Een bepaald soort goedje

Brand moerdijk

Foto (detail): Rijksoverheid.nl

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 2


Ooit stak ik de fik in een berg speeltjes van plastic die ik her en der had aangetroffen op het erf van mijn boerderij die ik een week er voor had aangekocht. Het stond zo lelijk, al die door de zon verschoten stukjes plastic in signaal rood, gifgroen en blauw tussen de qua kleur meer natuurlijk aandoende  begroeiing. De vorige bewoners waren blijkbaar plasticfetisjist geweest, want de verzamelde speeltjes en hele en halve plastic emmertjes kon ik optassen tot een heuse berg.

De fik er in, opgeruimd staat netjes. Het plastic opgetast op een stapel kranten en dozen brandde prima, wolken begonnen als signalen steeds royaler ten hemel te stijgen. Met een tweede lading speeltjes en knuffels van plastic voorzag ik het vuur opnieuw van voedsel. Het vuur en de rook begonnen vervaarlijke proporties aan te nemen. Op het moment dat ik een plastic kinderbadje op het vuur gooide opende de hemel volledig zijn poorten. Gigantisch grote steekvlammen, in alle gifgroene kleuren van de scheikundige regenboog sloegen metershoog om mijn oren, en een zuil van ondoordringbare rook boorde zich tientallen meters omhoog naar de Heer in het Groningse gereformeerde land. Ik schrok van de brand, van de immense zuil gemene rook die welhaast tot in Groningen-stad zichtbaar moest zijn. Wat had ik aangericht met het chemisch onbekende spul, met de knuffelbeertjes van de nieuwe tijd.

Ik schrok me een hoedje.

‘Het is dus een bepaald soort goedje’, vroeg Jeanet Schuurman van het NOS-journaal letterlijk en op een wetenschappelijke toon aan haar collega in het rampgebied. Op de achtergrond zagen we de qua kleur schitterende beelden van de brand van de eeuw bij Chemie-Pack te Moerdijk, het chemische Hiroshima van de Biesbosch, het Mexicaanse Deepwater Horizon van beneden en boven de Moerdijk. Wat het goedje toch al niet kon aanrichten, bedacht ik me.

‘Ja, het is inderdaad een bepaald soort goedje Jeanet, maar we weten nog niet welk goedje’, verklaarde hij omstandig met de giftige paddenstoelen van oranjerood vuur en tornado’s van inktzwarte rook op de achtergrond.

Een stemmig plaatje, dat wel, en een mooi onderwerp voor cameramensen en fotojournalisten die er dan ook dankbaar gebruik van maakten. Ook Jeanet was in de wolken, stamelend en stotterend als een oudere puber met veel mascara op de oogleden die stage liep bij CNN en toevallig dienst had toen voor haar eindelijk een ramp van formaat zich aandiende om journalistiek te kunnen verslaan. Dat was nog eens vuurwerk, daar kon de Haagse Schilderswijk met brandende auto’s tijdens Oud en Nieuw niet tegenop.

Het bepaald soort goedje was volkomen veilig voor de volksgezondheid, susten de verzamelde autoriteiten collectief vanuit hun burelen nog voordat er één enkel onderzoek had plaatsgevonden. Bepaalde reacties van politici en bestuurders na de moord op Pim Fortuyn en andere rampen kwamen even bij me op. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries bedacht ik me, die in een persconferentie zijn straatje al schoon veegde toen het lijk van Fortuyn nog warm was, of het zwaar gelogen en erbarmelijk slecht uitgesproken Wir haben es nicht gewusst van Kardinaal Simones over altaarseks en aanverwante hobby’s van zijn personeel.

Chemie-Pack te Moerdijk, het moet natuurlijk wél klikken, er moet chemie zijn. Bij het aankomende Moerdijk-gate is het niet anders, en zal het niet anders zijn. Vorm een onderzoekscommissie, stel een soort Wim Deetman aan, maar dan op het gebied van een andere soort verontreiniging dan seksueel misbruik. Doofpotsucces gegarandeerd voor onderliggende stenen die maar niet echt naar boven willen komen drijven. Benoem daarom een oud-commissaris van de Koningin of senator die tevens commissaris is of was van Shell, Trafigura, AkzoNobel, of desnoods van Unilever, de fabrikant van E-nummers met ‘toevoegingen van voedsel’.

De omvang van de ramp is niet te becijferen, en de gevolgen voor de volksgezondheid tot in het nageslacht voelbaar en meetbaar. Niet alleen de kinderen van de kinderen van de inwoners van Moerdijk zullen met de gevolgen van deze ramp geconfronteerd worden, maar ook andere delen van Nederland. Door Tsjernobyl, duizenden kilometers ver verwijderd, werden we besmet. Verontreiniging heeft een mondiaal trekje gekregen, heeft het trouwens altijd al gehad zonder dat we het wisten. Van Zweden tot Nederland konden we Tsjernobyl tegenkomen, besmette melk en bladspinazie in Nederland tot aan radioactief knäckebröd in Zweden.

De kleur van het water van de giftige sloten in Moerdijk oogt meer dan alarmerend. Gisteren werd bekend dat de sloten rondom het door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk zwaar verontreinigd zijn met onder meer benzeen, naftaleen en tolueen, afkomstig uit het bluswater. Het tolueen in de beken zal zorgen dat de nog niet gerookte rivierpaling zo stoned wordt als een garnaal, en de as van de verbrande giftige stoffen daalt helder neer op de zitjes van de speeltoestellen. Er is niets aan de hand, melden de autoriteiten. Het baantje van burgemeester Denie van Moerdijk moet ondanks de as van Chemie-Pack veilig gesteld worden zoals burgemeester Mans dat deed tijdens de vuurwerkramp in Enschede.

Terwijl NRC op 7 januari 2011 meldt:

Agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers klagen volgens de krant over geïrriteerde ogen, huidaandoeningen en irritaties aan mond, keel en luchtwegen. Naast de hulpverleners hebben zo’n andere 150 mensen zich gemeld met medische klachten na de brand.

Het Waterschap Brabantse Delta meldt op 7 januari 2011 via het ANP:

Het oppervlaktewater is sterk verontreinigd met zuurstofvragende stoffen. De concentratie bedraagt 50.000-100.000 mg/l. Ter vergelijking: in huishoudelijk afvalwater is deze concentratie ongeveer 750mg/l. Het oppervlaktewater kan niet gezuiverd worden in een normale rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het biologisch proces zou verstoord worden door de in het water aanwezige stoffen. Om deze reden wordt het vervuilde oppervlaktewater overgebracht naar opslagtanks. Later zal worden bepaald hoe het water zal worden verwerkt. Het oppervlaktewater bevat organochloorverbindingen, veelal oplosmiddelen. Niet bekend is om welke stoffen het precies gaat. Het oppervlaktewater bevat aromatische verbindingen, zoals xyleen, naftaleen en tolueen. De totale concentratie bedraagt ongeveer 100-300 mg/l.

Moerdijk zal qua catastrofe amper onder doen voor de chemische misère van Union Carbid in Bophal/India, of van de ‘cadeautjes’ die Shell naar Nigeria bracht. De hoeveelheid giftige stoffen die opgeslagen lagen bij Chemie-Pack en die de Nederlandse lucht in gingen bedraagt minimaal 500 ton. Via het bluswater boren de zuren zich een gapend gat in de aarde richting Nieuw Zeeland en Australië. De eeuwig sussende burgemeester van Moerdijk kan de burgemeesters van Wellington en Christchurch in Nieuw Zeeland oproepen zustersteden te vormen. Via een open boorgatverbinding van zuren en andere giftige stoffen dwars door de aarde heen kan hij hen rechtstreeks toespreken, zelfs zien, en met de mond op het boorgat roepen:.

‘Hi, hebben jullie ook al een bepaald soort goedje.’

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
De Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 03-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com