De energie van dynamische potenties

De energie van dynamische potenties (Forças Dinâmicas da Energia Interior)
‘Livraria da Torre Ltda’ Rio Vermelho, Bahia / Brazil, 11 maart 1999
Simultaanvertaling: Adriane Cerqueira

 

Goedenavond luisteraars,
Gaarne wil ik de Nederlandse Consul, de heer Hans Leusen hartelijk bedanken voor zijn komst naar deze lezing en speciaal voor de opening van deze avond. Uit een eerder gesprek met de heer Hans Leusen en uit het openingswoord van vanavond blijkt dat de functie van een officiële vertegenwoordiger van een Koninkrijk gepaard kan gaan met kennis en affiniteit van spirituele ontwikkelingen.

Het is een voorbeeld van de mogelijkheid tot spirituele integratie tussen persoon en beroep, tussen innerlijke en uiterlijke carrière. Het verdient navolging voor meerdere bestuurders, politici, actrices, journalisten en andere personen met voorbeeldfuncties in de maatschappij. Een tweede coïncidentie is, dat ik naast Nederlander qua geboorte ook nog eens stadsgenoot van de heer Hans Leusen blijk te zijn. Voldoende redenen om vanaf deze plaats de heer Hans Leusen uit te willen nodigen om aan een van mijn workshops in Bahia te gaan deel nemen.

Op dit moment zijn mijn taalvaardigheden nog niet voldoende om u in het Portugees toe te spreken. Voor het einde van dit jaar, zo beloof ik u, zal ik vloeiend Portugees spreken. Adriane Cerqueira zal deze lezing simultaan voor u vertalen, een uitdaging waar ik haar veel succes bij toewens, en waar ik het volste vertrouwen in heb.

De titel van deze lezing is identiek aan de titel van de 3-daagse workshop in Casa de Yoga op 18, 19, en 20 juni a.s.:

FORÇAS DINÂMICAS DA ENERGIA INTERIOR

 

A tâmara tamara, a borboleta borboleteia
As borboletas não podem tamarar,
e as tâmaras não podem borboletear.

A destinação, o plano e potência da tâmara,
da borboleta, ou do ser humano
estão na essência deles mesmos.

O desenvolvimento e  a  capacidade
de produção da  essência de cada um depende
da congruência com sua via e o seu habitat.

Martien Verstraaten

 

Boa noite,
Een Braziliaanse autocoureur werd meervoudig wereldkampioen Formule – 1, en werd het dynamische voorbeeld van vele Brazilianen. Met een glimlach op het gezicht, stapte hij voor de eerste keer in zijn auto, met de intentie om zijn levensdoelen te bereiken, met de intentie om zijn bestemming te volgen, en met de intentie om een spirituele boodschap het leven in te sturen. Deze Braziliaan maakte gebruik van dynamische krachten uit een eerdere incarnatie, gebruikte meditatieve elementen voor zijn spirituele stuurkunst, maakte gebruik van de liefde uit dat eerdere leven, en transformeerde de krachten uit die incarnatie tot een nieuwe leven, vol dynamiek en beheerste passie.

De persoon waar ik deze informatie paranormaal van ontving was: De Braziliaanse autocoureur Ayrton Senna.

Ayrton Senna staat tezamen in een rij met nationaal en internationaal bekende personen. Brazilianen met een tomeloze energie als Pele, Daniela Mercury, Carlos Drummond Andrade en Zé Arigó, maar ook niet-Brazilianen als Albert Einstein, Paus Paules XXIII, Simone de Beauvoire en Pablo Picasso. Personen die zeer effectief hun dynamische energie uit vorige incarnaties bewust of onbewust transformeerden voor fantastische levensdoelen.

Deze workshop maakt onder andere gebruik van 2 citaten van dynamische persoonlijkheden.

Het eerste citaat is van Friedrich Nietzsche:
‘Degene wiens waarom sterk genoeg is, kan elk hoe aan.’

Het tweede citaat is van Archimedes:
‘Geef me een hefboom die lang genoeg is, en een steunpunt dat sterk genoeg is, en ik zet de hele wereld in beweging.’

Het eerste citaat is een product van de emotionele, intuïtieve, visionaire, creatieve en spiritueel werkende hersenhelft. Wanneer het waarom om iets te bereiken sterk genoeg is, met andere woorden, wanneer de motieven van de ziel krachtig genoeg zijn, kan de persoon (in principe) elk doel realiseren. De motieven van de ziel mobiliseren de dynamische krachten.

Het tweede citaat stamt uit de rationele, logische, productgerichte en mechanisch werkende hersenhelft. Dit deel van onze hersenen werkt als instrument om de hemel met de aarde te verbinden, om ideeën en idealen te concretiseren en te realiseren. De visionaire hefboom van Leonardo da Vinci was nog te kort om zijn op papier ontworpen vliegtuigen te laten op stijgen. Maar de hefboom van de hedendaagse vliegtuigen van TAM zijn inmiddels lang genoeg om heel de wereld rond te vliegen.

FORÇAS DINÂMICAS DA ENERGIA INTERIOR is een fantastische workshop, bestemd voor iedereen die zijn intuïtieve talenten en slapende krachten wil ontwikkelen. De workshop brengt u in contact met de dynamische erfenis van krachten en talenten die in u liggen te slapen, en die hard roepen: maak me in hemelsnaam wakker.

 

(Hieronder een selectie en samenvatting van programmatische aandachtsrichtingen voor de aangekondigde workshop die tijdens de lezing onder de aandacht werden gebracht.)

(…) De ongeboren geest van de dadel wilde ooit dadel worden en incarneerde genetisch om in trossen te kunnen hangen aan de Phoenix Dactylifera, de dadelpalm, en niet aan bijvoorbeeld de Cocos nucifera, de kokospalm, een andere species binnen de palmenfamilie (Palmae). Door omstandigheden van spirituele evolutie koos de nog onbelichaamde geest van de dadel, moest de dadel evolutionair kiezen, om dadelpalm te worden en niet te incarneren onder een azuurblauwe hemel als wuivende kokospalm met andere specifieke genen.

(…) Welke dromen heeft u, en vooral, wanneer krijgen ze lucht en de vrijheid. Deze zaal zit boordevol met talenten uit dit leven en uit vorige levens. Uw buurman kan een knappe en kundige arts geweest zijn. Kijk eens naar de persoon die links naast u zit. Het kan een gereïncarneerd schrijver zijn, een gedreven Griekse politica, een fantastische timmerman, een zeer succesvolle Arabische verkoper, een ontdekkingsreiziger die Marco Polo gekend heeft, de eigenaar van een beestachtig interessante nachtclub, een bezielde wetenschapper, of het allerliefste bloemenverkoopstertje uit het oude Alexandrië.

(…) De wereld, micro- en macrokosmisch, ontstond en ontstaat vanuit fascinatie, in elk onderdeel van de gemanifesteerde werkelijkheid. Fascinatie van de universele Geest in ons voor het manifesteren van dat wat nog niet is maar wat per se wil worden. Elke proces en product is voorafgegaan door de betovering van een idee en ideaal. Uw wensdromen, uw fantasie is het spirituele dynamiet om de toekomst open te breken. Fantasieën zijn de ongecultiveerde gevoelsproducten die afstammen van ervaringen uit vorige levens, gerestimuleerd door toevallige gebeurtenissen in het huidige leven die in uw bestemmingsplan posthypnotisch zijn opgenomen. Deze toevallige gebeurtenissen appelleren aan de bestemmingsplannen van de individuele ziel en geven periodiek signalen af tot verandering. Het lijkt dan alsof de diepste fantasieën zich roeren en – soms tegen de maatschappelijke verdrukking in – zich willen doen gelden in de werkelijkheid.

(…) Zijn er sporen van vorige levens zichtbaar in de gereedschapskist of in de rommelige kofferbak van mijn auto, op het tweede gedeelte van mijn boekenkast, het naaimandje, de foto’s van interieurs, de tuinaanleg of het ontbreken er van, het sentiment bij muziek, bij dans, wetenschap, of te vinden in stuiversromannetjes en soaps? Kortom een caleidoscopische litanie van ingrediënten die, direct of indirect, maar glashelder en zeker ons naar een of meerdere vorige levens kunnen brengen. Die zoektocht brengt ons ook naar de levens waar magische talenten en magische ervaringen voor het opscheppen lagen, en die we voor ons huidige leven goed zouden kunnen gebruiken.

(…) Binnen het drieluik van instincten, intuïties en inspiraties zijn instincten nog net geen intuïties, maar vormen wel de basis er voor. Evenals intuïties en inspiraties zijn instincten voor de meeste van ons weliswaar niet altijd zichtbaar, maar zeker wel voelbaar. Het is niet voor niets als een politicus soms een ‘politiek dier’ wordt genoemd als hij instinctief op het juiste spoor zit en altijd maar weer weet te overleven. Ook de goalgetter verdient zijn kwalificatie omdat zijn instinct hem vertelt waar, wanneer en hoe hij zich moet opstellen om te scoren en daardoor zijn miljoenenstatus op de transfermarkt kan handhaven of verbeteren.

(…) U bent verslaafd aan een persoon. Hoe is dat mogelijk, hoe werkt dat, kunt u daar iets aan doen, en wilt u daar wel iets aan doen. Ook het omgekeerde kan het geval zijn. Wat zou u moeten doen om de belangstelling van anderen op te wekken zodat de wereld aan uw voeten kan komen te liggen? Welke magisch energetische middelen gebruikt de zangeres of de actrice om de zaal in opperste vervoering te brengen, om het publiek orgastisch in haar ban te brengen?

(…) Iedereen draagt de aan de fantasie ontsproten gaven en kwaliteiten al jaren en in ruime mate als affiniteit met zich mee. De relatie met de talenten stamt honderd tegen één uit één of meerdere incarnaties of planetaire tussenperiodes waarbij men direct of indirect betrokken was bij de zo begeerde talenten die in een hazenslaapje of in misschien wel comateuze toestand liggen te wachten om zo snel mogelijk gewekt te worden. De driedaagse workshop ‘De energie van dynamische potenties’ is bestemd voor personen die heimelijk een onstuitbare en onverklaarbare passie hebben voor een ander beroep,  een andere invulling van de persoonlijke aard of gedrag waarover niet en nooit gepraat wordt, en waarvan men denkt dat het niet en nooit voor hun is weggelegd. Laat ik u zeggen, het is wel weggelegd, en wel voor iedereen, altijd en overal en hier direct onder uw ogen traceerbaar. (…)

 

Vervolg van de gesproken lezing:
In dit sluitstuk komen het waarom van Friedrich Nietsche en de hefboom van Archimedes centraal te staan. De deelnemers formuleren het waarom van hun meest krachtige wens. Het zijn de innerlijke verlangens, het heimwee van de ziel, de spirituele kroniek van de bestemming, die al heel lang in de geest van de deelnemers leven. Gereïncarneerde zangeressen, eenvoudige timmerlieden, stoute kinderen, priesters en nachtclubeigenaars vullen intussen de zaal. Ideeën, fantasieën en idealen krijgen meer vrijheid en worden met een krachtige energie opgeladen.

De spirituele en emotionele wens van de kursist is het dynamiet om de mechanische hefboom van Archimedes in werking te zetten. De slapende talenten uit de archieven van het verleden zullen u daar bij helpen. De wereld van de deelnemers wordt opgetild en opnieuw in beweging gezet. Uw fantasieën worden realiteit. Gaarne wil ik u daarbij helpen.

Het is een eer om deze eerste Braziliaanse workshop van Destinations International in Salvador da Bahia te mogen houden. Daarvoor dank ik alle orixa’s, entiteiten en vrienden in Brazilië.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

 

 

________________________________________________________________

 

Gedeelten uit de lezing ‘De energie van dynamische potenties’ maken deel uit van:

Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen
Genetica van een innerlijke en uiterlijke carrière

© 2010 Martien Verstraaten

Publisher Destinations Inc – Intuitive Intelligence
Nederland / Curaçao, Nederlandse Antillen
Ontwerp omslag & titelpagina’s: GLU – Grafisch Lyceum Utrecht
Druk & Bindwerk: WPS – Koninklijke Wöhrmann, Zutphen

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopy, recording, or any information
storage and retrieval system, without permission
from the copyright owner.

ISBN 978-90-812836-5-6 / NUR 762

 

Zie eveneens:
Books

Ayrton Senna: Mijn vorige leven als Tibetaanse monnik