Chemo BV: de lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies

Kip kip copia

Foto (detail): Wikipedia / Public domain

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 5

 

De wetenschappelijke bejaardenberg is los. Gepensioneerde wetenschappers waar de houdbaarheidsdatum duidelijk van is overschreden, komen voor en na met ogen knipperend tegen het daglicht uit hun chemische stallen gekropen. De Katans van de Wageningen UR-doctrine gingen hen voor: zowel Martijn Katan als de inhoudelijk gepensioneerden Ivonne Rietjens en Martin van den Berg. En nu is er dan Frans van Knapen. Gezien de eruptie aan artikelen pro-fipronil van de bejaardenberg, de chemische babyboomers van de sekte Voeding & Besproeiing (V&B), moet de chemische industrie danig in doodsnood verkeren en naarstig stad en land afstruinen om de laatste der zoönistische Mohikanen te strikken voor een pro-fipronil-artikel. Chemische producten als fipronil moeten tenslotte als smeuïg broodbeleg kunnen worden aangeprijsd. Dat is profijtelijk voor chemische multinationals, dat is goed voor de multinationals van de voedingsmiddelenindustrie.

Als we de bedrijfstak Voeding & Besproeiing als een beest beschouwen, laten we zeggen een financieel buideldier, dan is Van Knapen duidelijk zoönistisch* besmet. Naast organisaties adviseert de éminence grise namelijk ook bedrijven, en wel binnen Overgaauw Advies, dierenarts-specialist en intermediair (!), die als alfamannetje (Paul Overgaauw) fungeert voor een roedel bejaarde wetenschappers onder elkaar. Waar ook weer, juist, Barneveld, onder de rook van Chickfriend en andere heilsoldaten van de Bible Belt. Waarover dan wel, juist, de voedselveiligheid. De prostatige mannen van Overgaauw Advies waren of zijn gelieerd aan de commercie, direct of indirect.

Paul Overgaauw, die de veterinair-farmaceutische industrie een warm hart toedraagt (v/h dierenarts-onderzoeker), werkte voor de controversiële multinational Procter & Gamble (Price fixing; Toxic shock syndrome; Animal testing; Human rights violations; Falsely suggesting to consumers). Dick Groothuis voor industrie en voor de dubbele petten (Nieuwsuur: Mr. Pieter van Vollenhoven) van de NVWA van het Ministerie van Economische Zaken die de belangen van het bedrijfsleven per definitie niet uit het oog verliest, en Erik Gruys, eveneens binnen Overgaauw Advies participerend, die op het eerste oog geen zichtbare connectie lijkt te hebben met multinationale spelers, maar…

Op basis van statistiek is het vrijwel onmogelijk bij Wageningen UR op de payroll te staan of te hebben gestaan zonder tevens een van de vele organisaties of multinationals onder de ‘R’ van Research direct of indirect met hand-en-spandiensten te dienen of te hebben gediend (Zie: Professors of Wageningen University, July 2016).

Erik Gruys is verbonden aan RIKILT, een Nederlands instituut voor voedselveiligheid dat deel uitmaakt van Wageningen UR, en die het ministerie van Economische Zaken waaronder de NVWA valt, als een van de belangrijke opdrachtgevers telt. Het ‘onafhankelijke’ onderzoek van RIKILT staat in dienst van veiligheid en kwaliteit van voeding en diervoeders: Detectie van verontreinigingen in voedsel en mogelijke effecten van die verontreinigingen is een van de hoofdtaken van het RIKILT. Het is dan ook een teken van old boys netwerk dat Gruys’ vrind en collega binnen Overgaauw Advies, Van Knapen, het onderzoek naar de veiligheid van voedsel ridiculiseert, afdoet als chemofobie, en een liefdesverklaring aanheft naar megastallen schoner dan academische ziekenhuizen (AD.nl), waar zoals bekend de portemonnee van multinationals van de chemische industrie en voeding kan groeien en bloeien.

Laat de gememoreerde hygiëne en het ontbreken van besmettingsgraad van menig (academisch) ziekenhuis in Nederland nou bar tegenvallen, zelfs doden genereren (NOS). Het hysterich gebral van Van Knapen zegt ook iets over het Overgaauw Advies-clubje en hun gepensioneerde personages die al dementerend van de wetenschappelijke leg zijn, elkaar dekken voor zover ze nog bruikbaar zaad zouden hebben.

Een van de doelstellingen van het RIKILT erkenning als topinstituut. Behorend tot de top 5 van de nationale referentielaboratoria in Europa voor voedselveiligheid krijgt door de uitspraken van Gruys’ collega Van Knapen een welhaast surrealistische lading.

We moeten gevoegelijk aannemen dat in navolging van Van Knapen ook de andere mannen van Overgaauw Advies de immense stallen met chemische interventies veruit het beste vinden wat een dier met en zonder Parmaham op doorgezakte kippenpoten kan overkomen. Om met Van Knapen te spreken, vrij vertaald: de dieren willen zelfs niet naar buiten als de poorten van de hemelse stallen openstaan, kippen zijn bosdieren, roofvogels die op de loer liggen: je zou bijna zeggen dat de megastallen gezonde en diervriendelijke hotels zijn, je er van de vloer kan eten, zoals een andere ‘specialist’ afgelopen week in (weer) het AD ventileerde. Het is gewoon een luizenleven voor de vriendelijke dieren die de klok rond vertroeteld worden door kippenhouders die ten onrechte industrieboeren worden genoemd. Van Knapen vertelt prachtige sprookjes, als een Rien Poortvliet, maar dan met voorliefde voor dierconcentratiekampen. Mijn gemoed is aangedaan door Van Knapens preek in het AD, ik ween, waar is het teiltje.

Varkens rollen in de modder om geen blaren te krijgen. Van Knapen is het wel te doen voorbeelden uit zijn wetenschappelijke prut te toveren om zijn vermeende gelijk te kunnen halen. Dat heet wetenschap, zoals Coca-Cola met ingehuurde wetenschappers een gebrek aan beweging aanwees om de suiker (in de Coca-Cola) een beste plaats toe te dichten.

De vrij lopende varkens in Andalusië van het type pata negra, gevoed met eikels, de Iberische varkens die de beroemde Iberische ham leveren, hebben weinig last van de blakende zon, terwijl de temperaturen in juli en augustus kunnen oplopen tot 44 graden. Geen Andalusische vet die de varkens die deel uitmaken van het ecosysteem dagelijks met zonnebrandcrème moet insmeren. Het (vele) bewegen van de varkens, de uitloop, levert de nootachtige smaak. Hoezo met duizenden in megastallen.

De varkens waarvan de oorsprong teruggaat tot de Feniciërs en Romeinen, hebben het uitstekend, en de bedrijfstak floreert sinds generaties als geen ander. Een beetje Spanjaard of Portugees zweert bij Iberische ham, en bij alle andere producten van het Iberische varken. Laat de Spaanse en Portugese boer van Iberische varkens in de provincies Salamanca en Huelva en in de regio´s Extremadura en Andalusië (en in Portugal in de regio Alentejo) het niet horen dat een boerderij met varkens in de modder verboden zou moeten worden (AD.nl: De angst voor fipronil? Pure chemofobie), terwijl deze sinds mensenheugenis het ecosysteem in stand houden. De Guardia Civil zou het clubje bejaarde wetenschappers zonder pardon op water en brood zetten, geschimmeld brood wel te verstaan. Het kan niet anders dan dat Van Knapen aan een ernstige vorm van zoönose lijdt, en er een chemisch verdelgingsmiddel aan te pas moet komen om hem weer bij zinnen te krijgen. Fipronil schijnt naast de bestrijding van luizen wellicht ook ijlende wetenschappers te kunnen helpen.

Het artikel van Van Knapen in het AD lezend, is de indruk welhaast onontkoombaar dat de bejaarde wetenschapper immense contacten moet hebben met de sekte Voeding en Besproeiing.

_________________
* Zoönose: ziekte door dieren op mensen overgedragen

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
De Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 03-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com