Schone handen en de steriele beerput van de Dood

SchoneHanden m

Foto: Wikipedia / travail personnel

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO 1


De kerfstokneuroloog Ernst Jansen Steur heeft een indrukwekkende staat van dienst, de beerput draait zich om in zijn eigen graf. In zijn beste dagen, op het hoogtepunt van zijn carrière, liet volgens letselschadespecialist Yme Drost, de neuroloog 12,5 kubieke centimeter gezond hersenweefsel wegsnijden bij een patiënt die voor 0,0% iets mankeerde, en liet hij 13 (!) patiënten onnodig opereren. Gewoon snijden en wegwezen, wie doet je wat, geen inspecteur voor de Gezondheidszorg die zijn hoofd er naar had staan. Was hij een soort gereïncarneerde Josef Mengele, nazi-arts uit nazi-Duitsland, die van de experimentele scalpel hield? Nou liggen we met een zwachtel om het beschadigde brein daar echt niet meer wakker van, we zijn qua ‘medische missers en kerkhofbeleid’ inmiddels wel wat gewend van de NL-medische stand én van de verantwoordelijke bestuurders.

Menige arts en menig ziekenhuis kon jarenlang met desastreus gevolg zijn gang gaan. Naast het Medisch Spectrum Twente in Enschede een kleine greep van ‘hoogwaardige’ centra die roemrucht van zich deden spreken:

Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, sluiting hartafdeling, 2006 (immense berg doden).
Universitair Medisch centrum St Radboud, sluiting kinderhartcentrum, 2009 (meer kinderhartjes om zeep geholpen dan 4 andere centra).
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, nalaten tijdige melding uitbraak Klebsiella-bacterie, 2010 en 2011 (rapport ‘Oog voor het onzichtbare’)
Scheper Ziekenhuis Emmen, 2008/2009 (5 patiënten de pijp uit via maagverkleiningsoperaties, overgewicht ‘automatisch’ opgelost)
Diakonessenhuis Utrecht, nalaten tijdige melding van Rota-virus besmetting, 2011 (19 vroeg geboren leuke baby’s prachtig besmet, 1 kindje met blijvende hersenbeschadiging, blind, spastisch, epileptisch).
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 2012 (internisten onder verscherpt toezicht Raad van Bestuur).
Ruwaard van Putten Ziekenhuis Spijkenisse, sluiting hartafdeling, 2012. Vervolging cardiologen door het OM (wegens zware mishandeling, poging doodslag en het in hulpeloze toestand laten van een patiënt).
VUmc Amsterdam onder verscherpt toezicht van de Inspectie, 2012.

De lijst van menselijke slachterijen waar het mis ging, is eindeloos.

Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, Gerrit van de Wal, ontwaakte namelijk pas sinds kort uit zijn natte droom, nadat de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer onze Gerrit eens bij zijn kloten had gepakt, waarna de inspecteur zich halsoverkop bij Pauw &  Witteman in alle aristocratische bochten mocht wringen. Tenslotte was de politiek er ook mee gemoeid, want minister Edith Schippers (VVD), de broodheer van Gerrit de Verschrikkelijke, werd er danig over aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer, en dat hielp natuurlijk. Politiek, financieel of sociaal belang is vaak de beste drive tot geveinsde inkeer.

De patiënt van neuroloog Jansen Steur, die voor 0,0% iets mankeerde, dus voor 100% niets mankeerde, en die gratis een stuk gezond hersenvlees verloor ter grootte van een leuke ‘hamburger-gezonde keuze’, zo’n 12,5 kubieke centimeter, had bij nader inzien wel degelijk iets onder de leden.

‘Zijn eigen hersens’ ontbraken namelijk.
Patiënt had nagelaten zijn eigen verstand te gebruiken bij de keuze van huisarts, specialist, medicatie en behandelmethode, in trance als deze nog was van het historisch verleden van de medische stand, toen in vervlogen tijden het in Nederland nog gewoon was huisarts of specialist klakkeloos te volgden als een onmondig blatend schaap.

De eigen hersens gebruiken, zelf verantwoordelijkheid nemen voor behandelplan of medicatie, zo weet ik uit ervaring, is nog steeds een item waar menige huisarts of specialist, zelfs de huidige meer eigentijds opgeleide artsen, de koude rillingen van krijgen, een broertje aan dood hebben.

Ondanks dat de witte jas stoffelijk uit het medische straatbeeld is verdwenen, domineert de feodale energie nog steeds op menige plek in de gezondheidszorg. De arts vergeet dat de patiënt gewoon een betalende consument is die geen boodschap heeft aan de heimelijk vermeende eer of status van de arts. Stelt u zich eens voor dat de bakker en de slager die u en ik betalen van eigen geld zich zo zouden opstellen. Het is ook het medische ons-kent-ons wat opspeelt, als ware het een Man Bijt Hond-programma, waarbij artsen elkaar dekken (nou ja, niet fysiek), elkaar de hand boven het hoofd houden, of buiten de patiënt om ongevraagd niet-medische informatie over de patiënt opvragen bij collegae en met elkaar uitwisselen.

Een van mijn vorige huisartsen meldde eens dat medische missers altijd te verklaren / te begrijpen waren (vanuit de arts dan), en dat de arts tenslotte moest samenwerken met (falende) specialisten. Daarmee wordt de weg geëffend voor elke arts om ongestraft de gezonde hand van een patiënt te kunnen amputeren waarmee een klachtschrift kan worden geschreven en ingediend bij het medisch tuchtcollege of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De arts en ziekenhuisbestuurder is bezorgd om zijn reputatie en om de reputatie van het ziekenhuis, terwijl de patiënt op de eerste plaats zou moeten komen’, zo verwoorde heden in EenVandaag Wim Schellekens, voormalig huisarts, oud-hoofdinspecteur Gezondheidszorg en voormalig bestuurder Reinier de Graaf Ziekenhuis.

Deze gezonde beroepsbiecht staat in flagrante tegenstelling tot het smadelijke betoog van René Brouwer, lid van de Raad van Bestuur a.i. bij Medisch Spectrum Twente die qua begrip een lans brak voor de collega’s van Jansen Steur die gewoon op commando willekeurig in gezonde hersenen sneden. Dit omdat Jansen Steur als gevierd arts eens in het NOS journaal de ziekte van Parkinson uitlegde waaraan prins Claus ooit leed. En door dit soort levensgevaarlijke schijnheiligen laat de Nederlandse patiënt zich behandelen en besturen.

Ook Marcel Daniels, JBZ-cardioloog en voorzitter kwaliteitscommissie bij de Orde van Medisch Specialisten die specialisten keurt, is een gevaarlijke en zeer oude doos-denker. Als een doorgewinterde bestuurder herkent hij zich niet in de aantijgingen tegen de medische stand, bestempelt een en ander al snel als incident en vindt niet dat specialisten die elkaar beoordelen (lees: de hand boven het hoofd houden) te vergelijken zijn met slagers die hun eigen vlees keuren.

Verder stelt deze carnavaleske cardioloog Marcel de Eerste van het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis eufemistisch vast dat wat er nu gebeurde niet (echt) kan. Dat dit niet kan? Welk type taalgebruik hanteert deze snoeshaan in dit verband, zo vragen we ons af? Specialisten die mensen vermoorden door feodale hersenschimmen na te jagen, en alcohol- en drugsverslaafd zijn? Gynaecologen die niet komen opdagen waardoor moeder en kind sterven, en dan slechts een berisping krijgen? Cardiologen die een patiënt met een hartinfarct aan onbevoegden overlaten? Go to hell mr. Daniels! Dit type voorzitters (Marcel) die acties van medische delinquenten afdoen als incidenten zouden door hun eigen injectiespuiten lek geprikt moeten worden en worden gekneveld met besmette infuusslangetjes.

Zoals de Nationale Ombudsman een zegen is voor de natie, is inspecteur Gerrit van de Wal en Marcel Daniels een ramp voor de samenleving. Deze nemers van het medische voortouw, negatieve rolmodellen, zetten de toon voor aankomende en jong afgestudeerde studenten medicijnen die deze filosofie adapteren en vertalen naar semi-autoritair gedrag in de spreekkamers van de latere huisartsenpraktijk of polikliniek van het ziekenhuis.

Van de colleges voor studenten medicijnen is het maar een kleine wip naar de collegebanken voor studenten sociale psychologie. Een andere wetenschapper die zich in allerlei bochten wrong (in DWDD) was Bram Buunk, hoogleraar evolutionaire sociale psychologie, en vroegere kompaan van de frauderende Diederik Stapel, welke laatste getuige een van zijn onderzoeken, nog in Sinterklaas geloofde. Ondanks de conclusies en aanbevelingen in het frauderapport van de commissie-Levelt, –Noort en -Drent, dat collega’s (van Stapel, red.) kritischer hadden moeten zijn, bleef Buunk als een wonder van wetenschap volhouden ‘volledig’ schone handen te hebben. Als een terriër trachtte Matthijs van Nieuwkerk hem publiekelijk bij zijn klokkenspel te grijpen, maar een terriër is nog geen pitbull terriër, dus die kwam niet helemaal uit de verf. DWDD-tafelheer Humberto Tan daarentegen had nog iets krachtigere argumenten ter beschikking, waardoor als vervolg op de voorzetjes van Van Nieuwkerk wetenschapper Buunk het hete brandijzer steeds dichterbij zijn wetenschappelijke kloten voelde komen. Ook de voorzitter van de commissie Noort die de zaak Stapel onderzocht, prof.dr. E. Noort (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen), emeritus hoogleraar Oude Testament, oud-decaan en voormalig bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RU… liet het afweten! Draaide om de brei heen en ‘steunde’ in het debat prof. Bram Buunk. Dit in tegenstelling tot de conclusies en aanbevelingen in zijn eigen rapport: http://www.rug.nl/news-and-events/news/news2012/stapel-eindrapport-ned.pdf .

Waar kwamen we deze broederlijke/zusterlijke verstrengeling van belangen al eerder tegen, het overal luid gescandeerde ons-kent-ons, o ja, bij  de rechterlijk macht (vrijspraak oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg in de Chipshol-zaak) en bij artsen en specialisten zoals we nu weten, ik was het alweer bijna vergeten.

 

 

Naschrift d.d. 7 januari 2013

De schanddaden van de internationale witte jassenbrigade beperken zich uiteraard niet tot Nederland. De directeur van het Duitse SLK-Kliniken / Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg, die Ernst Jansen Steur in dienst nam, liet voor het NOS Journaal weten dat ze niet alle artsen vooraf konden controleren. Het waren er teveel, dat was onbegonnen werk! Dit soort bestuurlijk tuig, deze gediplomeerde scharensliep laat dus messcherpe operaties uitvoeren door medische criminelen die door uitzendbureaus worden gerekruteerd.

Jansen Steur zou eerst geen ingrepen hebben uitgevoerd, zo werd gemeld, later bleek van wel, de zaak zou onderzocht worden. Het eerste Duitse slachtoffer met een verkeerd uitgevoerde ruggenprik meldde zich al. De directeur draaide zich in alle bochten, zoals een maffiamedicus betaamt. Jansen Steur werd vervolgens op staande voet ontslagen. Niet in het belang van de patiënten, zo stel ik me voor, maar gewoon om de naam van de kliniek en dus de geldbuidel van de directeur en zijn clubje. De directeur liet zich in vergelijkbare termen een ‘Wir haben es nicht gewusst ontvallen, totdat onder druk van de internationale media de directeur moest toegeven dat in 2011 al in Heilbronn met de toepasselijke naam bekend was dat er nogal wat medicinale stront aan de knikker van de kerfstokneuroloog zat.

Het testosteron-innerlijke opiaten & cocaïne-gilde is als een epidemie die zich verspreidt als in tijden van cholera. Zonder aanzien des persoons worden individuen, instellingen en beroepsgroepen ermee besmet via sektarische kruisbestuiving en economische inteelt, zoals zich voordoet in de bankwereld, bouwsector, woningcorporatie, de rechterlijke macht en de medisch bedrijfstak.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO

Frank Brus, moeten ‘peutermelk-artsen bij Danone-Nutricia’ ook gezonde vrouwenborsten amputeren?
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: De Sovjet-Russische schildklierpsychiaters
Herman Kyosen Kief: Boeddhist zonder Zen
HAP Weerdsingel: ‘Bedrieglijke codes & minachtende H&M-rokjes’
Patiëntendossier, stoned als een Jansen Steur garnaal
Schone handen en de steriele beerput van de Dood

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 02-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com