Frank Brus, moeten ‘peutermelk-artsen bij Danone-Nutricia’ ook gezonde vrouwenborsten amputeren?

Sebastiano_del_Piombo_001

Heilige Agatha van Sicilië | Foto: Wikipedia / Public Domain

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO 6


De volgende vraag is maar moeilijk te beantwoorden, zelfs voor een paragnostisch medium die multinationals met argusogen volgt. Ontbreekt het ‘kinder’-arts Frank Brus, ondanks een medische studie, aan verstandelijke vermogens als bij Volkskrant-ijdeltuit psychiater Bram Bakker? Is er sprake van vroegtijdige dementie, een psychose, een persoonlijkheidsstoornis die eindelijk uit de kast komt? Heeft de arts die op de payroll staat van het Haagse Juliana Kinderziekenhuis financiële problemen of een gehavend ego dat snakt naar wetenschappelijke erkenning? Is deze kindervriend wellicht chantabel geworden door factor α, β of y? Vragen die persisteren, gezien zijn dodelijke omhelzing van Danone, de kunstmoeder zonder borsten van Nutricia, die internationaal een schandelijke staat van dienst heeft.

Als spreekbuis van Nutricia Research (lees: Danone) die een gerandomiseerde en dubbelblinde * studie financierde en mede uitvoerde, laten vazal Frank Brus en melkambassadrice, assistent-meeloopstertje Marjolijn Akkermans, de wereld weten:

Ouders moeten hun kind dagelijks een flinke beker verrijkte peutermelk geven om te voorkomen dat er schade aan botten en hersenen ontstaat.

Danone grijpt zoals een gemiddelde chemische multinational zou doen, ** naar grove middelen om hun koopwaar aan de man te brengen, en laat met zoveel woorden ‘kinder’-arts Brus verklaren: Voorkom schade aan botten en hersenen, voorkom oorontsteking van uw peuter, door (verrijkte) poedermelk te kopen, door de kas van Danone´s Nutricia te spekken. Ten slotte moeten ook activiteiten als handel met voorkennis waarvan vermoeden bestond en later werd geschikt zoals bij vroegere werknemers als Jan Bennink (80 miljoen) en Jean-Marc Huët (30 miljoen), toch uit de lengte of de breedte kunnen komen: verrijkte peuterpap.

Zelfs de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Het Voedingscentrum, en Wageningen Universiteit afdeling voeding en epidemiologie, clubjes waarvan zeker de twee laatsten de voedingsmiddelenindustrie een warm hart toedragen, stuurden de opvattingen van de Danone-‘wetenschappers’ Brus en Akkermans naar zijn moer. Ook Lucy Smit, jeugdarts en voormalig voorzitter ANJ-jeugdartsen Nederland, trekt in de Volkskrant de resultaten van het onderzoek in twijfel: bias.

Met goed georkestreerde methodologische- en ‘belangen-gerelateerde’/psychologische bias (Smulders, 2012) zou zelfs aan te tonen zijn dat de Schijf van Vijf vergift is voor peuter tot en met bejaarde, dat Danone-producten van het type Actimel de mensheid op een hoger pijl brengt, en dat van suiker in Coca-Cola je enorm afvalt.

Gezondheidsclaims van het weerstand verhogende Actimel van Danone moesten bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid worden ingetrokken, werden door de Engelse reclamecodecommissie afgewezen, moesten in Frankrijk worden aangepast, en leidden in de Verenigde Staten tot een schikking van 35 miljoen euro. Maar Danone heeft meer op zijn kerfstok. Manipulaties en malversaties zover het oog rijkt, Turkije, Indonesië, China. Omkoping van vroedvrouwen, ontmoediging borstvoeding, misleiding zogende moeders in de Derde Wereld, misbruik logo World Health Organization (WHO) voor gefingeerde gezondheidsclaims.

Het zou voor Danone een uitkomst zijn als gezonde vrouwenborsten verplicht geamputeerd zouden moeten worden, en Nutricia poedermelk wel of niet besmet met Clostridium Botulinium-bacteriën, verplicht gesteld van de wieg tot het graf.

En met dit soort ‘bonafide’ bedrijven laten Nederlandse ‘kinder’-artsen, notoire gezondheidsdelinquenten, zich wetenschappelijk in? Dan moet er bij mannen als Frank Brus en meisjes als Marjolijn Akkermans een hoop ordinaire stront aan de knikker zijn, een andere verklaring is maar moeilijk voorstelbaar.

We moeten aannemen dat Brus en Akkermans goudeerlijk zijn en geen notie hebben van de geschiedenis van Danone, de kunstmoeder zonder borsten van Nutricia. Door deze goudeerlijke veronderstelling weten we tevens dat ze nooit en te nimmer kennis hebben kunnen nemen van de kwalijk riekende praktijken van Danone. Het probleem daarbij is echter wel dat door die veronderstelling we te maken hebben met twee artsen die geen enkele notie hebben van de wereld om zich heen. Links of rechtsom zijn beide kinderartsen daardoor volledig ongeschikt voor hun vak, de wereld van het kind. Een functie als permanente handlanger in vaste dienst bij Danone zou wellicht nog een optie zijn wat van het leven te maken.

De strategie van de door Danone opgetrommelde ‘wetenschappers’ is simpel als ordinair. John D. Rockefeller en in zijn kielzog de hele chemische en farmaceutische industrie, George W. Bush, Jan Peter Balkenende en het Vaticaan maakten en maken er gebruik van: Problem-Reaction-Solution (Ordo ab Chao). Creëer een probleem, beïnvloed de massa via de media, biedt een oplossing aan:

1. Problem: De ontwikkeling van peuters loopt ernstig gevaar.
2. Reaction: Kinderarts Frank (Judas) Brus licht de ‘schokkende` maar georkestreerde uitkomsten van een onderzoek toe in de media. Het gros van de media nemen de info klakkeloos over.
3. Solution: Nutricia van Danone heeft het verrijkte witte poeder te koop.

Op 31 augustus 2009 creëerde TROS Radar in de hoedanigheid van een echte malverserende farmaceutische multinational een symptoomziekte: flatulentie, winderigheid. Iedereen had er ineens last van, bespreekbaar als het was in alle wandelgangen. De media van hoog tot laag bogen zich over de aandoening, ook artsen en apothekers stonken er in. Het medicijn dat werd aangeprezen om flatulentie tegen te gaan heette Deflexine. Nep dus, zowel aandoening als medicijn.

Problem Reaction Solution-strategie werkt uitstekend. De´schokkende’ bevindingen van Brus en Akkermans pasten uitstekend in het georkestreerd lulverhaal, evenals de gespeelde onbekendheid met verrijkte peutermelk door andere spelers dan Nutricia: pure commercie. Na Deflexine tegen flatulentie is verrijkte peutermelk de grootste koehandel die we in jaren voorbij zagen komen. Het is een teken aan de wand dat het Juliana Kinderziekenhuis, AMC, VUmc en Erasmus MC hun onafhankelijkheid voor een belangrijk deel hebben ingeleverd door zich voor het karretje van de commercie te laten spannen. Zowel de voedingsmiddelenindustrie alsook de farmaceutische industrie hebben een gigantisch grote vinger in de wetenschappelijke pap.

We herinneren ons nog goed dat Big Pharma recentelijk een verbod oplegde aan Erasmus MC (oncoloog Casper van Eijck) om kurkuma (Curcuma Longa) te testen, het ultieme en spotgoedkope kruid tegen pancreaskanker, met een eeuwenoude staat van dienst.

Brus en Akkermans bewandelen dezelfde weg als de pleitbezorgers van de APA-bijbel, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), die voor de farmaceutische industrie ziektes creëren. Een psychiatrische stoornis als schizofrenie (die sinds de Maastrichtse Lente niet meer bestaat), depressie of ADHD is slechts het ontbreken van een stofje in de chemische fabriek die mens heet, en… wordt geleverd door de industrie. Ten slotte wil je je kind het ontbreken van zo´n stofje, bijvoorbeeld vitamine D dat gratis voor niks in onze voeding zit, toch niet aandoen. Wat zouden de buren wel niet zeggen. Precies, op dat glibberige RTL Boulevard pad begeven zich de kindervrienden Brus en Akkermans, om de mensheid te dienen, schandelijk.

Casper van Eijck van Erasmus MC, een bevlogen man, moest van zijn baas verplicht buigen voor de Stalins van deze tijd. Brus en Akkermans bogen vrijwillig, alleen zij en de God van hun vermeende wetenschap weten waarom ze Nutricia zo uitzinnig omhelsden.

 

______
* Dubbelblind moet worden verstaan als onderzoek uitgevoerd met door Danone-Nutricia geleverde dubbele oogkleppen.

 

 

TOEGEVOEGD 24-01-2018

WETENSCHAP OP BESTELLING
Al in 2005 presenteerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het rapport wetenschap op bestelling. NRC Handelsblad weidde er onderstaande artikel aan in 2015. Frank Brus en Marjolijn Akkermans moesten als ‘objectief’ onderzoekende artsen financieel nog worden gekoppeld aan Nutricia-Danone, of andersom, terwijl prof. Scheltens, de button ‘Nutricia-Danone is mijn lust en leven’ al op de wetenschappelijke revers mocht spelden.

NRC Jasper van DIjk / Sandra Beckerman 28-08-2015

Wetenschap op bestelling groeit en dat is een probleem

Eén op de drie hoogleraren kent gevallen waar tenminste de schijn van belangenverstrengeling aan kleeft. In totaal heeft 80 procent van de hoogleraren één of meer bijbaantjes, 23 procent meer dan publiek wordt vermeld. Tot slot is bij 1 op de 5 hoogleraren met een bijbaan de zogenaamde nevenwerkgever de financier van het onderzoek. Waar dat toe leidt, bleek bij onderzoek naar het drankje Soevenaid van Nutricia. Professor Philip Scheltens oordeelde zeer positief over het drankje. Professor Harrie Verbon noemde de bewijzen voor de conclusies zwak. Wat blijkt? Nutricia sponsort het Alzheimercentrum, waar professor Scheltens directeur is.

 

TOEGEVOEGD 10-07-2018

** MILITAIRE DICTATUUR VAN POEDERMELKFABRIKANTEN

De Verenigde Staten (het ministerie voor Volksgezondheid) die worden geacht te fungeren als de mond van Amerikaanse poedermelkfabriekanten (lees: de VS-evenknieën van Nestlé, Danone, Nutricia en andere melkpap-imitators), blijken alles in het werk te hebben gesteld om borstvoeding, desnoods met ‘militair geweld’, uit te moorden. Voorjaar 2018, zo meldt The New York Times, werd geprobeerd een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) over het geven van borstvoeding tegen te houden. Ecuador die als eerste de resolutie ten faveure van borstvoeding wilde indienen, werd door de VS bedreigd met handelsbelemmeringen en beperking van militaire steun. Hoe machtig is de poedermelkmaffia, zowel in de VS als in Nederland?

Wij, van het gezonde opentietenkabinet, zouden graag heel precies willen weten of, en zo ja welke, knellende banden ‘kinder’-arts Frank Brus en melkambassadrice Marjolijn Akkermans heeft met Donald Trump als voedstervader van multinationale poedermelkfabrikanten. Lees en huiver:

VOLKSKRANT.NL 08-07-2018

VS probeerden VN-resolutie over borstvoeding tegen te houden om fabrikanten poedermelk te steunen

“De Verenigde Staten hebben dit voorjaar geprobeerd een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) over het geven van borstvoeding tegen te houden, om zo poedermelkfabrikanten te steunen.”

“Maar moedermelk is ook een concurrent van poedermelk, en dus zou zo’n universele aanbeveling de fabrikanten daarvan geld kosten. De Amerikaanse blokkade is een nieuw voorbeeld van de regering-Trump die de belangen van het bedrijfsleven verkiest boven de belangen van zwakkere groepen.”

 

 

Update 22-01-2018
_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO

Frank Brus, moeten ‘peutermelk-artsen bij Danone-Nutricia’ ook gezonde vrouwenborsten amputeren?
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein: De Sovjet-Russische schildklierpsychiaters
Herman Kyosen Kief: Boeddhist zonder Zen
HAP Weerdsingel: ‘Bedrieglijke codes & minachtende H&M-rokjes’
Patiëntendossier, stoned als een Jansen Steur garnaal
Schone handen en de steriele beerput van de Dood

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com