Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out

Gaper

Foto (detail): Wikipedia / Raymond / Xhangbao

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 8

 

JAMA Internal Medicine, het journaal van American Medical Association, publiceerde op 11 september 2017 een onderzoek van twee Amerikaanse wetenschappers, de oncologen Vinay Prasad MD MPH en Sham Mailankody MBBS, respectievelijk verbonden aan Oregon Health and Sciences University, en het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City. Uit hun onderzoek blijkt dat de kosten om een nieuw (kanker) medicijn op de markt te brengen extreem lager is dan farmaceutische bedrijven zelf beweren. De onderzoekers becijferden 540 miljoen euro aan onderzoek en ontwikkelingskosten in zeven jaar tijd tegen 56 miljard euro aan opbrengsten in vier jaar: het tienvoudige.

Wat we al wisten wordt nog eens met cijfers bevestigd: we worden door Big Farma geflest waar we bij staan.

In tegenstelling tot Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van zorg aan de Erasmus Universiteit, die in de Volkskrant van ‘een realistische studie’ sprak, reageerde als door een bij gestoken een zekere heer Henk Jan Out. Deze heer, een farmaceutisch geneeskundige naar eigen zeggen en voormalig hoogleraar aan het Radboudumc, zeg maar een van de wetenschappelijke geraniumbejaarden of bejaarde vensterbankwetenschappers waar de Volkskrant een hele muffe kaartenbak van vol heeft, sprong met een bevend dementiepennetje voor Big Farma in de bres.

Na Einstein is alles relatief, zelfs Einstein, en in Outs ogen zeker de analyse van de Amerikaanse wetenschappers. Als je een demente drol wilt verheffen tot een Jeff Koons-sculptuur voor het gebouw van de World Health Organization van de VN, zijn er altijd congruente argumenten te bedenken om het concept aannemelijk te maken. En als je machtsmisbruik en woekerwinsten van Big Farma wilt loochenen zoals Out probeert, zijn er ook schijnargumenten en drogredenen te bedenken (door methodologische en ‘belangen-gerelateerde’ bias) om vermeend gelijk te halen. Het type wetenschap waar Out zich mee bezig schijnt te houden.

Van Out had ik nooit gehoord, ten slotte hoef je niet alle bejaarden te kennen die zich af en toe boven de vensterbank van een te grote doorzonraam omhoog wurmen, maar de reactie was zeker van een heuse Big Farma-adept, een gezant die in overdrachtelijke zin zeker het genezende bed had gedeeld met de heilbrengende farmaceutische industrie die alleen maar het beste voor heeft met de mensheid.

Zelfs een niet-paragnost kon in een flits weten dat deze Out, vast en zeker, banden had of had gehad met de jongens die voor ballotage aan de hemelpoort naar dezelfde keet worden gedirigeerd als Monsanto (Agent Orange, Roundup), IG Farben (Zyklon B), Johnson & Johnson (Tylenol moorden), Dow Chemical Company (dioxine-experimenten op gevangenen), Chemie Grünenthal (Thalidomide oftewel Softenon), of het voormalige Organon (medische ‘ethiek’ inzake de Pentua-studie).

Omdat ik niet elke dag dienst heb als medium, en ook wel eens als gewoon burger door het leven ga, lichtte ik de doopceel van Out via internet om te zien of mijn eerste indruk als burger correct was.

Men kan er gif op innemen. Wanneer een wetenschapper, en vooral een gepensioneerde, `kanttekeningen’ plaatst bij een gepubliceerd onderzoek waarbij Big Farma het vuur aan de schenen gelegd wordt, dan stond of staat hij of zij op de payroll van een van de grote gifmengers der aarde.

Binnen enkele nanoseconden kon ik en iedere burger door het goedkoopste ziekenfondsbrilletje heen zien dat Out zijn hele leven al onder de farmaceutische plak zat, er messiaans een promotioneel hallelujaboek over schreef, en dat zelfs zijn haren onder hetzelfde chemische goedje leken te zitten. Alles aan de man was chemisch. Linkedin en andere bronnen lieten zien dat Henk Jan Out de gedachten van zijn vroegere broodheer, Organon / MSD, altijd met verve uitdroeg.

Datzelfde Organon, durfde in een vier jaar durend juridisch gevecht, Stiekema/Organon (vanaf 1999), uiteindelijk niet meer in cassatie te gaan. Het informeren van onafhankelijke medisch-ethische commissies door arts-onderzoeker Dr. C.J.C. (Koos) Stiekema over het (on)ethisch handelen van Organon inzake de Pentua-studie (anti-stollingsmedicijn: fondaparinux sodium), bedrijfsbelang versus patiëntenbelang, was daarbij de inzet geweest. In hoger beroep oordeelde de rechtbank dat schending van de geheimhoudingsplicht voor Spiekema niet was gerechtvaardigd. Organon moest buigen en boog. De uitspraak steeg zelfs boven Spiekema uit, een belangrijk precedent voor jurisprudentie was geschapen. Big Farma, zoals bedrijven als het voormalige Organon, nu opgenomen binnen Merck Sharp & Dohme (MSD), you name it, kiest uiteraard altijd voor bedrijfsbelang.

Om de herinnering op te halen aan het schandaleuze gedrag van Organon, de naam die Out sinds 1992 in de belangrijkste van zijn aderen lijkt te hebben laten tatoeëren, nemen we de lezer mee terug in de tijd (2003). De VPRO wijdde een onthullende documentaire aan de zaak Stiekema die door integriteit en zorg voor patiënten met ontslag werd bedreigd en uiteindelijk het veld moest ruimen (VPRO: Argos over de bescherming van klokkenluiders).

Out doet als huidige vice-President Reproductive Health bij het Deense Ferring International niet anders: het messiaans uitdragen van de farmaceutische zegeningen. Een ‘wetenschapper’ die met handen en voeten gebonden is: de gapende mond als uithangbord voor de farmaceutische industrie.

Week in week uit laat de Volkskrant dit soort wetenschappers met graagte aan het woord.

Uit het onderzoek van Vinay Prasad en Sham Mailankody blijkt zonneklaar, Out en andere geraniumbejaarden ten spijt, dat er geen andere bedrijfstak op de wereld is waar dergelijke woekerwinsten worden gemaakt als in de farmaceutische industrie. Donald Trump, nou niet direct een vertegenwoordiger van mijn gedachtengoed, stelde dat de farmaceutische bedrijven ‘wegkomen met moord’, omdat sommige van hun medicijnen onbetaalbaar zijn, en Wouter Bos meldde in januari van dit jaar in het FD:

Winstmarges van boven de 20% zijn voor farmaceutische bedrijven niet uitzonderlijk. Het Amerikaanse farmaconcern Gilead had in 2015 zelfs een winstmarge van ruim 55%. Gilead was het enige farmabedrijf met een medicijn tegen hepatitis C.

De bedrijfstak waar Out zich in wentelt is de gesel van deze tijd, de moderne pest.

Maar er zijn meer Outs op de wereld, zelfs in Nederland. Marc Pomp, gezondheidseconoom pur sang, liet zich voor het karretje van de farmaceutische reus Pfizer spannen. Pomp vertelt zonder met de ogen te knipperen dat de hoge winsten van de farmaceutische industrie moeten gezien worden als hoge rendementseisen van de aandeelhouders. Risico´s door politieke instabiliteit en andere lulverhalen. Het zijn zeer stemmige verhalen voor bij de open haard of de kille centrale verwarming.

Pomp met schema´s over de krant en de economen is net zo glad als voormalige DSB´er Dirk Scheringa die zelfs topinterviewer Ischa Meijer eens deed duizelen. We weten hoe het met Dirk is afgelopen. Nu nog wachten op instant-karma (Cerminara, 1994) voor mannen als Out en Pomp, en… voor de jongens van de Volkskrant niet te vergeten.

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee
Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
De Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

_________________________________________________

 

TOEGEVOEGD 13-09-2017

Volkskrant 12/09/2017

Wetenschappers gebruiken foefjes om bevindingen goede kant op te sturen

“De beste resutaten eruit lichten en de niet-significante resultaten onbenoemd laten. Beweren dat een bepaald medicijn het herstel van patiënten bevordert terwijl er geen causaal verband is aangetoond. Aanbevelingen doen voor de praktijk terwijl die niet uit de studie blijken. Schrijven dat een test of behandeling betrouwbaar is terwijl er meer onderzoek nodig is. Bijwerkingen en complicaties niet of nauwelijks melden.”

Eindelijk toont een onderzoek aan hoe naast verschillende vormen van bias zich ‘spin’ voordoet: het vertekenen of opfleuren van wetenschappelijke resutaten. Het geeft beeld aan de grote verschilen die zich voordoen bij (farmaceutisch gerelateerde) onderzoeken naar hetzelfde gegeven.

 

 

TOEGEVOEGD 12-03-2018

BEDROCK.NL Remko Kuipers

Waarom de zorg ons zieker maakt
Een arts en wetenschapper over de gevolgen van de marktwerking in de zorg

Onze huidige geneeskunde wordt ook wel protocollen-geneeskunde genoemd. Vrijwel alles wat jouw arts doet, staat in een protocol. En dat protocol is weer gebaseerd op een richtlijn. Richtlijnen zijn weer de samenvatting van alle medische literatuur over een bepaald onderwerp, waarin een groep aangewezen medisch specialisten op basis van al die literatuur tot bepaalde aanbevelingen komen.

(…) Die medische literatuur is weer gebaseerd op medisch onderzoek. En dat medisch onderzoek wordt, misschien had je het al geraden, natuurlijk vrijwel zonder uitzondering gesubsidieerd door de farmaceutische industrie. En Big Pharma subsidieert uiteraard geen onderzoek naar de gezondheid van een gezonde leefstijl, want dat ondermijnt hun verdienmodel.

(…) Als een huisarts ervoor kiest om eerst met leefstijladviezen te komen en nog geen cholesterolverlager voor te schrijven, dan wordt hij/zij door de zorgverzekeraar voor die keuze ‘gestraft’ middels een lagere vergoeding.

 

TOEGEVOEGD 14-03-2018

Henk Out blijkt, zoals Facebook vandaag via een ouder bericht mij herinnerde, al sinds mensenheugenis Big Farma te aanbidden, deze de niet-onbetrouwbare liefde te hebben verklaard.

Volkskrant 14-03-2012

Psychiatrie in greep commercie ‘Een gift, hoe klein ook, schept verwachtingen’

Van de psychologen en psychiaters die bepalen wat er in dat standaardwerk [DSM-5] komt te staan, heeft ruim tweederde banden met een geneesmiddelenfabrikant. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na een controle van de werkzaamheden van de 141 deskundigen.

Henk Jan Out, bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde in Nijmegen en vicepresident klinisch onderzoek bij geneesmiddelenfabrikant MSD, waarschuwt dat het op veel terreinen bijna onmogelijk is om nog deskundigen te vinden die nooit voor de industrie hebben gewerkt. Dat maakt hen niet onbetrouwbaar, zegt hij.

 

 

Update 14-03-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
www.martienverstraaten.com