O reinste der schepselen, o Shell

reinste

Foto (detail): Wikipedia / F. lamiot

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 1

 

De reinste der schepselen, de zondaars van deze tijd, worden in de gaten gehouden. ‘O reinste der schepselen’ is eigenlijk een hymne gewijd aan de vlekkeloze en maagdelijke Maria, maar ik zou hem, de hymne, willen inzetten voor de op papier bekeerde T-Mobile-manager en zijn epigonen binnen andere bedrijven die stinkend door het hele land hun helpdeskgeur royaal verspreiden.

De hele T-Mobile-tyfuszooi kon door Youp van het Hek boven water komen drijven. Hij kreeg als bekende Nederlander voor elkaar wat mij in de laatste 12 maanden als schrijvend medium niet lukte, namelijk een volksopstand. Ik moet dus nog meer aan de weg timmeren wil mijn stem voldoende gehoord kunnen worden. Vanuit de paranormale zone bereiken me namelijk steeds meer berichten die frisse lucht nodig hebben.

Met verschillende columns bracht ik de afgelopen 2 jaar het collectieve ongenoegen van de Nederlandse consument paranormaal in beeld en deed verslag over het schandelijke leven en de werken van een substantieel deel van de Nederlandse bonusjagers. Met maatschappijkritische columns als ‘SNS Bank, foppen zonder speen, da’s pas foppen’, met ‘NS – Geborneerde Hufters – Prorail’ en met ‘República Banana Holandesa’ vertolkte ik het ongenoegen van het volk wat me als paragnost paranormaal ter ore kwam.

Van het Hek onderscheidt zich in zijn maatschappijkritiek van de klassieke Grote Drie, Wim Sonneveld, Toon Hermans en Wim Kan. In het kader van het aanboren van een open zenuw past Van het Hek georkestreerde wortelkanaalbehandelingen toe die er maatschappelijk toe doen en effect sorteren. De Grote Drie, niet te verwarren met de literatoren Reve, Hermans en Mulisch, bleven naast boeiende cabaretiers voor hun tijd wel erg brave burgers te zijn wat het signaleren van misstanden betrof. Geen Buckler of corrupte politicus die ooit het veld moest ruimen na een oudejaarsconference.

De cabaretier trekt zijn scheur ver open als het moet, zeker in NRC, en het moet ook vaak. Als ik Witteman bedenkelijk zie kijken als Van het Hek met het kut-woord wild om zich heen slaat, en Witteman hem anno 2010 niet meer tot de orde kan en mag roepen, dan weten we dat we vooruit zijn gegaan. De kijkcijfers bepalen nu eenmaal wat wel en niet kan qua vocabulaire. Bij de notabele van deze tijd slaat daardoor de bonusschrik om het hart.

De hegemonie van de notabelen heeft ook te lang geduurd. De dominerende notabelen, acteurs binnen de wereld van de gezagsgetrouwe veldwachter aan de feodale burgemeester, pastoor, dominee, huisarts en notaris behoort tot het verleden. Er voor in de plaats hebben we nu naast boze gewraakte rechters, de 2010-politicus van de hernieuwde achterkamer, de bonnenquotum-commissaris die zijn macht misbruikt en met hem alle agenten, de machiavellistische journalist op de verkeerde Studio Sport-stoel om voetballertjes psychologisch te fileren, en uiteindelijk dus ook de maatschappij ziekmakende bonusmanager waardoor naast pensioen, baan of eigen huis, de hele economie in verval raakt.

Geld generen, veel geld genereren is niet het probleem, iedereen op weg naar zijn of haar beste krachten, desnoods stinkend rijk worden, schitterend. Stelen van anderen, één euro of één miljard, door dure telefonische helpdesktikken of bouwfraude, dat is een andere zaak, daar ligt het probleem.

Shell koopt corruptie-vervolging af met 48,5 miljoen dollar. Transparancy International becijfert dat het Nederlands bedrijfsleven voor minimaal 10 miljard in het buitenland aan smeergelden betaalt. Shit loont, zeker als geacht wordt dat niemand er iets van mag zeggen. De supermarkt calculeert diefstal in, en multinationals calculeren het fiscaal tegen de lamp lopen en de gevolgen van corruptie ook in. Als je af en toe 48,5 miljoen, een peulenschilletje voor Shell, aan boetes moet ophoesten in een ‘slecht jaar’, maar je glipt tussen de mazen van het net door in 10 opvolgende jaren als bijvoorbeeld Neelie Kroes even niet kijkt, dan heb je een nette zakcent. En daar gaat het onze ‘vrinden’ om.

Ik stel hier dan ook voor om een prijs in het leven te roepen voor de manager van het jaar. Mijn gedachten gaan op dit moment uit naar de volgende in te stellen prijzen:

De Award ‘O Reinste der Schepselen’, en de Award ‘De Zilveren Lockheed Anjer’

Om gegarandeerd te zijn van een reine benadering wordt voorgesteld om in de jury te benoemen:

Voorzitter: Wim Kok (oud vakbondsbestuurder, socialist, oud minister-president en bezoldigd commissaris bij onder andere Shell en ING. verhoogde de ‘korte termijnbonus’ van ING’er Michel Tilman met 584%)

Secretaris: Piet Hein Donner (Gelovig politicus, oorspronkelijk van ARP-huize, erg in de weer van Justitie (Schipholbrand) via Sociale Zaken (initiatief verhogen AOW-leeftijd, korting pensioenen) naar Binnenlandse Zaken (nieuwe zegeningen). Speelt zich in de kijker door controversiële issues bewust op te zoeken in de hoop na weerstand zijn zin door te kunnen drijven. De minister kan ook rappen. Niet weg te slaan op het Binnenhof, periodiek achteruit gaan als een hollend paard, daardoor een stabiele factor als onafhankelijke secretaris binnen de jury.

Leden: Hubert Möllenkamp, bekend van Woningbouwvereniging Rochdale, Bart Visser, ook wel Bart V. genoemd, ex topman van Stichting de Thuiszorg Icare, Jan Peter Balkenende, bekend van de ‘Catshuis thinnerzaak’ en de Calvijn-herdenking, Rijkman Groenink, Cees van der Hoeven, Michiel Meurs, Nina Brink, Cor Boonstra, Hans Alders, Aleid Wolfsen, Dato Steenhuis, Harry Borghouts.

Coördinerend supervisor: in het bijzonder voor uitspraken in het openbaar, wordt benoemd: de voormalige CEO van BP, de Brit Tony Hayward, bekend van Deepwater Horizon, waar de olieramp in de Mexicaanse Golf het daglicht zag. Door Haywards uitspraak ‘Ik wil mijn leven terug’, nadat 11 mensen en miljoenen dieren het leven lieten, kreeg hij wat hij wenste. De boorstang werd door die uitspraak nog net niet door zijn kop gedreven. Door overplaatsing naar Rusland kreeg hij zijn leven volledig terug, en… jaagde met een verlicht hart bonusbewust verder.

De reinste der schepselen, de CEO-zondaars van deze tijd, worden in de gaten gehouden.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
De Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 08-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com