Karl Otto Götz, de 103-jarige en vader van de informele schilderkunst, gedesincarneerd

Gotz wiki

Foto: Wikipedia / Jan Schüler

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE 8

 

Op 19 augustus 2017 overleed op 103-jarige leeftijd Karl Otto Götz, Duits abstract schilder en representant van de informele schilderkunst, en vele decennia hoogleraar aan de Staatliche Kunstakademie Düsseldorf.

Herr Götz, de uiterst beminnelijke man met eeuwig een pijp in de aanslag, die zo uit een schilderij van René Margritte kon zijn weggelopen, was een van mijn vaderen in de beeldende kunst.

Karl Otto moet iets van zichzelf in mij herkent hebben toen ik voortvarend met een stapel werkstukken onder de arm hem in het voorjaar van 1968 voor de eerste keer bezocht in het classicistische gebouw van de Staatliche Kunstakademie in Düsseldorf.

Ook Götz had in zijn jonge jaren aan de weg getimmerd, in Parijs aansluiting gevonden bij de internationale avant-gardebeweging Cobra die met hem de eerste tentoonstelling onder de naam Éxposition Internationale d’Art Experimental in Amsterdam hield. Het opzetten van het Duitse tijdschrift voor moderne kunst en lyriek META was eveneens een van zijn vroege initiatieven, alsook het aangaan van een schier aan internationale contacten, van de vroege cobraïst Shinkichi Tajiri tot en met zijn vriend, de schilder en dichter Hans Arp. Götz’ sociale actieradius was groot.

Het contact klikte vanaf het eerste moment tussen Götz en mij. Het spreekwoordelijke toeval wilde dat ik kort daarvoor met Götz’ bentgenoot Sinkichi Tajiri, de Japans-Amerikaanse beeldhouwer had kennisgemaakt die mij met trots al zijn werkplekken in kasteel Baarlo had laten zien. Een ander toeval was, op zich geen toeval, dat hoogleraar Götz erg gecharmeerd was van een serie stillevens die ik in houtskool gecomponeerd had op een Nederlandse academie en hem had laten zien. Götz nodigde me op het einde van de ochtend uit om met hem de lunch in zijn huis te gebruiken. De voorjaarswandeling door het fraaie stadspark van Düsseldorf naar zijn woning, met een wederzijdse uitwisseling van in flitsen opkomende gedachten, is me altijd bijgebleven. Van zijn vrouw met de kunstenaarsnaam Rissa, de vroegere studente en latere hoogleraar schilderkunst aan dezelfde academie ontving ik naast de gepresenteerde lunch een schitterende catalogus in kleur van haar laatste werk.

Internet moest nog geboren worden en een telefoonaansluiting kon ik niet betalen. Contactleggen ging vaak op goed geluk, per intuïtie iemand bezoeken, of per brief, PTT-postduiven in overvloed voor de kosten van een halve postzegel.

In 1969 vroeg ik of Götz een introductie zou willen schrijven voor de opening van mijn eerste eenmanstentoonstelling. Götz kroop voor mij in de Duitse pen, de introductie viel na enige weken in mijn bus, en wegen openden zich als bij toverslag.

Mijn prille carrière als schilder nam daardoor een aanvang, de introductie, een aanbeveling, van de vroege Duitse cobraïst Götz bleef nationaal niet onopgemerkt. Een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum van Roermond volgde. Götz aanbeveling bleek een van klein tot groot sneeuwbaleffect te veroorzaken, de opdracht voor de eerste Nederlandse Mammoetwandschildering volgde, uitgebreide recensies verschenen in de media, het Vrije Volk, de Volkskrant, de Tijd, lokale kranten, ROZ-radio en NOS-Uit de Kunst. Docentschappen volgden elkaar op, eerst aan vrije academies, later aan wat nu de University of Applied Science heet, de vroegere Nieuwe Lerarenopleidingen. Het vervolgens fungeren als bestuurslid van de Culturele Raad Groningen en van het algemeen bestuur van het Groninger Museum completeerden de reeks die Götz feitelijk ingang had gezet.

Het moet in de sterren van Götz hebben gestaan dat hij de gave had studenten van allerlei disciplines op weg te helpen, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Gotthard Graubner en Rissa, internationaal niet de minsten, behoren daartoe. De nog onbekende Joseph Beuys kon mede door toedoen van Götz tot hoogleraar worden benoemd.

Kart Otto Götz is verschrikkelijk oud geworden, een lang leven met veel kunst in al zijn hoedanigheden. In de 21e eeuw had ik geen direct contact met hem, druk als ik was leidden mijn wegen naar de Nederlandse Antillen, Brazilië, Miami en de Dominicaanse Republiek. Een e-mailadres van Götz ontbrak en enkele berichten in de loop van de jaren verstuurd naar de zaakwaarnemer van zijn stichting bleven door spamfilters of anderszins, onbeantwoord.

Götz ben ik echter nooit vergeten, zijn warme persoonlijkheid in een formeel jasje, de wandeling in het Düsseldorfer stadspark, zijn fraaie introductie. Ik heb veel te danken aan de vader van de kunsten, aan Karl Otto Götz.

Vielen Dank Herr Karl Otto, dass es Ihnen sehr gut geht Jenseits.

 

___________________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

Karl Otto Götz, de 103-jarige en vader van de informele schilderkunst, gedesincarneerd
De Kultuurkamer van het Rijksmuseum: de taal der dingen
Moors iconoclasme, en het aangezichtsloze gelaat van Andalusische stoeptegels
Painterly séances in color and the Past Lives of Camilo Villanueva
Epistemologie van Zwitserse gatenkaas
De tijd achterhaalt te zijner tijd de criticus
Holy Inspiration, Religion and Spirituality in Modern Art – The Stedelijk Museum
‘Ronins, Emperor Shinkichi Tajiri has gone!’

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 08-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com