ESP – The Koninginnedag Apeldoorn

Koninginnedag

Foto (detail): Wikipedia / OpenStreetMap contributors, Simeon87

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO 1

 

Het begrip ‘voorschouw’ – Koninginnedag Apeldoorn.

Als paragnost kreeg ik in 2002 gedetailleerde beelden van een type aanslag op enige leden van het Koninklijk Huis. Hiervan meende ik op enigerlei wijze kennis te moeten geven.

In een e-mail aan een Nederlandse misdaadjournalist maakte ik kenbaar ‘paragnostisch informatie’ verkregen te hebben aangaande een mogelijk ernstige calamiteit in relatie tot leden van het Koninklijk Huis. De e-mail werd redactioneel beantwoord met een bericht van dank en eveneens in vriendelijke bewoordingen vermeld, ter kennisgeving te zijn aangenomen.

Het ontvangen van beelden in het veld van de paragnosie houdt niet per definitie in dat de verkregen beelden zich later zullen afdrukken in de werkelijkheid. De toekomst ligt gelukkig niet helemaal vast, hoewel logischerwijs alle delen van de toekomst in positieve en negatieve zin een gevolg zijn van heden en verleden. Paragnostisch verkregen beelden kunnen dus ook wijzen op de wens om afdoende voorzorgsmaatregelen te nemen de toekomst anders te laten verlopen.

De oudtestamentische lotgevallen van Jozef, bijbels paragnost en droomuitlegger, zal menige Christelijke en andere Nederlander bekend zijn. Jozef, zoon van Jacob en Rachael, later Zafnath Paanea – bewaarder van verborgenheden – geheten, vertaalde de dubbele droom van de Farao.

Deze Farao, gedacht wordt aan Thoetmosis IV, liet de droomstele aan de voet van de sfinx van Giza oprichten. De twee dromen die Jozef voor de Farao moest determineren behelsden enerzijds zeven vette en zeven magere koeien, en anderzijds zeven volle en zeven dunne korenaren. De Farao trok zijn plan en stouwde met het oog op een aanstormende economische crises zijn graanschuren vol, en liet gouden handdrukken en onverdiende vertrekpremies voor knoeiende handelaren bijtijds achterwege.

De voorschouw, een woord die bijzonder hoogleraar parapsychologie prof. Wilhelm H.C. Tenhaeff (1894 – 1981) meegaf als begintitel voor een van zijn boeken (Tenhaeff 1979), is dus letterlijk een schouw vooraf. Een schouw vooraf kan, vanuit mijn ervaring, achteraf door de feiten bewaarheid worden.

In de goede traditie van Nederlandse paragnosten als Gerard Croiset, Gijsbert van der Zeeuw en Peter Hurkos lopend, ben ik van mening, dat: de schaduw van de toekomst in het heden vooruitgeworpen, zich later – wel of niet – zal afdrukken in de stof.

Jozef de profetische droomuitlegger wist, zoals iedereen zou kunnen weten, dat de toekomst zich vooraf kan aanmelden. Zijn broodheer, de Farao, maakte in het belang van zijn onderdanen goed gebruik van zijn paragnostisch vertaalde kennis.

De grote Amerikaanse ziener Edgar Cayce voorzag eens de mogelijkheid van een grote binnenlandse treinramp als gevolg van een verkeerde wissel, en informeerde hierover gedetailleerd en met plaatsbepaling de betreffende autoriteiten. Tevergeefs. De voorschouw van Cayce werd in de wind geslagen, veronachtzaamd of als hocus pocus in de archieven opgeborgen. De voorschouw drukte zich letterlijk af in de stof op aangegeven plaats en tijd, en de treinstellen van Amtrak zongen harmonica. De voorschouw had het nakijken.

Koninginnedag Apeldoorn was ook buiten paragnostisch verband om een wrede instructiefilm die liet zien hoe de toekomst qua beveiliging vele malen professioneler aangepakt had moeten worden. In tegenstelling tot de uitstekende hulpverlening a la minuut ter plekke, hebben we de apathie van de amateuristische beveiligers van de traag wegrijdende open-broodje-autobus met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Het is altijd vreselijk om te zien en te weten hoe het ogenschijnlijke noodlot toeslaat of de nieuwe levensbestemming zich kenbaar maakt, en welke personen zich waarom en waardoor op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevinden.

In het verlengde van de paragnostische beelden in 2002 en in het verlengde van de kennis over veiligheid die Koninginnedag Apeldoorn leerde, is conform de voorschouw die ik had, het raadzaam de beveiliging van leden van het Koninklijke Huis op te hogen tot internationaal gebruikelijke standaards. Koninginnedag en andere nationale chocomeldagen zouden beter vanaf een meer veilig bordes kunnen worden in en uitgezwaaid onder het toeziend oog van beveiligers die meer kunnen dan plastic oordopjes dragen die met gekrulde staart in witte boorden verdwijnen. De paragnostisch verkregen beelden van 2002 gaven en geven nog steeds aanleiding tot grote waakzaamheid.

De zielen van de overledenen en de harten van de nog levende maar gehavende slachtoffers van de ramp op Koninginnedag, stuur ik bij deze alle goeds.

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO

De vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg: ‘Gij Brutus?’
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten
De astrale souffleurs van de jihad, occulte strategen aanslagen Parijs 13/11/15
De Voorspellers: Donald Trump president & Portugal winnaar EK
Terroristische aanslagen Parijs november 2015 – Paragnostisch voorspeld november 2011
HATO – Hier spreekt Pater Brenneker
Fact Finding Report verdwijning Natalee Holloway
Missing, Madeleine McCann – Drain or Well
Meester paragnost Jaap Eising gedesincarneerd
ESP – The Koninginnedag Apeldoorn

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 07-01-2017

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com