De Bernhard-bias van Soestdijk

Einweihung des Mahnmals des jugoslaw. Bildhauers Glid Nandor im ehemaligen KZ Dachau Mitte: Prinz Bernhard d. Niederlande

Foto (detail): Wikipedia / BArchBot

DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO 12

Als we Pieter Broertjes, voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, mogen geloven in welhaast een pleidooi pro prins Bernhard (Opinie, 26 oktober 2016), dan wordt Simon Wiesenthal daardoor een geschiedkundige oorlogsmisdadiger. In het artikel Historicus moet geen aanklager worden betoogt Martin Sommer, politiek commentator van (ja, alweer) de Volkskrant: ‘Zo is de geschiedschrijver niet langer beschrijver en beoordelaar, maar ook rechter over het verleden geworden.’ In het artikel van Sommer wordt Broertjes, zeg maar de voormalige ploegbaas van de Volkskrantredactie, versluierd en in omtrekkende bewegingen geruisloos maar hoorbaar voor wie extrasensorisch lezen wil, gelijk gegeven in zijn: ‘We doen dat [beoordeling van Bernhard als deugniet en corrupte prins] nu vanuit deze werkelijkheid en deze tijd, maar toen lag dat anders.’ Wiesenthal zou zich bij deze stelling omdraaien in zijn graf, en de processen van Neurenberg zouden overbodig zijn geweest. We moeten blijkbaar alles in de tijd van ’toen’ meten. Waar en wanneer hoorden we dat eerder?

‘Toen lag dat anders?!’ Broertjes blijkt, naast burgervader van Hilversum nu ook als vrijetijds geschiedkundige te opereren, vergelijkbaar met een bezoldigde wetenschapper voor Coca-Cola die zijn eigen bias creëert: het Bernhard-bias in Broertjes’ geval. Bias (onzuiverheid, vertekening van onderzoek zoals bij vele vormen van ‘belangen-gerelateerde’ bias) (Smulders, 2012), om de uitkomsten van een onderzoek (of betoog) vooraf in te kunnen bouwen. Suiker is niet de dikmaker maar een gebrek aan beweging, wil Coca-Cola ons via hun ‘wetenschappers’ doen geloven, en Broertjes samen met Sommer poetst Bernhards blazoen op door het historisch vogelperspectief te wijzigen ten faveure van… Broertjes, Sommer, de Volkskrant, you name it.

Geschiedschrijving is een interessant vak, en de geschiedenis leert ons dat onderzoek en verslaggeving met en zonder bias gepaard gaat. Als het aan historicus Jona Lendering ligt stelt een historicus vast hoe het vroeger was: ‘Hij constateert dingen en dat is dat.’ (Historiek, 22 augustus 2016). Onzin dus. Ook de historicus draagt als elke wetenschapper een kleine Diederik Stapel of megalomane Loe de Jong in zich, die soms wel en soms niet manifest wordt.

Met één pennestreek verwijst historicus Rémy Limpach de veronderstelde objectiviteit van Lenderings stelling ongewild naar het rijk der fabelen. Limpachs proefschrift in boekvorm De brandende kampongs van generaal Spoor bewijst daarmee het gelijk dat ook historici mensen zijn van vlees en bloed, die uit hun nek kunnen lullen als het zo uitkomt, of erger, voordeel hebben de geschiedenis met veel bias te vervalsen. De verschillende uitkomsten van wel en niet van overheidswege geïnitieerde onderzoeken naar ‘incidenten in Nederlands-Indië’ (zoals ‘De Excessennota’ van Cees Fasseur) die politionele acties werden genoemd, afschuwelijke oorlogsmisdaden dus, tonen dat aan. Nederlandse premiers, zeg maar het politieke tuig van de Haagse richel, van Louis Beel en Willem Drees tot en met Balkenende en Rutte, riepen via ‘geselecteerde’ historici in koor: ‘Het waren (slechts) incidenten’. Menige burger wist wel beter.

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything (Albert Einstein).

Het beeld dat de koningsgezinde Fasseur, die als enige historicus toegang kreeg tot het archief van de Oranjes, van prins Bernhard ophing, was zoet als de krentenmik die tijdens Koninginnedag op het bordes van paleis Soestdijk placht te worden aangeboden. Volgens Fasseur redde de prins de monarchie. De Hofmans-crisis was echter een ordinaire proeve van Bernhard-bias om zijn huwelijk te redden. Zijn snelle auto´s konden daardoor blijvend van benzine worden voorzien. Zonder Juliana voor Bernhard geen snoepreisjes naar warme en overspelige oorden. Historicus Hans Goedkoop stelde vlijmscherp en treffend in Andere Tijden (NTR/VPRO, 10 december 2001), in Greet Hofmans en het Hof: ‘Het was geen Hofmans-affaire waarbij haast een huwelijk sneuvelde, maar een huwelijks-affaire waarbij Hofmans sneuvelde.’

Greet Hofmans (1894-1968) was, in mijn mediamieke waarneming, een volstrekt eerzame burger, en een integer en kundig medium. Over haar kwaliteiten berichtte in het verleden ook het Amsterdamse Mokum TV, dat in 2001 het door Sdu Uitgevers en het Historisch Nieuwsblad georganiseerde symposium ‘Greet Hofmans: Adviseur achter de Troon’ bezocht. Daarbij lieten sprekers als dr. mr. Lambert Giebels (bevindingen Rapport van de Commissie Beel), prof. dr. Gilles Quispel (ervaringen met Greet Hofmans tijdens sessies in aanwezigheid van Koningin Juliana en Koningin Moeder Wilhelmina), en de journalisten H.J.A. Hofland en Friso Endt, hun licht schijnen.

Sociologe en historica Jolande Withuis kijkt in haar recent verschenen biografie Juliana. Vorstin in een mannenwereld duidelijk anders aan tegen prins Bernhard dan het stelletje koningsgezinde idioten die de afgelopen weken in de pers de ‘wetenschappelijke’ revue passeerden. Withuis steekt haar nek uit en gaat een indirecte veroordeling van Bernhard niet uit de weg. Pieter Broertjes daarentegen, met zijn ‘We doen dat nu vanuit deze werkelijkheid en deze tijd, maar toen lag dat anders, een dooddoener, schept daarmee een denkraam dat niet veel verschilt van afgezette vertegenwoordigers van junta´s die vet bloed aan de polsen hadden of hebben, en om strafvervolging te ontlopen slechts naar de toekomst wilden kijken. Voorbeelden te over, Neurenberg had dan niet gehoeven, zo schreef ik al, en Wiesenthal zou historisch niet achterom hebben mogen kijken. Je vraagt je af hoe een voormalige journalist als Broertjes politiek in het leven staat.

Edgar Cayce, het Amerikaanse medium gaf in zijn readings over vorige levens en de verschillende type karma uitstekende en nauwkeurige informatie (Cerminara, 1981). Karma als zelfreinigend vermogen en als gevolg van schanddaden in het verleden (tijdens vorige levens) kwamen slechts bovendrijven bij de individuele entiteit, wanneer deze daden had begaan die historisch niet aan de plaatselijke cultuur of tijd konden of mochten worden gelabeld. Het universeel geweten van elke entiteit bleek precies te weten wanneer handelingen wel of niet op het bordje van ‘cultuur of tijdsgeest’ konden worden gedeponeerd.

Het onderdompelen en uiteindelijk met veel agressie laten verdrinken van een ‘veroordeelde’ (heksenprocessen in Salem MA, USA, eind 17e eeuw) ‘genereerde’ in een van de opvolgende levens bijna altijd ernstige aandoeningen bij de veroorzaker van de verdrinkingsdood (Jaffin, 2008). Morbide obesitas en waterzucht als fysieke aandoening, en fobieën en angststoornissen als mentale component, waren vaak het gevolg van levens in Salem ‘die anders door de beugel hadden gemoeten’ (Cerminara, 1981). Verdrinking door ongeval bijvoorbeeld bleek in het interne systeem, het geweten van de entiteit, geen of een veel mildere aandoening op te leveren. Ook de ‘gewone’ beul bleek karmisch minder ellende op zijn brood te krijgen dan de beul die er van genoot een ander van het leven te beroven. Dat tussen daad en het latere karmische ‘gezeik’ soms honderden jaren konden liggen was geen beletsel voor de eigen karmische wetten de handelingen te verdisconteren. Aan verjaring werd en wordt aan ‘gene zijde’ blijkbaar nog maar weinig aandacht geschonken.

Het verhaal van Broertjes en de zijnen slaat dus als een lul op een drumstel. Een keur aan getuigen, naast oud-minister van defensie Henk Vredeling en oud RVD-medewerker R. de la Rive Box niet de minsten in het vaderlandse landschap, lieten al in 2005 in ´De leugens van Bernhard’ (Zembla) zien tot welke bias Bernhard, en dus ook boodschapper Broertjes, in staat was. Met uitzondering van Withuis (en historicus Gerard Aalders niet te vergeten) deden het gros van de ‘wetenschappers’ op zoek naar Bernhard zich te goed aan een royale portie Bernhard-bias, Cees Fasseur niet in het minst. Aalders daarentegen zette jaren geleden de prins die van geen kwaad wist, al op zijn plaats. Ook zijn huidige oneliner ‘Bernhard was een gewetenloze, gierige, egocentrische man’, spreekt tot de verbeelding. Vergeven, een niet-werkend holistisch attribuut, vaak voor en door geprivilegieerden van stal gehaald, praktiseren ze maar bij Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissies, maar niet bij Bernhard die met een witte anjer alles en iedereen naar zijn hand probeerde te zetten. Het vergeven zal zeker wel eens in hem zijn opgekomen, maar dan meer naar zichzelf, dat hij voorzichtiger had moeten zijn met de snelle Lockheed-jongens. Het kostte hem uiteindelijk een kast vol uniformen met ritsen kleurrijke speldjes.

.
_____________________
Bro HH. (1996). A Seer Out of Season: The Life Of Edgar Cayce. New York: St. Martin’s Press.

Cerminara G. (1981). Many Mansions: The Edgar Cayce story on Reincarnation. New York: Slone.

Greenberg SA. How citation distortions create unfounded authority: analysis of a citation network. BMJ. 2009;339:b2680 Medline. doi:10.1136/bmj.b2680 .

Jaffin, SR (2008). Salem Witch Trials. REVISTED (Based on Cayce readings). edgarcayce.org .

Smulders YM. (2012). Het evidencebeest. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Podium 11 januari 2012. Geraadpleegd op 9 februari 2015. http://bit.ly/1k3d4Bo .

Tenhaeff WHC. (1969). Magnetiseurs, somnambules en gebedsgenezers. Den Haag: Leopold

Verstraaten MJG. (2010). Vlinders kunnen niet Dadelen en Dadels kunnen niet Vlinderen: Genetica van een innerlijke & uiterlijke carrière. Utrecht / Curaçao: Destinations – Intuitive Intelligence.

Verstraaten MJG. (2013). Case of Kor G. & Jody O.: Study on Eczema / Atopic Dermatitis. Mediumistic Journalism / column/essay. 1 juni 2013. http://bit.ly/1vcVSdh

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: Wij zijn er niet voor de burger, wij zijn niet Alex Brenninkmeijer!
Van Gogh Museum: Aardappeleters in Nigeriaanse Shell oliesaus
De Bernhard-bias van Soestdijk
SNS Bank – De vileine Timmermannen van de SNS
De Kunsten & de Rabotorens van Babel
De ´Fair trade´-jongens van Panama
De Wurger van de NS
Het Mitros-huwelijk van mr. Henk Peter Kip en freule Margreet van Breunissen
AIVD-NSA: tussen mondholte en anus
KLM-flatulentie en gemodificeerd draaikontenvlees
Criminologie en het nature-nurture-debat
República Banana Holandesa
SNS Bank, foppen zonder speen, da’s pas foppen
500 jaar kabinetten-Calvijn I, II en III

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

_________________________________________________

 

TOEGEVOEGD 29-10-2016

DE VOLKSKRANT 29/10/2016
In elke beschrijving zit de hand van de historicus

Als paragnost moet je de tijdgeest proberen aan te voelen. Mediamiek weten wat de opvattingen zijn in het veld van bijvoorbeeld de geschiedenis, bij studenten geschiedenis. Studenten die mannen met een stenen baard als Martin Sommer, Pieter Broertjes en ook historicus Jona Lendering (19de-eeuwse ideeën van het type Leopold von Ranke), ver achter zich laten. Het historisch frisse geluid kwam van de Rijksuniversiteit Groningen, van vierdejaars student Wiek van Gemert (en als ik het goed zie, deels ook van zijn tutor). Chapeau. Prettig te weten dat mijn opvattingen gedeeld worden door studenten geschiedenis die, pak hem beet, een halve eeuw jonger zijn.

.

Update 04-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com