Cinematografische transformatie, een animatie, van koningin Isabella I van Castilië tot de promiscue non en abdis Catharine van Auvergne

IsabelCatherineVideo Column size
Jaargang 12.
Column 1.69
 

 

In een historisch omgekeerde volgorde biedt de korte cinematografische transformatie een visie op het fysieke proces van het vorige leven, het uiterlijk, het gelaat, van koningin Isabel I van Castilië, een van de hoofdpersonen van het boek dat als titel draagt “ISABEL LA CATÓLICA: Mi VIDA PASADA COMO CATHERINE, UNA MONJA PROMISCUA”.

De reconstructie, een recreatie van haar uiterlijk, haar gezicht en de kleding van haar incarnatie, een vorig leven als Catharine van Auvergne, een mooie promiscue Franse non en abdis uit de 14e eeuw, werd in opdracht door de vermaarde Amerikaanse grafisch ontwerpster Becca Saladin Segovia gemaakt, en opnieuw op basis van paranormale informatie welke ik, medium en mediamiek auteur, de ontwerpster aanleverde. En natuurlijk werd de verkregen informatie mij gegeven door de geest van Isabella I van Castilië, koningin van Spanje in de vijftiende eeuw.

IsabelCatherineVideo Column size
https://www.youtube.com/watch?v=ht3I2m7ZjJ8
IsabelCatherineVideo Column size
https://www.youtube.com/watch?v=ht3I2m7ZjJ8

Catherine van Auvernia, afkomstig uit de streek die we nu kennen als het noorden van Bourgogne dat grenst aan het huidige Auvergne dat sinds begin 12e eeuw gaandeweg bezaaid raakte met kloosters, voornamelijk van Cisterciënzers, was een bloedmooie, elegante, en aan de buitenkant enigszins introverte non en abdis. Op gezette tijden, als ze niet strak in beslag werd genomen door haar wereldse aspiraties in de liefde, kon ze breeduit lachen. Het kind van voor haar kloosterleven kwam dan weer tot leven.

Als de aangeschafte autocue met de videocamera van de voor mij peperdure iPhone Pro Max, gevolg van een erfenis, een verbond wil aangaan en wil werken zoals zou moeten, ik ben maar een amateur in dezen, dan volgen er een serie deels ingesproken korte VL-video´s (vorige levensvideo´s), onder meer over enige van de andere hoofdpersonen van het boek.

De nominatie voor de Premio Talento Caligrama is duidelijk aan de nog onbekende publicatiedatum van het boek voorafgegaan. Gelijk nadat de orthotypografische correcties door mij werden goedgekeurd en nog voordat een aanvang was genomen met lay-out en omslag door de respectievelijke departementen, viel de nominatie op voorhand al in de bus. Het Spaanse publicatieproces is niet geheel doorzichtig, tijd nieuwe multifocale glazen aan te schaffen.

De publicatie, en dus de presentatie, zal op basis van verstrekte astrologische informatie van mijn persoonlijke “helderziende”, de bevriende Amsterdamse nestor (89) in de astrologie, George Bode, mogelijk plaatsvinden vóór medio juni. Mijn progressieve Zon maakt een veelbelovende driehoek met (radix) Neptunes. Een stand die maar eenmaal in een mensenleven, bij menige aardebewoner zelfs helemaal nooit, voorkomt. Naar de dagelijkse praktijk vertaalt betekent deze stand: Heer VI, mijn Scorpio-Zon (die staat voor het huis van de arbeid), driehoek Heer X (de wereld, faam, de markt) welke tevens Heer I (de Ascendant, de persoon in zijn manifestatie naar de wereld) is en eveneens Heer IX (uitgaven, uitgevers, publiciteit, buitenland).

Het betreft hier de huisherenverbanden II, VI en X welke sinds astroloog Th.J.J. Ram (1884-1961) en in navolging van George Bode in ogenschouw worden genomen aangaande ontstaan en verkoop van een product. Huis II is daarbij de bron, het ruwe materiaal, de grondstof, de klei, die in het huis van de arbeid (Huis VI) wordt omgevormd tot een product, het porseleinen bord, maar ook het ontstane ontwerp of videobewerking van een pakje kauwgom of illustere boektrailer wat vervolgens te koop wordt aangeboden in huis X, het wereldse huis van de Steenbok, de markt, Amazon, Ebay of een nieuwe wet die wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer en uitgevoerd. De winst, materieel of immaterieel vloeit automatisch weer terug naar huis II, traditioneel het huis van de Stier, (emotioneel) bezit, waardoor weer grondstof kan worden ingekocht, en de cyclus voortschrijdt.

Bekend is dat astrologen zelden of nooit een horoscoop voor zichzelf maken. Bij mij gaat het eender, paragnostisch adviseer ik zakenmensen, huisartsen en andere lieden met regelmaat succesvol wat wel en niet te doen, maar beschik onvoldoende mogelijkheden dit voor mezelf te kunnen doen. Slechts dromen brengen nu en dan bruikbare informatie. Echter de tijdsfactor gooit roet in het eten, soms vindt een gebeurtenis binnen enkele weken plaats, soms pas na vele jaren wanneer de droom al vrijwel geheel uit mijn actieve bewustzijn is verdwenen.

Meerdere keren droomde ik over een gebeurtenis die mij volstrekt onoverkomelijk leek, en parkeerde deze in de bak “volslagen onzin”, totdat na vele jaren de gebeurtenis zich manifesteerde. Ik ben dan ook menigmaal bevreesd wat er (over mezelf) binnen of buiten de droom in me opkomt, want de stelligheid waarmee ondanks vermeende voorzorgmaatregelen mijn toekomst (of die van anderen) vorm krijgt liegt er niet om. Blijkbaar weet Martien DOS (het medium) duidelijk meer dan Martien UNO (de schilder, danser, schrijver of prins van het aanrecht).

Het wachten is nu op de uitgave van het boek, de laatste stappen van de uitgevers, een wereld apart.