Criminologie en het nature-nurture-debat

DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO 4

 

De wetten van de incarnerende geest.
Universiteit Leiden. Als het aan de Universiteit Leiden ligt mag voormalig hoogleraar Criminologie en Penologie Wouter Buikhuisen, bekend van de ‘affaire Buikhuisen’, na 22 jaar weer wetenschappelijk ademen. Een gastcollege aan de Universiteit Leiden is hem aangeboden.

De linkse ‘intelligentsia’ van de jaren ’70 zag in het kapitalisme de bron van alle kwaad. Het gevolg van het kapitalistisch systeem kon zich volgens de wetenschappers uit die tijd zelfs manifesteren in het krijgen van teveel jeugdpuistjes, in de kalkafzetting in de vaatwasmachine of desnoods in het weigeren van de koffieautomaat in de antiautoritaire crèches waar de sterkste kinderen de kleinere van de gebreide schommel afschopten. Het nature-nurture-debat woedde in alle hevigheid. Links meende zich wetenschappelijk te moeten verenigen in de gedachte dat alleen de opvoedings- en omgevingsfactoren debet waren aan de ontwrichting van maatschappij en individu, en niets anders dan dat.

Binnen een dergelijk zich ‘links’ noemend klimaat werd op Buikhuisen karaktermoord gepleegd door wetenschappers die een wit voetje wilde halen in de media. Hugo Brandt Corstius, alias Piet Grijs, columnist van Vrij Nederland voorop, vermorzelde Wouter Buikhuisen zoals hij enige decennia later Paul Cliteur, criticus bij Buitenhof, indirect ten val bracht. Vrij Nederland heeft niet altijd het linkse hart op de politiek correcte plaats gehad. Hugo Brandt Corstius van VN moet toch gezien worden als een journalistieke dictator van rechts die van de weeromstuit ooit een linkse jas kreeg aangemeten zonder dat iemand dat zag. In 2008 liet zowel Vrij Nederland als Brandt Corstius in het midden of hij was ontslagen of zelf ontslag had genomen.

In zijn filosofie tijdens het bekleden van de Leonardo Leerstoel knipte Brandt Corstius in zijn colleges het bewustzijn gemakshalve los van verweven noties als ziel of geest, geporteerd als hij was van de cognitieve wetenschapper Douglas Hofstadter met zijn 800 pagina lange en onleesbare boek Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid (1979). Zowel Hofstadter met Brandt Corstius in zijn voetspoor, versnaperden zich aan de idee dat het bewustzijn een gevolg zou zijn van de recursieve werking van de hersenen, vergelijkbaar met de terugkerende golfjes water nadat een steen in het water is gegooid en de bewegingen vanaf de oever weer terugkeren naar het centrum. Je moet maar durven. Een kantelend bewustzijn zou ook een mooie kreet zijn, of een conisch bewustzijn dat Kant noch wal raakt.

Brandt Corstius noemde Buikhuisen in Vrij Nederland ooit een kale, impotente carrièrewetenschapper, een verblinde vakidioot, een bedrieger, een opportunist en een domme charlatan. Het is alsof Brandt Corstius het over zichzelf had. Met zijn recursieve ideeën kan ik Brandt Corstius alleen maar gelijk geven, de golfjes komen na decennia inderdaad weer terug. In dit geval de golfjes van onwetenschappelijk gewauwel en het uitventen van huisgemaakte fantasieën en luchtspiegelingen ten aanzien van het loskoppelen van het bewustzijn van verweven noties als ziel of geest. De tijd maakt korte metten met filosofische beunhazen die op de verkeerde leerstoel zitten. Intelligente onzin blijft onzin, schreef Hans ten Dam eens.

Zie ook: De tijd achterhaalt te zijner tijd de criticus

Terug naar Buikhuisen. Zijn wetenschappelijke onderzoek naar de mogelijke relatie van criminaliteit en (socio)biologische factoren was verdacht en werd in de zeventiger jaren vergeleken met bedenkelijke ‘wetenschappers’ als onder andere de Italiaanse criminoloog en gevangenisarts Cesare Lombroso en met de nazi-arts Josef Mengele. Een soort heksenjacht van links, zoals McCarthy op rechts ooit een communistenjacht entameerde.

Buikhuisen deed niet direct aan schedelmetingen of aan het vaststellen of personen een laag voorhoofd hadden zoals respectievelijk Mengele en Lombroso deed. In de 19e  eeuw dacht men nog dat een laag voorhoofd en doorlopende wenkbrauwen een kenmerk was van criminaliteit. Bij Opsporing verzocht spreekt men in Nederland nog vaker van ‘een onguur type’ gesignaleerd nabij een pinautomaat, wat steevast op mijn lachspieren werkt omdat ik aan de stereotiepe figuren uit Kuifje of aan de ongeschoren Daltons met laag voorhoofd moet denken. De ongure types dragen tegenwoordig Boss maatkostuums en zijn glad geschoren door de barbier in een van de luxe straatjes van de Jordaan.

Buikhuisen onderzocht de mogelijke invloed van de hormonale werking van adrenaline en testosteron om te kijken of deze van invloed waren of konden zijn op agressief gedrag. De aannames waren wat erg eenvoudig gesteld zo schreef rechtssocioloog en Volkskrant-columnist Kees Schuyt venijnig in het juristenblad. De communis opinio was toen dat criminaliteit een gevolg was van een kapitalistische samenleving. We zeiden het al, je kon er zelfs jeugdpuistjes van krijgen, niet van criminaliteit, maar van een maatschappij met ongelijke kansen en economische ongelijkheid. Dezelfde communis opinio veroordeelde biosociale criminologie, zeker als een wetenschapper zoals Buikhuisen voor Justitie werkte. Justitie was en is inderdaad nog steeds niet de beste graadmeter voor betrouwbaarheid in wetenschap en wetenschappelijke toepassingen. Na het schandelijke optreden van ‘kinderpsycholoog’ prof. Ruud Bullens in de Schiedammer parkmoord weten we daar alles van (Zembla, 20-04-2006, de professor en de parkmoord), en ook met het Pieter Baan Centrum wordt al jaren wetenschappelijk de naakte vloer aangeveegd. Maar het adagium in zich links noemende kringen was eind vorige eeuw dat criminelen niet werden geboren maar gemaakt. Het is alsof je de eerste de beste stencil leest van een schriftelijke cursus psychologie als hobby.

Buikhuisen was vanuit een metafysisch standpunt wel op de goede weg, deels zelfs visionair. De vraag had niet moeten zijn of de hormonen agressie en/of criminaliteit konden aansturen, maar meer waar de zetel en eigenaar was die de hormonen aanstuurde, en die dus hoofdverantwoordelijk was voor mogelijk ontluikende criminaliteit. Binnen het nature-nurture-debat zijn het zeker niet alleen de omstandigheden die iemand tot crimineel maakt. De eigen natuur, de aard van de ziel speelt een cruciale rol in de aanloop en aanmaak naar en van criminaliteit. Die eigen aard van mogelijke crimineel tot minister van financiën wordt in de stof vertaald door de werking van het endocriene stelsel, de stoffelijke zetel van de innerlijke goden, ziel of geest.

Nature
Een criminele inslag kan wis en waarachtig wel aangeboren zijn, stammend uit eerdere ervaringen in vorige levens. Een portie aan vorige levens van grootcrimineel Adolf Hitler is bekend, (Trevor Ravenscroft: The Spear of Destiny, 1974).

De wil is vrij, het is het grootste geschenk wat we van de bovennatuur hebben meegekregen. De innerlijke natuur die we in het nieuwe leven meenemen is van groot belang of we onder bepaalde omstandigheden tot crimineel gedrag komen.

Als paragnost heb ik vaker kunnen waarnemen dat personen met een innerlijke predispositie voor zware criminaliteit die aard niet meer konden beteugelen nadat de omgevingsfactoren van beroerd tot miserabel werden. Het is vergelijkbaar met een persoon die aanleg heeft voor hooikoorts te laten slapen op een linnen matrasje gevuld met vers gemaaid hooi. Personen met een predispositie voor bijvoorbeeld geslachtsziekte hoeven alleen maar over seks te praten om alle soa’s aan hun broek te kunnen krijgen. De AMC’s en andere ziekenhuizen liggen vol met patiënten met kwalen waarvan de kapitalistische of socialistische maatschappij niet de oorzaak was, maar wel de fysieke, mentale of spirituele aard van de bedlegerige die middels ziekte of storing zijn signaal had afgegeven.

Edgar Cayce (1877-1945) gaf aan een ouderpaar eens adviezen om een van hun kinderen, een babyboy, toch vooral een verantwoorde opvoeding te geven met veel begeleiding, omdat de entiteit belast was met een zeer moorddadige inborst. In de betreffende readings, opgeslagen in de archieven van de Edgar Cayce’s Association for Research and Enlightenment (A.R.E.) in Virginia Beach VA, USA wordt vermeldt dat ondanks de positieve pedagogische inbedding (nurture) door de ouders conform Cayce’s adviezen de innerlijke drang van de geborene op latere leeftijd opborrelde en hij er uiteindelijk op los moordde. In dit geval won nature het dus van nurture.

Violen
Omgevingsfactoren zijn zeker belangrijk voor de ontwikkeling van de verdere aard van de entiteit, maar is beslist niet een zaligmakend factor. Tien conservatoria kunnen van een uiterst zwak getalenteerde student geen violist maken, terwijl voetballer Maradonna met een rotte kokosnoot vanuit een achterstandswijk in Argentinië de bal lang wist hoog te houden. De vraag is dus hoeveel vioolvaardigheid of balvaardigheid iemand van nature in het leven meebrengt voordat opvoedingsfactoren zich er mee kunnen gaan bemoeien..

De argumenten van Brandt Corstius ten aanzien van de eenzijdige benadering in het nature-nurture-debat zijn nooit steekhoudend geweest, en zijn gelonk naar filosoof Hofstadter in dit verband een farce die elke scholier zo kan doorprikken.

Buikhuisen was op weg modellen te creëren om criminaliteit te willen verklaren. De ontbrekende schakel in zijn onderzoek was de vertaalslag. De (socio)biologische factor moest niet als mogelijke oorzaak van criminaliteit worden gezien. Genetisch factoren zijn een gevolg van het incarnerende principe als de ziel van de persoon via genetica materialiseert in de stof. Bijgevolg kan men dan spreken van een aangeboren aard van de persoon welke aard congruent is met het beginsel van de incarnerende ziel van de betreffende entiteit.

De ziel van de entiteit kan de kernen in zich mee dragen om in mindere of meerdere mate viool te kunnen spelen of om iemand met de slag van een viool het leven te benemen. Opvoeding en omgevingsfactoren dragen zeker bij of kwaal of talent zich zal ontplooien. In een biotoop waar geen violen voorkomen zal de aard ook niet gemakkelijk uit de kast kunnen komen. Meestal zal de energie zich dan naar de persoon zelf richten in de vorm van een psychosomatische aandoening. Menige rechter, officier van Justitie of bankierende voormalig minister van financiën met een gave voor recht en krom, kan zoals we weten de fout in gaan zodra de gelegenheid de dief maakt. Maar dan moet de betreffende gave voor witteboordencriminaliteit wél al in het incarnerende pakketje zitten. In zoverre had Buikhuisen gelijk met zijn aanname. De Judas die in Brandt Corstius zat kon via de omgevingsfactor die Vrij Nederland heette, via een riante vergoeding zich manifesteren toen de ’70-er jaren bol stonden van alleen maar antipsychiatrie.

Om een moord voor een viool te doen moeten nog heel wat meer factoren zich doen gelden dan alleen kapitalistische, nationaalsocialistische, Maoïstisch, anarchistische, Marxistisch-leninistische of links-liberale omgevingsfactoren, zoals de schijnheilige linkse intelligentsia uit die tijd wilde doen geloven. Niet dat rechtse wetenschappers en columnisten een graad beter zijn, daar hoeven we Telegraaf en Elsevier maar op na te slaan, daar wonen nóg grotere wolven.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: Wij zijn er niet voor de burger, wij zijn niet Alex Brenninkmeijer!
Van Gogh Museum: Aardappeleters in Nigeriaanse Shell oliesaus
De Bernhard-bias van Soestdijk
SNS Bank – De vileine Timmermannen van de SNS
De Kunsten & de Rabotorens van Babel
De ´Fair trade´-jongens van Panama
De Wurger van de NS
Het Mitros-huwelijk van mr. Henk Peter Kip en freule Margreet van Breunissen
AIVD-NSA: tussen mondholte en anus
KLM-flatulentie en gemodificeerd draaikontenvlees
Criminologie en het nature-nurture-debat
República Banana Holandesa
SNS Bank, foppen zonder speen, da’s pas foppen
500 jaar kabinetten-Calvijn I, II en III

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 04-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com