Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn

Abdominal Brain final

Foto (detail): Wikipedia / Public Domain / Kigsz

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 10

Een onwaarheid van formaat, metabolisme is niet van invloed op het uitlokken van een migraineaanval, deze week in de Volkskrant door migrainespecialist Michel Ferrari gepostuleerd, spoorde mij aan voortvarend in de pen te kruipen. The abdominal brain, de buikhersenen, waar de oorsprong van hoofdpijn, migraine, epilepsie en autisme gevonden kan worden, blijkt niet aan Ferrari te zijn besteed.

De afronding en publicatie van nog een andere dwaalleer, een nóg grotere onwaarheid, moest daardoor tijdelijk worden uitgesteld.

In dezelfde week stuitte ik op een interview met Dick Bijl, voormalig hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin die ons gedetailleerd liet weten wat we eigenlijk al wisten, wat de gezonde burger intuïtief bevroedde en het paragnostisch medium al eeuwen wist: De farmaceutische industrie vermorzelt met gebruik van onnavolgbaar uitgekookte strategieën de moraliteit van wetenschappers, overheden, politici, de media en medici van huisarts tot vermeende migrainespecialist.

De Volkskrant, in tegenstelling tot maatschappijkritische kranten als het Britse The Guardian, beijvert zich sinds jaar en dag om royaal platform te bieden aan wetenschappers die de schijn op zich laden tot de stal van multinationale pillendraaiers en andere chemische machiavellisten te behoren.

Michel Ferrari, geen familie van Ferrero waarvan de Italiaanse chocolade tot de Ferrari onder de chocolades wordt gerekend, is als migrainespecialist verbonden aan het LUMC in Leiden. Als het aan de overigens bevlogen Ferrari ligt van wiens duizelingwekkende ideeën men hoofdpijn kan krijgen, is chocolade in relatie tot het ontlokken van migraineaanvallen absoluut ongevaarlijk. Ook oude kaas, merk onbekend, en het hebben van stress ontlokken vanuit zijn standpunt van waarneming geen enkele migraineaanval.

Ongewild komt in herinnering een door Coca-Cola-wetenschappers uitgevoerd onderzoek waaraan meer bias was toegevoegd dan volbloed suiker in een 2-liter gezinsfles. De suikerzoete uitkomsten wilden een aanname bewerkstelligen dat gebrek aan beweging als hoofdoorzaak van obesitas en diabetes moest worden aangemerkt, en niet de inname van suiker. Coca-Cola doneerde 1,5 miljoen dollar aan Global Energy Balance Network die de blijde boodschap verspreidde via medische tijdschriften, conferenties en sociale media. De terugloop van verkoop van frisdrank moest een halt worden toegeroepen. De zeer invloedrijke doch foute wetenschappers werden door internationale collega´s de mantel uitgeveegd, zelfs hier en daar bespot.

De stormloop van Ferrari in alle media roept op een willekeurig onwillekeurige manier analoge beelden op. Hoe zouden ‘wetenschappelijke’ uitspraken van Ferrari vertaald zijn of kunnen zijn naar commerciële doelen ingeval van onbewuste of bewuste belangenverstrengeling sprake zou zijn geweest, of omgekeerd? Het moet als onaannemelijk worden geacht dat Ferrari aandelen zou kunnen hebben bij een relatief klein familiebedrijf als chocolaterie Ferrero, laat staan dat hij financieel gelieerd zou zijn aan therapeutische genootschappen die mondiaal stress behandelen. De ontkrachting van chocolade en stress als veroorzakers van migraine moet dus een andere oorzaak hebben. Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons oor eerst te luister leggen bij Dick Bijl.

Dick Bijl, arts en epidemioloog, schreef het voorwoord bij ‘Dodelijke Psychiatrie en stelselmatige ontkenning’ het boek van de Deense arts en hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche. Bijl, kritisch als Noam Chomsky en Ivan Illich samen, zei na bijna 22 jaar vlijtige en secure arbeid en het lezen van tienduizenden artikelen als hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin de club vaarwel, terecht.

In Skepsis en in Argus deed hij op schier onnavolgbare wijze een boekje open over de manier waarop, vrij vertaald: de bijna-onderwereld (de farmaceutische industrie) met de bovenwereld (toelatingsautoriteiten, politici, wetenschappers, wetenschappelijk tijdschriften, de media) cancerogeen (belangenverstrengeling) verbonden is. Als wetenschapper geeft hij ons in navolging van Gøtzsche heel secuur een kijkje in de gaarkeuken van de farmaceutische industrie met haar verfijnde technieken voor het manipuleren en vervolgens incorporeren van beïnvloedbare personen en organisaties.

De farmaceutische industrie haalt alle trucs uit de kast — en bedenkt steeds nieuwe — om hun middelen mooier voor te stellen dan ze zijn en tijdschriftredacties, regelgevende instanties en uiteindelijk artsen en patiënten, te misleiden. Daar zijn redacties en peer-reviewers volstrekt niet tegen opgewassen, en in de toelatingsinstanties zoals de Amerikaanse FDA, de Europese EMA en bij ons het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen wordt de dienst vaak uitgemaakt door artsen en onderzoekers die banden hebben met de industrie. Sterker, die instanties worden grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie. En zelfs als de industrie af en toe ontmaskerd wordt, is het opvallend hoe weinig de beroepsgroep, en de overheid, stelling nemen en ingrijpen. Ook de wetenschappelijke kopstukken gaan de discussie uit de weg.’

Skepsis, 30-03-2017

Dick Bijl doorgrondt door zijn nauwgezette en noeste arbeid gedurende vele jaren zoveel meer trucs van de farmaceutische industrie dan ik in twee incarnaties met gewoon verstand zou kunnen detecteren. Als paragnostisch medium moet ik het ook meer hebben van mediamieke informatiestromen die me te beurt vallen, geesten van overleden specialisten die het metier kennen, en die mij in eerste instantie kort en bondig informeren over de hoed en de rand, om later meer gedetailleerde informatie te leveren.

De maanden vooraf verkregen informatie van de overleden Braziliaanse president Juscelino Kubitschek dat Donald Trump, tegen de wereldwijde verwachtingen in van politicologen, journalisten en internationale opiniepeilers, gekozen zou worden tot president van de Verenigde Staten en daardoor Clinton links zou laten liggen, is er een voorbeeld van. Evenals dat Portugal winnaar zou worden van het EK-voetbal in plaats van het gedoodverfde Frankrijk, en dat de Parijse terroristische aanslagen van 2015 exact vier jaar eerder in 2011 paragnostisch werden voorzien. Alle mediamieke waarnemingen werden voordat ze zich afdrukten in de werkelijkheid vooraf gepubliceerd.

Terug naar Ferrari, naar de aanslagen van het type migraine met en zonder chocolade of gestreste oude kaas, en die grote invloed op een mensenleven kunnen hebben.

In een NRC-interview in 2009 van Jannetje Koelewijn en Job de Vrieze met Ferrari liet hij de wereldbevolking weten dat er twee soorten wetenschappers zijn: de creatieve die zelf met ideeën komen, zoals Ferrari, en de wetenschappers die kritisch zijn op het werk van anderen, en die door hem als gemakkelijk worden weggezet. Dit naar aanleiding van de vraag over zijn samenwerking met de farmaceutische industrie, die onder meer werd gehekeld door een hoogleraar van het AMC.

Onwillekeurig komt door die uitspraak een andere wetenschapper in beeld, de overleden historicus, politiek commentator en rechts-liberale journalist uit de vorige eeuw, de man van De toestand in de wereld, mr. G.B.J. Hiltermann. Bij Hiltermann bestonden als bij Ferrari slechts twee meningen: de zijne en de verkeerde (citaat Arie Kuiper, voormalig hoofdredacteur Haagse Post).

De verdienste van Ferrari is dat we door hem weten dat alle wetenschappers die niet aan de farmaceutische industrie gelieerd zijn, niet deugen: een geruststellende gedachte, het schept duidelijkheid en nachtrust.

Big Pharma heeft wereldwijd een uiterst fijne neus voor actueel en toekomstig talent dat voor hun karretje gespannen kan worden, en rekruteert als vliegtuigbouwer Lockheed uit de dagen van prins Bernhard belangrijke pionnen die gewillig zijn dan wel gewillig gemaakt kunnen worden voor de noden van de hoofdpijn lijdende mensheid. Big Pharma verschilt daarin niet van de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie of de auto-industrie, sinds geniaal strateeg John Rockefeller met zijn Rockefeller Foundation en Flexner Report de wereld aan beide zijden van de Atlantische oceaan industrieel kolonialiseerde.

Het vermurwen van de simpele ziel van huisarts of beginnend apotheker is kinderspel, ietsje maar niet echt moeilijker wordt het bij een medisch specialist die nog geen hoogleraar is maar die al glundert bij een uitnodiging voor een half betaald bezoekje aan een congres in het warmere Monte Carlo. Een echte uitdaging is het om makkers van grotere organisaties van een land aan zich te binden: US FDA, APA, EMA, een Hartstichting of een landelijk opererend medisch genootschap als het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En echt een masterpiece is het om een wetenschapper (tijdig) te strikken die gelauwerd is of wordt met de Nobelprijs of met een door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekende Spinozapremie.

Bij significante uitspraken van Nobel- of Spinozapremie-mannen (of vrouwen), wel of niet door de multinational voorgekauwd, zal voor de pillendraaier de kassa substantieel rinkelen.

In 2009 klokte Ferrari met zijn persoonlijk rekenmachientje nog dat 12% van de bevolking migraine heeft en er sprake is van hersenschade tijdens een aanval. In 2018 klokte Ferrari dat één op de drie mensen regelmatig hoofdpijn heeft, één op de vijf elke week minimaal één dag. In het jaar 2222 zal dus iedereen 24 uur per dag hoofdpijn moeten hebben. Het kan niet anders dan dat na antidepressiva, paracetamol, fluor of viagra we collectief zo snel mogelijk aan het migrainemedicijn moeten. Ferrari´s ultieme droom, en uiteraard die van Big Pharma, is het levenslicht laten zien van een preventief werkende pil met bijwerkingen die gemakkelijk onder het tapijt gepoetst kunnen worden, die vooraf ingenomen dient te worden en het liefst al gelijk na de geboorte.

Met een wereldbevolking van 7.601.259.734 personen op 11 februari 2018 krijgen 12% van alle wereldburgers, 912.151.169 als de calculator van mijn nieuwste mobieltje het goed omrekent, hersenschade. De gemiddelde levensverwachting wereldwijd is, uiterst krap genomen, 65 jaar. Bij een medicatie van slechts één toegediend preventief werkend migrainemedicijn per persoon per week gedurende 65 jaar en uitgaande van één eurocent per pil of injectie, komt een getal bovendrijven van een grootte waar de nieuwste IPhone of Samsung al niet meer op is berekend. De 55 miljard dollar schade die migraine de samenleving per jaar zou kosten kan niet blijven voorbestaan, dat geld moet onmiddellijk in de kas van de farmaceutische industrie vloeien, dat is na het pr-offensief van Ferrari zonneklaar.

Het is dus zaak de angst voor hersenschade, die op basis van uitgevoerde onderzoeken op migraineurs zeker bestaat, met bias zo hoog mogelijk op te voeren zodat er tijdig een kamerbreed draagvlak ontstaat in de nationale parlementen, om 912.151.169 vermeende patiënten, het liefst wettelijk verplicht, aan het Big Pharma-infuus te hangen. Alles ten dienste van de medemens.

Het is het ordinaire concept Problem-Reaction-Solution (Ordo ab Chao), dat vele door multinationals aangestuurde wetenschappers, ook wel horigen genaamd, gebruiken, zoals recentelijk de ‘Nutricia/Danone’-kinderarts Frank Brus met verrijkte kindermelk tegen schade aan botten én hersenen. Wellicht dat Ferrari een chocolademelkmaatschap kan aangaan met Brus, ten slotte is ook hij intens begaan met het voorkomen van schade aan de hersenen.

De strategie is simpel als doeltreffend, analoog aan de avonturen van Russische of Nigeriaanse zolderkamerhackers die een virus op een chanteerbare laptop plaatsen. Infecteer het object van keuze, strooi met angst voor verdere beschadiging, informeer willige media in alle geuren en kleuren over het afgrijselijke virus, en biedt een peperdure oplossing aan.

De strategie vertaald naar een hoofdpijndossier:

1. Problem: 12% van de wereldbevolking loopt ernstig gevaar voor hersenschade tijdens een migraineaanval.
2. Reaction: Neuroloog Ferrari laat zich als een Gordon interviewen waar maar kan, en verspreidt als een missionaris decennialang informatie waartoe de duivel die hardnekkige mythes verspreid al niet toe in staat is, en dat alleen hij de (genetische) oorsprong van migraine kent, en ook niet kent. En dat op basis van met veel Big Pharma-bias omgeven onderzoeken metabolisme (chocolade, kaas of andere voedingsmiddelen) en het zenuwstelsel (stress) niet van invloed zijn op het ontlokken van migraineaanvallen.
3. Solution: Preventief gebruik van een speciaal (verder) te ontwikkelen migrainemedicijn voor 12% van de wereldbevolking wordt aanbevolen, eventueel verplicht gesteld via lobby’s. Kassa!

Edgar Cayce (1877- 1945), het Amerikaans medium, had wat de oorzaken van migraine betreft, heel wat betere ideeën op de plank dan de medicatie voorschrijvende-verslaving van ‘wetenschappers’ als Ferrari. Zowel het spectrum aan diagnoses van Cayce als voorgestelde behandelingen werpen een geheel ander licht op Ferrari´s overigens boeiende en zinvolle ontdekkingen.

Het is onbegrijpelijk en ook zonde dat een wetenschapper als Ferrari met onmiskenbaar grote capaciteiten zo ver uit de koers kan raken. En dan bedoel ik niet, hoe verwerpelijk ik het ook vind, zijn chronisch geflirt met Dutch and international funding bodies, zoals de verstrengeling met de farmaceutische industrie door hem ook moge worden genoemd.

In Ferrari´s partituur als gebonden en toegepaste wetenschapper, is de veronderstelling dat migraine zou worden veroorzaakt of onder meer kan worden veroorzaakt door stress of het eten van specifiek voedsel, uit den bozen. Stel je voor, het hele masterplan voor mondiale implementatie van een migrainemedicijn zou in duigen vallen door aanname van stress en voeding als triggers of zelfs als de bron voor migraine.

Om stress en specifiek voedsel uit te schakelen als veroorzaker van migraine hebben ze in Leiden een geniale truc bedacht. Tijdens de subklinische initiatiefase van een migraineaanval, hoe mooi klinkt dat, krijgen patiënten voorgevoelens, klinkt bijna paranormaal en metafysisch, mijn vakgebied. De voorgevoelens en veranderingen in het gedrag doet de patiënt onder meer verlangen naar bepaald voedsel, naar chocolade, oude kaas, wow! Alleen hiervoor al zou een Spinozapremie moeten worden uitgereikt om niet van de Nobelprijs te spreken.

Voor de onontwikkelde debielen onder ons zoals u en ik, de volgende Ferrari-vergelijking. Tijdens de subklinische initiatiefase van een galkoliek krijgt een patiënt met een galblaas vol scherpe galstenen, voorgevoelens, ook als hij geen paranormale vader of moeder heeft. Het voorgevoel en veranderingen in het gedrag doen hem verlangen naar een volle pan spek met zes eieren gedrenkt in smeuïge reuzel, en weggespoeld met een mok zwarte Cubaanse koffie waar je haren in Miami´s Little Havana van rechtop gaan staan.

Na enige tijd, je kan er elke OK-klok op gelijk zetten, manifesteert zich de galkoliek in een hevigheid dat de patiënt dood zou willen, dubbel zelfmoord wil plegen. In Ferrari´s draaiboek van de werkelijkheid zijn vier Leidsche gal-genen en een partij andere factoren de oorzaak, pardon mede van invloed, voor het uitlokken van hevige galkolieken. De volle pan met spek, zes eieren in reuzel gedrenkt met Cubaanse koffie na is in Ferrari´s aanname niet de boosdoener. Verenigde gallijders in de wereld, in goede en slechte tijden, kunnen nu op weg naar het spek. Wie is hier gek? De pan met spek als oorzaak (metabolisme) van gallijden, past in Ferrari´s gedachtengoed niet in het economische pillendraaiboek van Big Pharma, zoals suiker als oorzaak van obesitas en andere dikkertjes niet paste in het Coca-Cola-draaiboek van schnabbelende wetenschappers.

Op de interpretatie van de onzinnige mythe, de subklinische initiatiefase, heeft Ferrari zijn instruerend verhaal Migraine en de mythe gebaseerd: Een mythe over een vermeende mythe. Op basis van Ferrari´s incompetent vehikel van vitaliteit zou een groot deel van ziektes en storingen aan een subklinische initiatiefase gelabeld moeten worden en oorzaak en gevolg met het badwater moeten worden weggegooid.

Levercirrose zou, Ferrari´s aanname indachtig, niet door overmatig alcoholgebruik worden veroorzaakt, maar slechts door factoren als genetische predispositie, waarbij tijdens een subklinische initiatiefase patiënten voorgevoelens en gedragsveranderingen (dagen, weken, jaren?) krijgen die hen naar de fles Beerenburg of naar Bretonse Calvados doen grijpen. Hoe wonderlijk! Het equivalent van een nature-nurture-debat met ditmaal de nadruk op nature (predispositie).

Het surrealistische verhaal gaat uiteraard ook op voor uitgemergelde drugsverslaafden of rokers lijdende aan longkanker die door een chronische subklinische initiatiefase steevast naar coke of sigaret grijpen. En wat te denken van hongerende en uithongerende obesitas-en anorexiapatiënten, of desnoods van degenen die last hebben van vervelende jeugdpuistjes op de late vooravond.

Lang voordat Ferrari geboren werd zette Edgar Cayce de verschillende oorzaken van migraine al op de kaart en schreef succesvolle behandelingen voor. Zoals keelontsteking vaak veroorzaakt wordt door een verontreinigde darm, vergiften onder meer afkomstig van de stofwisseling (zie: Dutch medium Fien van der Putten), zo verwijst Cayce in een groot aantal readings over migraine naar inferieure werking van de darmen, de buikhersenen.

Het probleem bij wetenschappers als Ferrari is dat deze de mens grotendeels opknippen in mechanische eenheden, wel of niet van genetische aard, waarbij het geheel vrijwel uit het oog wordt verloren. Genetische factoren zijn materieel gezien overigens belangrijke bouwstenen in het bouwwerk mens.

De architect van de genetische blauwdruk van een individu is echter de entiteit (de incarnerende persoon) zelf, die op basis van veranderend genetisch materiaal door karmische factoren geïnduceerd het nieuwe (genetische) ouderpaar kiest, bewust gekozen tijdens de incarnatieve periode of onbewust. Fysieke en/of mentale stroringen die zijn te herleiden tot genetische disfuncties, zijn zoals tienduizenden regressies wereldwijd naar vorige levens uitwijzen, allen te herleiden tot ervaringen in die vorige levens waarbij het betreffende orgaan of systeem al werd ‘aangedaan’ (Cerminara, 1981). Op basis van vele regressies constateerde Dr. Edith Fiore, een van de eerste moderne reïncarnatietherapeuten, dat cliënten met meer dan 5 kilo overgewicht allen in een vorig leven de hongerdood waren gestrorven (Fiore, 1978).

Entiteiten incarneren vervolgens als baby´s bij ouderparen die incarnatief gezien het perfecte genetische materiaal bezitten, ongeacht de ‘kwaliteit’ van het genetisch materiaal, om Flores of Danielle te worden, conform hun ‘aard’ voordat ze geboren werden en om hun incarnatiedoelen te kunnen realiseren. Op basis van deze gegevens is ook het medicijn voor genezing of reducering van de storing te traceren dat zich schuilhoudt in de kronieken over het betreffende vorige leven.

Op die basis kon ik in staat worden gesteld kinderen met een ernstige vorm van atopic dermatitis (constitutioneel eczeem) te behandelen waar een leger aan Nederlandse dermatologen, homeopaten en iriscopisten met grauwe staar het nakijken hadden. De behandelingen vonden plaats zonder gebruik van medicatie, zonder zweethutten of oranje badzout, maar naturel. Na 25 jaar verzocht ik de kinderen, inmiddels volwassen, en hun ouders voor een opvolgend ‘consult’, om verslag te doen van eczeemervaringen over de 25 jaar die achter hen lagen. Case of Kor G. & Jody O.: Study on Eczema / Atopic Dermatitis.

Dezelfde methode, de geest als bouwmeester van genetisch materiaal, het lichaam, paste ik toe bij vermeende schizofrenie, met als gevolg dat de patiënt met een levenslange hoge lijdensdruk, auditieve hallucinaties, binnen enkele maanden vrij was van stemmen. Case of Ricardo B.: Study on Extrasensory Voice Hearing / Auditory Hallucination.

Ook bij het langer dan zes maanden uitblijven van de menstruatiecyclus tijdens de fertiele levensfase, secondary amenorrhoea, greep ik in weerwil van vermeende genetische predisposities van de aandoening met goed gevolg terug naar de bouwheer van het lichaam van de persoon, de entiteit, waarbij de oorzaak te lokaliseren was in een of meerdere vorige levens zonder daar overigens expliciet melding van te hebben hoeven maken. Case of Rose T. & Mila B.: Study on Secondary Amenorrhoea.

Edgar Cayce lokaliseerde in een aantal readings de zetel van de ziel in de pijnappelkier als in de Leydigcellen, de interstitiële cellen, en werd het brein voor een deel buiten het hoofd gesitueerd. Voor de oorzaak en behandeling van neurologisch gerelateerde aandoeningen, zoals epilepsie en migraine, verwees Cayce al in het begin van de vorige eeuw naar dat wat wel the abdominal brain wordt genoemd. In zijn readings verwees Cayce naar the solar plexus brain (reading 2259-1 & 1800-15), the secondary brain (294-212), en the central brain in the solar plexus (4613-1).

Byron Robinson M.D., tijdgenoot van Cayce, tijdens leven professor gynaecologie en abdominale chirurgie aan University of Illinois College of Medicine, schreef reeds in 1907 het meesterwerk The Abdominal and Pelvic Brain (In: Selections from The Abdomila and Pelvic Brain, een meer dan verstandige, oorspronkelijk 700-pagina’s tellende studie over het ‘andere verstand’, de buikhersenen. De studie, een eyeopener, is in beeldend opzicht verlucht met 200 uiterst fraaie antieke lithografieën van het menselijk lichaam. In zijn studie stelt Robinson:

“In mammals there exist two brains of almost equal importance to the individual and race. One is the cranial brain, the instrument of volitions, of mental progress and physical protection. The other is the abdominal brain, the instrument of vascular and visceral function. It is the automatic, vegetative, the subconscious brain of physical existence. In the cranial brain resides the consciousness of right and wrong. Here is the seat of all progress, mental and moral …

(…) The abdominal brain can live without the cranial brain, which is demonstrated by living children being born without cerebrospinal axis. On the contrary the cranial brain cannot live without the abdominal brain …” (Robinson, 1907, pp. 123-126)

In 1999 publiceerden McMillin DL, Richards DG, Mein EA, Nelson CD in PubMed
The abdominal brain and enteric nervous system.
J Altern Complement Med. 1999 Dec;5(6):575-86. PMID: 10630351). DOI: 10.1089/acm.1999.5.575

Conventional medical treatment for neurologic disorders such as epilepsy, migraine, and autism focuses on the brain. Although standard medical treatment is often helpful, the underlying causes of these disorders are not well understood. Furthermore, some individuals respond poorly or not at all to regular medicine. Evidence is accumulating in the medical literature that the enteric nervous system (ENS)-that part of the nervous system associated with the alimentary canal-also plays a role in these disorders. Historically, the concept of an autonomous abdominal nervous system was advocated by Byron Robinson, Johannis Langley, and Edgar Cayce. The work of these three prominent historical figures is considered along with modem view-points on the abdominal nervous system. Complementary therapies that address the nervous system of the abdomen have potential as useful adjuncts to conventional treatment for certain neurologic disorders.

De zetel voor de hersenen zit behalve in het hoofd ook in de buik, al eeuwen, en wellicht nog wel op meer plaatsen. Spieren hebben ten slotte ook geheugen (Gunderson 1989. Activity and inactivity in nerve-muscle interactions. Oslo: Universitetet i Oslo). The abdominal brain, het enterisch zenuwstelsel (EZS), het eigen zenuwstelsel van het spijsverteringsstelsel behorend tot het autonome zenuwstelsel, kan (wanneer de nervus vagus wordt doorgesneden) zelfstandig functioneren.

Zelfs managers op zoek naar transformatie omhelsen de buikhersenen

Buried in our intestines, deep inside its tissue, is a thin layer of neurons, the same cells that you find in your cerebral cortex. There are over 500 million neurons in the gut, which is about the same amount as you would find in a cat’s brain, and is fundamental to your gut instinct.

Nexus8 2017

Op basis van Cayce´s mediamieke informatiestromen uitmondend in een 14.000 door de Association for Research and Enlightenment (A.R.E.) in Virginia Beach geregistreerde readings van zowel medische, reïncarnatieve als historische aard, komt voor hoofdpijn, migraine, maar ook voor epilepsie een andere informatiestroom tot ons dan van vaak niet-systemisch opererende migrainespecialisten.

Zoals het Nederlandse weer veranderlijk is, zijn ook de aannames van contemporaine neurologen naar de oorzaken van migraine veranderlijk. Werd stress in het verleden nog gezien als een uitlokkende factor (Schoonman, 2008), in het heden, zeker in Leiden, is stress in relatie tot migraine niet alleen een vies woord, maar wordt door theorie ‘ondersteunende’ onderzoeken met veel bias zelfs als beschermende factor opgevoerd tegen migraine.

Echter, zoals we weldra bij Cayce´s perspectief op migraine zullen zien, is stress in zijn cybernetica een meervoudige persoonlijkheid, die naast vermeende bescherming een desastreuze uitwerking heeft op centra en systemen gelieerd aan het enterisch zenuwstelsel (EZS) dat ons nu juist moeten behoeden voor migraine en andere pijnen in het hoofd.

Eigenlijk schandelijk om een killer als stress uit te sluiten door het te verheffen naar het plan ‘beschermende factor’. Blijkbaar moet vanuit economische motieven alle vermeende obstakels uit de weg geruimd worden om een nieuw migrainemedicijn vrij baan te verlenen dat als alleenheerser dienst moet gaan doen. De ontdekte en gelauwerde migraine-genen zullen verzilverd moeten worden waardoor stressfactoren met en zonder chocolade in een museum gestald zullen moeten worden.

Zoals wel vaker voorkomt in de geneeskunde wordt bij gehele of gedeeltelijke onbekendheid over de oorzaak van een ziekte een dozijn aan verlegenheidsdiagnoses van stal gehaald. Bij schizofrenie bijvoorbeeld, een verkeerde term sinds de Lente van Maastricht, wordt alle aandacht voornamelijk gericht op het ontwikkelde kwetsbaarheid-stressmodel (Zubin & Spring 1977; Nuechterlein & Dawson 1994) waarbij endogene (innerlijke) en exogene (uiterlijke) bronnen worden onderscheiden, en het model feitelijk de plaats inneemt van de diagnose, en… van de behandeling. De omgekeerde wereld, symptoombestrijding. Het kwetsbaarheid-stressmodel zou evengoed kunnen worden toegepast op de fietsenmaker met kinkhoest, de lesbienne met aambeien, of op de popcornverkoopster in de bioscoop met agorafobie.

Ook bij de benadering en behandeling van migraine kan men die verlegenheidscircuits terugvinden waardoor symptoombestrijding de boventoon voert. Bij gebrek aan voldoende inzicht wereldwijd in de complexe materie, Ferrari onderkent meerdere malen in zijn colleges en causerieën dat hij het antwoord op cruciale vragen moet schuldig blijven, geen schande, worden vermoedens in de zin van waarschijnlijkheden geuit en verlegenheidsaannames opgevoerd en, hoe boeiend dan ook, een zwaar accent gelegd op genetische factoren, het speeltje waar Ferrari patent op heeft.

Als we de readings van Cayce in ogenschouw nemen, dan is genetische predispositie slechts één beperkte factor bij migraine in een royaal spectrum aan factoren en aandachtsrichtingen. Cayce lokaliseert de oorzaak van hoofdpijn, migraine maar ook van epilepsie in de meeste gevallen niet in het hoofd, niet in de hersenen.

The abdominal brain, en meer specifiek de dikke darm (colon), is het gebied waar in negen van de tien gevallen de storingen moeten worden gezocht en gevonden. En dat geldt niet alleen voor hoofdpijn, migraine en epilepsie die in het hoofd worden gevoeld, aldaar vanuit de darm als pijn kristalliseren, maar ook voor een groot aantal andere ziekten en storingen. Vrijwel alle huidziekten, zo is ook mijn ervaring met kinderen met een ernstige vorm van eczeem, ontstaan fysiek gezien, allen in het maag-darmstelsel.

Cayce´s mediamieke diagnoses brachten aan het licht dat bij migraine in de meeste gevallen (reading 3630-1) abnormaliteiten van verschillende oorsprong in het maag-darmkanaal werden gevonden, zoals:

“Patches of adhesions of fecal forces to the walls of the intestine” which upset the nervous system and caused the gastrointestinal symptoms and headache.

(Een selectie van) verstoorde functies van het maag-darmstelsel worden in Cayce´s observatie (Cayce Health Database, 2018) veroorzaakt door:

Allergische reacties – als gevolg van inferieur werkende klier- en orgaansystemen.
Ontstekingen – als gevolg van allergische aandoeningen in het spijsverteringsstelsel.
Ontstekingen – als gevolg van inferieure spijsvertering, assimilatie en uitscheiding.
Druk in de zenuwplexus nabij het pneumogastrisch centrum (en als druk overgebracht op de hersenen als hoofdpijn) – als gevolg van giftige stoffen en inferieure afscheidingen van de Peyerse platen.
Littekenweefsel – als gevolg van operaties of trauma´s.
Inferieure zenuwactiviteit – als gevolg van ontstekingen, littekenweefsel, verstoorde eliminatiesystemen of bloedsomloop.
Inferieure bloedsomloop – als gevolg van incoördinatie tussen diepe en oppervlakkige circulatie.

Ongeacht de specifieke aard van de pathologie in het maagdarmkanaal, de readings stellen dat de zenuwen geassocieerd met de darmen geïrriteerd raken en: een reflexwerking veroorzaken op de zenuwen van het hoofd: Migraine.

Het zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel en de bloedsomloop blijken in de pathogenese van hoofdpijn nauw met elkaar verweven te zijn. Mentale en spirituele krachten sturen voor een belangrijk deel de bloedsomloop aan. Elke stimulus die negatieve invloed uitoefent op zenuwstelsel, bloedsomloop of spijsverteringsstelsel kan hoofdpijn veroorzaken. Door de zeer nauwe relatie tussen deze systemen, worden geïsoleerde afwijkingen van deze systemen maar moeilijk waargenomen. Naast verstoorde functies van specifiek het maag-darmstelsel komt ook het zenuwstelsel bij Cayce frequent in beeld.

(Een selectie van) verstoorde functies in relatie tot hoofdpijn en migraine waarbij in Cayce´s observatie (Cayce Health Database, 2018) het zenuwstelsel betrokken is:

Overmatige mentale spanning [zoals stress], overbelasting van het zenuwstelsel – met als gevolg laesies in de wervelkolom die resulteren in spiercontracties die hoofdpijn veroorzaken.
Overbelasting van het spijsverteringsstelsel, bloedsomloop en endocriene systeem. De spanning kan het proces dat tot hoofdpijn of migraine lijdt op ten minste drie manieren initiëren: via het maag-darmstelsel, de bloedsomloop, of door beide gezamenlijk.
Verstoring van zenuwkrachten, gebrekkige uitscheiding, en stress in het endocriene systeem – als gevolg van gebrek opslag vitamine A en D.
Druk op cerebrospinale en sympathische systemen – door gebrek vitamine B, resulterend in hoofdpijn.
Mechanisch letsel van de wervelkolom – met als gevolg verstoring van de bloedsomloop, resulterend in congestie en vergiften die als ze niet kunnen worden geëlimineerd, hoofdpijn veroorzaken.
Plotselinge veranderingen in atmosferische druk (bij patiënten met een predisponerende conditie) – met als gevolg ogenschijnlijk congestieve veranderingen, een extreem hoge zuurgraad, hoofdpijn veroorzakend.
Overstimulatie van sensorische organen – als gevolg van vergiften via de verbindingen van de sympathische zenuwplexus, het pneumogastrische centrum (nervus vagus centre) en de sensorische zenuwen, waardoor sensorische defecten en afwijkingen kunnen ontstaan: visueel, spraak, horen, ruiken.

Voor de niet-medisch opgeleide burger, niet familiair met medische begrippen, structuren en interacties van stelsels, wordt uit de vrij vertaalde observaties van Cayce wél duidelijk: de Heer van hoofdpijn en migraine woont niet in het hoofd, maar kort door de bocht: in de darm, en meer dan eens in de dikke darm. Dat in het hoofd de vijfde hersenzenuw, nervus trigeminus, daarbij ontregeld raakt, de aangedane zenuw is, waardoor bloedvaten verwijden en signaalstoffen vrijkomen, is uiteraard niet de oorzaak van migraine maar een gevolg van voornamelijk stofwisselingsprocessen en repercussies door Cayce al in het begin van de vorige eeuw beschreven.

In navolging van Cayce onderkennen hedendaagse wetenschappers (na een halve eeuw!) de enorme invloed van de darm op de hersenen. Prof. Marco Prinz, neuropatholoog aan Universitätsklinikum Freiburg, prof. Aiden Haghkia en prof. Ralf Gold, beiden neurologen verbonden aan Ruhr-Universität Bochum, deden verslag (ARD: ‘Wie die Darmflora das Gehirn krank macht’) over het oorzakelijk verband tussen darm en hersenen: Parkinson, Alzheimer en Multiple sclerose als gevolg van verstoorde darm(flora) en verstoorde werking van de darmwand.

De predisponerende conditie van een lijder aan migraine kan, althans fysiek, deels gedetecteerd worden door genetisch onderzoek. Maar als eerder beschreven, we ‘kiezen’ zelf het genetisch plaatje door ouderkeuze. Migraine of desnoods platvoeten blijken dan vaak een familiekwaal te zijn. Opmerkelijk zoals uit duizenden regressies naar vorige levens blijkt, hebben familieleden veelal gezamenlijk vorige levens gehad waar de oorsprong van migraine of bijvoorbeeld orthopedische afwijkingen significant aanwezig waren.

Het waarom van een predisponerende conditie wordt met een kijkje in een van de vorige levens van een lijder aan migraine een zinvolle exercitie: verkennend, ontdekkend, instrumenteel. Regressietherapie om de fysieke, psychische of sociaal-culturele oorsprong van migraine op te sporen en te behandelen heeft als score (2013): 50% heeft verlichting in ernst en frequentie, 25% van de klachten zijn verdwenen en 25% kent geen resultaat (Ten Dam, 2013). Zoals bij meerdere ziekten die hun oorsprong vinden in een vorig leven, is genezing of reductie van de klachten maatwerk.

De patiënt die in een vorig leven als een driftige Napoleontische soldaat door existentiële angsten (zenuwstelsel) vergiften in zijn lichaam opbouwde die in het heden bij driftbuien zich als eczeem kristalliseerde, heeft een andere genetisch-reïncarnatieve geschiedenis dan een eczeempatiënt die in een Romeinse incarnatie door permanente vraatzucht vergiften opbouwde (maag-darmstelsel), en rode vlekken krijgt zodra hij al het uithangbord van McDonalds ziet.

Maatwerk in genezing of reductie van de aandoening, zo is mijn ervaring, vlot het gemakkelijkste en het snelste bij mediamieke informatieopbouw van cliënt en kwaal. Immers, in een oogwenk, soms in twee oogwenken, kan een vorig leven worden gezien zonder regressie, om de analogie te ontdekken van de gebeurtenissen in het vorige leven met de aandoening in het huidige leven.

Ook bij astraal parasitisme of negatief mediumschap in vorige of huidige levens kan migraine het cadeautje zijn dat op een karmisch bordje kan worden gepresenteerd. Een groot aantal geregistreerde spiritistische klinieken in Brazilië (onder meer in de staat Sao Paulo) bemand door medici én mediums, behandelen bij autisme eerst de bezettende entiteit, de parasitaire bezetter die de werking van reguliere medicijnen tegenhoudt. Na verwijdering van de bezetter, kan pas met succes therapie worden toegepast ondersteund met reguliere medicijnen als gebruikelijk bij autisme. Dat bij deze patiënten sprake is van een karmische voorgeschiedenis, mag duidelijk zijn.

Met slechts een leger aan overleden medisch specialisten aan mijn paranormale zijde, tegenover een leger aan levende medisch specialisten die volledig hadden gefaald bij de behandeling van constitutioneel eczeem, amenorroe, en auditieve hallucinaties, ging ik te werk. Het betrof de al eerder genoemde casus Case of Kor G. & Jody O.: Study on Eczema / Atopic Dermatitis, de casus Case of Rose T. & Mila B.: Study on Secondary Amenorrhoea, en de casus Case of Ricardo B.: Study on Extrasensory Voice Hearing / Auditory Hallucination.

Als paragnostisch medium, voormalig docent beeldende kunsten en museumbestuurder was medische terminologie in geringe mate aan me besteed, reden voor overleden medische geneesheren mij met vooral beeldende informatie te bestoken waardoor in luttele minuten oorsprong en inbedding van stoornissen konden worden getraceerd om vervolgens tot behandeling te kunnen overgaan. Getuige de reductie van de aandoeningen tot nul, bij Kor en Jody over een geregistreerd periode van 25 jaar, moet worden verwacht dat als medium ik voldoende had begrepen van de ‘influisteringen’ van mijn overleden vrienden, de voormalige geneesheren die in het hiernamaals niet aan de farmaceutische industrie waren verbonden.

Migraine is als epilepsie en autisme een octopus met vele gezichten. Van de ideeën van industriële migrainespecialisten is, zo komt mij voor, geen chocolade te maken.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee
Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

 

TOEGEVOEGD 21-02-2018 (in basistekst)

‘Wie die Darmflora das Gehirn krank macht’
(Hoe de darmflora de hersenen ziek maakt)

In navolging van Cayce onderkennen hedendaagse wetenschappers (na een halve eeuw) de enorme invloed van de darm op de hersenen. Prof. Marco Prinz, neuropatholoog aan Universitätsklinikum Freiburg, prof. Aiden Haghkia en prof. Ralf Gold, beiden neurologen verbonden aan Ruhr-Universität Bochum, deden verslag (ARD: ‘Wie die Darmflora das Gehirn krank macht’) over het oorzakelijk verband tussen darm en hersenen: Parkinson, Alzheimer en Multiple sclerose als gevolg van verstoorde darm(flora) en verstoorde werking van de darmwand.

 

TOEGEVOEGD 22-02-2018

De verplichte migrainepil is in Nederland nog net geen feit.
Maar de succesvolle’ infiltratie van de dominerende farmaceutische industrie in de politiek is in Italië sinds vorig jaar wel een feit. De regering nam daardoor een wet aan om vaccinatie voor kinderen (kassa!) verplicht  te stellen. Ex-burgemeester Mazoratto verkleed als de dood vertolkt in Vicenza nabij Venetië de gedachten van vele ouders.

VOLKSKRANT 22-02-2018

Italiaanse kinderen mogen door een mazelenuitbraak alleen nog naar school als ze zijn ingeënt, en dat pikken niet alle ouders

‘Wij staan hier vanwege de criminele noodwet die deze zomer is aangenomen en die niet alleen onze vrijheid ontneemt, maar ook onze kinderen in levensgevaar brengt’, zegt ex-burgemeester Mazzorato. ‘Mijn dochters wordt verplicht vergif in hun lichaam te spuiten, puur en alleen omdat de farmaceutische industrie geld wil verdienen.’

 

TOEGEVOEGD 12-03-2018

SCIENCE Magazine Elisabeth Pennisi 19-11-2014

Body’s bacteria may keep our brains healthy

The microbes have “a striking effect,” says Elaine Hsiao, a neurobiologist at the California Institute of Technology in Pasadena who was not involved in the study. The work suggests “a role for the [microbes] in regulating brain development and function.”

But how? In the gut, bacteria may influence the gut wall’s integrity through one of their byproducts, energy-laden molecules called short-chain fatty acids. So Pettersson and his colleagues infected germ-free mice with either bacteria that made these fatty acids or ones that did not. The blood-brain barrier improved only when the bacteria made these fatty acids, Pettersson says. He thinks that these molecules may get into the blood and stimulate gene activity that leads to the closure of the barrier.

 

TOEGEVOEGD 10-05-2018
Hashem Al-Ghaili – Science communication

Interesting Facts About the Human Genome (video)

About 40% to 50% of the genetic information found in our GASTROINTESTINAL treat.

 

TOGVOEGD 22-07-2018

Dat Ferrari zijn huiswerk niet deed wisten we, wellicht op instigatie van de farmaceutische sponsor die alleen een pil voor het hoofd in zijn hoofd heeft. De wereld draait door, ook zonder DWDD, en het AMC en het Haaglanden Medisch Centrum onderkennen zoals specialisten wereldwijd (eindelijk) de realatie tussen de darmflora en ziekten elders in het lichaam, zoals bij diabetes, autisme, depressie en MS (Multiple Sclerose).

NOS.NL

De poepstransplantatie: straks ook voor MS-patiënten

“Mogelijk werkt de poeptransplantatie in de toekomst ook bij andere ziektes. Want niet alleen darmziekten zijn zichtbaar in de darmen: uit nieuw onderzoek blijkt dat ook patiënten met bijvoorbeeld autisme, depressie en MS (Multiple Sclerose) ongezonde darmflora hebben.”

 


Update 14-03-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com