Tomás de Torquemada: Mijn vorige leven in Belgrado als zoon van een brute moeder

Wat er aan voorafging: Tomás De Torquemada: Brute tederheid  De onmenselijkheid en terreur van Tomás de Torquemada tijdens zijn bewind…