Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee

Douches

Foto (detail): Wikimedia / Handcuffed

DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO 9

 

Duitsland met een rijke geschiedenis aan inhaleringsgas, sprak zijn afschuw uit over de dieselgas-experimenten op levende mensen ten dienste van de auto-industrie waarover de Stuttgarter Zeitung en de Süddeutsche Zeitung jl. maandag berichtten. Geheel in tegenstelling tot Duitsland, heel opmerkelijk, omarmden de Nederlandse toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee, beiden zelfs hoogleraar, heel lyrisch de experimenten.

“We stopten twaalf mensen in een heel grote vrachtwagen, die kregen dan een uur lang een gasmasker op met omgevingslucht”, liet nationaal toxicoloog Paul Borm de mensheid weten. We stopten, mensen in een vrachtwagen? Klinkt in het gunstigste geval als het deporteren van kreupel slachtvee op weg naar een van de beroerdste Belgische abattoirs, of een tandje hoger, als het voor veel geld samendrijven van bange vluchtelingen in een nauwe container waar geen trechter verse lucht in kan.

Een wetenschapper met respect voor de medemens zou in tegenstelling tot Borm zeggen: “we verzochten twaalf proefpersonen plaats te nemen in een ruimte, een vrachtwagen, die…”.

Waar hebben we dat grove taalgebruik historisch eerder gehoord, gelezen, individueel of collectief ervaren? Herr Borm is Duitsland-minded, eertijds hoogleraar toxicologie aan de Duitse Universität Düsseldorf en lid van de Duitse adviesraad voor het Duitse EUGT (Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector), de bedenkelijke club voor en van de frauduleuze Duitse auto-industrie met Volkswagen, Daimler en BMW in de voorste gelederen. Ondanks dat Borm in zijn studietijd aan filosofie heeft geroken, ontkent hij dat er ethisch iets niet in de haak zou zijn met uitlaatgasproeven op mensen.

Dan moet je als wetenschapper die in de pers opgeeft ethiek te omarmen, ver heen zijn, dan wel te lang met een BDSM-gasmasker door het leven zijn gegaan of in een vorige incarnatie te veel Duitse aandelen Zyklon B hebben gehad toen nationaalsocialistische wetenschappers zich ook in dienst stelden van de hoognodige ‘vooruitgang’. Ten slotte meldt Borm met zoveel woorden, dat het heel, héél erg nodig was mensen aan het gas-infuus te leggen. Volgens de hoogleraar, geciteerd in de Belgische krant De Morgen:

was het onderzoek “broodnodig”, aangezien er destijds getwijfeld werd aan de effecten van diesel op de hersenen en niet zozeer aan het effect op de longen.

In Borms historische optiek heiligt het doel blijkbaar opnieuw de middelen. Met zijn verzamelde uitspraken in drie dagen waan ik me keer op keer in een wel erg slechte film. Automatisch komen documentaires over fascisme in herinnering, maar ook Fritz Langs film Metropolis uit 1927 waarin de mens huiveringwekkend wordt geknecht.

Borm zag blijkbaar na het echec van Volkswagen, Daimler en BMW waarbij ook hij betrokken was, de maatschappijkritische bui al hangen. De ene keer heeft hij het over experimenten met dieseldamp (NOS), een andere keer over experimenten met omgevingslucht (NOS), terwijl zijn in de haast opgetrommelde kompaan, de ‘inhalerings’-toxicoloog Flemming Cassee van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het over verdunde uitlaatgassen heeft (De Morgen).

Borm en zijn mythische inhaleringsbroeder Cassee schreeuwen moord en brand, slaan met oneliners wild om zich heen, elk als een kat in het nauw. Een storm in een glas water, preludeert Cassee’, de experimenten waren op vrijwillige basis en streng gecontroleerd door een medisch-ethische commissie [blijkbaar van Volkswagen-slagers die hun eigen Daimler- en BMW-vlees keurden], poept Borm uit zijn inhaleringsmondje.

Toxicoloog Borm kan zich ineens het precieze tijdsbestek niet meer herinneren dat hij in de adviesraad zat die het EUGT [lees: Volkswagen, Daimler, BMW] adviseerde. Ook de aanbevelingen (voor de experimenten) kunnen zijn hersenen ineens niet meer reproduceren. Wellicht dat het sterk verdunde gas een homeopathische werking genereerde en hem in nevelen deed hullen. Dat hij nooit direct bij de proeven betrokken was, kon hij zich echter wél herinneren, hoe enig. Volg Borm en Cassee enkele dagen in de pers, en je weet dat er ergens een riool moet zijn waar stinkende gaslucht uitkomt.

Als medium en reïncarnatietherapeut verbaast het me altijd weer hoe twee verwante zielen, in goed of in kwaad, elkaar na een of meerdere vorige levens met gemak weten te vinden.

Huwelijkspartners zijn daarvan een uitstekend voorbeeld, maar ook geestverwanten in de politiek, kunsten en in de wetenschap maken gebruik van voor het oog onzichtbare paden om elkaar na eeuwen te hervinden.

De bijna bizarre weg met vele niet te verklaren toevalligheden die de Poolse schei- en natuurkundige Maria Salomea Skłodowska (de meisjesnaam van Marie Curie) en haar latere echtgenoot de Franse natuurkundige Pierre Curie bewandelden om elkaar in de nieuwe incarnatie ‘per toeval’ te vinden, laat dat voortreffelijk zien. Plaats van ontmoeting in de nieuwe incarnatie: École de Physique et Chimie (Parijs). Ondanks grote omtrekkende bewegingen van het lot van Maria was één ding zeker: ze zou Pierre Curie waar ze eerder een vorig leven mee deelde, opnieuw ontmoeten.

Ook twee Adolfen van Duitse snit, heer Hitler en heer Eichmann, beiden mannen van weer ander toxicologisch gas, vonden elkaar blindelings, in het kwaad wel te verstaan. De plannen waren al ruimschoots voor hun geboorte gesmeed, karma noemen we dat. Ook ontdekkingsreiziger Henry Livingstone, de man op zoek naar de bronnen van de Nijl, en journalist Henry Morten Stanley die naar de vermiste Livingstone op zoek ging en hem vond, mogen wegens hun symbiotische relatie geacht worden meer dan een vorig leven gezamenlijk gehad te hebben.

Paul Borm en Flemming Cassee moeten elkaar ongetwijfeld eerder gekend hebben, in andere tijden, in vorige levens, te meten aan hun toxicologisch huwelijk onder het baldakijn van het RIVM dat door eerdere prestaties al de hoon van de natie over zich afriep. Het verbaast de burger en mij dan ook niet dat beide toxicologen het voor elkaar opnemen, dezelfde belabberde taal spreken waarbij menselijke proefdieren in ieder geval door Borm als bastaardhonden (we stopten twaalf mensen in een vrachtwagen) wordt aangeduid.

EUGT waar Borm via verstrekte adviezen zich aan verbond, was getuige de rapportages van de emissietesten niet meer dan een ordinaire dekmantel om schone diesels te promoten. De huidige eerste man van Volkswagen, Matthias Müller noemde, voor wat het waard is, de testen onaanvaardbaar, onethisch, walgelijk. Het zijn de minimale kwalificaties die ik wil geven aan de toxicologische tandem Borm-Cassee die niet zou misstaan als wetenschappers in de gelederen van de tabaksindustrie of de wapenindustrie.

 

 

_________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO

Chemo BV: Van migrainespecialist Michel Ferrari krijg je gegarandeerd hoofdpijn
Chemo BV: De verdunde gaskamerlucht van toxicologen Paul Borm en Flemming Cassee
Chemo BV: De gapende mond van farmaceutisch geneeskundige Henk Jan Out
Chemo BV: Volkskrantjournalisten, Wageningen UR en de Voedingsmiddelen Maffia
Chemo BV: De zwarte magiërs en alchemisten van Johnson & Johnson tot Chemours/DuPont
Chemo BV: De lullige parasitaire zoönose van Frans van Knapen, en de mannen van Overgaauw Advies
Chemo BV: De Katans van de Wageningen University Research-doctrine
Chemo BV: Kroniek van een aangekondigde onnatuurlijke dood
Een bepaald soort goedje
O reinste der schepselen

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com