De astrale souffleurs van de jihad, occulte strategen aanslagen Parijs 13/11/15

eiffeltoren-deel-2

Foto (detail): Wikipedia / Public Domain

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO 8

 

Morgen, een jaar geleden, 13/11/2015
Waar bevindt zich de bovenste bovenkamer van de jihad, de feitelijke regiekamer van IS-strategen. Waar bevond zich de regiekamer van het nazisme. Op welke manier worden fundamentalistische ideologieën gevormd en vervolgens aangestuurd? Met welke occulte technieken worden contacten gelegd tussen de (astrale) bovenwereld en de meer aardse wereld beneden. Op welke manier staan leiders van dominante ideologieën in contact met hun superieuren in de astrale bovenwereld. De antwoorden worden in extrasensorische bovenkamers opgezocht: de Voorspellers aan het woord.

Historici kunnen veel gegevens boven water krijgen, maar zoals vaker blijkt, niet alle. Door noeste arbeid kunnen veel vragen worden beantwoord, tot voorlopige tevredenheid. Met druppeltjes zweet op het voorhoofd worden nieuwe bronnen consciëntieus aangeboord en geraadpleegd, en wel op plaatsen, onbekend gebleven archieven, waar de doorsnee burger nooit komt, waardoor vervolgens nieuwe verbanden gelegd kunnen worden om hypotheses te staven.

De Brits-Indiase historicus Henry Kamen, spanjofiel in hart en nieren, wordt internationaal geroemd om het opvoeren van een veelheid aan bronnen en precieze duiding. Ondanks die veelheid en precisie werd zijn aanval op wat de Zwarte Legende wordt genoemd, de meer gangbare Spaanse geschiedenis over de wreedheden van de Spaanse Inquisitie tijdens het bewind van Fernando II van Aragón en Isabel I van Castilië, Los Reyes Cathólicos, neergesabeld door de vermaarde Britse historicus Sir John Elliott. Elliott liet zich vaker uit over het nationalisme als struikelblok voor goed historisch onderzoek. Een vaker gememoreerde uitspraak van Elliott was: La historia nacionalista “es una deformación de la realidad.” (De nationalistische geschiedenis is een deformatie van de realiteit).

Psychiater Jan Swinkels, 35 jaar AMC Amsterdam, recentelijk in Pauw aan het woord, stelde over Judas, het boek van Astrid Holleder, weliswaar zeer arbitrair ten opzichte van deze auteur, ‘dat wij de waarheid altijd inkleuren’. De beleving van de wereld wordt vanuit het standpunt van waarneming, met minimale of maximale bias georkestreerd, inderdaad altijd ingekleurd door de levende observant: menigmaal bewust, in ieder geval vele keren onbewust. Dat geldt voor de wakkere verkeersregelaar die van nature een zwak heeft voor schattige kleine auto´s, als voor de koningsgezinde historicus die een zwak had voor de snelle auto´s rijdende prins Bernhard. Het verschil in visie over de Spaanse geschiedenis, door zowel Henry Kamen als John Elliott onderzocht en beschreven, is vrijwel onoverbrugbaar. Het kan maar moeilijk dag en nacht tegelijk zijn. Het op basis van geselecteerde bronnen aanmerken van grote verschillen in aantallen veroordeelden die terecht werden gesteld door de Inquisitie, doet denken aan een tombola. Een van beiden, Kamen of Elliott, of misschien wel beiden wat ik niet geloof, moet met zekerheid een historisch vuiltje in het oog hebben gehad, innerlijk voorgeprogrammeerd zijn. Met de gegevens van medium Edgar Cayce, de readings die handelen over de slachtoffers van de Inquisitie, staat Elliott verreweg het meest dicht bij de relatieve waarheid.

Opmerkelijk in dit verband is dat met het klassieke instrumentarium van de historicus, het gebruikelijke gereedschap, fundamentele vragen vaak onbeantwoord blijven. Vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de oorsprong en aansturing van fundamentalistische ideologieën of vermeende religies als het nazisme of de jihad. De Duitse historicus Heinrich August Winkler, niet de minste in het landschap, en met hem een schare aan historici, vroegen zich af hoe het mogelijk was dat Hitler het zo ver had kunnen schoppen. Een vraag die kan worden beschouwd als een van de belangrijkste in de Duitse geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Hoe een korporaal met slechts een hypnotische stem en ‘hoge’ idealen zich had kunnen opwerken tot de leider van miljoenen. Ook de Amerikaanse journalist Peter Ross Range laat in het veel geprezen boek 1924. Het kanteljaar van Hitler de kernvraag over Hitlers werkelijke drive feitelijk onbeantwoord (Sander van Walsum in de Volkskrant: Ook na lezing van 1924 blijft Hitler een raadsel).

Als we de vraag over de oorsprong en aansturing van Hitler en zijn medebroeders kunnen beantwoorden, kunnen we ook inzicht krijgen in oorsprong en strategische aansturing van IS en hun voor mij vrijwel onbekende kopstukken. Historici als Heinrich August Winkler kunnen en zullen misschien dezelfde vraag stellen over de huidige leiders van IS.

Hoe kon Abu Bakr al-Baghdadi, een rustige wat teruggetrokken en vrij onopvallende student aan een Islamitische universiteit, die veel tijd alleen doorbracht en slechts het gebed leidde in een moskee, uitgroeien tot hoofd van een jihadistisch-salafistische terroristische organisatie die een deel van de wereld in beroering bracht.

De verbinding tussen hemel en aarde
De alcohol- of drugsverslaafde heeft een lijntje met zijn astrale makkers, met overleden verslaafden die in zijn hemel wonen, zijn gevoel. Via het lichaam van de verslaafde ‘consumeren’ overleden geesten, voormalige verslaafden, sloten drank of een veelheid aan (hard)drugs. Van de tien glazen bier die de verslaafde in de levende wereld tot zich neemt worden er zeker zeven door overleden verslaafden geconsumeerd, drankzuchtigen entiteiten die wel of niet per toeval in de buurt zijn. Van de dertig kilo aan overgewicht, een andere verslaving, komt twintig kilo voor rekening van een overleden geest die de Kwekkeboom croquetten maar niet kan vergeten. Astraal parasitisme, de verslaafde wordt uitgezogen totdat hij er bij neervalt, of uiteindelijk aan de verslaving overlijdt. Verslaving is altijd gebaseerd, meestal onbewust, op malafide contacten met geesten, vaak vroegere vrienden of verwanten, in de hemel (Los espíritus espirituales y espirituosos).

Ook niet-verslaafden hebben een lijntje met de hemel, wanneer met een grote mate aan passie en bezieling, in feite een trance in de hersenen, wetenschappelijke arbeid wordt verricht met gebruik van ingevingen. Schrijvers, de wetenschappers van het woord, als Umberto Eco, Jan Wolkers of Harry Mulisch, in trance door gelijkgestemde geesten geïnspireerd en geholpen, downloaden met hulp van hun tutors in de astrale hemel, hun inspiratiebronnen en schrijven vervolgens In de naam van de roos, Een roos van vlees, of De ontdekking van de hemel. Zonder assistentie van boven, geen literatuur, geen wetenschap, geen fraaie doelpunten op het WK door Van Persie, zelfs geen nieuwe baan, huwelijk of leuke relatie.

Er is geen leven mogelijk zonder een connectie, een lijntje zuurstof met de hemel, hoe die sociaal-cultureel ook benoemd mag worden. We worden gevoed door, om het eens plechtig te zeggen, zij die in de hemelen zijn. Religies, wereldbeschouwelijke stelsels of ideologieën hebben allen hun immateriële hemel. Ook atheïstische wetenschapper, politici of sportbeoefenaars met grote passie voor hun vakgebied hebben hun eigen hemel zoals blijkt wanneer ze een leven lang lonken naar overleden illustere voorgangers, er een lijntje mee hebben. Elke gedachte, een impuls in de geest, is het immateriële brooddeeg waar uiteindelijk de materiele croissant van wordt gebakken. De uitvinding van de ritssluiting had zijn oorsprong in de geest van Whitcomb Judson en vervolgens in die van Gideon Sundback, zoals de realisatie van de Saturnus V raket een gevolg was van impulsen in de geest van Wernher von Braun nadat hij Die Rakete zu den Planetenräumen van Hermann Oberth had gelezen. De geest kristalliseert in de stof, het wiel wordt uitgevonden.

De verbinding van Hitler met de ‘bovenwereld’
Zoals we weten, historicus Heinrich August Winkler gaf er al blijk van, is het ‘succes’ van Hitler maar moeilijk tot niet te verklaren met het gereedschap dat de klassieke onderzoeker ten dienste staat. Dat Donald Trump het (ogenschijnlijk) zo ver kon schoppen, kan men verklaren. Met de haak- en breipen kon door politicologen en de media, uiteraard achteraf, een setje verklaringen bij elkaar worden gepunnikt, een politieke en journalistieke verlegenheidsdiagnose, over het veranderende stemgedrag van de Amerikaan en bijgevolg over het succes van de blonde adolescente kuif boven het immer kwetterende anusmondje. Maar op welke manier korporaal Hitler, een gesjeesde student in de kunsten, kon uitgroeien tot een heerser die zich kon meten met de politiek groten der aarde, was en bleef een raadsel. Althans voor degenen die slechts met traditioneel gereedschap aan onderzoek deden.

Maar er bestaat meer tussen hemel en aarde. De extrasensorische informatieopbouw kent een veelheid aan informatiestromen die vaak binnen enkele minuten kunnen worden aangeboord. Kor G. en Jody S., twee jonge kinderen in 1987, hadden een zeer ernstige vorm van atopic dermatitis, waardoor hun ouders tevergeefs alle dermatologen hadden bezocht met als resultaat dat hun (familie)leven blijvend leek te zijn verwoest. Binnen drie maanden kon ik de kinderen genezen, gebruikmakend van niet-klassieke methoden. Met door mij verkregen informatie over hun vorige levens en daarop geënte behandeling werden de aandoeningen met wortel en tak uitgeroeid. Na vijfentwintig jaar (2013) hield ik een serie interviews met de kinderen en hun ouder(s). De kinderen, inmiddels volwassenen, waren vanaf de laatste behandeling tot aan de interviews in 2013 klachtenvrij gebleven. Een Braziliaanse hoogleraar psychologie die ik in 1999 behandelde, kon ik informatie geven over een storing waar tot op dat moment niemand de vinger diagnostisch op had kunnen leggen. Een vorig leven was de boosdoener, het consult nam vijftien minuten in beslag, en de remedie er tegen kostte minder dan een euro.

De readings van Edgar Cayce, meer dan 14.306 in getal, geven uitgebreid inzicht hoe wetenschap beter beoefend kan worden, inclusief geschiedenis. Meer dan tien jaar voordat de Dode Zee-rollen werden ontdekt (1947) gaf Cayce al een veelheid aan informatie over de inhoud die uit de rollen zou blijken en die bij oudheidkundigen volledig onbekend was: niet alleen mannen zoals gedacht werd, maar ook vrouwen maakten deel uit van de gemeenschap van Essenen. Pas in 1951, rijkelijk laat, konden die feiten worden bewaarheid na nieuwe opgravingen in Qumran.

Ervaringen in vorige levens zijn het basismateriaal waar het heden mede door wordt gevormd. Ook Hitler en de mannen van IS hadden en hebben vorige levens. Van de vrienden van weleer, uit andere incarnaties, bevindt zoals gebruikelijk een gedeelte zich op aarde en een ander deel in de zogenaamde hemel. Met astraal gestuurde Whatsapp  wordt dan gecommuniceerd, vaak in trance en geïnduceerd door meditatie, alcohol en drugs, dat praat wat makkelijker. Ook meditatie maakt opiaten in de hersenen vrij, zoals ook bij de workaholic het geval is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hitler grootverbruiker drugs was: methamfetamine (crystal meth), en opiaten als morfine, heroïne en cocaïne. Wetenschapsjournalist Norman Ohler schreef recentelijk (2016) het onthullende boek Drugs in het Derde Rijk. Voor Hitler, een man bijna bezeten van occulte processen, waren drugs het voertuig om in contact te komen en te blijven met zijn overleden vrienden en inspiratiebronnen in de nazi-hemel, vrienden van het kwaad, vaak stammend uit gezamenlijke vorige levens.

Occultisme in het Derde Rijk, het Vaticaan, en IS
De bovenwereld is een grote macht, het volk kan en wordt er mee geknecht, in ieder geval door religies en wereldbeschouwingen. Als God, Allah of Jahweh het gezegd heeft, het mag ook een spirituele goeroe zijn, lijkt er geen ontkomen meer aan. In Rome wordt die trom al eeuwen geslagen, steeds zwakker weliswaar, maar er is nog steeds macht over miljoenen mensen die zonder condooms gedoemd zijn de aids-dood te sterven. Tenslotte had Rome, ondanks een verbod op magie en ketterij, zelf het octrooi op wonderlijke magie, kannibalisme en andere occulte processen: wijn werd en wordt veranderd in mensenbloed, en hostiebrood in Christusvlees, eet u smakelijk. Hitler had dat goed begrepen en kopieerde voor een deel de goed geoliede machine van de zwartrokken die in Vaticaanstad al tweeduizend jaar hun tenten hadden opgeslagen.

Adolf Hitler was een magiër, van de verkeerde soort, en al voor zijn opkomst was hij tot in al zijn vezels doordrongen van magische processen en rituelen. Debet daaraan waren zijn eerdere incarnaties. Een beetje occultist weet sinds jaar en dag dat de perverse bisschop en zwarte magiër Landulf II van Capua (c. 825 – 879) een van Hitlers incarnaties was (Ravenscroft 1974), en gecastreerd werd nadat hij het bed had gedeeld met de vrouw van zijn broer. En een beetje meer occultist weet dat Hitler, een karmische zaak, wat aan zijn ballen had. De rechter teelbal was niet ingedaald. En de oplettende journalist of krantenlezer weet dat – ondanks de decennialange ontkenning van de Duitse Hitler-historicus Werner Maser – is vast komen te staan (onderzoek Universität Erlangen-Nürnberg / prof. Peter Fleischmann) dat Hitler een teelbal miste, cryptorchisme aan de rechterzijde, zo staat vermeld op een medisch document uit 1923 van Dr. Josef Steiner Brin. Een karma-balletje kan vreemd rollen.

Hitler, maar ook Rudolf Hess, Heinrich Himmler en vele nazi´s die zich gelijktijdig hadden laten incarneren, zouden niemand zijn geweest zonder contacten met het ‘Jenseits’ via bewustzijnverruimende middelen. Occulte organisaties en aandachtsrichtingen als de Hermetische Orden der Goldene Dämmerung (Duitse versie van de Golden Dawn), het Thule-Gesellschaft (ariosofische nazimystiek), de Ahnenerbe (studiegenootschap en occulte denktank) waren de leveranciers voor de juiste internetverbindingen met gedesincarneerde (overleden) booswichten, die vanuit de Arische hemel nazi-marionetten op aarde aanstuurden. Het Derde Rijk, de zoveelste heilstaat in de geschiedenis die in de zwarte hemel lang van te voren was voorbereid, moest op de planeet Aarde uit de grond gestamp worden. De geestenwereld, departement Arische betrekkingen, was er klaar voor. Duizenden booswichten zouden collectief incarneren vanuit de met hakenkruis betimmerde hemelpoort, en allen met een gezamenlijk plan.

Nou we een indruk hebben hoe korporaal Hitler tot grote hoogte kon komen door zijn contacten met een schaduwparlement van nazi´s in een zwarte hemel, door criminele magiërs en trawanten die hem incorporeerden en tot spreekbuis maakten, weten we ook hoe een dergelijk concept werkt bij de jihadistisch-salafistische terroristische organisatie IS. De kennis op welke manier de astrale wereld van invloed was op de nazi´s, het wederzijdse contact, maakt het makkelijker te begrijpen hoe ook bij IS de boven- en benedenwereld zich tot elkaar verhouden.

Tijdens de processen in Neurenberg, bleef van de eens zo machtige nazikopstukken niets meer over dan een verfomfaaid slobberend confectiepak als lege huls, nadat de incorporerende geesten hen hadden verlaten.

Drie hemeldeuren verder, departement Islamitische Staat, is het ook een komen en gaan van gedesincarneerde entiteiten, jihadisten die zich beijveren een andere staat van verlichting te bewerkstelligen, verplicht voor iedereen wel te verstaan. Zoals voorheen de nazi-marionetten vanuit de geestenwereld werden aangestuurd worden ditmaal jihad-marionetten op aarde aangestuurd, en wel door fundamentalistisch islamitische entiteiten (geesten) die voor kortere of al langere tijd onder Mohammeds hemelgeweld onderdak hebben voor een functie in de IS-hemel. De eerder overleden kopstukken van IS, maar ook van Al Qaida, zetten hun ‘missionerend’ werk vooralsnog voort. Astraal-technisch gezien, een logisch vervolg. De heiligen en kerkvaders binnen het Christendom deden en doen niet anders, laten hun invloed gelden, Rome refereert er met grote regelmaat aan. Ook in de hemel van de Islam is de dood niet het einde.

De astrale souffleurs van de jihad
Op 9 november 2011 voorspelde ik paragnostisch de terroristische aanslagen in Parijs, die exact 4 jaar later de wereld deden opschrikken, en plaatste het bericht met een verwoeste Eiffeltoren gelijk op Facebook. Vier jaar later op 12/11/2015 vinden de aanslagen plaats, en plaats ik de voorschouw van vier jaar er voor op Facebook, en plaats gelijkertijd de column Terroristische aanslagen Parijs november 2015 – Paragnostisch voorspeld november 2011 op mijn website.

De ontvangen beelden in 2011 werden vergezeld met telepathisch verkregen informatie dat: terroristen een plan beraamden om de Eiffeltoren op te blazen. Deze overdracht van informatie kon plaatsvinden doordat per coïncidentie ik telepathisch even in het hoofd keek van een van de toenmalige terroristen die in 2011 op instructie van hoger hand, de IS-beleidsmakers in de geestenwereld, zich oriënteerde op welke manier Parijs getroffen kon worden.

Om contact te maken met de andere wereld, de geestenwereld waar zowel equivalenten van de middeleeuwse orthodoxe theoloog Al-Ghazali resideren, als ook die van zijn opponent Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad, beter bekend als Ibn Rushd of als Averroes, is trance het ultieme smeermiddel. Hitler wist dat ook, reden waarom hij wagonladingen vol dope liet aanrukken om ‘contact’ met het ‘hogere’ te kunnen leggen.

Het opwekken van trance kan op verschillende manieren. Leonard Cohen, zo begreep ik, trok zich vijf jaar terug in een klooster in Californië om daarna met een juten zak vol nieuwe songs de berg af te dalen. Christus stond in de woestijn veertig dagen op een dieet van water en nog eens water zodat hij in trance zelfs de duivel kon zien. Diepzeeduiken is ook een (soms gevaarlijke) trigger om in trance te komen. En wat te denken van marathon seks, met of zonder tantra, of dagelijks uitputtende trainingen op de sportschool waardoor endorfines likkebaardend aan auto-orgasme gaan doen. Ook isolatie, ontberingen en angst (het Guantánamo van crimineel George W. Bush) is een perfecte inductie om trance op te wekken, methoden die dan ook niet worden geschuwd bij het trainen van toekomstige IS-martelaren. (Grote) angst brengt het zenuwstelsel in de verkeerde hoogste versnelling, waardoor het ontvankelijk wordt voor het ontvangen van negatieve frequenties, type obsessie, waardoor manipulerende entiteiten naar binnen kunnen stormen (Case of Ricardo B.: Study on extrasensory voice Hearing / Auditory Hallucination).

In zware trance werden de Twin Towers op 9/11 aangevlogen door piloten van Al Qaida met stand-by in hun rechter broekzak pilletjes om de trance, het gevoel, te kunnen verlengen. Veel IS-martelaren, zo meen ik te zien, gebruiken tijdens hun laatste klus op aarde, een zelfmoordaanslag, als trance ook een meer dan royale portie alcohol en/of drugs om gemakkelijker de opdracht uit te voeren en naar het hiernamaals af te kunnen reizen. In zware trance worden autobommen geplaatst, in zware trance, stoffelijk (geestverruimende middelen) of onstoffelijk (mediatie, gebed, training) geïnduceerd, wordt elke mogelijke terreuractie in gang gezet. Hoe kan het ook anders, ooit waren het kinderen die speelden en nu verworden zijn tot vermeende religieuze soldaten in een IS-vreemdelingenlegioen.

De astrale souffleurs van de jihad, de echte strategen voor de aanslagen, houden kantoor in de IS-hemel, in de paradijselijke tuinen, en bedienen de metaforisch knoppen die dienen om hun wil aan vermeende ongelovigen op te dringen. Een zuivere vorm van astraal parasitisme, van astrale criminaliteit, zoals ook in het Derde Rijk gebruikelijk was. De levende kopstukken van de IS zijn slechts een verlengstuk van de IS-strategen in de onstoffelijke paradijselijke tuinen, in het hierboven.

Ik ben geen militaire strateeg, het leggen van een kamerbreed bommentapijt zou wellicht een mogelijkheid zijn. Moshe Dayan zou weten hoe dat te doen, maar daar worden de paradijstuinen van de IS-strategen niet mee geraakt. De IS die bevochten moet worden is de organisatie in de fundamentalistische hemel die hun gif over de wereld uitstrooit. Het basis-ontwerp voor de aanslagen in Parijs werd namelijk minutieus ontwikkeld door de strategen in de hemel. Daarom ook moet een ander soort generaals geboren worden om de strijd in de toekomst beter te kunnen winnen.

Tot die tijd zullen aanslagen zich opvolgen als regenbuien in equatoriaal Afrika. En wat Parijs betreft, wat de Eiffeltoren betreft, het gevaar is nog steeds niet geweken. De Eiffeltoren is voor IS een aantrekkelijk doelwit. Zoals met de Twin Towers een aanslag op de (arrogante) cultuur van het Westen (de VS) kon worden gedaan, zo is de Eiffeltoren voor IS een lichtend voorbeeld van onafhankelijk licht dat gedoofd zou moeten worden.

Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb, ik houd van de Eiffeltoren. Dat hoopte ik ook bij de voorspellende beelden die ik maanden geleden had over Donald Trump. Mijn persoonlijke schrik deed niets af aan dat wat werkelijkheid werd, de eikel aller eikels werd conform de column De Voorspellers: Donald Trump president & Portugal winnaar EK gekozen. Prettige bijkomstigheid is dat ik Trump de volle vier jaar niet zie volmaken, misschien zelfs geen twee, of nog minder.

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO

De vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg: ‘Gij Brutus?’
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten
De astrale souffleurs van de jihad, occulte strategen aanslagen Parijs 13/11/15
De Voorspellers: Donald Trump president & Portugal winnaar EK
Terroristische aanslagen Parijs november 2015 – Paragnostisch voorspeld november 2011
HATO – Hier spreekt Pater Brenneker
Fact Finding Report verdwijning Natalee Holloway
Missing, Madeleine McCann – Drain or Well
Meester paragnost Jaap Eising gedesincarneerd
ESP – The Koninginnedag Apeldoorn

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

Update 07-01-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com