Correio da Bahia: Tolk van de transformatie

TOLK VAN DE TRANSFORMATIE
Cássia M. Candra, Correio da Bahia – ORÁCULO, Salvador da Bahia BA / BRASIL, 1 juni 1999
Vertaling vanuit het Portugees: Martien Verstraaten

 

Hoe zou de aarde er uit zien als minstens de helft van haar 6 miljard bewoners paranormale eigenschappen zouden hebben ontwikkeld? Het vermogen om gebeurtenissen te voorzien, de macht krijgen over talenten uit vorige levens, en het in contact komen met wezens uit andere dimensies, is niet de vrucht van een collectief delirium, maar een sluimerende gave die de gevoelige Nederlander Martien Verstraaten in de personen losmaakt. Dit is de functie van een geestelijke leraar. Als was hij een archeoloog van de ziel, zo gebruikt Martien zijn paragnostische gaven om de onbewuste bestemmingen te ontsluieren van hen die hun mysteries nog niet kunnen bevatten. Hij is de tolk van hun transformatie.

In een lezing op de 16e van deze maand, om 19:30 uur in Casa de Comércio, zal deze paranormale mens die geen stereotypen behoeft – hij rookt, hij eet vlees en hij leeft zich uit op de dansvloer, waar hij salsa danst en andere ritmes van de Cariben – spreken over het nut van deze dingen. Na de lezing concentreert Martien zich op de workshop om aan de deelnemers de toepassing te leren van de krachten die zij in zich hebben en niet weten hoe ze te gebruiken. Telepathie, intuïtie en charisma zijn enige van die krachten die hij van kinds af aan in zichzelf laat opbloeien. Hij is een autodidact. Hij is opgegroeid zonder de grenzen van de parallelle universums te kennen en hij besloot zijn gaven te gebruiken om de mensen te helpen de hunne te ontdekken.

Martien Verstraaten wekt verwondering op door zijn vermogen om het onzichtbare te behandelen met een ontwapenende eenvoud. Wat er gebeurt wanneer hij besluit zijn doordringende blauwe ogen te richten op degene die hem voor een consult opzoekt, is moeilijk te beschrijven. Het is alsof hij in de ziel kijkt om deze te vragen in welk land en in welke periode haar laatste incarnatie heeft plaats gehad. De ondervraagde antwoordt, weet niet waar hij het antwoord vandaan heeft, en vervolgens verdwijnt de indruk gepraat te hebben om te praten, wanneer de charismatische ziener een serie wetenschappelijke argumenten formuleert. Met deze onbewuste gegevens, bouwt hij een samenhangende geschiedenis op met alle belangrijke elementen van het hedendaagse leven van zijn cliënt. Het is geen voodoo en ook geen buitenaardse methodologie. Martien legt uit: “De kennis ligt in ieder van ons opgesloten. Ik kijk naar de mensen en het is alsof ze me zeggen, maak me wakker, alsjeblieft. Dat is wat ik doe!”.

In de auto, met Senna – En voor een helderziende is het niet nodig, dat de personen over wie hij spreekt, noodzakelijk deel moeten uitmaken van deze dimensie. Een van hen zocht hem vorig jaar op, en zei dat hij enige nogal mysterieuze zaken beter wilde begrijpen, en dat hij bepaalde krachten wilde leren hanteren, waar hij nog niet toe in staat was. Ofschoon die persoon al gedesincarneerd [i] was, vertelt hij dat het consult plaats had gevonden alsof de persoon in kwestie nog tot deze wereld behoorde. Martien zette zijn stoel recht voor hem en zij begonnen met elkaar te praten. Het waren drie ontmoetingen, maar pas bij de tweede ontmoeting wist hij dat het de voormalige Formule 1-wereldkampioen Ayrton Senna betrof.

De paranormale vermogens van de heer Verstraaten maakten het hem mogelijk de Braziliaanse piloot, verongelukt bij een ongeluk op het circuit van Imola, in Italië, in 1994, tot aan zijn auto te begeleiden (hij legt uit dat het mogelijk is dingen/objecten waar te nemen in het astrale universum). “De atmosfeer, de energie die ik in het interieur van zijn auto aantrof, was dezelfde energie als van het binnenste in een kerk. Senna bestuurde een rijdende tempel. De auto als een metafoor en Ayrton als een public relations agent van de spirituele kracht van de goden”, zo vergelijkt hij. Die ontmoetingen met Senna waren zo vruchtbaar, dat Martien enige dialogen erover op papier heeft gezet, die hij van plan is om uit te geven. Het boek zal gaan heten: O Monge espiritual nas pistas de corrida [ii]. De auteur heeft dan de gelegenheid om uit te leggen dat de goeroes van tegenwoordig geen toog meer dragen of zich in de bergen afzonderen. Martien is ervan overtuigd dat Ayrton één van hen was. “Het universum is heel intelligent”, zegt hij met zijn specifieke humor.

De techniek van Martien, waardoor hij zelfs wordt opgezocht door niet geïncarneerde entiteiten, heeft zijn fundament in het samengaan van verschillende gebieden. Hij bewoog zich met het grootste gemak in de Kunst, in de Opvoedkunde en in de Parapsychologie, en hierdoor verwierf hij de erkenning van mensen van naam (de Waarnemend Gezaghebber van Curaçao maakte hem tot zijn vertrouwensman, zoals de koningen deden in de Middeleeuwen met magiërs en astrologen, en in Egypte de farao’s met hun priesters). Martien is uitvoerder geweest van projecten voor public relations voor milieuproblematiek, heeft gedoceerd op de Faculteit Onderwijs (Afdeling Visuele Kunsten) van de Hogeschool in Nederland, en is gastdocent geweest aan verschillende instituten om onderricht te geven in materies als Cybernetica in stervensprocessen, Psychische kunsten, en Energetisch gedrag in textiele kunst.

De omvang van zijn onderwerpen maken het hem mogelijk te spreken in psychiatrische inrichtingen als wel voor politieke organisaties, bij radio-omroepen en in instellingen ter bestrijding van drugsgebruik. De inhoud van zijn onderzoek is daar verantwoordelijk voor. Ter verrijking van zijn geestelijke ontplooiing verdiepte Martien Verstraaten zich in onderwerpen die volkomen tegenstrijdig lijken, zoals studies over de tijd van het lichaam, en de ontwikkeling van de religieuze antropologie (studies die, bijvoorbeeld de Candomblé [iii] omvatten, een thema waarin deze leergierige man zich op het moment aan het bekwamen is tijdens zijn bezoek aan Bahia).

Heel die kennis en ervaring die hij zich gedurende een leven zonder spirituele grenzen aan het toe-eigenen is, laten het grote nut van het werk van Martien als geestelijk leraar zien. Hij bevestigt dat 50% van de kinderen heden ten dage openstaan voor hun paranormale krachten, en dat het hierdoor noodzakelijk is dat nieuwe begrippen in het onderwijs de nu bestaande dienen te gaan vervangen. Het nieuwe paradigma van de wereld, aldus deze paranormale Nederlander, duidt naar een volledige omkering van waarden en modellen. “Naar mijn mening moet het Ministerie van Cultuur in ieder land het belangrijkste ministerie zijn, want binnen de cultuur bevinden zich de religie en de spiritualiteit, en daarbinnen kun je de wortels van de nieuwe gemeenschap ontdekken”, zo stelt hij.

Volgens Martien zullen de beslissingen in de toekomst gemaakt worden in dienst van het algemene welzijn, en het politieke parlement zal deze beslissingen maken in overeenstemming met het astrale parlement. In zijn visie als helderziende, bevestigt hij dat hij een planeet waarneemt in volle omvorming. “Dat is het teken”, zegt hij, “want wie de ontwikkeling van de Aarde niet zal volgen, zal maar moeilijk deel van haar kunnen uitmaken”. De nieuwe wereld, in overeenstemming met de man die de essentie van de grenzen tussen de universums negeert, zal zonder onderscheid spiritueel zijn.

 


[i] Gedesincarneerd – overleden, terug in het niet geïncarneerde bestaan.
[ii]
O Monge espiritual nas pistas de corrida – De spirituele monnik op de racebaan.
[iii]
CandombléAfro-Braziliaanse bezetenheidsreligie,  waarin Yoruba-invloeden overheersen.