De casus Isabel S.: Een jonge Belgische vrouw die wilde herstellen van een incarnatie als František, een pientere jongen die emotioneel vermalen dreigde te worden in een Israëlisch-Palestijnse kibboets

PikiWiki Israel 40651 Dining room in kibbutz Ramat HaKovesh
Illustration. Impersonal “dining room” in an Israeli-Palestinian kibbutz. Foto: Wikipedia / Pikiwikisrael
Jaargang 12.
Column 1.55
 

 

De casus “Isabel S.: Een jonge Belgische vrouw is een leven lang op zoek naar het waarom en waardoor van het zich ontheemd en ontworteld voelen, zich nergens thuis voelen, het willen genezen van onbestemde gevoelens waarvoor reguliere arts of therapeut geen medicijn heeft.

Een Israëlisch-Palestijnse kibboets in een vorig leven blijkt het toneel te zijn geweest van een sociale misdaad waar persoonlijke zorg voor het kind ondergeschikt werd gemaakt aan socialistische opvoedingsmodellen van anarchistische-communistische snit door theoretici van de kibboetsgedachte.

 

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL
EXTRASENSORISCH CONSULT MET VORIGE LEVENS PASSAGES

Isabel kwam mij en mijn praktijk op het spoor via artikelen op internet over helderziendheid en regressies naar vorige levens. Heel alert en voortvarend als ze was vond ze snel mijn website met telefoonnummer om via een berichtje op Whatsapp zich als potentiele cliënt aan te willen melden. Waren alle aspirant cliënten maar zo doortastend bij aanmelding.

Tijdens het Whatsapp-‘gesprek’ vroeg ik haar een document te willen maken dat als intake zou kunnen dienen. Naast de meer formele gegevens als volledige naam en (e-mail)adres, verzocht ik haar geboortedatum en plaats, en zo mogelijk ook de geboortetijd te willen vermelden. Daarnaast informatie over gezondheid, ziekten of aandoeningen, fysiek, mentaal. En een korte beschrijving van haar leven, studie, werk en een meer uitgebreid rapport over brandende vragen, positief en/of negatief, waarover ze via een past life reading helderheid wilde krijgen.

Isabel kweet zich terdege van haar taak, schrijven is niet haar zwakste kant, en een gedetailleerd informatiedocument rolde van de persen. Als medium in trance haar document lezend wordt duidelijk dat een ‘gewoon’ paranormaal consult vooralsnog de voorkeur heeft boven een vorig leven consult. Niettemin zal het consult zo nodig zijdelings verwijzen naar een relevant vorig leven. Isabel heeft al zoveel op haar bordje gehad, waarvan anorexia nervosa en het ouderlijk huis abrupt de rug toekerend niet de minste zijn, dat focussen op hapklare brokken in het heden de voorkeur heeft.

Isabel, zo wordt al ras duidelijk, is niet iemand van 12 in het dozijn. Ook haar horoscoop is daar duidelijk over. Als een huisarts die het relaas van een patiënt beluistert is het de kunst om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en tot de kern van de klacht te komen. De pest is dat in hedendaags Nederland, België, Spanje, waar niet, iemand overspoeld wordt met New age-begrippen en terminologie die de eigen identiteit kunnen vertekenen en vermorzelen door etikettering uit het boekje. Een soort spirituele Schijf van Vijf analoog aan het (Hollandse) Voedingscentrum dat de wereld van de voeding al sinds eeuwen met rigide regeltjes aan banden legt, negerend dat voor de een gekookte erwten vergift zijn, voor een ander juist een medicijn. Vele adepten binnen de New age-beweging doen niet anders, negerend dat healing maatwerk is.

Ik stuurde Isabel uit Barcelona het volgende consultverslag.

 

CLIENT: ISABEL S.
Barcelona
SPANJE

Jerez de la Frontera, 17 mei 2020

 

Beste mevrouw S., dag Isabel,

Allereerst hartelijk dank voor je vertrouwen in mij en mijn geesten. Het is een eer je te mogen helpen.

Hierbij de antwoorden op gestelde en niet gestelde vragen en thema’s voortvloeiend uit de onderwerpen waarover je meer helderheid wilde en die mij uit het uitgebreide intakerapport gebleken zijn: ANGSTEN, ONBEGREPEN GEVOELENS EN OPMERKELIJKE KINDERVARINGEN – GEZONDHEID – TEUGELS IN EIGEN HAND EN NIET GELEEFD WILLEN WORDEN: THUISKOMEN.

Deze thema’s leiden wat de actuele problematiek betreft voornamelijk naar één incarnatie, maar vooraleerst de huidige incarnatie die een draaiboek aan caleidoscopische ervaringen toont als ware het een film van het type psychologische thriller.

 

INTRODUCTIE

De gevraagde intake op papier werd een relatief lange, met een vloed aan (belangrijke) gegevens die me deden besluiten je voorlopig nog geen volledig vorige leven consult te geven, maar een paranormaal consult om de huidige levensloop meer inzichtelijk te maken en zijdelings te verwijzen naar het vorige leven dat voor een belangrijk deel er aan ten grondslag ligt.

Zowel je intakeverslag als je astrologische gegevens laten zien hoe belangrijk spirituele ontwikkelingen voor je zijn, maar het is tevens een valkuil. Het leven op aarde moet ook op aarde geleefd worden, dat is incarneren, en niet in de hemel. Het is tegenovergesteld vergelijkbaar met overleden zielen die aan gene zijde zijn, in een hemel dus, geef het maar een naam, maar steevast heimwee hebben naar een aards bestaan en frequent rond de aarde zweven om nog iets van vroeger (het aardse bestaan) mee te kunnen krijgen. Meer dan eens moet ik mijn bezoekende overledenen vertellen “hey guy, you´re dead”. Een ander verhaal betreft natuurlijk geesten welke functie het is anderen te helpen, (persoonlijke of collectieve) gidsen bijvoorbeeld die hier permanent aan het werk zijn.

Het niet hier zijn maar altijd of teveel dáár, het overal spirituele of magische signalen in zien, tweelingzielen, soulmates, amare de amor, nog een tweelingziel, een past life karma vriend, tientallen incarnaties en andere New age-zaken, is niet goed voor de gezondheid en het fysieke (én mentale) lichaam. Als je te vaak niet thuis bent in je aardse lichaam kan er (symbolisch) ook sneller worden ingebroken door bacteriën, virussen en andere prut. Het lichaam is een prachtig voertuig om op de aarde je dingen mee te doen. Maar dan moet je wel zin hebben in het leven hier en in wat deze planeet te bieden heeft. Met een te grote voorliefde voor (oneigenlijke of vermeende) spirituele zaken, voor het paradijs, kan de greep naar alcohol, drugs, psychedelisch vergift of veelvuldig wisselende contacten als entertainment snel de kop opsteken, zoals de oppositie en het conjunct van Neptunes met je Maansknopen astrologisch al aangeven.

 

DE GEZONDHEID, HET LICHAAM ALS WAPEN

Met respect voor je ziektegeschiedenis moet ik je wijzen dat je je lichaam dat ziek werd ook gebruikte als een soort wapen, als een protest tegen de situatie waarin je je bevond of naar derden die daar de oorzaak van leken te zijn. Je was en bent krachtig in het kiezen van een wapen als iets je niet bevalt, desnoods door middel van hele of halve ziekten of het deels disfunctioneren van het lichaam. De relatie met je moeder, een oude bekende uit een van je vorige levens, heb je als vreselijk ervaren, reden waarom je ook het ouderlijk huis de rug toekeerde. Het is een strijd geweest wie de baas was!

Daarbij komt dat als je eenmaal je lichaam (onbewust) inzet als wapen om een ander te treffen, dan wordt het lichaam getraind om vaker ziek te zijn of te worden. Die programmering kan nog jaren doorgaan, ook al is de noodzaak niet meer aanwezig om het lichaam als wapen tegen Jef, Jean of Marie te gebruiken.

Zoals je weet vindt een ouder het afschuwelijk als hun kind anorexia ontwikkelt en kan komen te overlijden. Tijdens anorexia (je voelde je toen erg fit, zo schreef je) ontstaan er in de hersenen opiaten, een ‘natuurlijke’ drug, een trance, zoals ook diepzeeduikers en workaholics dat kennen, verslaving die officieel niet geregistreerd staat als verslaving. In het tweegevecht met je moeder Marie was haar wapen de autoriteit (want jij was positioneel het kind), en jij gebruikte ziektes en storingen van je lichaam als wapen. De strijd leek eerst nog onbeslist, Antwerp – Anderlecht 0-0. Om op 1-0 te komen verliet je het huis zonder te melden naar waar je was vertrokken zodat zelfs Cel Vermiste Personen er zich mee kon bemoeien. Dat was geen vlucht uit het huis, dat was een strategische zet om de wedstrijd in je voordeel te kunnen beslissen.

Het opmerkelijke van de zaak is dat het wapen dat je voor anderen bedoeld had, zich uiteindelijk tegen jezelf richtte: de stofwisseling, hyperventilatie, paranoia, PTSD en de hele reutemeteut.

Het lichaam (en de geest) heeft namelijk al die informatie als een (tijdelijk) basisprogramma opgeslagen en reageert daardoor nog vaker nadien met kwaaltjes en storingen als bijvoorbeeld allergieën. Om daar weer balans in te krijgen heb je wat tijd nodig, je lichaam zal door rust, inzicht en vertrouwen in jezelf vanzelf weer geherprogrammeerd worden en doen waarvoor het gemaakt is. Met de geest idem dito. Tenminste, als je maar van verdovende en andere middelen afblijft die je naar een vermeend paradijs brengen.

 

DE KIBBOETS, HET HUIS DAT GEEN THUIS WAS

Het ontheemd voelen stamt uit je leven als een zeer pientere wat tengere jongen, František Buber, die in verschillende kibboetsen leefde in het gebied dat historisch zowel tot Israël als Palestina behoort. Onder de vlag van collectieve idealen werd de persoonlijk vrijheid van het individu institutioneel beknot, vernietigd, en voelde je je als een gevangene: welhaast verplichte onthechting en collectieve opvoeding zonder ouderlijke intimiteit als gevolg. De entiteit die nu je moeder is zwaaide in een van de kibboetsen de scepter en haar wil was wet, absoluut, er was geen ontkomen aan. Je kreeg niet de kans je aan iemand te hechten, te meer omdat je in het gebied meer dan eens geografisch van locatie wisselde, en van moederliefde in de klassieke zin van het woord was geen enkele sprake. Je toenmalige moeder die tevens hoofd was van een kibboets was geen slecht mens, maar wel een kille potentaat die als een dogmatische politicus de lakens uitdeelde en mee wilde helpen een nieuwe wereldorde te stichten: de nieuwe mens. Haar zoontje František, jij toen, moest daar in meelopen, je moest harder worden, ze vond je te week, te zacht en je paste in haar ogen niet in het ideaal van de mens die zij en de theoretici van de kibboetsgedachte voorstonden.

Het conflict en gevecht met je moeder in dit leven tijdens je jonge jaren vindt zijn oorsprong in de ervaringen van dat vorige leven. In deze incarnatie, toen je eenmaal meer volwassen werd en je de kans kreeg het tegen je moeder op te nemen, kreeg ze er van langs. Het was een karmische reactie en een soort onbewuste wraak van je voor wat ze in jouw beleving (in die incarnatie) je had aangedaan.

Je verafschuwde het leven in die socialistische commune die ze kibboets noemden, je werd niet geleerd hoe op een gezonde manier persoonlijke relaties op te bouwen, het werd zelfs afgeleerd, verboden. Het woord individu kwam niet voor in het Stalinistische woordenboek. Van ellende weigerde je ook in die tijd meer en meer het collectieve voedsel op kille tafels, voor zover er al voldoende voedsel was, want alles, ook financieel, stond ten dienste van het collectief, het ideaal, en een emotioneel gezinsleven was er niet bij.

De afhankelijkheid die je vaak heb gevoeld in het huidige leven stamt ook uit die Joods-Palestijnse incarnatie. Om het eens platvloers te zeggen, je had geen reet in te brengen. Anderen werden geacht het altijd beter te weten. Je leerde niet om zelf te denken of te handelen waardoor toen een deel van je ontwikkeling werd geblokkeerd. Een perfecte voedingsbodem om faalangst te ontwikkelen in een opvolgende incarnatie. Daardoor werd je geestelijk lui, terwijl je een bovengemiddeld intelligente jongen was.

Probleem was en is dat je opnieuw moet leren om niet meer, of in mindere mate, afhankelijk te zijn of te worden van de ideeën of opvattingen van anderen. Wel je oor te luister leggen als je dat wilt, maar uiteindelijk zelf besluiten wat te doen en hoe te handelen.

 

SAMENVATTING

Je eerder aangehaalde Neptuniaanse gevoeligheid wordt nog eens versterkt door je emotionele Maan en Venus in Kreeft in het 4e Huis, het huis van de Kreeft. Gevoel is dus een van de hoofddrijfveren in je leven, en een grotere roep naar huiselijke geborgenheid of het aanbieden van huiselijke geborgenheid naar derden, evenals het willen thuiskomen, is astrologisch amper voorstelbaar.

Als paragnost zie ik ook dat je nog meer met je intellectuele capaciteiten zou kunnen doen. Het potentieel wordt slecht voor een 60% aangesproken. Wellicht zou je eens een IQ-test kunnen laten doen. De uitkomst zou wel eens verbluffend kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.

 

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL
EXTRASENSORISCH CONSULT MET VORIGE LEVENS PASSAGES
TOEVOEGING

Isabel had vragen naar aanleiding van het consult. Het type vragen gaven aan waar het episch centrum van haar werkelijke belangstelling ligt: spiritualiteit in de volle breedte en diversiteit. De kern van haar gevoelens van ontheemd zijn en er aan gerelateerde problematiek gedurende jaren, zoals de problematische relatie met haar moeder in het verleden, kwamen niet ter sprake. Zo maakt iedereen uiteraard zijn afwegingen. Het maakt wel duidelijk dat Isabel haar persoonlijke levenssfeer ondergeschikt maakt, terecht of onterecht, aan een grotere spirituele levensopvatting. In combinatie met haar schrijverstalent zou ze gemakkelijk een spirituele encyclopedie kunnen schrijven. Spirituele ervaringen blijven haar namelijk opzoeken, of ze zoekt deze zelf op, uit alle windstreken.

Opnieuw ging ik in trance om Isabels vragen te beantwoorden, zelfs de geboortedatum werd mij door mijn geesten gegeven, alhoewel ik niet goed kon verstaan of het de 14e september dan wel de 14e december in het jaar 1910 was, beide laatste delen eindigen namelijk op ‘ember’. De mij soufflerende geest articuleerde onvoldoende voor mijn onwillige oren.

Ik stuurde Isabel uit Barcelona ditmaal de toevoeging op het consult.

 

CLIENT: ISABEL S.
Barcelona
SPANJE

Jerez de la Frontera, 24 juni 2020

Beste mevrouw S., dag Isabel,

Opnieuw hartelijk dank voor je vertrouwen in mij en mijn geesten. Het is wederom een eer je te mogen helpen.

Hierbij de antwoorden op je vragen voortvloeiende uit het extrasensorisch consult van 17 mei 2020.

Het vorige levens aspect was als ondersteuning en duiding van het extrasensorisch (lees: paranormaal) consult van 17 mei 2020. De kern was het inzicht geven in de oorsprong van de ervaringen die je had en hebt. Een cliënt geef ik altijd de mogelijkheid vragen te stellen naar aanleiding van een consult. Natuurlijk begrijp ik dat je focus zich richt op het vorige leven aspect.

Maar de kern van het consult waren de direct en indirect gestelde vragen: ANGSTEN, ONBEGREPEN GEVOELENS EN OPMERKELIJKE KINDERVARINGEN – GEZONDHEID – TEUGELS IN EIGEN HAND EN NIET GELEEFD WILLEN WORDEN: THUISKOMEN.

De vragen zouden daar eigenlijk betrekking op moeten hebben, zoals (een willekeurig voorbeeld) “waarom, waardoor of wanneer ontstond de eerste aanvaring met mijn (huidige) moeder, of, welke positie speelde mijn (huidige) vader in dit geheel”. De vragen die je me gisteren stelde behoren eigenlijk bij een nieuw consult. Wanneer je in dat vorige leven geboren werd, wanneer je stierf en of je vader E., nonkel F. of kameraad R. daar ook waren, is ten aanzien van het eerdere consult en vraagstelling niet essentieel. Dat je er in geïnteresseerd bent begrijp ik natuurlijk heel goed, maar zou bij een opvolgend consult thuis horen.

Welnu, omdat je geen andere vragen aan mij stelde die meer direct op het extrasensorisch consult van toepassing zijn, en… omdat ik je het beloofde (belofte maakt schuld zeggen ze in Nederland), ga ik er kort en in vogelvlucht op in.

František Buber werd geboren in 1910 (op 14 september of 14 december) in een van de eerste kibboetsen. Zijn moeder was een Oost-Europese Jodin die eerder in haar geboorteland zwanger was geraakt. Het was het begin, het ontstaan van het fenomeen kibboets dat op een zeer dogmatische manier gestalte kreeg onder invloed van destijds belangrijke anarchistisch-communistische denkers. Je was een van de eerste kinderen die ‘kibboetsmatig’ geboren werd. Je moeder die, zoals ik eerder duidde, binnen de kibboets een belangrijke functie vervulde, had een lat-relatie avant la lettre met een van de grote leiders: je stiefvader, die je overigens amper zag.

Je sprak geen Hebreeuws, misschien een enkele woordje, je sprak duidelijk alleen maar Arabisch, keelklanken. Je voelde je ook Arabisch-Palestijns of hoe je het ook wilt noemen in die staatkundig en cultureel gecompliceerde periode. Taal was reeds vanaf de kindertijd belangrijk voor je. Het was een van de weinige manieren waardoor je je kon losweken van het benauwende wereldje van wereldhervormers. Als je sprak tegen leeftijdsgenoten was het alsof je een leraar voor hun was, met overwicht, en zo werd je ook door hen beschouwd. Dat talent kreeg later een permanent karakter: het lesgeven / opvoeden van jonge kinderen, je werd leraar.

Op latere leeftijd, 65 a 66 jaar oud schat ik zo, stierf je door een verwonding aan je hoofd door een granaatscherf tijdens een van de vele kleinere en grotere conflicten die schering en inslag waren in die periode in dat gebied.

Van vader E., nonkel F. of kameraad R. heb ik niet direct scherpe beelden paraat, het is binnen dit bestek ook niet direct relevant, en dan stokt de ‘film’. Hoewel vader E. wel op afstand (andere nederzetting of dependance) aanwezig is geweest, zo zag ik reeds in het eerste consult.

Een en ander zou meer iets zijn voor een aparte past live regressie ingeval je daar een keer behoefte aan zou hebben.

Tot zover de antwoorden op je vragen.

Met vriendelijke groet,

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.

 

AFREKENEN EN MEENEMEN

Het is de kunst om zoveel mogelijk kennis en ervaring uit een consult te halen. Je betaalt er voor en als na het afrekenen het pakketje op de toonbank ligt, of op de loopband bij de kassa van de supermarkt, moet je het wél meenemen. Vaker dan incidenteel wordt maar 60 of 70 procent, soms minder, meegenomen aan inzicht en gegevens als gevolg van een consult. De oorzaken kunnen divers zijn: spiritueel koopgedrag alleen om het kopen van een consult of onvoldoende begrepen relaties tussen de eigen vraagstelling en de antwoorden bij medium of regressietherapeut. Soms, zo heb ik zelf een enkele keer ervaren na een sessie die ik in het verleden onderging, viel het kwartje pas na jaren.

Isabels onbegrepen gevoelens van ontheemd zijn en de teugels in eigen hand willen houden en niet geleefd willen worden stammen zonder mankeren allen uit haar vorige leven als František Buber.

De Engelse Wikipedia citeert onder kibboets in de paragraaf ‘opvoeding kinderen’ enkele treffende bevindingen van belangwekkende pedagogische onderzoekers.

Under Freud’s influence, the importance of the early years of childhood development were understood by the Kibbutz and much emphasis was put on fostering the child’s sense of individuality, creativity, and basic trust. In practice transmission of family traditions and views was replaced by indoctrination into kibbutz and kibbutz movement views and also resulted in much uniformity vs. individuality. Significantly, this method of child rearing was not only “collectivization” of children, but a near complete conscious break with a cornerstone of Jewish life: focus on family, especially the nuclear family.
Golan, S. (1956). “Upbringing in the Family, in Institutions and the Kibbutz”. Sugiot. Tel Aviv: SifriatPoalim.

Children’s societies were one of the features of kibbutz life that most interested outsiders. In the heyday of children’s societies, parents would only spend two hours a day, typically in the afternoon, with their children. In Kibbutz Artzi parents were explicitly forbidden to put their children to bed at night. As children got older, parents could go for days on end without seeing their offspring, other than through chance encounters somewhere in the grounds.

Years later, a kibbutz member described her childhood in a children’s society: Allowed to suckle every four hours, left to cry and develop our lungs, we grew up without the basic security needed for survival. Sitting on the potty at regular intervals next to other children doing the same, we were educated to be the same; but we were, for all that, different…. At night the grownups leave and turn off all the lights. You know you will wet the bed because it is too frightening to go to the lavatory.
Gavron D. (2000). The Kibbutz: Awakening from Utopia

In a 1977 study, Fox compared the separation effects experienced by kibbutz children when removed from their mother, compared with removal from their caregiver (called a metapelet in Hebrew). He found that the child showed separation distress in both situations but, when reunited, children were significantly more attached to their mothers than to the metapelet. The children protested subsequent separation from their mothers when the metapelet was reintroduced to them. However, kibbutzim children shared high bonding with their parents as compared to those who were sent to boarding schools, because children in a kibbutz spent three to four hours with their parents every day.
Fox N. (1977). Attachment of Kibbutz Infants to Mother and Metapelet

In another study by Scharf, the group brought up in a communal environment within a kibbutz showed less ability in coping with imagined situations of separation than those who were brought up with their families. This has far reaching implications for child attachment adaptability and therefore institutions like kibbutzim. These interesting kibbutz techniques are controversial with or without these studies.
Scharf, M. (2001). A ‘Natural Experiment’ in Childrearing Ecologies and Adolescents’ Attachment and Separation Representations”

Ook Isabels jarenlange conflict met haar moeder die haar in een keurslijf wilde persen vindt er zijn oorsprong. Tevens vindt het verscholen leraarschap van Isabel, ze wil spirituele kennis verzamelen om door te geven zo komt op me over, zijn oorsprong in František als leraar.

Als we verder teruggaan, zouden we ook ontdekken waarom de zachtmoedige František incarneerde bij zijn rigide Joodse moeder in de Kibboets. Maar ik verklap niet alles, Isabel moet ook nog wat te kluiven hebben, anders wordt het saai, en daar houdt Isabel niet van.

 

_____

De casus Isabel S. is met toestemming van de cliënt gepubliceerd. Isabel is niet haar werkelijke naam.

 

 

NOTEN EN AANBEVOLEN LITERATUUR

Arroyo S. (2015). Astrology, Karma & Transformation: The Inner Dimensions of the Birth Chart (2nd Revised edition). Sebastopol CA: CRCS Publications.

Candra CM. (1999). Tolk van de Transformatie (dialogen met de geest van Ayrton Senna). Correio da Bahia. Salvador da Bahia, Brasil https://bit.ly/2GKrzHK

Cayce HL. (1998). No Death: God´s Other Door. Virginia Beach: A.R.E. Press.

Christakis NA. (2019). Blueprint: The evolutionary origins of a good society. New York City: Little, Brown Spark.

Cerminara G. (1970). Many Mansions: The Edgar Cayce story on Reincarnation (Leven in relatie, Vert.). New York: Slone.

Dam H ten. (1983). Een ring van licht. (2 volumes). Amsterdam: Bressotheek.

Dam H ten. (2003). Exploring Reincarnation: The classical guide to the evidence of past-life experiences. London: Rider.

Dam H ten. (2013). Catharsis, Integratie en Transformatie. Ommen: Tasso.

Fiore E. (1978). You have Been Here Before. New York: Ballantine.

Fox N. (1977). Attachment of Kibbutz Infants to Mother and Metapelet. Child Development, 48, 4, 1228-39.

Gavron, Daniel (2000). The Kibbutz: Awakening from Utopia. Lanham: Rowman & Littlefield.

Golan S. (1956). Upbringing in the Family, in Institutions and the Kibbutz. Sugiot. Tel Aviv: SifriatPoalim.

Grant J. (1937). Winged Pharaoh (‘Gevleugelde Pharao’, Vert.). London: A Barker.

Guirdham A. (1970). The Cathars and Reincarnation. London: Neville Spearman.

Kelsey D, Grant J. (1967). Many Lifetimes (Meer dan een leven, Vert.). London: Corgi.

Kelsey D. (2007). Now and Then: Reincarnation, Psychiatry and Daily Life. Folkestone, UK: Trencavel.

Lucas WB. (1993). Regression Therapy. A Handbook for Professionals, (2 volumes). Crest Park, CA: Deep Forest Press.

Netherton M, Shiffrin N. (1978). Past Lives Therapy. (‘De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens’, Vert.). New York: Morrow.

Muller KE. (1970). Reincarnation, based on facts. Oxshott-Surrey: Spiritual Truths Press

Scharf, M. (2001). “A ‘Natural Experiment’ in Childrearing Ecologies and Adolescents’ Attachment and Separation Representations”. Child Development. 72 (1): 236–251.

Scott C. (1953). The Boy Who Saw True. London: Neville Spearman

Stevenson I. (1980). Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Virginia VA: University of Virginia.

Stevenson I. (1987). Children Who Remember Previous Lives. A Question of Reincarnation. Charlottesville: University of Virginia.

Stevenson I. (1997). Where Reincarnation and Biology Intersect. (‘Bewijzen van reïncarnatie’, Vert.). Westport, CT: Praeger.

Verstraaten MJG. (2010). Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik (hoofdstuk 4, in): Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen. Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière. Nederland / Curaçao, Nederlandse Antillen: Destinations NV – Intuïtieve Intelligentie. ISBN 978-90-812836-5-6.

Verstraaten MJG. (2016). Lola Flores: Mijn vorige leven als Franse balletmeester. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2017, via http://bit.ly/2hGZXrB.

Verstraaten MJG. (2017). Isabel la Católica: Mijn vorige leven als promiscue non. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 december 2017, via https://bit.ly/2MkNxYg.

Verstraaten MJG. (2018). Antoni Gaudí: Mijn vorige leven als straatjongen in Istanboel die aan hallucinaties leed. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 4 november 2018, via https://bit.ly/2Z9qQMU.

Verstraaten MJG. (2019). Tomas de Torquemada: Mijn vorige leven in Belgrado als zoon van een brute moeder. Mediumistic Journalism. Geraadpleegd op 2 juli 2019, via https://bit.ly/2H8j0IT.

Wambach H. (1979). Life before Life. New York: Bantam.

Wambach H. (1979). Reliving Past Lives: The evidence under hypnosis (De mens heeft vele levens. Onze herinneringen aan een vorig bestaan, Vert.). New York: Bantam.

Weiss BL. (1988). Many Lives, Many Masters. New York: Simon Schuster.

Woolger RJ. (1988). Other Lives, Other Selfs: A Jungian psychotherapist discovers past lives. New York: Bantam Books.

Woolger RJ. (2011). Healing your Past Lives. Louisville, CO: Sounds True Inc.