Rotterdamse testosteron-agenten & Jean-Jacques Rousseaus ‘Du Contrat Social’


mj Du Contat social copy

Source: Couder – Le Serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789 (detail)

DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA 1

 

Proportioneel
Mr. Raab, pseudoniem van advocaat Max Moszkowicz sr., verhaalde eens op welke manier de onderwereld ‘proportioneel’ van zich deed spreken in geval van een afrekening. Als antwoord van de onderwereld op het verstrekken van informatie aan de politie door een vroegere kompaan, had men de informant dood aangetroffen, waarbij vrij vertaald: ‘Men zijn klokkenspel, de genitaliën, die weliswaar wat slecht aan elkaar waren geregen, als een kralenketting om zijn hals had gehangen’.

Het begrip ‘proportioneel’ is zoals de lezer zal begrijpen vrij rekbaar, rekbaar als een halsketting vervaardigd van kant-en-klare genitaliën.

Tot 1996, voordat minister Winnie Sorgdrager van Justitie het verbood, vond de politie de Zaanse verhoormethode ook ‘proportioneel’. Daarbij werden partner en kinderen van de verdachte bedreigd (Catch-22-methode) en gebruik gemaakt van het ‘CASE 36 communicatiemodel’ (Communication Analysing System Europe), waarbij ‘proportioneel’ het manipulatief herbeleven van het zogenaamde misdrijf werd geëntameerd. Een geflipte maar goedbetaalde communicatiedeskundige, vaak psycholoog of socioloog, zat daarbij in een geblindeerde regiekamer achter een rookgordijnglazen scherm de verdachte als een geile wetenschapper te observeren, alsof hij in een ranzig maar betaalbaar hok van een peepshow zat.

Proportioneel dus.

We herinneren ons de peepshow-specialist Ruud Bullens, hoogleraar VU, proportioneel deskundige voor de politie in de Schiedammer parkmoord en adept van het kwaad, die alle bestaande wetten overtrad in zijn bejegening van de 11-jarige onschuldige Maikel, en door vakgenoten terecht werd afgebrand.

Het invullen van de handelingsbevoegdheid door de politie, van elke natie, wordt altijd als proportioneel gezien en door de meeste van haar Telegraaf- en/of AD-burgers als juist ervaren … totdat de geschiedenis ingrijpt en de ‘Bastille’ van Kwaad en Onrecht van links tot rechts wordt bestormd door Provo, Rote Armee Fraction of Pim Fortuyn. Het is nog niet zo lang geleden dat Nederlandse politieagenten Joden uit hun huizen haalden, de SA, SS en SD van Hitler in het landsbelang proportioneel handelden met een scala aan vuistslagen, en politiek andersdenkenden in Argentinië proportioneel uit vliegtuigen werden gesmeten.

Amnesty International
Een kijkje in de rapporten van Amnesty International leert de brave burger dat proportioneel politiegeweld een moeilijk uitroeibaar bacterieel virus is. ANP − 16/02/12, Amnesty International, recenter qua berichtgeving kan bijna niet: ‘In ruim tien jaar zijn vijfhonderd doden gevallen door stroomstootwapens van de Amerikaanse politie. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International eist dat aan het ‘onnodige geweld’ van agenten een eind wordt gemaakt.’

Hoe ontstaat machtsmisbruik, het zogenaamde proportionele geweld, waar komt die shit toch vandaan.

Jean-Jacques Rousseau
Voor het antwoord moeten we afreizen naar Jean-Jacques Rousseau (Genève, 1712 – Ermenonville, 1778), die als filosoof en schrijver een enorme invloed heeft gehad op politiek en de vorming van de staat.

Met zijn geschrift ‘Du Contrat Social ou Principes du droit Politique’ staat hij samen met andere contractdenkers als Thomas Hobbes en John Locke, aan de basis van de vorming van De Universele verklaring van de rechten van de mens. Het romantisch en idealistisch wereldbeeld van Rousseau, we mogen hem zien als een vertegenwoordiger van de Romantiek, heeft zich paradoxaal genoeg vertaald en genesteld in de politieke realiteit zoals we die vandaag kennen.

Het idee dat niemand macht over de ander kan/mag uitoefenen, macht over een op dat moment geïncarneerde entiteit (de geborene als vrije mens in zijn natuurstaat) mag uitoefenen, ligt ten grondslag aan zijn geschrift ‘Du Contract Social ou Principes du droit Politique’.

In ruil voor ‘bescherming’ verkocht en verkoopt een zojuist geborene telkens weer zijn politiek bordje rode linzensoep (zijn vrijheid) aan het collectief dat de staat vormt, en die op haar beurt de ‘bescherming’ van de geborene weer uitbesteedt aan de sterke arm van de clan, de middeleeuwse hermandad of de Rotterdamse politie.

Rousseau zag het goed dat we in principe als vrije burgers worden geboren. Maar sinds de vorming van de eerste clans in de prehistorie is het steeds moeilijker voor een incarnerende entiteit om nog een samenleving te vinden die niet wordt bestierd door een staatsvorm, en niet wordt ingevuld met schoppende en met de vuist in het open gezicht slaande Rotterdamse politieagentes en politieagenten.

Zelfs de kleinste atollen in de Indische Oceaan hebben hun eigen met witte biezen afgezette flippo’s, die ook daar agent worden genoemd. De markt in Utrecht kent zijn geüniformeerde Toezicht en Handhaving. Handhaving van wat, van het uniform als lege huls voor iemand die geen politieagent kon worden? En weer een trapje lager, de bewaker van de gemeentelijke fietsenstalling die geen uniform heeft en zich daardoor nóg politioneler gedraagt dan de man van Toezicht en Handhaving. Op welke criteria worden deze wezens aangenomen?

Als medium en reïncarnatiedeskundige moet ik vanuit praktijkervaring volledigheidshalve melden dat naast de eigen keuze voor toekomstige ouders, direct of indirect, ook het land wordt gekozen waar we incarneren. We zijn dus zelf verantwoordelijk als we geland zijn nabij de Kruiskade in Rotterdam of in Valkenburg waar tegenwoordig de weekend-salsa hoogtij viert. Ik kan me wel voor mijn kop slaan en me afvragen waarom ik ben geïncarneerd in Nederland met zijn Elfstedenklimaat en Rotterdamse politieagenten. Het kan natuurlijk altijd nog beroerder, de temperatuur in Vladivostok is nog minder en onder president Poetin vriezen mijn handjes verplicht vast in Siberië nadat deze column er zou zijn gepubliceerd.

Moordbaan
De eerste prehistorische mens ontving na het verkwanselen van zijn bordje met vrije rode linzen aan broer, zus, neef of nicht, een mate van bescherming. In de clan stond altijd wel een man of vrouw op die de rol van beschermer, van politieagent, op zich wilde nemen. Tenslotte verveelde een hij of zij zich al jaren, zat met een partij opgekropt libido en wilde met schuim op de mond anderen verbaliserend wel eens een lesje leren.

Daarbij kon je surveilleren in de buitenlucht, de hoerenbuurt telkenmale ongegeneerd en onnodig frequenteren, een aardige zakcent verdienen, een gratis apenpak aan, een gummiknuppel dragen nabij de eigen libidoknuppel, anderen peperspray in de ogen mogen spuiten (mits proportioneel), fietsende pubers zonder achterlicht op hoge toon aanhouden en huizen links laten liggen waar slachtoffers overdag, hoorbaar voor de hele buurt, worden gemarteld tot de dood er op volgt (Volkskrant 04/04/2008: 3 agenten verhoord in proces gruwelmoord in Pernis). Dit terwijl de rechter een advocaat veroordeelde die ‘sukkel’ tegen een agent had gezegd (Volkskrant 30/05/12). Politieagent, wie doet je wat, een moordbaan, en zoals een gewezen crimineel in de West me eens toefluisterde: bij de politie kan je álles (ongestraft doen), dát wil ik.

Als paragnostisch medium, maar ook via een kijkje in de horoscoop van het individu is te zien welke agent land en volk dient, en welke een gereïncarneerde crimineel en machtswellusteling is die genoegen schept de ander het bloed onder de nagels te halen totdat de dood er op volgt.

Menige rechter, maar vooral ook officieren van justitie kunnen machtsgeile neven en nichten zijn, bekleed met zwarte toog en witte bef, die vanuit een crimineel bedje uit het reïncarnatieve verleden via het intellectuele milieu van huidige ouders rechter konden worden, en later dreigden te struikelden als de astrale aap uit de mouw kwam (P. Kalbfleisch, oud-rechter en oud-vicepresident van de rechtbank). Astrologische aspecten binnen horoscopen van uitvoerders van de rechterlijke macht blijken nogal eens vaak grote overeenkomsten te vertonen met de horoscopen van de criminelen die ze zelf veroordelen (Th.J.J. Ram. Psychologische astrologie. Ingaande en uitgaand aspecten).

Soms is het verschil tussen rechter, politieagent of gevangenbewaarder versus crimineel en geboefte slechts een minimaal plusje of minnetje, een dun Rotterdams draadje.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA

Halil Yavuz, de Turks-Nederlandse wijkagent die zich inzette van het Utrechtse Wijnbesplantsoen een no go-area te maken
Jeanine Hennis-Plasschaert: hoe fout ben ik altijd al geweest?
De minne mokkels van het Openbaar Ministerie
Politie | VIK | Henk Heijnen, bezoldigd werelduurrecordhouder ‘interne integriteit’ bij Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten
Ontkennende bekentenissen’ en de automutilatie van het OM Breda
Rotterdamse testosteron-agenten & Jean-Jacques Rousseaus ‘Du Contrat

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 08-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com