Chemo BV: De Katans van de Wageningen University & Research-doctrine

Chemo BV2

Foto (detail): Wikipedia / Public domain


DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 4


Je kon er gif op innemen, zodra de chemische tak van de multinationals voor voeding en vermeende gezondheid in diskrediet zou kunnen komen, kropen de Katans van deze tijd als ongedierte, bloedluizen in dit geval, uit hun donkere holen.

De Don Quichotte van de Lage Landen, de wetenschappelijk vrijwel demente gepensioneerde stukjesschrijver Martijn Katan, geranium dementia praecox, en een gemankeerde hand aan geïnfecteerde toxische meelopers waaronder Ivonne Rietjens en Martin van den Berg, eveneens adepten van de doctrine van Wageningen University & Research, waren er als de kippen bij multinationals feitelijk een fipronil-hart onder de riem te steken door in koor te roepen dat het met de giftigheid niet zo´n vaart liep (Volkskrant). Fipronil, werd successievelijk op de markt gezet door de chemische spelers Rhône-Poulence, Hoechst, Bayer, en nu BASF. Interesant te weten dat de leerstoel Reproductie- en ontwikkelingstoxicologie van WUR (Bennard van Ravenzwaay), zeg maar de Pesticiden-leerstoel, door BASF wordt gefinancierd. En opnieuw leende de redactie van Wetenschap Volkskrant zich om in allerijl een chemisch platform te bieden aan de gelovige representanten van de Grote Legitimator, de met bias vervuilde wetenschap, in dit geval de wetenschappelijke sekte Voeding & Besproeiing (V&B). En opnieuw sprak ook een andere adept, het RIVM, geruststellende woorden tot de natie als ware Colijn (‘gaat u maar rustig slapen’) opnieuw geïncarneerd.

Mr. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, had een iets andere zienswijze op de fipronil-affaire dan de Katans die de Wageningen U&R-doctrine aanhangen en die, o hoe vertederend aandoenlijk, een zelfmoordpoging met fipronil in Sri Lanka en een per abuis verorberd anti-mierenblokje er bij moesten halen voor hun gelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken die zich laat adviseren door mannen als Van den Berg, is zoals de altijd kritische Pieter van Vollenhoven terecht stelt, in de praktijk geen voedselwaakhond maar een verlengstuk van het economisch beleid. De invloed van de chemische industrie op hun wel en niet betaalde adepten (conflicts of interest) in vrijwel alle geledingen van de samenleving, is niet gering.

Zowel de Duitse consumentenorganisaties als de Duitse giga-supermarktketen Rewe met 10.000 vestigingen in eigen land en 5.000 elders in Europa, zette gisteren de Kazannetjes en hun opvattingen aan de kant en bevroor acuut de verkoop van Nederlandse eieren. Het grootste deel van 70 procent van 10 miljard eieren die de kippen in Nederland per jaar leggen, wordt geëxporteerd naar Duitsland. Schade: 370 miljoen euro (2016) op jaarbasis. Het permanent fungeren als spreekbuis van multinationals door de Katans van deze tijd – het bagatelliseren van malversaties en het ontbreken van voldoende kritisch vermogen – werpt eindelijk ‘vruchten’ af. En, voor gedupeerden, naast consument failliete industrieboeren, valt van een kale kip weinig meer te plukken

Na de boycot van Duitsland volgen automatisch andere Eurolanden. Nederland is de Katannetjes dan ook erg veel verschuldigd. Wellicht dat narcist Katan, de Albert Verlinde van de voeding, dáár een boek over kan schrijven. Katan, ben altijd in de war met illusionist en goochelaar Kazan, ging voor zijn onderzoeken naar eigen zeggen banden aan met Unilever, Nestlé, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Campina BV, Friesland Foods, Lipid Nutrition, de Europese koffie-industrie en de International Olive Oil Council, you name it, waarbij hij (via Wageningen en VU) subsidies, mooi woord in dit verband, ontving. Met Nestlé onderhield hij ten behoeve van wetenschappelijke congressen gedurende verscheidene jaren, warme banden. Ook voor mij als paragnostisch medium is niet alles wat in het aardedonker plaatsvindt, zichtbaar. Gelukkig maar, enige privacy moet er tenslotte zijn voor mannen die al vele jaren de schijn tegen zich hebben. Echter, ook zonder extrasensorische blik kan elke wetenschapsjournalist zich de vraag stellen hoeveel klonten boter of margarine, van Becel, Zeeuws Meisje, Bona tot en met Blue Band onze Kazan, pardon Katan, gewoon is op zijn geranium dementia praecox-hoofd te hebben.

Gelukkig staan Martijn Katan, Ivonne Rietjens en Martin van den Berg niet alleen. Ze zijn reïncarnatief familie van elkaar. Incarneren doen entiteiten vaak gezamenlijk en menigmaal vanuit collectieve motieven, positief en negatief. Adolf Hitler en horden hogere nazi´s van Herman Goering tot aan Joseph Goebels, eenmaal geïncarneerd, vonden elkaar blindelings nadat vooraf aan de incarnatie plannen werden beraamd hoe Duitsland het beste naar de kloten te kunnen helpen. De schilders Kazimir Malevitsj, Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan en Mark Rothko, hadden alle vier een incarnatie in Al-Andalus op het Iberische schiereiland, het huidige Spanje, toen Moors iconoclasme (het verbod de Godheid en levende wezens af te beelden) hoogtij vierde en daardoor eeuwen later de bakermat zou worden voor abstracte kunst. Eenmaal geïncarneerd eind 19e en begin 20e eeuw, vonden deze bentgenoten elkaar, kunsthistorisch gezien, blindelings: de abstracte schilderkunst werd ‘geboren’ nadat Picasso, Braque en Léger de weg hadden voorbereid (Moors iconoclasme, en het aangezichtsloze gelaat van Andalusische stoeptegels). Met de Wageningen-adepten en chemo-criminelen van de voeding is het wereldwijd niet anders gesteld. Eenmaal opnieuw geïncarneerd vindt men elkaar blindelings, via wetenschappelijke congressen in Monte Carlo en andere illustere oorden van licht, of via contacten met stromannen van multinationals die wetenschappers gijzelen. Het verbod van Big Pharma aan Casper van Eijck van Erasmus MC, een van de betere en integere wetenschappers, om de werking van kurkuma als geneesmiddel tegen pancreaskanker te mogen onderzoeken is er een voorbeeld van.

Men kan de ene dag als voedingswetenschapper werken bij een controversieel bedrijf als Unilever (Research & Development) om de volgende dag heel gewoon – geheel per plotseling en zonder enig inhoudelijk conflict of interest – te acteren als directeur van een Voedingscentrum. Daar moet de burger dan fiducie in hebben? De topbestuurder van Unilever kan morgen opperhoofd zijn van Shell Nigeria, overmorgen vicepremier in het Torentje en uiteindelijk bestuursvoorzitter VUmc.

Tiny van Boekel , ook een professionele prof, een Wageningse ‘levensmiddelentechnoloog’ zo weggelopen uit de gaarkeuken van de agrochemicals, bad begin vorig jaar vanaf de kansel de e-nummers-rozenkrans bij RTL Late Night van Umberto Tan. ‘Blikvoer beter dan zelf koken’, een schandelijke vertoning aan consumentenbedrog en -misleiding, de Rabobank waardig (De Kunsten & de Rabotorens van Babel). Frans Kok, eveneens een agrochemical, is emeritus voedingshoogleraar van Wageningen University en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Kenniscentrum suiker & voeding, een lobbygroep van de suikerbietproducenten. Kok bakte het recent nog bruiner: ‘Suiker zit ten onrechte in het verdomhoekje, het is geen gif’*, en ‘In Wageningen zou je 40 procent van de boel kunnen sluiten als we dat geld [van de industrie, de multinational] niet meer zouden aannemen’ (de Volkskrant, september 2016). De grote (voeding)gezagsdriehoek bestaat uit: de multinational – (Wageningen) Universiteit – de (Rabo)bank, en met slapende overheden (RIVM) en ngo´s als de Nederlandse Hartstichting (Unilever kan en zal zijn invloed laten gelden) als wormvormig aanhangsel.

Ik wil het niet te lang maken voor de lezer. Voor Ivonne Rietjens (Wageningen UR) verwijs ik gemakshalve naar het rapport ‘Exposed: conflicts of interest among EFSA’s experts on food additives’:

“Another EU agency, the European Medicines Agency (EMA), recently introduced new rules on conflicts of interest for scientific experts. If these rules were applied at EFSA, four of the experts on the ANS panel – Ivonne Rietjens (vice-chair), Gerrit Speijers (rapporteur), Jürgen König and Sandro Grilli – would be disqualified from sitting on the panel.”
Corporate Europe Observatory, 2011

Martin van den Berg, eveneens een professionele prof, Utrecht Universiteit, loopt zo´n beetje met iedereen mee. Als Katan het voortouw neemt verwoordt Van de Berg de wetenschappelijke geranium onmiddelijk, en aan de koffie bij het RIVM waar hij gróót respect voor heeft, zwalkt hij toxicologisch op autobanden die van de beste chemische korrels zijn gemaakt, die vrij vertaald, wel gevaarlijk zijn maar er mee door kunnen.

“”Ik heb grote waardering voor het in zo’n korte tijd uitgevoerde onderzoek van het RIVM”, zegt Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht, die ook in de wetenschappelijke klankbordgroep van het RIVM zat op dit dossier. „Het geeft voor een belangrijk aantal individuele zorgwekkende stoffen – zoals ftalaten, bisfenol A, metalen en PCB’s – meer duidelijkheid of er een mogelijk risico is voor gebruikers van deze kunstgrasvelden. Terecht constateert het RIVM dat een relatie met leukemie en lymfeklierkanker met de huidige kennis niet voor hand ligt.””
NRC, 2016

‘Met de huidige kennis?‘ Het is alsof ik met de RIVM-quote van Van den Berg de teflonvoorlichters van DuPont Dordrecht hoor brallen. Dat de relatieve veiligheid door het vrijkomen van perfluoroctaanzuur (PFOA) niet in het geding is geweest, en de bevindingen uiteraard gepostuleerd zijn op basis van de kennis van nu. Zou op zo´n wetenschappelijk lulverhaal niet de hoogste gevangenisstraf moeten komen te staan?

De uitspraken van Van den Berg de laatste week volgend blijkt hij van de weeromstuit een nog grotere draaikont te zijn dan de Wouter Bos van weleer.

“‘Het is onwetenschappelijk’ dat er maximaal 0,005 milligram fipronil per kilogram in de besmette eieren mag zitten. Dat zegt Martin van den Berg, die als hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht de overheid adviseerde over de besmette eieren. Hij reageert daarmee op een adviesbrief die hij samen met Guillaume Counotte, toxicoloog van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, aan de NVWA en het Ministerie van Economische Zaken richtte.”
Volkskrant 3 augustus 2017

De vraag is niet meer óf we gif in ons eten moeten tolereren, maar blijkbaar hoeveel: de omgekeerde wereld. Nederlanders mogen van geluk spreken dat minister Edith Schippers die de NVWA in bescherming nam een totaal andere kijk heeft op giftige Calimero-eieren dan foute mannen van het type Van den Berg.

Maar we hebben nog altijd de wetenschappelijk gelovige Katan. Ook als we kamerbreed eierstruif eten waar dynamietstaven fipronil in zouden zijn verwerkt – de producent moet vanuit economisch belang toch ergens met zijn handeltje naar toe – dan, ja dan kan het nog geen kwaad. Door Katans gelovige bril bekeken bent je niet wat je eet, het maakt zelfs niet uit wat je eet, het demonteert zichzelf toch in honderd delen.

Het is inderdaad bekend dat hersenen op de Wageningse berg en aan de Boelelaan soms al vroeg dementeren en uit elkaar vallen in onzinnige stukjes, maar dat is alleen een lokaal fenomeen. In 2008 merkte je al dat met Katan een gepensioneerde deskundige aan het woord was, die de mensheid op het rechte spoor wilde zetten.

 

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
De Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

_________________________________________________

 

TOEGEVOEGD 09-08-2017 (Van den Berg versus minister Schippers?)

AD.NL 09/08/2017
Toxicoloog over fipronil-zaak: Eiercrises is een puinhoop

Meeloper Martin van den Berg stelt dat Nederland (lees: de regering) toxicologosch bedroevend weing inzicht heeft. Met zijn uitspraak “De economische schade is enorm. Kijk alleen al naar alle Nederlandse eieren die in Duitsland uit de supermarkten zijn gehaald” is Van den Berg op de stoel van politiek Den Haag gaan zitten. Daarmee wil hij de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken van de troon stoten. De kans dat hij teruggefloten wordt, een ander baantje moet zoeken, is levensgroot. De voormalige voorzitter van het College van procureurs-generaal, Arthur Docters van Leeuwen, die toenmalige minister van justitie Winnie Sorgdrager uitdaagde, weet er over mee te praten en kon zijn biezen pakken. Van den Berg komt nu elke dag aan het woord. Als een minder bedeelde moet het een zeer geile ervaring voor hem zijn met ’toegepaste’ toxicologie de mainstream media en kappersblaadjes te kunnen halen.

 

TOEGEVOEGD 09-08-2017 (Van den Berg werpt zich op als vrijetijds-PG?)

AD.NL 09/08/2017
Twijfel over fipronil-test: waarden bij gifeireren second opinion lager

“Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht vindt dat de NVWA ‘ogenblikkelijk’ nieuwe metingen moet verrichten bij grote verschillen.”
Met die uitspraak, let op ‘onmiddelijk’, werpt hij zich op als een vrijetijds procureur-generaal. Hoe heet wordt door Van den Berg de fipronel gegeten?

 

* TOEGEVOEGD 06-01-2018

The Guardian, toonaangevend voor onderzoeksjournalistiek, maakt met één pennenstreek gehakt van het ‘gifvrije gif’ van adepten als Frans Kok. Dan Parker, gedurende 20 jaar een succesvolle advertising executive van suiker-minded companies als Coca Cola en McDonalds, vergelijkt de strategie van de voedingsindustrie met die van Big Tobacco

THE GUARDIAN 02-01-2018

Former advertising executive reveals junk food-pushing tactics

Dan Parker, who was a successful advertising executive earning his living promoting Coca Cola and McDonalds, told the Guardian in his first interview that the food industry is behaving like Big Tobacco. “I think what the food industry does now will define where it lands. If it behaves like tobacco it will end up being treated like tobacco. And I think it is behaving like tobacco,” said the former industry insider.

 

TOEGEVOEGD 26-02-2018

Niet alleen paragnosten nemen het op tegen de Katans van deze wereld, ook ecologen en biologen nemen ruim afstand van de wekelijks wetenschappelijk rochelende bejaardenberg in Nederland.

VOLKSKRANT 26-02-2018

Landbouw kan best zonder insecticiden als fipronil, schrijven ecologen en biologen

Dat schrijven negen ecologen en biologen, verenigd in de ‘Task Force on Systemic Pesticides’, in een overzichtsartikel in vakblad Environmental Science and Pollution

 

 

Update 04-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com