Het hart van Snowden en het hoofd van Obama

vlag

Foto (detail): Patric J. Lynch

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA 2

 

Zou president Obama ingeval het donorhart van mensenrechten-activist Edward Snowden in zijn borst zou worden geplaatst gevoeliger zijn voor de privacy van de burger? En zou Snowden op zijn beurt beter weten hoe in het geniep de burger voor de gek te kunnen houden ingeval Obama’s hoofd op zijn romp zou zijn genaaid? Wandelde door de transplantatie er soms een stukje ziel van de een naar de ander? En in welke delen van het lichaam woont tegenwoordig de ziel, zo vragen wij ons af.

In 1970 transplanteerde de vooraanstaande Amerikaanse neurochirurg, Robert J. White (1926-2010), tijdens leven verbonden aan Case Western Reserve University School of Medicine, het hoofd van een resusaapje op het lichaam van een ander aapje. White werd geïnspireerd door Vladimir Demikhov (1916-1998), een Sovjet-Russische bankwerker en latere transplantatiepionier die in 1930 de kop van een hond op de romp van een andere transplanteerde.

Prof. Christiaan Barnard (1922-2001) die in 1967 in het Groote Schuur Hospital in Kaapstad op Louis Washkansky de eerste harttransplantatie uitvoerde, beschouwde Demikhov – de bankwerker die ooit een stalen hart in elkaar knutselde en in een hond plaatste – als zijn mentor die hij meerdere malen bezocht.

Neurochirurg White op zijn beurt was weer de inspiratiebron voor de Italiaanse neurochirurg Sergio Canavero (1964-) van Turin Advanced Neuromodulation Group. Canavero maakte ‘op de kop af’ een maand geleden in het gezaghebbende tijdschrift Surgical Neurology International zich sterk voor de mogelijkheid tot het transplanteren van een menselijk hoofd bit.ly/15oj12e . Dit onder de voorwaarden dat hij de beschikking zou hebben over 10 miljoen euro en een staf van 100 chirurgen. Wellicht dat met deze voorwaarden in het vooruitzicht mij een dergelijke operatie ook zou lukken.

Na Demikhovs eerste experimentele transplantaties in 1930 was in internationale vakkringen naast lof het boegeroep niet van de lucht: de ethica was in het geding. De criticasters konden weliswaar niet bevroeden dat een kleine honderd jaar later Wageningen Universiteit gebogen komkommers zodanig zou kunnen manipuleren dat deze als Flippo de Dolfijn rechtstandig achteruit konden laveren, afstevenend op de eerste de beste veganistische dildo-winkel. Ook White werd wat de ethica betrof menigmaal om verantwoording gevraagd, pleitbezorgers voor dierenrechten verstoorden ruw een diner dat ter ere van hem werd gegeven, zo meldde The News-Herald in 1988. Ook de criticasters van Canavero hebben in enkele dagen tijds zich met de snelheid van het licht reeds aangemeld.

De (medische) ethiek, onderhevig aan culturele opvattingen, vaak misbruikt voor ‘hogere’ doelen, en veranderlijk als de schijngestalten van de Maan, boog zich lange tijd over controversiële vraagstukken als abortus, euthanasie, stamceltherapie, gentherapie of dichter bij huis, seksualiteit. Negers en vrouwen werden lange tijd geacht geen ziel te hebben en het Vaticaan zit nog steeds met een Afrikaanse partij niet bestelde condooms in hun maag.

Iedereen is op zijn manier de poortwachter van zijn eigen gezondheid en de CEO van zijn eigen medisch-ethische commissie. Zelf heb ik qua ethiek een broertje dood, de constitutionele schurft aan wetenschappelijke producten van Wageningen Universiteit, waarbij met man en macht de ziel uit gekloonde pepernoten wordt gehaald. Het geldgeile missiestatement van AH en andere grootgrutters is op de artificiële religie van Wageningen Universiteit gebaseerd.

Van smakeloze te rode AH-biljartbaltomaten, druiven zonder pit en kapot gefokt fruit gruw ik, evenals van de ‘gezonde keuzes’ van het AH-assortiment waarmee de consument voor de gek wordt gehouden. Nou is de vraag waar de ziel in de druif zonder pit of in de analoge nepkaas huist. Blijkbaar is de ethiek samen met de smaak in dukaten opgelost.

De postcode van de ziel
Geert Wilders’ ‘Henk en Ingrid’, als aanhangers van het levenslied en andere dijenkletsers, zouden op een onbewaakt moment zomaar hun donorhoofd ter beschikking kunnen stellen voor een hoofdtransplantatie. Zou een dergelijke transplantatie voor de ‘ziel’ van de klassiek georiënteerde muziekliefhebber zonder hoofd net zo problematisch zijn als voor Snowden wanneer Obama’s kop op zijn romp zou worden genaaid? Waar woont de ziel eigenlijk, en wat is zijn postcode?

Over de plaats van de ziel werd en wordt sinds mensenheugenis wetenschappelijk en onwetenschappelijk gesteggeld. Psychic Edgar Cayce lokaliseerde de zetel van de ziel zowel in de pijnappelkier (in het hoofd) als in de Leydigcellen, de interstitiële cellen (buiten het hoofd). Ook het brein werd door Cayce voor een deel buiten het hoofd gesitueerd. Voor de oorzaak en behandeling van neurologische aandoeningen, zoals epilepsie en migraine, verwees Cayce reeds in het begin van de vorige eeuw naar dat wat nu the abdominal brain wordt genoemd. In zijn readings verwees Cayce naar the solar plexus brain (2259-1 & 1800-15), the secondary brain (294-212), en the central brain in the solar plexus (4613-1).

Byron Robinson M.D., een tijdgenoot van Cayce, tijdens leven professor gynaecologie en abdominale chirurgie in University of Illinois College of Medicine, schreef reeds in 1907 het meesterwerk The Abdominal and Pelvic Brain (In: Selections from The Abdomila and Pelvic Brain, bit.ly/188nTfu), een meer dan verstandige, oorspronkelijk 700-pagina’s tellende studie over het ‘andere verstand’, de buikhersenen. De studie, een eyeopener, is verlucht met schitterende antieke lithografieën van het menselijk lichaam. In zijn studie stelt Robinson:

“In mammals there exist two brains of almost equal importance to the individual and race. One is the cranial brain, the instrument of volitions, of mental progress and physical protection. The other is the abdominal brain, the instrument of vascular and visceral function. It is the automatic, vegetative, the subconscious brain of physical existence. In the cranial brain resides the consciousness of right and wrong. Here is the seat of all progress, mental and moral …

(…) The abdominal brain can live without the cranial brain, which is demonstrated by living children being born without cerebrospinal axis. On the contrary the cranial brain can not live without the abdominal brain …”  (Robinson, 1907, pp. 123-126)

De zetel voor de hersenen zit behalve in het hoofd dus ook in de buik. Het enterisch zenuwstelsel (ENS), het eigen zenuwstelsel van het spijsverteringsstelsel behorend tot het autonome zenuwstelsel, kan (wanneer de nervus vagus wordt doorgesneden) zelfstandig functioneren. Het is ook mijn ervaring met cliënten dat de betere ‘hersenen’ meer in de buik zitten dan in het hoofd, en zelfstandig kunnen functioneren.

Ook het spiergeheugen, zoals in biceps, billen of kuiten kan voor een deel buiten het hoofd gelokaliseerd worden. De spieren hebben hersenen. Kristian Gundersen (1957-), prof. biologie (fysiologie, celbiologie, gentherapie) Universiteit van Oslo (UiO), bestudeerde zenuw-spierinteracties (Gunderson 1989. Activity and inactivity in nerve-muscle interactions. Oslo: Universitetet i Oslo).

In new-agekringen is het inmiddels bijna een must om ‘ziel en geest’ buiten het hoofd te lokaliseren. Dit terwijl Cayce honderd jaar geleden the abdominal brain al volledig in kaart bracht. Na Robinson heeft menige wetenschapper en onderzoeksjournalist zich met en zonder succes over het thema gebogen. Het is als met het gebruik van lijnzaad.

Het lijnzaad kon men in de vorige eeuw alleen kopen in de naar laffe hondenbrokken stinkende dierwinkel, waarvan de eigenaar het lijnzaad schepte uit de houten bak naast zangzaad en andere vogelzaden. Momenteel is lijnzaad welhaast verplicht in ‘gezondheidskringen’. Voor de moderne lijnzaadmens is het broodje zoals duizend-en-één andere grillen erg in. Dit terwijl het binnenste van het broodje verder zo artificieel is als een bol bruin geverfde stopverf, die uiteraard met de mond of de voet geschilderd moet zijn. De broodjes worden gegeten door het type mensen die nu collectief tegen roken zijn maar vroeger dweepten met extravagante dunne kingsize filtersigaretten met zalmkleurig of lila mondstuk. (zie mijn column: Linseed for Human Birds).

In The Sun (VS) van april 2013 bit.ly/152yFOC interviewt Amnon Buchbinder, associate professor screenwriting, de auteur en acteur Philip Shepherd. Shephard die goed is ingevoerd met betrekking tot ‘het tweede brein’, verhaalt:

“So at the start of the Neolithic Era humankind was radically altering its relationship with the world. The unforeseen consequence of that, which our culture hasn’t yet begun to appreciate, is that we also began to take control of the self in ways that created within us the same divisions we were creating in our relationship with the world. If you go back to the Indo-European roots of the English language, which date from the Neolithic, you find that the word for the hub of a wheel came from the word for navel. The hub is the center around which the wheel revolves. The metaphor suggests that the center of the self was located in the belly.

The idea of being centered in the belly shows up in many cultures — Incan, Maya. There is a Chinese word for belly that means “mind palace.” Japanese culture rests on a foundation of hara, which means “belly” and represents the seat of understanding. The Japanese have a host of expressions that use hara where we use head. We say, “He’s hotheaded.” They say, “His belly rises easily.” We say, “He has a good head on his shoulders.” They say, “He has a well-developed belly.” (The Sun, 2013)

Scientific American, met een aanzienlijke impactfactor (2,5), staat uiteraard hoger in aanzien dan The Sun uit Illinois, en brengt al koppend (2010) met Think Twice: How the Gut’s “Second Brain” Influences Mood and Well-Being een uitstekend artikel onder de aandacht. bit.ly/173Ve6I. Ook Scientific American verwijst terecht naar het boek van Michael Gershon, die wetenschappelijk gezien een van de opvolgers is van het gedachtegoed van pionier Byron Robinson. In het artikel in Scientific American lezen we in dit verband:

“The second brain informs our state of mind in other more obscure ways, as well. “A big part of our emotions are probably influenced by the nerves in our gut,” Mayer says. Butterflies in the stomach – signaling in the gut as part of our physiological stress response, Gershon says – is but one example. Although gastrointestinal (GI) turmoil can sour one’s moods, everyday emotional well-being may rely on messages from the brain below to the brain above. For example, electrical stimulation of the vagus nerve -a useful treatment for depression – may mimic these signals, Gershon says.”

(…) “Scientists are learning that the serotonin made by the enteric nervous system might also play a role in more surprising diseases: In a new Nature Medicine study published online February 7, a drug that inhibited the release of serotonin from the gut counteracted the bone-deteriorating disease osteoporosis in postmenopausal rodents. (Scientific American is part of Nature Publishing Group.) “It was totally unexpected that the gut would regulate bone mass to the extent that one could use this regulation to cure – at least in rodents – osteoporosis,” says Gerard Karsenty, lead author of the study and chair of the Department of Genetics and Development at Columbia University Medical Center.” (Scientific American, 2/2010)

Neurogastroenterologie
Michael Gershon (1930-), ‘the father of neurogastroenterology’ van deze tijd, voorzitter van het Department of Anatomy and Cell Biology at New York–Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center, is een expert in het opkomende gebied van neurogastroenterologie. Hij is auteur van The Second Brain: A Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine, (Gershon 1998).

Op de website van Anatomy & Cell Biology Faculty bit.ly/1adLcBT schrijft Gershon in de aanhef:

“Our research is focused on the enteric nervous system (ENS), the intrinsic innervation of the bowel. This is the only part of the peripheral nervous system that is capable of mediating reflex behavior in the absence of input from the brain or spinal cord. Our goals are to understand the organization of the two neural plexuses that comprise the ENS, and to determine how enteric microcircuits and the activity of individual neurons within these circuits control the primitive motile, secretory, and absorptive behaviors of the gut.”

Met het intellectueel navelstaren zijn we inmiddels eeuwen afgedwaald van de werkelijke navel, de ziel, het ‘ik van u en mij’ waar alles om draait. Gershon deed in onze tijd fantastisch werk zoals Robinson dat in zijn tijd deed. Opmerkelijk is dat mediums in lang vervlogen tijden reeds kennis hadden dat het brein en de stuurmanskunst van de ziel niet alleen in het hoofd waren gedomicilieerd.

Edwad Snowden met op zijn romp de kop van Obama, zal na de transplantatie beslist niet de strategieën van Obama uitdragen en zijn hersens gebruiken om de wereld voor de gek te houden. De gehele metafysische cybernetica die in een hoofd werkzaam is staat namelijk alleen ten dienste van de inwonende bewoner, de entiteit, de ‘ziel’ om het met een beladen woord te zeggen. De hersens van Obama zullen hooguit Snowden helpen zijn missie beter uit te voeren. Beiden kunnen hoog of laag springen, maar de ziel van de oorspronkelijke eigenaars, weliswaar wat beschadigd door de ander, blijft in takt.

De ziel verdwijnt pas definitief bij de dood. Slechts bij bepaalde psychiatrische stoornissen, dementie of zware vormen van verslaving zoals bij alcoholisme en drugsverslaving kan tot aan de dood een deel van de ziel verdwijnen, wanneer een andere entiteit het stuur heeft overgenomen. Als gevolg kunnen door – het astraal parasitisme, de obsessie – grote karakterologische veranderingen plaatsvinden, en het geslacht van de obsessor manifest worden in patiënt of cliënt, zodat bijvoorbeeld de vrouw deels een mannelijke signatuur krijgt, man wordt, en de man allengs de kenmerken van een vrouwelijk wezen krijgt toebedeeld. Partners en familieleden herkennen het oorspronkelijke karakter en gedrag van de betreffende dan ook steeds minder.

De ziel van de zee
De zee zit in de zee, en de ziel van de zee zit ook in één druppel zee. Als we de Stille Zuidzee, de Middellandse zee, de Sargassozee, de Beringstraat, de Gele en de Rode Zee tegelijk indammen, dempen, volstorten met gewassen en geschoren donorhoofden, dan hebben we aan het eind van het Latijn nog steeds zee. De zee heeft geen maat, de zee ‘is’. Zelfs als het restant zee van de wereld niet groter is dan de helft van Klein Curaçao, is er nog steeds zee, daar durf ik alle paranormale koppen om te verwedden. De geest, of de ziel zoals u wilt, van bijvoorbeeld de phoenix dactylifera, de dadelpalm, blijft behouden ook al zaagt u de kruin uit de boom, kortwiekt u alle takken, eet u alle schors op tot aan het spint om vervolgens door te eten tot aan een stompje stam aan de wortel even boven het maaiveld. De phoenix dactylifera zal hooguit zeggen: ‘Een goeden dag mijn waarde, ik ben er nog steeds, alhoewel ik betere tijden heb gekend.’

Snowden hoeft dus niet bevreesd te zijn dat hij Obama wordt en Obama zal, in ieder geval in deze incarnatie, nimmer het niveau bereiken van Snowden.

In het proces tegen Bradley Manning classificeerde vandaag Yochai Benkler, hoogleraar aan de prestigieuze rechtenfaculteit van Harvard-universtiteit, het model van het gedecentraliseerd lekken van informatie van Wikileaks, dus ook van Snowden, (terecht) als het hoogtepunt in de geschiedenis van de journalistiek reut.rs/10OY8eN. Een kwestie van bezieling.

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA

De paranormale ‘intelligentsia’ van Gemert: God zit in Brabant zelfs tussen vermolmde vloerplanken
HAP Hippocrates – Vijfsterren huisarts Nico van Hasselt
Case of Ricardo B.: Study on Extrasensory Voice Hearing / Auditory Hallucination
Valentijn in Brazilië – de liefde uit een vorig leven
Dutch medium Fien van der Putten – The Faith Healer van Gemert
Case of Rose T. & Mila B.: Study on Secondary Amenorrhoea
Het hart van Snowden en het hoofd van Obama
Case of Kor G. & Jody O.: Study on Eczema / Atopic Dermatitis

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

_________________________________________________

 

TOEGEVOEGD 13-07-2013

Navi Pillay, UN High Commissioner for Human Rights on UNITED NATIONS RADIO (12 Juli 2013):

“Snowden’s case has shown the need to protect persons disclosing information on matters that have implications for human rights, as well as the importance of ensuring respect for the right to privacy.”

“People need to be confident that their private communications are not being unduly scrutinised by the State. The right to privacy, the right to access to information and freedom of expression are closely linked.  The public has the democratic right to take part in the public affairs and this right cannot be effectively exercised by solely relying on authorized information.”

“National legal systems must ensure that there are adequate avenues for individuals disclosing violations of human rights to express their concern without fear of reprisals.”

 

TOEGEVOEGD 18-07-2013

Jimmy Carter, voormalige Amerikaanse president in Der Spiegel (17 juli 2013): ‘Amerika heeft geen functionerende democratie.’

“Der Demokrat attackiert die US-Geheimdienste scharf. Die Aufdeckung durch Whistleblower Snowden sei “nützlich”.

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat im Nachgang des NSA-Spähskandals das amerikanische politische System heftig kritisiert. “Amerika hat derzeit keine funktionierende Demokratie”, sagte Carter am Dienstag bei einer Veranstaltung der “Atlantik-Brücke” in Atlanta.

Bereits zuvor hatte sich der Demokrat sehr kritisch über die Praktiken der US-Geheimdienste geäußert. “Ich glaube, die Invasion der Privatsphäre ist zu weit gegangen”, sagte Carter zu CNN. “Und ich glaube, dass die Geheimnistuerei darum exzessiv gewesen ist.” Mit Blick auf den NSA-Whistleblower Edward Snowden sagte Carter, dessen Enthüllungen seien langfristig “wahrscheinlich nützlich, da sie die Öffentlichkeit informieren”.”

 

Update 08-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com