon George H.W. Bush)
Idealen van humanisme en rechtvaardigheid (volle nicht Vladimir Poetin).
Moeilijk te bevatten (stiefzoon Frans Timmermans)

Er zijn vele jonge Mandela’s in de maak, personen die zoals Mandela ooit een eerste stap zette op het pad van eenvoudige moraliteit. Mandela’s in spé als de nog onbekende Greenpeace-strijders Faiza Oulahsen en Mannes Ubels tot aan Manning, Assange  en Snowden.

Ook hypocriete regeringsleiders zijn volop in de maak. Het DNA van hen, garant voor list, bedrog, en arrogantie, is vooralsnog onuitroeibaar. De zonen van Japetus springlevend.

 

 

TOEGEVOEGD d.d 11-12-2013:

Volkskrant / OPINIE – Roeland Muskens – 10/12/13
‘Nederlandse staat steunde Mandela pas laat’ http://bit.ly/IDtVd5

“Terwijl de Nederlandse anti-apartheidsbeweging groeide en bloeide, liet de Nederlandse staat het pijnlijk afweten in de strijd tegen apartheid, schrijft Roeland Muskens.”

 

TOEGEVOEGD d.d. 13-12-2013

De Wereld Draait Door – 13/12/13 http://bit.ly/1c1Ie7P
‘Hoogtepunten van het jaar’

“Jan Mulder: Onthullingen Snowden, hoogtepunt van het jaar, onbetwist.’ (vanaf 02:18)